1 reactie

Vraagtekens bij stikstofplan

agd.media
Het akkoord in de Gelderland over een nieuw stikstofbeleid moet nog worden getekend. Maar nu al plaatsen juristen en ecologen vraagtekens bij de houdbaarheid van dit beleid.

Het Gelderse stikstofkader roept herinneringen op aan het landelijk toetsingskader ammoniak, dat voorjaar 2008 door de Raad van State naar de prullenbak werd verwezen. Met dat verschil dat Gelderland bedrijfsuitbreiding sowieso (zonder vergunning) wil toestaan binnen 0,5 procent van de kritische depositiewaarde, waar het toetsingskader uitging van het tienvoudige.

Het is echter de vraag of genoemd verschil voor de Raad van State veel uitmaakt. De Raad wil waarborgen zien dat de toestand van te beschermen natuurgebieden niet achteruitgaat. Gelderland zal dit moeten onderbouwen, maar heeft dat nog niet gedaan.

Een andere belangrijke vraag is hoe het provinciale beleid zich verhoudt tot de landelijke stikstofaanpak (PAS), die staatssecretaris Henk Bleker momenteel laat ontwikkelen. Noord-Brabant en Overijssel ontvouwden eerder al stikstofplannen - die afwijken van het Gelderse.

Het is zaak dat de provinciale plannen goed worden afgestemd, ook op de PAS. Anders zal Bleker inderdaad moeten vaststellen dat Natura 2000 onuitvoerbaar is. En wat moeten boeren dan?

Eén reactie

  • no-profile-image

    Mijn conclusie is steeds meer één van landbouw en natuur in ons over bevolkte landje gaan niet samen en een duidelijke keuze met bijbehorende kosten wil de politiek niet maken.Het steeds een beetje landbouw, een beetje natuur en in tussen komen de boeren gezinnen met de vingers tussen de deur te zitten. Als op >democratische< wijze wordt besloten om te kiezen voor natuur en wildbanen, dan moet dezelfde democratie ook de >moed< opbrengen om te kiezen voor een landbouw, die een financieel en sociaal gelijkwaardig leven kan leiden dan de rest van de bevolking. In Nederland schijnt dit niet mogelijk te zijn en in Noorwegen gaat dit (redelijk) goed. Zou onze door de eeuwen in gesleten >handels< mentaliteit hier debet zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.