Redactieblog

23 reacties

De weg kwijt

Siem-jan Schenk, Albert Jan Maat en Geert Koopstra hebben tamelijk onbezonnen uitspraken gedaan.

In koor roepen ze dat in Nederland voor megastallen geen plaats is. Hans Huijbers van ZLTO heeft dit afgelopen nazomer ook al eens gezegd. Na eerst Brabant volgestopt te hebben met varkens, kippen, geiten en koeien tot de meest diervolle provincie, wordt er aangegeven dat grotere stallen niet meer kunnen.

Een paar jaar terug werd er verkondigd dat boeren een toekomst tegemoet gaan met weinig marktbescherming. Met andere woorden: boeren zijn genoodzaakt in een mondiale economie concurrerend te worden. Boeren hebben dat signaal goed verstaan en zijn gaan bouwen, want een grotere stal geeft een forse verlaging van de vaste kosten per dier. Nu zijn of komen die stallen er en dan gaan onze landbouwvoormannen plotseling zeggen dat dit niet kan. Je kunt het bijna niet geloven: Geert Koopstra, zuivelproductschapvoorzitter, groot geworden met meer dan 11 miljard kilo melk, gaat zich bezig houden met de afgifte van bouwvergunningen in plaats van nieuwe veehouderij- en zuivelsystemen te promoten in binnen- en buitenland.

De boerenpraktijk van de dag is, dat we gemiddeld zeventig koeien hebben met een variatie van twintig tot meer dan duizend. Laat diversiteit blijven. Bedrijven, van extensief tot intensief en van biologisch tot maakbaar. De bedrijfsverscheidenheid moeten we koesteren. Het is een blijvende bron voor inspiratie. Het positioneert ons als veehouderijland ook als een knowhow-bron voor ontwikkelings- en ontwikkelde landen. En het klinkt misschien gek, voor deze landen moeten we snel een minimaal bedrijf met duizend koeien stichten. Trouwens, als Nederland de laatste vijftig jaar slechts met één koe per jaar per bedrijf gegroeid is, waar praat je dan over! En, een handvol bedrijven met veel koeien verdienen ook een warm onthaal. Goed voor duurzaamheid van economie en veehouderijkennis. Ook goed voor welzijn,natuur en landschap.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Tiem

  Goed geschreven,Jan.
  En in de zuivel gebeurde toch exact hetzefde.
  Hoeveel zuivelfabrieken heeft Nederland nog?

 • no-profile-image

  goed geschreven stuk Jan, de spijker op zijn kop.
  net als jij vraag ik me af, wat bezield deze mensen, zitten ze op applaus van haters van de agrarische sector te wachtenof zo?
  belangenbehartiging van de sector is ver weg
  ze zijn in ieder geval volkomen de weg kwijt wat grote bedrijven betreft. het gaat niet om de hoeveelheid maar hoe wordt een bedrijf gerund en bij gezonde bedrijven die de toekomst in willen hoort een bepaalde omvang. als je een tractor koopt heeft hij altijd meer PK's dan zijn voorganger, je gaat ook niet minder koeien melken en vergeleken met de rest van de wereld is nederland echt geen voorloper.
  het wordt hoogtijd voor moderne belangenbeharigers met netwerken over de wereld.
  laat de lezers nu niet denken dat dit een verhaal is van een onbezonnen jongeling, ik heb ervaring en ben 59 jaar

 • no-profile-image

  Arie, misschien hebben ze toch wel een waarheid, Landschapspark Nederland heeft geen behoefte aan hele grote bedrijven, maar dan zullen ze daar de plattelandbewoners er wel voor moeten betalen, want de economie rolt door. Als je groot veehouder wilt worden zijn er in andere landen een legio mogelijkheden en daar is er wel de ruimte voor.

 • no-profile-image

  Eindelijk een ander inzicht. We moeten als klein landje niet denken dat we de wereldvoedselproblemen kunnen oplossen. En boeren kunnen zelf ook ens nadenken waarom ze steeds groter moeten. Voor wie?? De bank? Die heeft er inderdaad belang bij.

 • no-profile-image

  Jan ik ben het met je eens onze voormannen hebben jaren geroepen; "Groeien anders kom je als boer achter en verzuip je op de wereldmarkt". Nu van de ene dag op de andere een halve slag rond en Stop, groei voorzichtig aan. Waarom?? Ik denk dat de landbouw voormannen in gesprek willen blijven met de politiek, die door de vee gerelateerde ziektes angstig is geworden en dit toeschrijft aan (te) grote eenheden. Hier komt bij, dat het buiten gebied van Nederland t.b.v. de stedelingen is. Dus zie Nederland als één groot bewoond aglomeraat met parkachtige gebieden, die ten dienste van de boeren staan, maar wel met beperkingen opgelegd door de >democratische< besluit vorming. Economie heeft met de onderbuik gevoelens van de burger niets te maken. Ik kan best leven met de gedachte van >aaibare landbouw< maar dan moet de bevolking wel bereid zijn de >prijs< hiervoor te betalen.

