372 x bekeken 1 reactie

Smet op spruiten

agd.media
De lijst met stoffen die lagen opgeslagen bij Chemie-Pack in Moerdijk telt 52 pagina’s.

Het Openbaar Ministerie gaf de lijst zondag onder grote maatschappelijke druk vrij. De gitzwarte rookwolk bevatte wel degelijk gevaarlijke stoffen, zo blijkt.

Het is niet het enige gevaar. De sloten rondom het bedrijf zijn door het bluswater sterk verontreinigd met benzeen, naftaleen en tolueen, meldt Waterschap Brabantse Delta. De schoonmaak gaat een week duren. Het terrein blijft nog veel langer een gifbelt. Het risico op doorsijpeling naar het grondwater is reëel, ondanks geruststellende woorden van autoriteiten.

Bij dergelijke milieurampen is in het begin meestal ’geen gevaar voor de volksgezondheid’. Later blijkt dit veelal genuanceerder. De frustratie hierover onder de bevolking is groot. Begrijpelijk. Ook slecht nieuws wil je direct horen.

Producten uit de regio Moerdijk zijn nu verdacht. De handel in spruiten is stilgelegd totdat onderzoeken van het RIVM duidelijkheid geven over mogelijke vervuiling vanuit de lucht.
De smet op de producten blijft. De volksgezondheid staat altijd voorop. Geen twijfel over maatregelen die in dit kader nodig zijn, maar vergeet een serieuze vergoeding aan de gedupeerde telers niet.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Welk een vooruitgang dat nu heel Nederland mag weten wat er aan chemicalieën in opslag lag ten tijde van de brand. Uit deze lijst is, lijkt, mij moeilijk een conclusie te trekken m.b.t. de gevaren. Niemand weet welke chemische reacties optreden als we al deze stoffen met water en lucht mengen onder invloed van vuur. Er kan >niets< gebeuren, maar er kan netzo goed een nog onbekende stof worden gevormd met een onbekende uitwerking op de volksgezondheid. En de overheden maar roepen; "Alles is onder controle, geen gevaar voor mens en dier".

Of registreer je om te kunnen reageren.