Boerenblog

459 x bekeken 7 reacties

De Nederlandse groeidiamant

Mooie woorden voor topsector AgroFood die inhoud moeten krijgen in de vorm van innovatiecontracten.

Afgelopen week kon ik mijn tijd aardig vullen met overleg. Een aantal LTO-overleggen. Een overleg van de innovatiegroep Varkensvleesketen en het LTO –café in Den Haag. Thuis was er ook het nodige te doen. Nog steeds zijn we bezig met het vergunningentraject voor onze nieuwe stal. Het kost veel tijd. Gelukkig is er nu toch wel zicht op een oplossing.

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Woensdag 12 oktober werden de nieuwe plannen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gepresenteerd in Brussel. Nederland krijgt minder uit de Brusselse pot. Natuurlijk hebben de sectoren met historische rechten een groot belang en een historisch recht. Ik vind echter dat ook varkenshouders die vanuit de maatschappij te maken krijgen met maatschappelijke wensen, ondersteund moeten worden in de transitie naar duurzame veehouderij. Ik denk dan bijvoorbeeld aan ondersteuning bij de bouw van duurzame stallen.

Topgebieden krijgen vorm

De aanpak van de topsector AgroFood stond op het programma van het breed bestuurlijk LTO-overleg. Het is nog een zoekproces naar hoe en wat. LTO is direct betrokken bij de aanpak. LLTB-voorzitter Noud Jansen zit in het regieteam. Dat is belangrijk. Voorkomen moet worden dat de positie van de boer en tuinder ondergesneeuwd raakt. Alle vragen zijn nog niet beantwoord. We moeten bij de les blijven. De topsector AgroFood is benoemd als ‘De Nederlandse groeidiamant’. Er zijn drie leidende thema’s. Ten eerste: meer met minder door duurzame innovatieve voedselsystemen. Als tweede: hogere toegevoegde waarde door innovatie focus op gezondheid, duurzaamheid, smaak en gemak. En als derde: Internationaal leiderschap door export van producten en geïntegreerde systeemoplossingen.

Private fondsen goed organiseren

Mooie woorden die verder inhoud moeten krijgen in de vorm van innovatiecontracten. Binnen deze contracten wordt publiek geld (geld van de overheid) gekoppeld aan privaat geld (geld van het bedrijfsleven). Dat is nog niet zo gemakkelijk in de landbouw, waarin vele tienduizenden zelfstandige ondernemers actief zijn. Dat moeten we goed organiseren. Voor het einde van het jaar moeten de innovatiecontracten voor 2012 afgesloten zijn. Het gaat er hierbij om dat de gelden van de overheid (DLO en WUR) overeind blijven. Wat nieuw is, is dat het bedrijfsleven sturing kan geven aan de richting van het onderzoek.

Marktgericht onderzoek

Maar goed, naast de DLO-gelden voor onderzoek is het ook zaak om innovatie bij de ondernemers te stimuleren en vernieuwers op weg te helpen. Ik vind marktgericht werken hierbij van groot belang. De praktijk moet iets kunnen met onderzoeksresultaten. Uitrollen naar een brede groep bedrijven moet het doel zijn. VarkensNet is voor onze sector en prima instrument. Ondernemersnetwerken die nieuwe kennis ontwikkelen en zoeken naar nieuwe toepassingen zorgen voor de uitrol naar de praktijk. Ik vind dat de actieve inbreng van ondernemersgroepen kan ook gekapitaliseerd worden en gezien worden als de gevraagde eigen bijdrage van de sector.

Belangrijke rol productschappen

Bij de productschappen financieren we momenteel ook praktijk-onderzoek en onderzoek voor varkensgezondheid. Collectieve gelden die we goed in kunnen zetten als cofinanciering. De discussie over taken en verantwoordelijkheden van de productschappen zijn niet zonder risico. Om de Nederlandse groeidiamant te laten groeien, moeten we gezamenlijk nog veel inspanningen plegen, zowel overheid als bedrijfsleven. Voorop staat hierbij ruimte om te ondernemen.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  berend

  wat wordt er hier nu gezegd?
  het is net ofals hier een ambtenaar een column schrijft
  veel blablabla

 • no-profile-image

  Gerjan Slingenbergh

  Er staat gewoon dat de LTO subsidie binnen wil halen voor nieuwe stallen om nog meer biggen van de zeugen te krijgen en de markt nog meer kapot te maken dan die al is. Als logisch denkend mens zou ik zeggen geef subsidie om stallen af te breken om zodoende de produktie te beperken. Het blijft een zoekproces naar hoe en wat ze de familie bedrijven koud kunnen saneren.
  Omdat de LTO varkenshouderij hun contributie niet meer kunnen betalen komt dat op het bordje van de andere leden. Zoiets heet solidariteit bij de LTO.
  Hartelijk dank LTO.

 • no-profile-image

  john

  ik zie liever subsidies voor stallen zodat alle biggen en vleesvarkens op 0,4 meter en 1 m2 opgelegd kunnen worden. Maak je daar maar een hard voor. Met zijn allen even slikken voor een betere toekomst.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Wie van de drie? John heeft gelijk. We willen een structuurverbetering. En een stimulans voor varkenshouders die investeren in duurzame stallen.

 • no-profile-image

  Uit de Ether..

  Heb je wel eens nagedacht over goede alternatieven voor vlees Annechien?
  Zou je sieren..

 • no-profile-image

  Han

  Krijgen varkenshouders geen subsidie? Ik dacht dat via het graan (ha toeslagen) het voer goedkoper geproduceerd wordt dan zonder toeslagen. Teelt de varkenshouder zijn eigen graan dan heeft hij helemaal te maken met deze subsidie. Nu nog subsidie op stallen of misschien ok nog op het vlees? Is de markt niet verstoord geraakt door een ongebreidelde productie uitbreiding, waarbij de vrijhandel zijn steentje heeft bijgedragen? Laten we als landbouw een plan ontwikkelen om de voedselzekerheid op deze wereld te verbeteren, waarbij iedere boer in de verschilende delen van de wereld geld naar werken krijgt en het milieu zoveel mogelijk wordt ontzien. De huidige weg zal nog de voedsel voorziening garanderen, nog de boer een voldoende vergoeding geven voor zijn inspanning. In het huidige markt systeem is er maar één lachende groep en wel de groothandel. Ik denk dat het nu (crisis)tijd is en het moment daar is om de fouten uit de Vrijhandel te halen. Laten alle LTO s van de wereld hier aan werken, geeft meer rendement dan en paar Eurootj subsidie die dan in bij de ene tak en dan bij de andere op demat valt.

 • no-profile-image

  Nieuws!

  Ja, Annechien,
  Wat ga je doen als straks het varkensvlees uit de gratie raakt?
  Hoop dat je goede alternatieven vind, er zijn er genoeg, ga wat meer aandacht schenken aan groente/granen en fruit en niet te vergeten kruiden wat dat zijn de geneesmiddelen van Moeder Natuur!
  Vlees eten is niet meer beschaafd in deze tijd van leed en ziektes!

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.