Redactieblog

1166 x bekeken

Pachtafstandsvergoeding onjuist berekend

De pachtafstandsvergoeding tussen een landbouwer en zijn vrouw is niet zakelijk berekend. De rechtbank bepaalt de pachtafstandsvergoeding op € 140.000.

Kort samengevat is de uitspraak van rechtbank Leeuwarden de volgende:

Belanghebbende exploiteert een landbouwbedrijf en pacht ten behoeve van de onderneming landbouwgrond van zijn vrouw. Een groot deel van deze grond wordt in 1998 door zijn vrouw verkocht. Belanghebbende en zijn vrouw komen overeen dat de vrouw zich zal inspannen om vervangende grond te zoeken. Als zij hierin voor 1 januari 2003 niet slaagt zal zij aan de pachter een pachtafstandsvergoeding verschuldigd zijn van f 94.000. In geschil is of de overeengekomen vergoeding op zakelijke wijze is bepaald.

De rechtbank overweegt vooreerst dat sprake is van een verbintenis onder opschortende voorwaarde en dat de inspecteur terecht de zakelijkheid heeft getoetst in het jaar waarin de verbintenis haar werking kreeg. Belanghebbende heeft aangegeven dat hij in 1998 de bedoeling had de landbouwonderneming voort te zetten.

Gelet hierop acht de rechtbank een pachtafstandsvergoeding die is gebaseerd op de inkomensderving bij liquidatie niet juist. Voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding dient uitgegaan te worden van vervanging van de grond. Op grond van hetgeen partijen hebben aangevoerd komt de rechtbank tot een zakelijk vergoeding van € 140.000. Het verschil tussen beide bedragen behoort tot de ondernemingswinst van belanghebbende. Het beroep wordt vervolgens gegrond verklaard.

Meer informatie: Rechtbank Leeuwarden 8 juni 2010, nummer 07/02762

Of registreer je om te kunnen reageren.