217 x bekeken

Bleker: Brussel gaat op stoel ondernemer zitten

Het voorstel voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is niet goed gevallen in Den Haag. Staatssecretaris Henk Bleker noemde de plannen eerder ondoordacht en betichtte eurocommissaris Dacian Ciolos van een gebrek aan politiek gevoel. ”Dit is een technisch, boekhoudkundig verhaal.”

Wat is er mis met het plan-Ciolos?
”Laat ik eerst de goede dingen noemen. Het GLB wordt over een periode van zeven jaar voortgezet, dat is belangrijk. Daarnaast is er sprake van continuering van het volume, de hoogte van het budget; Nederland heeft daar altijd voor gepleit. Tenslotte ligt er een ambitie om te vergroenen. Dat gezegd, heb ik op een aantal punten grote kritiek. Ciolos benoemt innovatie als streven, maar komt met te weinig instrumenten om ook stappen te kunnen zetten. Waar zijn bijvoorbeeld de prikkels voor duurzame stallen, of precisielandbouw? Ik ben blij met de regeling voor jonge boeren, maar ook daarin had innovatie een grotere rol moeten spelen.”

U noemt vergroening een positief aspect. Maar u bent niet tevreden over de manier waarop.
”Nee, ik vind deze voorwaarden veel te rigide en niet effectief. Neem de 7 procent natuurbraak. Elke akkerbouwer moet straks een deel van zijn grond hiervoor reserveren. Het zou veel effectiever zijn om op landelijk niveau te kijken hoe je dit op collectieve manier kunt aanpakken. Hetzelfde geldt voor de eisen voor permanent grasland en teeltwisseling, die zijn te star. Ciolos houdt geen rekening met verschillen tussen de lidstaten. Het is een boekhoudkundig, technisch verhaal waarbij Brussel op de stoel van de ondernemer wil zitten.”

Komt het gelijk speelveld in de EU niet in gevaar als lidstaten meer vrijheid krijgen voor specifieke maatregelen?
”Ik weet dat dit een gevoelig punt is. Maar ik heb de indruk dat meer lidstaten, net als Nederland, los van de basispremie meer flexibiliteit willen. En als het mogelijk is om meer maatwerk te bieden zonder het gelijke speelveld geweld aan te doen, wie zou daar dan bezwaar tegen kunnen hebben?”

Alle lidstaten zijn verplicht straks te werken met een hectarepremie. Voor Nederland betekent dat een enorme omschakeling. LTO wil dat u gebruikmaakt van de mogelijkheid te kiezen voor een lange overgangstermijn.
”Ik ben nog steeds voorstander van een snelle overgang. Dat biedt de meeste stimulansen voor innovatie, voor vergroening, en het is ook het meest effectief om boeren die verder willen voor te bereiden op de periode na 2020. Het geld uit het GLB is niet bedoeld om de bestaande werkwijze van boeren te handhaven, maar om te moderniseren.”

Denkt u aan een regionale, of landelijke premie.
”Daar heb ik mij nog niet in verdiept.”

Hoe dan ook, een aantal sector zal flink worden getroffen door het nieuwe beleid, met name de kalverhouderij. Wat gaat u voor die ondernemers doen? Introduceert u opnieuw de gekoppelde steun, zoals mogelijk is?
”Ook daarvoor geldt: wij moeten ons nu gaan verdiepen in de consequenties van de plannen. Bovendien, het begint pas. Dit is nog maar het voorstel, daar wordt zal eerst flink over worden onderhandeld.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.