Brand blussen

agd.media
Pijnlijk toeval. Stichting Wakker Dier intensiveert met reclamespotjes haar actie voor betere brandveiligheid in stallen en in het weekeinde branden twee stallen af.

Ongeveer 90.000 leghennen komen om. Haar pleidooi voor brandmelders, sprinklers of verdergaande maatregelen hoeft nauwelijks verder betoog.

Het is duidelijk: de sector moet écht aan de slag. Onderzoek van Hogeschool Van Hall Larenstein wees in oktober vorig jaar al op tekortkomingen in de brandpreventie op bedrijven. Het aantal stalbranden steeg in de afgelopen jaren licht, maar door schaalvergroting trof het veel meer dieren. LTO Nederland hield extra regels nog af. De huidige regelgeving is streng genoeg. De veehouders zouden wel meer aandacht aan preventie moeten besteden.

De vraag nu is of de sector daarmee wegkomt. Brand is emotie. Met het huidige politieke klimaat verdringen politici elkaar in hun pleidooi voor maatregelen. De PvdA riep in oktober het kabinet al op snel met een actieplan te komen.

Alhoewel de oorzaak vaak ook onbekend is, lijkt kortsluiting een belangrijke factor. Een keuring van elektrische installaties is vrij eenvoudig. De sector moet nu laten zien ook echt werk van brandveiligheid te maken, anders nemen anderen het initiatief over.

Of registreer je om te kunnen reageren.