Geen toeters en bellen

agd.media
Voor een goed verstaander is het besluit van minister Henk Kamp om fors te schrappen in taken en heffingen van de productschappen geen verrassing.

Eigenlijk had de bewindsman op Sociale Zaken geen andere keuze. Helemaal opheffen was geen serieuze optie. De mede-bewindstaken zouden op andere plekken - lees ministeries - moeten worden uitgevoerd. Nietsdoen behoorde evenmin tot de mogelijkheden. De kritiek daarvoor op de publiekrechtelijke organen was te groot.

Kamp brengt de schappen terug naar een basismodel waar alleen nog maar publieke taken op het gebied van voedsel- en volksveiligheid, plant- en diergezondheid en dierenwelzijn liggen. Andere toeters en bellen, zoals productpromotie, komen te vervallen. In de visie van het kabinet moet de sector deze zelf oppakken.

In de praktijk is het verschil per sector hierin ook al groot. De schappen voor zuivel en akkerbouw hebben al beperkte taken, terwijl het Productschap Tuinbouw hoge privaatrechtelijke contributies kent. De kritiek uit deze hoek was ook het grootst.

De sectoren houden bestuurlijke zeggenschap in de nieuwe bedrijfsorganisaties. Dat is een goede zaak. Immers zij betalen ook. Het is niet vreemd dat de eerste reacties op de plannen positief zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.