Redactieblog

Toch nog lijfrenteaftrek bij eigen bv

's-Hertogenbosch - De Hoge Raad staat de aftrek van stakingslijfrenten bij een eigen bv toe.

De eerdere uitspraak van het Hof 's-Hertogenbosch wordt vernietigd. Het akkerbouw- en veehouderijbedrijf is wel degelijk (gedeeltelijk) overgedragen aan de bv. Het Hof Arnhem moet de zaak in volle omvang opnieuw gaan behandelen.

Kort samengevat is de uitspraak van de Hoge Raad de volgende:

Belanghebbende X exploiteert samen met zijn echtgenote een akkerbouw- en veehouderijbedrijf in de vorm van een maatschap. Per 1 januari 2003 treedt een nieuwe - door X en zijn echtgenote opgerichte - bv toe tot de maatschap. X en zijn echtgenote brengen de bv in de maatschap in. In 2002 bedingen zij bij de bv ieder voor zich lijfrenten, voor een totaalbedrag van € 418.313. In zijn aangifte IB/PVV 2002 brengt X de door hem betaalde lijfrentepremie van € 215.824 in aftrek. De inspecteur accepteert slechts een aftrek van € 32.980.

Hof 's-Hertogenbosch ziet geen ruimte voor een hogere aftrek. Het hof oordeelt in de eerste plaats dat geen sprake is van de overdracht van (een gedeelte van) een onderneming aan de bv. Verder oordeelt het Hof dat in dit geval geen sprake is van een (gedeelte van een) onderneming die aan de bv wordt overgedragen, waartegenover de bv een lijfrente toekent. Het Hof neemt hierbij in aanmerking dat de tegenprestatie voor de lijfrente voor de bv uitsluitend uit contanten bestaat.

De Hoge Raad is het niet eens met het oordeel van het Hof 's-Hertogenbosch dat X en zijn echtgenote (een gedeelte van) hun onderneming niet hebben overgedragen aan de bv. De feiten laten immers geen andere conclusie toe dan dat X en zijn echtgenote de door hen gedreven onderneming wel degelijk hebben ingebracht in de maatschap met de bv. Aldus hebben zij een evenredig deel van hun onderneming overgedragen aan de bv. De Hoge Raad verwijst de zaak naar het Hof Arnhem voor een nieuwe behandeling van de zaak in volle omvang. De Hoge Raad merkt nog op dat in gevallen waarin de waarde van de bedongen lijfrente de waarde van de overgedragen onderneming overtreft, een (toe)betaling in contanten niet in de weg staat aan aftrek (HR 26 augustus 1998, nummer 32 864).

Meer informatie: Hoge Raad, 24 december 2010, nummer 09/03631

Of registreer je om te kunnen reageren.