896 x bekeken 11 reacties

Pachters moeten dieper in de buidel tasten dan eigenaren

De commissie-Van Hall heeft niet de juiste berekening gebruikt bij het advies over de pachtnormen, zegt Henk van der Pol. De pachters betalen volgens hem aanzienlijk meer dan een eigenaar.

De commissie-Van Hall is bij het vaststellen van de nieuwe pachtnormen vergeten de rentedifferentiatie mee te nemen. Niet iedereen betaalt zoals voorheen hetzelfde rentepercentage. Een pachter betaalt aanmerkelijk meer dan een eigenaar. Aangezien de melkveehouderij veel kapitaalintensiever is dan de akkerbouw, speelt het renteverschil daar een te grote rol, zeker op die gronden waar men eigenlijk alleen gras kan telen.

Ik zal het met een voorbeeld duidelijk maken: Er zijn eigendomsbedrijven gefinancierd tot ongeveer € 2,50 per liter melk. Meestal betalen zij een rente tussen de 1 en 2 procent, dat betekent dat zij een kant en klaar bedrijf (grond, stal, quotum, machines, veestapel) hebben voor 3 à 5 cent per liter melk.

Dit in schrille tegenstelling tot pachters met 12.000 tot 15.000 liter melk per ha, bij 600 euro pacht per ha zijn zij al 4 tot 5 cent per liter melk kwijt en dan hebben zij nog helemaal niets. Het overige moeten zij dan nog financieren tegen een rentepercentage van 4 tot 5 procent.

In het besef dat een pachter eigenlijk niet meer kan financieren dan ongeveer 5.000 euro per ha, dan is wel duidelijk dat men als pachter geen schijn van kans meer heeft. Een pachter kan niet aan geld komen en dat kleine beetje dat hij wel kan krijgen is veel te duur.

Ook als straks het melkquotum vervalt zal een pachter nauwelijks of geen geld kunnen krijgen voor een grotere stal. Mocht het desondanks wél lukken om de financiering rond te krijgen, dan betaalt een pachter veel te veel rente en moet hij ook nog sneller aflossen.

Bij bedrijfsovername speelt de fiscus ook nog een rol. Bij eigendomsbedrijven kan de vertrekkende ondernemer de grond overdragen tegen de verpachte waarde. Hij neemt dan voldoende geld mee om een luxe huis te bouwen en er royaal van te leven, waarbij de opvolger kan beginnen met een forse stille reserve met een laag rentepercentage tot gevolg. Dit komt vooral door de volledig onbelaste stijging van de grondprijs.

Ook dit is in schrille tegenstelling tot de overname bij pacht. Hier moet de opvolger de pachtersinvesteringen voor een te hoog bedrag overnemen zodat de vertrekkende pachter misschien óók nog iets kan kopen, met als direct gevolg een te hoge rente voor de opvolger. Let wel: De boekwinst op de pachtersinvesteringen is wèl belast.

Dus pachters: Mocht je het zelf niet redden of kan je opvolger het niet meer overnemen, besef dan dat dit niet aan de ondernemerskwaliteit ligt; je hebt geen schijn van kans. Besef dat veel vertrekkende eigenaren meer verdiend hebben met onroerend goed, dan met ondernemerskwaliteiten.

Langzaam maar zeker groeien we naar de situatie, dat je als pachter 2 procent van de vrije grondwaarde moet betalen en de eigenaar 1 procent van de waarde in verpachte staat.

Henk van der Pol heeft een gemengd boerenbedrijf in Tollebeek

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Dat een eigenaar met een bedrijf van voldoende omvang relatief goed koper geld ka lenen dan een pachter met een bedrijf van de zelfde omvang staat buiten kijf.Maar of een eigenaar zoals in het voorbeeld word gestelt MEESTAL gefinancieerd is voor tussen de1en2%rente is hoogst twijfelachtig Hoogst waarschijnlijk spreek je dan niet over een vast percentage voor eenlangere periode[10-15jaar]Als ik het mis heb hoor ik het graag.

 • no-profile-image

  Een eigenbedrijf heeft meer dekking dus een moet een lagere bedrijfsopslag betalen. Maar die 1 a 2 procent rente kan niet kloppen. Stee: bij een lange rente +10 jaar moet je minimaal 4,5 procent betalen incl opslagen. Zie de link voor de staffel van gisteren. http://www.ingcommercialbanking.com/eCache/NLD/11/551.html

  Hier komt nog een bedrijfsopslag overheen. Die opslag zal bij een pachter hoger zijn dan bij een eigenaar.

  Het enige wat ik kan bedenken wat de heer van der Pol bedoelt dat die de rente percentage over de vrije waarde berekend.

 • no-profile-image

  Natuurlijk staat die lage rente niet vast, maar dat geldt ook voor de rente van de pachters. Die zou dan ook veel hoger zijn. Ik zie het hier om me heen ook gebeuren: eigenaren die links en rechts van alles bijkopen; bij de pachters staat alles stil.

 • no-profile-image

  Dat eigenaren meer kunnen lenen heeft meer met het eigen vermogen te maken ,dan met een hoger of lager rente percentage watmoet worden betaalt .

 • no-profile-image

  Dat is nu net de crux. Dat vermogen is juist gestegen door de waardevermeerdering van de grond. Henk zegt dus ook dat velen meer verdiend hebben met onroerend goed dan met ondernemerskwaliteiten. Daar kun je dus niet de pachters op afrekenen.

 • no-profile-image

  Het rentepercentage is juist gebaseerd op dat vermogen uit vermeerdering van grondwaarde.

 • no-profile-image

  Gôh, ik bedenk mij ineens: wat lullig voor die pachters die hadden willen kopen en dit niet konden omdat de overheid er een streep door heeft gehaald. Het is een verliespost van vele tonnen. En dit al jarenlang. Sneu!

 • no-profile-image

  Straks worden alle eigenaren toch pachters...

 • no-profile-image

  Leg dat eens uit, Boer en jager?

 • no-profile-image

  Joehoe, Boer en Jager leg dat eens uit!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer, die Jager pacht de jacht van een boer die de grond in erfpacht heeft van een particulier die straks onteigend gaat worden. Niks zo mistig als eigendomsrechten en pachtovereenkomsten!

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.