Redactieblog

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting gemeentelijk monument

Arnhem - De rechtbank in Arnhem oordeelt dat de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor monumenten alleen geldt voor Rijksmonumenten en niet voor gemeentelijke monumenten.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank Arnhem de volgende:

Belanghebbende X, persoon Y en persoon Z zijn ieder voor een een derde onverdeeld aandeel eigenaar van een gemeentelijk monument. Bij akte van verdeling van 28 mei 2009 is het monument toegedeeld aan belanghebbende en Y. Belanghebbende en Y voldoen op grond van deze verkrijging € 11.400 aan overdrachtsbelasting. Zij zijn het hier niet mee eens en stellen dat zij recht hebben op de vrijstelling voor monumenten.

Rechtbank Arnhem oordeelt dat de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor monumenten alleen geldt voor Rijksmonumenten en niet voor gemeentelijke monumenten. De rechtbank overweegt hierbij onder andere dat elke gemeente haar eigen beleid kent ter zake van het aanwijzen van monumenten als gemeentelijk monument. Hierdoor kan een onroerende zaak in de ene gemeente wel als een monument worden aangewezen en in een ander gemeente niet.

Deze ongelijke behandeling geldt niet voor Rijksmonumenten, omdat de regels die hiervoor gelden voor iedereen gelijk zijn. Volgens de rechtbank is er dan ook geen sprake van strijd met de verdragsrechtelijke discriminatieverboden. Belanghebbende heeft geen recht op teruggaaf van overdrachtsbelasting.

Meer informatie: Rechtbank Arnhem, EK, 27 juli 2010, nr. AWB 10/2504

Of registreer je om te kunnen reageren.