Geld niet het hele verhaal

agd.media
Weidegang neemt sneller af dan gedacht, blijkt uit onderzoek van het CLM. Over vijf jaar zal goeddeels de helft van het Nederlandse melkvee jaarrond binnen staan.

De overweging om koeien op stal te houden, wordt niet op grond van de rekenmachine alleen gemaakt. Opstallen is een strategisch besluit, blijkt uit het onderzoek. Het hangt nauw samen met andere belangrijke langetermijnbesluiten, zoals bedrijfsuitbreiding en -overname.

Een trend als deze, die voortkomt uit rationalisatie en schaalvergroting, is amper te stoppen. Die les is in andere dierlijke sectoren wel geleerd. Ondanks maatschappelijke weerstand is de stalgrootte daar alleen maar sterk toegenomen, ook al is dat gevaarlijk voor de sector.

De trend is gezet en het lijkt erop dat Friesland Campina te laat is met haar weidegangbeleid. Bovendien dreigt de discussie alleen nog te gaan over de precieze hoogte van de premie. Weidegang is echter niet in de eerste plaats een kwestie van geld, maar van (bedrijfs)visie.

Het is tijd om dit onder ogen te zien. Er is meer nodig dan een halve of een hele cent van de fabriek. Ook andere maatregelen zijn nodig, anders ligt de toekomst van de koe op stal. Dan mogen alleen nichemarkt-koetjes pittoresk in Hollandse polderweiden lopen, als laagland-tegenhangers van de Alpenkoeien van het Duitse merk Almhof.

Of registreer je om te kunnen reageren.