225 x bekeken

Bleker maakt faam waar

agd.media
Wie tot nu toe schamperde over de daadkracht van Henk Bleker moet nu toch langzamerhand inbinden.

De staatssecretaris houdt niet alleen van klare taal, zoals van begin af aan duidelijk was, hij komt ook met concreet beleid. En dat beleid wijst, zeker als het op natuur aankomt, consequent in één richting: meer ruimte voor ondernemers, minder ruimte voor natuur.

Voor de natuurbescherming is het een hard gelag. Snoeiharde bezuinigingen op bijvoorbeeld Staatsbosbeheer zijn gevolgd door inperking van de Ecologische Hoofdstructuur en het schrappen van robuuste verbindingszones. Alles volgens het credo: we doen niet meer dan strikt noodzakelijk is, en voor hobby's van ecologen is in ondernemend Nederland geen ruimte en geen geld.

In de nieuwe Natuurwet die Bleker donderdag presenteerde, zet hij die lijn door. Uitgangspunt van de vervanger van de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet is dat Nederland niet meer doet dan Europa opdraagt.

Agrarisch ondernemers mogen hier blij mee zijn. De toen nog kersverse premier Rutte zei vorig jaar bij de presentatie van het regeerakkoord dat ondernemend Nederland zich de vingers zouden aflikken. Als iemand dat waarmaakt, is het natuurbewindsman Bleker.

Of registreer je om te kunnen reageren.