 • no-profile-image

  De heer van Weperen preekt puur voor zijn eigenbelang. Groot, groter, grootst. En de laatste zin slaat wel alles. Grote bedrijven zijn goed voor de natuur. Ik durf de stelling aan dat er op de vele hectares van van Weperen geen weidevogel of ander beest ook maar de mogelijkheid krijgt zich voor te planten. Groene biljartlakens zijn het vast. Hoezo natuur? Verklaar je je nader van Weperen!

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Ik zie in de wijzigende gedachten van landbouwvoormannen, m.n. ook Hans Huibers die ik daarin bewonder, een ander punt: dat landbouw niet goed gedijt in een volledig vrije markt, incl mega-bedrijven.

 • no-profile-image

  Uiteraard mogen wij relativeren!!!... Vrijheid-Blijheid, daar is niets mis mee!!!... Toch mogen wij niet onderschatten dat wij soms tegen grenzen aanlopen, die duidlijk boven onze macht gaan!!!...

 • no-profile-image

  Weidegang wordt standaard bij uw en mijn zuivelonderneming van Weperen.Zijn zij ook al de weg kwijt?Blijkbaar groeien al die diverse melkstromen het bestuur een beetje boven het hoofd.Melkpoeder voor Timboektoe,gegarandeerd van weidemelk.

 • no-profile-image

  De wijze woorden van Schenk, Maat en Koopstra worden hier natuurlijk weer onbezonnen aangevochten en onderuit gehaald. Want 'boeren' hadden destijs helemaal niks begrepen van mondiale marktwerking maar deden gewoon datgene waarvoor minister Gerrit Braks destijds - in nauw overleg met de Rabobank, de Brabantse gemeenten en het agri-thuisfront- tijdens een ministerraad uit de school had geklapt. Die confessionele Brabantse zoon van een varkensstallenbouwer bereidde de weg om ongebreideld tot vér in de (toen nog aanstormende) nieuwe eeuw de hele zuidelijke Nederlanden vol met nieuwe stallen te plempen. We weten nu allemaal waar dat toe geleid heeft! Dus in plaats van te zeiken en te zeveren past hier een driewerf Chapeau voor de visie en de moed van dit verlichte driemanschap. Koetje Boe en andere melkveehouders: er is weinig visie en verstand nodig om te beseffen dat een melkveestapel van duizend dieren te krankzinnig is voor woorden. Er is maar één nietig Mkz-infectietje nodig en de Rendac mag alle door de RVV afgemaakte dames komen ruimen. Met 70 beesten ben je dan als boer geheid veel beter af. Want ik garandeer, dat na één zo'n megadebacle, het grootheidswaanroer subiet om zal gaan. En dat moment is aanstaande. Daar kunnen we op wachten!

 • no-profile-image

  De MKZ is dit voorjaar 10 jaar geleden Herkauwer,je kent mijn mening over mega en weidegang,maar nu pis je volledig naast de pot.70 dieren ruimen bij 15 boeren voor een entbare ziekte is net zo erg als bij 1 boer 1000

 • no-profile-image

  Koetje Boe, het doet er absoluut niet toe hoelang geleden er voor het laatst in ons land (uitgezette) Mkz heerstte. Epidemische veeziekten zijn (nét als louche bestuurders en foute ambtenaren) van alle tijden en kunnen bij wijze van spreken vanmiddag nog ontstaan. Zélfs tussen Lauwers- en Kromme Murk! Ik denk niet dat ik erg vér naast het hurktoilet pis als ik stel dat een geruimde veehouder met 70 dieren sneller en makkelijker een doorstart zal kunnen maken dan een industrieel op klompen die 1000 dieren had. Niet alleen in emotionele zin, maar ook praktisch bezien!

 • no-profile-image

  Op zich niks mis mee met de ambities, maar net zoals @Han aangeeft is het buitengebied in Nederland een achtertuin van de Randstad en dus daar hebben mega bedrijven van 1000 plus koeien geen plaats. Daarvoor kun je dat dan beter in Oost-Europa doen. In NL is het beste om zo kosten efficiënt te gaan boeren ipv grotere marges halen door groter te worden.

 • no-profile-image

  Mee eens Sybren,daarom wordt het hoog tijd voor onverwachte allianties.Niet alleen op de kostprijs richten maar ook op de opbrengstprijs.Voedsel producten met een VERHAAL.

