Redactieblog

4 reacties

Groenlinks: landbouw moet écht vergroenen

De landbouw moet totaal anders. Dat vindt Groenlinks. De partij presenteert in ’De boer is troef’ haar toekomstvisie op de landbouw. De agrarische sector moet duurzamer als het gaat om gebruik van nutriënten, land en water. De landbouw moet groener en diervriendelijker.

Groenlinks stelt vast dat het met de inkomens bij boeren slecht gesteld is. ”De inkomensontwikkeling in de landbouw blijft ver achter bij vrijwel alle andere economische sectoren. Deze relatieve armoede heeft grote negatieve consequenties, zoals een verdergaande vergrijzing in de sector, weinig aandacht voor verduurzaming van de productie en een beperkte innovatiekracht”, aldus Groenlinks. De slechte economische situatie komt volgens de partij vooral door gebrek aan marktmacht van de primaire sector.

Groenlinks vindt dat boeren meer mogelijkheden moeten krijgen om de afzet te bundelen. Nu stuiten deze initiatieven vaak op de mededingingswetgeving. Daarnaast moet ingrijpen in de markt volgens groenlinks mogelijk zijn. ”De landbouw overlaten aan de vrije markt is geen optie”, vindt de partij. Ze zien liever een slimme vorm van overheidsbemoeienis zoals marktregulering en productiebeheersing. De partij wil de mogelijkheid tot flexibele quotering invoeren, waarbij de sector zelf kan ingrijpen bij overproductie, met ingrijpen door de Europese Commissie als achtervang. Voor grote producten als suikerbieten, aardappelen, tarwe, melk en rund- en varkensvlees zou een vrijwillig quotum ingesteld moeten worden. EU regelgeving moet ervoor zorgen dat de sectorafspraken ook bindend zijn voor alle boeren.

Om de concurrentiepositie te verbeteren wil Groenlinks kwalitatieve importeisen stellen aan importproducten van buiten Europa. De producten moeten dan voldoen aan dezelfde eisen als de Europese productievoorwaarden.

Voor het nieuwe Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) pleit Groenlinks voor extra vergroeningseisen voor directe inkomenssteun voor boeren (eerste pijler). Boeren die steun willen ontvangen moeten in het plan van Groenlinks 5 procent van hun areaal beschikbaar stellen voor natuur. Daarnaast wil de partij hogere eisen stellen als het gaat om gewaskeuze, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, waterberging, dierenwelzijn en emissies uit stallen. De inhoud van deze eisen kan verschillen per regio.

Om boeren te prikkelen nog meer te vergroenen, pleit Groenlinks voor de invoering van een puntensysteem. Door bepaalde doelen te realiseren op het gebied van vergroening of verduurzaming kunnen ondernemers punten krijgen. Hiermee kunnen ze een hogere premie krijgen. Het aantal toegekende punten voor doelen verschilt per regio. ”In gebieden aansluitend aan de EHS hebben natuurmaatregelen meer natuureffect dan een los perceel in een intensief gebied Daar wordt rekening mee gehouden in de waardering”, legt een woordvoerder van Groenlinks uit. Met de extra vergroeningsmaatregelen wil de partij draagvlak behouden voor inkomenssteun. ”Als de eisen laag zijn, lijkt de groene aankleding een excuus voor het verlenen vean steun. Dat moet het niet zijn. Er moet echt worden vergroend.”

Groenlinks is ook voor behoud van de tweede pijler van het GLB-systeem, dat in het huidige systeem bestemd is voor plattelandsontwikkeling. Hier moeten volgens de partij extra premies uit betaald worden voor jonge boeren en voor landbouwbedrijven die willen verbreden. Om dit te kunnen financieren zal het Nederlandse budget voor de tweede pijler fors moeten worden verhoogd. Het budget voor de eerste pijler zal volgens Groenlinks dalen, omdat dit budget beter over de Europese lidstaten moet worden verdeeld. Dit resulteert in een lagere bijdrage aan Nederland.

Groenlinks overhandigde haar landbouwvisie aan Roald Lapperre, directeur GLB van het ministerie van landbouw. ”De punten over vergroening, verduurzaaming en de concurrentiekracht vragen zeker aandacht. Het standpunt voor het opnieuw invoeren van quotering ziet het huidige kabinet anders dan Groenlinks.”

Volgende week presenteert Eurocommissaris Dacian Ciolos van landbouw de nieuwe plannen voor het Europese landbouwbeleid.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Afgezien van WTO afspraken en EU afspraken is één ding zeker de >overheid< krijgt weer meer invloed op het boerenerf. Wil GL misschien ook nog zelf in de melkput staan? Ik denk het niet maar ze willen wel regelen wie er wel mag staan en wat die dan wel en niet mag doen met de koeitjes. Als GL zijn zin krijgt zie ik een langzame uitholling van de landbouw in Nederland. Willen de boeren dit niet, dan moeten ze zich niet laten verleiden om aan de overleg tafel te gaan zitten. Want als er overlegd word, zullen we zien dat de politiek (GL) steeds weer nieuwe onderhandelings eisen opvoeren.

 • no-profile-image

  Afgezien van WTO afspraken en EU afspraken is één ding zeker de >overheid< krijgt weer meer invloed op het boerenerf. Wil GL misschien ook nog zelf in de melkput staan? Ik denk het niet maar ze willen wel regelen wie er wel mag staan en wat die dan wel en niet mag doen met de koeitjes. Als GL zijn zin krijgt zie ik een langzame uitholling van de landbouw in Nederland. Willen de boeren dit niet, dan moeten ze zich niet laten verleiden om aan de overleg tafel te gaan zitten. Want als er overlegd word, zullen we zien dat de politiek (GL) steeds weer nieuwe onderhandelings eisen opvoeren.

 • no-profile-image

  De landbouw kan niet vergroenen, is altijd groen geweest en zal altijd groen blijven. Dat groen van groen links is onkruid!
  Ruim 50 jaar geleden waren de uurlonen ongeveer een gulden per uur. De uurlonen van nu zijn 50 tot meer dan100 maal gestegen Er was bijna geen techniek en industirie. Als de landbouw terug moet naar die tijd komt er een een enorm voedsel tekort. Wie wil nog in de landbouw uit die tijd werken? De landbouw van nu is van zeer hoog niveau. laten we vooral richten om steeds maar te verbeteren en vernieuwen. Niet op afbraaklandbouw, maar waardeer het werk van de boer, dit door een redelijke prijs te betalen voor het product. Ik moet er niet aan denken om het moeten doen zo als het 60 jaar geleden ging! Slaven arbeid!!!


 • no-profile-image

  Rosie

  Groenlinks woont in sprookjesland!
  Wat die willen is onbetaalbaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.