Redactieblog

Stemming grondmarkt is afwachtend

De rust op de grondmarkt houdt aan. Dat constateert voorzitter Harry Boertjes van de vakgroep Agrarisch en Landelijk Vastgoed van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Kopers zijn afwachtend, waardoor er weinig transacties plaatsvinden. Traditioneel vinden erin de winterperiode meer grondtransacties plaats dan in de zomerperiode waarin de gewassen op het land staan en er meer werkzaamheden zijn. "De meeste transacties vinden plaats in het vroege voorjaar", zegt Boertjes.

In de laatste maand van 2010 was het nog relatief rustig op de grondmarkt. "Het beeld van de voorgaande maanden zet zich vrijwel onveranderd door. Wanneer buurmans grond te koop komt, worden er zaken gedaan. Maar de belangstelling voor de minder gunstig gelegen percelen is aanzienlijk minder. Deze percelen staan langer te koop dan voorheen."

De terughoudendheid op de markt wordt mede veroorzaakt door het nieuwe politieke klimaat. Staatssecretaris Bleker van landbouw heeft aangekondigd de aankopen voor natuur op te schorten. Omdat de uitwerking van deze plannen nog niet helder is, stellen melkveehouders en akkerbouwers zich terughoudend op.

De positieve stemming in de akkerbouw als gevolg van gunstige prijzen resulteert nog niet direct in grote investeringen in grond, ervaart de makelaar. "Banken zijn zowel bij melkveehouders als akkerbouwers kritisch over de financiering van de aankoop van grond", zegt Boertjes. Incidenteel merken makelaars dat dit ertoe leidt dat grote percelen door een aantal boeren gezamenlijk worden aangekocht, om de grond vervolgens te verdelen. "Hierdoor zijn de investeringen kleiner en kunnen ze toch uitbreiden. Bij de aanschaf van melkquotum zien we ook dat de omvang van de verhandelde partijen kleiner is. De investeringen gaan wat geleidelijker."

Voor de prijsvorming heeft de terughoudende markt nog geen effect: de prijzen zijn stabiel. De markt voor complete bedrijven is door weinig vraag ook rustig. De handel in varkens- en pluimveebedrijven ligt vrijwel volledig stil. In dit marktsegment is geen vraag.

Of registreer je om te kunnen reageren.