Redactieblog

Regio’s LTO gaan intensiever samenwerken

Den Haag – De regionale LTO-organisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB gaan hun samenwerking binnen LTO Nederland versterken. De organisaties willen de nationale en internationale belangenbehartiging daadkrachtiger oppakken.

De structuur van de organisatie blijft vrijwel onveranderd. Wel krijg het landelijk bureau van LTO Nederland een eigen directeur. Deze krijgt als kerntaken de landelijke afstemming van de belangenbehartiging en het uitbouwen van de samenwerking met de agribusiness.

”Dat gekozen is om de landelijke samenwerking te verstevigen, is een logisch gevolg van het gegroeide onderling vertrouwen tussen LTO Noord, ZLTO en LLTB”, zegt voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland. LTO Nederland heeft voor de komende vijf jaar vijf centrale thema’s gesteld: het verduurzamen van de Nederlandse land- en tuinbouw, goed werkgeversschap, onderzoek en onderwijs, ruimtelijk beleid en internationaal landbouwbeleid.

Het accent van LTO Nederland komt met het nieuwe beleid nog meer te liggen op de nationale en internationale belangenbehartiging. De organisatie wil daarnaast de samenwerking met de agribusiness versterken. ”Met een op onderdelen aangepaste structuur kunnen we de komende vijf jaar een sterkere positie verwerven in het maatschappelijke en politieke debat. Dat is in het belang van de hele agrosector”, aldus Maat.

De nieuwe werkwijze is mede het gevolg van een rapport van Cees Veerman en Pieter Winsemius, die als externen de organisatie hebben doorgelicht. Zij hebben als externe adviseurs ook meegedacht over de beleidsagenda voor de komende vijf jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.