Redactieblog

505 x bekeken

Verkoopkosten komen in mindering op HIR

Amsterdam - De herinvesteringsreserve (HIR) is een nettoreserve volgens Hof Amsterdam.

De verkoopkosten komen in mindering op de te vormen HIR.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Amsterdam de volgende:

In verband met de verkoop van een pand wenst belanghebbende de verkoopkosten direct ten laste van het resultaat te brengen en een herinvesteringsreserve te vormen voor de opbrengst van het pand zonder vermindering van de verkoopkosten (brutoreserve). De inspecteur stelt dat de verkoopkosten in mindering te moeten worden gebracht op de HIR (nettoreserve).

Met Rechtbank Haarlem is het Hof van oordeel dat voor de vorming van een HIR moet worden uitgegaan van de verkoopopbrengst verminderd met de aan die opbrengst toerekenbare kosten. Als gevolg van een ander geschilpunt wordt de verliesbeschikking door het hof nader vastgesteld en is het beroep gegrond. Gelet op de aard van de materie en de omstandigheid dat nog slechts vrij recent nadat belanghebbende in beroep is gegaan arrest is gewezen omtrent het geschilpunt valt belanghebbende niet het verwijt te maken dat zij lichtvaardig en onnodig heeft geprocedeerd. Het hoger beroep wordt vervolgens gegrond verklaard.

Meer informatie: Hof Amsterdam 7 oktober 2010, nummer 08/01312, LJN BP0316

Of registreer je om te kunnen reageren.