402 x bekeken 3 reacties

Op gebruik plantaardig eiwit moet forse milieuheffing komen

Op dierhouderij waarvoor veel plantaardig eiwit in het voer nodig is, moet een forse milieuheffing komen. Dat vindt Jack van Messel, die ook schrijft dat (gras-)rundvlees het beste vlees is en niet dat van kippen of varkens.

Het is een uiting van het egoïsme van het rijke Westen dat de afgelopen honderd jaar het grootste deel van de hulpbronnen van de aarde voor de opbouw van zijn welvaart – en enorme vleesconsumptie – heeft kunnen gebruiken. En wat doet de vee- en vleessector in ons Westen? Die ziet volop kansen en maakt zich op om te voldoen aan de toenemende vraag, de komende schaarste en dus prima prijzen.

Iedereen denkt een gouden toekomst te hebben, maar het gunstige vlees zal uit de boot vallen. Door de opschaling in vleesproductie van éénmagigen – varkens en pluimvee – raakt de vraag naar eiwitrijke grondstoffen voor diervoeders, zoals soja, oververhit. Dat leidt ertoe dat rundveehouders met weiden wereldwijd zullen overstappen van de teelt van duurzaam dierlijk eiwit (rundvlees) op de onduurzame teelt van eiwitrijke soja.

De houderij van rundvleesvee neemt af. Als gevolg daarvan zullen de prijzen van rundvlees sterk stijgen, het verbruik verder dalen en de veestapels verder afnemen omdat jaarlijks steeds meer moederdieren worden geslacht. Door stedenbouw neemt de ruimte voor landbouw wereldwijd af, zodat er minder ruimte voor grasetende dieren overblijft.

De melkveehouderij zal blijven. In tegenstelling tot de vleesveesector is sprake van een gecentraliseerde melkindustrie. Grote coöperaties en industriële zuivelconcerns brengen melk- en melkproducten naar de markt. Melk wordt al meer dan 50 jaar met gelikte marketingboodschappen als gezond verkocht. Dat is opmerkelijk, omdat melk ongezond en onnodig is voor mensen. Door melkmarketing zijn wij het enige zoogdier ter wereld dat na de zoogtijd doorgaat met zogen.
Vleeseiwitten worden door de noodzakelijke voorvertering veel langzamer opgenomen dan melk en zorgen voor een geringere belasting van bijvoorbeeld onze nieren.

Overheden en NGO’s zien deze vleesontwikkelingen met lede ogen aan, maar kunnen de geschetste krachten nauwelijks aan. De enigen die zouden kunnen sturen, zijn de grote A-merken en retailers.
Een rund maakt hoogwaardig eiwit van het laagwaardige eiwit in gras. Kip en varken heten duurzamer omdat ze minder kilo’s voer nodig hebben om groot te worden. In werkelijkheid gebruiken ze veel voer dat we beter zelf hadden kunnen eten. Het grasrund is het beste dier dat je kunt eten. Daar mag wel eens wat meer aandacht voor komen. Zelfs als rundvlees voorzien is van een bekend biologisch keurmerk (EKO) wordt het niet erkend als het duurzaamst denkbare vlees.
Daarom zijn aanvullende normen nodig. Dieren die veel plantaardig eiwit nodig hebben in hun voer verdienen een forse milieuheffing volgens het principe ’de vervuiler’ betaalt. Ze stelen immers kostbare eiwitten uit de monden van mede aardbewoners.

Zo’n heffing zal snel louterend werken. Mensen zullen zelf meer plantaardig eiwit gaan eten. Rundvlees zal weer gebonden raken aan de functie van tussengastheer en de explosie van de kip- en varkensindustrie zal aan banden kunnen worden gelegd.
Een plantaardige eiwittenheffing zal de wereldwijde vee- en vleessector doen krimpen en de verhoudingen tussen de leveranciers van dierlijk eiwit normaliseren.

Jack van Messel is eigenaar van Van Messel Meat, importeur van Zuid-Amerikaans rundvlees

Dit is een deel van zijn bijdrage op de site foodlog.nl

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Een sterker staaltje van preken voor eigen parochie is niet denkbaar. Deze malle tekst had in 2 zinnen samengevat kunnen worden: "Hier ben ik. Waarom zijn jullie er eigenlijk nog?"

  • no-profile-image

    De heer van Messel gaat voor het gemak even voorbij aan het bijvoeren in de feedlots om zo snel mogelijk de stieren slachtrijp te maken. Nemen we genoegen met een lagere groei per dag bij kippen en varkens kunnen we ook met ander voer toe dan soya e.d. Onder aan het artikel wordt duidelijk, wat de strekking van het verhaal is >eet meer rund< is goed voor van Messel en (misschien) het milieu. Runderen produceren toch veel methaan gas? Hier komt nog bij de kooktijd van rundvlees is nog al wat langer, dan dat van kip of varken. Zijn idee van >heffing< zal even als de langere kooktijd (meer gas verbruik) bij de minister van Financieën goed worden ontvangen, die zit te springen om geld.

  • no-profile-image

    Dhr van Messel vindt het houden en consumeren van pluimvee en varkens slecht voor het millieu.Ja zelfs het drinken van melk is ongezond stelt hij.Het is duidelijk dhr wil maar 1 ding en dat is het verkopen van zoveel mogelijk vlees dat van rundvleesvee afkomstig is.

Of registreer je om te kunnen reageren.