Redactieblog

459 x bekeken

De strijd om de aanpassingen in het GLB kan beginnen

Onaanvaardbaar. Sovjetachtige trekjes. Teleurstellend. De Nederlandse reacties op de voorstellen voor het nieuwe landbouwbeleid zijn niet mis. De periode van schaven aan het beleid kan beginnen.

Eurocommissaris Dacian Ciolos windt er geen doekjes om. De Europese landbouw moet groener, duurzamer en eenvoudiger. Deze week presenteerde Ciolos zijn voorstellen voor het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) van 2014 tot 2020. De maatregelen zijn ingrijpend voor Nederland: het Nederlandse budget wordt met 8 procent gekort en voor 30 procent van de premie moeten boeren extra vergroeningsmaatregelen treffen, zoals gewasrotatie en aanleg van natuurelemenenten.

De voorstellen van Ciolos zijn nog niet definitief: Het Europese Parlement en de Europese Raad heeft nog inspraak in de definitieve vorming van het plan. En daar is de hoop voor Nederland nu op gevestigd.

De 736 leden van het Europese parlement hebben sinds het Verdrag van Lissabon in 2007 invloed uitoefenen op het plan. Daarvoor moet er wel overeenstemming komen tussen de lidstaten én tussen politieke stromingen in het parlement. Het lobbytraject is geopend.

Aanpassingen voor de vergroeningsmaatregelen liggen hierbij mogelijk wat makkelijker voor Nederland dan aanpassing van het budget. De andere lidstaten zullen immers mindere bezwaar hebben tegen de hoge korting op het Nederlandse budget dan de amdere lidstaten. Dat wil overigens niet zeggen dat andere lidstaten volledig akkoord gaan met de huidige verdeling van het budget. Ook Denemarken, Italië en België worden in vergelijking met andere lidstaten fors gekort.

Tegelijkertijd hebben met name de Baltische staten bezwaren tegen de verdeling: zij vinden dat de verhoging te weinig is in vergelijking met de verhoging van het budget van andere nieuwe lidstaten. Boeren uit de Baltische staten uitten hun onvrede al tijdens de presentatie in Brussel. Om het Nederlandse budget te verhogen, zal er dus vooral politiek bedreven moeten worden: er zal koehandel moeten plaatsvinden.

Voor de vergroeningsvoorwaarden lijken er iets meer speelruimte tot aanpassen van het beleid. Nederland wil meer mogelijkheden voor vergroening dan de huidige vastgestelde maatregelen, bijvoorbeeld door innovatie en precisielandbouw. Mogelijk kan Nederland hierin samen optrekken met andere lidstaten die ook liever andere mogelijkheden zien dan de huidige voorstellen.

Het is voor het eerst dat het Europees Parlement direct inspraak heeft op de voorstellen van de commissie. Dit is een afspraak die is gemaakt tijdens het Verdrag van Lissabon in 2007 is gemaakt.
Naast het Europese parlement moet ook de Europese Raad van ministers instemmen met het plan. De inbreng van staatssecretaris Henk Bleker hierbij, wordt mede bepaald door de Tweede Kamer.

Voordat de definitieve plannen in 2013 worden vastgesteld, moeten het Europese parlement en de Raad instemmen met de plannen. Bij wijzigingen houdt de Europese Commissie het recht van initiatief: zij moeten instemmen met voorgesteld wijzigingen van het parlement of de raad. Als de partijen na twee overlegronden in 2013 nog niet tot een akkoord zijn gekomen, gaat het hele plan de prullenbak in. Maar dat is niet te verwachten. Voor Nederland is het nu een kwestie van zoeken naar bondgenoten en medestanders om de pijn zoveel mogelijk te verzachten.

Of registreer je om te kunnen reageren.