Redactieblog

Tijdslijn dioxine

Belangrijke data in de dioxine-affaire.

21 december 2010: veevoerproducent Wulfa-Mast meldt bij het landbouwministerie in Nedersaksen verhoogde dioxinegehalten in twee partijen leghennenvoer. Het ministerie onderzoekt het voer.

23 december 2010: Het ministerie van landbouw blokkeert 22 bedrijven die veevoer hebben ontvangen met een verhoogd dioxinegehalte. De link wordt gelegd met vettenbedrijf Harles & Jentzsch, waarvan dochteronderneming Lübbe uit Bösel het product heeft geproduceerd en geleverd.

27 december: Uit tests blijkt dat het dioxinegehalte in het vet 123 ng per kilo is. Dat is een veelvoud van de norm van 0,75 ng/kg.

28 december: De zeven voerbedrijven die vetten van Lübbe hebben ontvangen worden geblokkeerd en onderzocht.

30 december: Nederlandse controle-organisaties GMP+, Safe Feed en TrusQ melden dat er geen vervuild veevoer of vervuilde bestanddelen naar Nederland zijn gekomen.

3 januari: Uit onderzoek blijkt dat de vervuilde partij tussen 11 november en 13 december is verhandeld, mogelijk aan 25 veevoerbedrijven in Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. Het gaat om zeven partijen technisch vet, die verwerkt zijn tot 2.482 ton voedervet.  Dit komt overeen met 25.000 tot 125.000 ton veevoer. Meer dan duizend bedrijven worden uit voorzorg gesloten.

4 januari: De Nederlandse VWA verklaart na onderzoek dat het handelsbedrijf Olivet uit Poortugaal correct heeft gehandeld. Zij verhandelden het product als technisch vet.

5 januari: Uit tracering blijkt dat er 136.000 eieren van besmette Duitse bedrijven naar Nederland zijn vervoerd. De eieren worden verwerkt door twee bedrijven. Een deel van de eieren (86.000 stuks) is verwerkt en geëxporteerd naar Engeland.

Duitse boerenorganisaties eisen een schadevergoeding voor de veebedrijven.

6 januari: De dioxinecrisis breidt zich uit. Harles & Jentzsch blijkt vanaf maart technisch vet in veevoervet te hebben gemengd. Duitse autoriteiten blokkeren 4.706 bedrijven. Het gaat om ruim 3.200 varkensbedrijven, ruim 460 melkveebedrijven en 250 leghennenbedrijven. GMP+ trekt het certificaat van Harles & Jentzsch in.

7 januari: De dioxinekwestie zorgt voor onrust op de markt. De Duitse consumptie van eieren en vlees zakt in. Eierprijzen gaan fors onderuit en varkenshandelaren durven geen prijs te noteren voor een volle week.

8 januari: De geblokkeerde melkveebedrijven in Nedersaksen worden weer vrijgegeven. In eieren en pluimveevlees wordt dioxine gevonden. Besmette dieren worden geruimd.

10 januari: In Nedersaksen heffen de autoriteiten de blokkades van ongeveer drieduizend boerenbedrijven op. In Nedersaksen blijven nog 1.470 bedrijven geblokkeerd. In Brussel is een spoedoverleg over de kwestie.

11 januari: Ook in varkensvlees worden verhoogde dioxinegehaltes gevonden. De partij eiproducten die in Nederland is geblokkeerd (van 50.000 eieren) blijkt te voldoen aan de dioxinenorm. De partij wordt weer vrijgegeven.

12 januari: China stelt na Zuid-Korea een importverbod in voor Duitse eieren en varkensvlees. Rusland overweegt soortgelijke stappen.

Of registreer je om te kunnen reageren.