203 x bekeken

Duurder voedsel draagt bij aan hoge inflatie

Aan de inflatiestijging komt voorlopig waarschijnlijk geen einde. In de tweede helft van vorig jaar liep de geldontwaarding in Nederland al op van 0,8 procent in juni naar 1,9 procent in december.

Nu de wereldvoedselprijzen tot recordhoogten zijn gestegen, is het aannemelijk dat deze trend zich de komende maanden verder doorzet. Volgens het Economisch Bureau van ING zet dit de koopkracht van de Nederlandse huishoudens onder druk, juist op een moment dat consumptie van groot belang is.

Toch zal de inflatiestijging minder sterk verlopen dan in de voorgaande maanden. Dit komt door de prijsontwikkeling van ruwe olie. Om de inflatiebijdrage van olie constant te houden, is een prijsstijging van zo’n 20 procent nodig.

Het lijkt er echter op dat zo’n hoog percentage voorlopig niet zal worden gehaald, met als gevolg dat de olieprijs een dempend effect zal hebben op de geldontwaarding in Nederland.

Hoe dan ook zal de loongroei de komende maanden achterblijven bij de inflatie-ontwikkeling, een situatie die in de tweede helft van vorig jaar is ontstaan. In het vierde kwartaal van 2010 lag de cao-loonstijging zelfs 0,4 procent lager dan de inflatie, zo becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek deze week.

Zolang de Nederlandse economie zich maar matig herstelt, verandert er weinig aan deze situatie. De behoefte aan personeel blijft in deze omstandigheden echter laag en de onderhandelingspositie van werknemers als zodanig dus zwak.

Daarmee is de conclusie gerechtvaardigd dat de stijgende lijn in de prijzen voor voedingsmiddelen zal resulteren in een steeds groter wordend gat tussen de inflatie en de loongroei in Nederland.

Of registreer je om te kunnen reageren.