 • no-profile-image

  In Midden- en Oost Europa zijn in de communistische tijd overal kolchozen en sovchozen gesticht door het grondbezit te nationaliseren en alle boeren bijeen te drijven in gigaboerderijen. Daar werden ook toen al duizenden melkkoeien gehouden. En honderdduizenden varkens. En miljoenen kippen. Die landen zijn dermate uitgestrekt en dunbevolkt dat zij zich veel beter lenen voor zulke bedrijven dan het dichtbevolkte stripje land beneden de zeespiegel dat wij Nederland noemen. Met bijna 17 miljoen inwoners is er hier echt geen ruimte meer voor dergelijke massale veehouderijen. Niet in de zuivel-, niet in de vlees- en ook niet in de eiersector. Een gezond realisme zou erg veel boeren niet misstaan!

 • no-profile-image

  alsof heel melkveehoudend nederland >1000 koeien wil melken..

 • no-profile-image

  Je moet er de gein maar van inzien Lol Lol. Met zoveel beesten kan de boer béter bij zijn melkrobots intrekken. En bij iedere verdere uitbreiding komt er dan op de Agri-Dating site te staan: "Boer zoekt Robot!"

 • no-profile-image

  leve een jachtvrij nederland. richt de kampementen op voor jagers en andere dieren executeurs.

 • no-profile-image

  Anti Jacht, ik heb vanavond op het forum 'ABN Amro: melkprijs komende jaren 30 tot 32 cent' al 2x afscheid genomen en mijn adres achtergelaten. Ik verwacht dus wel een mailtje van je. Het was prachtig om met jou samen te werken tégen de jacht, terwijl we mekaar niet eens kennen. Dat is te zeggen; toen ik van de week bij het Kraanven stond meende ik je even te zien. Of heb ik mij vergist? Anyway: komende tijd ga ik weer de wildboarboys bij Meijel c.a achter de vodden zitten. De koffie in die hotelkroeg te Gemert is niet te zuipen, dus die vent zal ook nooit bevriend raken met mij. En dat is maar goed ook, want ik heb niks met gewapende rompen op benen die klandestien zwijnen in Peel en Kempen uitzetten.Dank voor de goede samenwerking en we vinden wel weer een andere drift om jagers in hun eigen leugens te kunnen strikken. Houdoe, welterusten en Blijf Wakker!

 • no-profile-image

  Melkboer

  Geachte mede schrijvers er kwam mij gisteren ter ore dat alleen in de gemeente Den Haag meer dan 40.000 Hindoestanen wonen, die onze via de zuiverlfabriek bewerkte melk niet wensen te drinken, om gezondheids redenen. Ze willen goed betalen voor Natuurlijke melk dus vers, zonder eerst ontromen en dan weer vet en zgn. gezondheids middeltjes toevoegen en al die andere bewerkingen voordat deze gezonde drank in de fles verdwijnt. Helaas zij zullen bij de huidige wettelijke stand van zaken,niet bij machte zijn hun koeverse melk te kopen. Koeverse melk kan alleen van boer naar klant verkocht worden als dit op het erf van de boer gebeurd. geen tussen komst van flessenrek en melkboer die zijn klanten in de straat van melk voorziet. We praten wel over ca. 20.000 ltr melk per dag of meer. Zoals deze groep mensen zullen er vast en zeker meer zijn in Nederland en geen zuivel fabriek die hier een oplossing voor forceerd. Waarom zouden ze ook, maak poeder voor een weggeef prijs en d eboer is gelukkig. Of is de boer toch niet zo gelukkig met deze oplossing??

 • no-profile-image

  De omvang die de agrarische bedrijven moeten hebben wordt bepaalt door de loonkosten in Nederland! Daardoor wordt de kostprijs hoofdzakelijk door bepaalt. De grote stallen hebben een lagere vaste kostprijs en zijn daardoor ook veel beter voor de dieren en milieu omdat dit ook beter is toe te passen met veel minder kosten per dier! Dat ze in Nederland niet passen is onzin. Verdeel ze over Nederland op plekken die er voor geschikt zijn, maar niet op log ggebieden! Zorg dat de veestapel van alle entingen zijn voor zien!

 • no-profile-image

  Dierenvriend jij bent finaal de weg kwijt man. Die megastallen zijn helemaal niet beter voor het milieu en het dierenwelzijn, Want ze branden aan de lopende band tot de grond toe af. Met alle levende dieren als meeverzekerd inventaris. Dat scheelt zo'n veehouder weer een boel peperdure entingen! Ook daarom: WEG MET HET CDA!

 • no-profile-image

  Er zijn mensen die alleen maar hard schreeuwen en de feiten niet onder ogen willen zien. Techniek bepaalt veel, is duur, dit zijn de lonen ook. Door omvang en kennis kun je veel en goed presteren. Dat is ook in grote stallen, daar kan het gewoon beter en goed koper!!!! Alleen, zet ze niet op een hoop, de infectiedruk moet laag blijven! Je moet geen gevaar zijn voor je buurman, of er geen last van hebben.

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.