Redactieblog

Bedrijfswoning onbelast overgedragen

Arnhem - Bij de overdracht van een bedrijfswoning is geen overdrachtsbelasting en geen schenkingsrecht verschuldigd.

Dit is het resultaat van een uitspraak van de rechtbank Arnhem. Door de overdracht van de woning in te kleden als een formele schenking in combinatie met de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de successiewet wordt door een landbouwer gebruikt gemaakt van een tot voor kort bestaand 'lek' in de belastingwetgeving.

Kort samengevat is de uitspraak van Rechtbank Arnhem de volgende:

Belanghebbende (X) neemt de landbouwonderneming van zijn ouders over. In de overname is niet de woning begrepen. Deze is door de ouders aan belanghebbende geschonken. Belanghebbende verzoekt in de door hem ingediende aangifte schenkingsrecht om de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten over de verkregen vermogensbestanddelen toe te passen en een conserverende aanslag op te leggen. In de te conserveren waarde is ook de woning begrepen.

Ten aanzien van de schenking van de woning heeft belanghebbende een beroep gedaan op een vrijstelling van overdrachtsbelasting. De inspecteur is van mening dat belanghebbende – ex art. 24, derde lid, SW – schenkingsrecht is verschuldigd over de geschonken woning, omdat deze niet is begrepen in de op te leggen conserverende aanslag.

Rechtbank Arnhem oordeelt dat alleen een conserverende aanslag voor de totale schenking, inclusief de woning, kan worden opgelegd. De rechtbank overweegt hierbij dat de totale schenking, inclusief de woning, onder de te conserveren waarde valt van art. 35c SW. Vervolgens oordeelt de rechtbank dat de belastbare verkrijging verminderd met de daarin begrepen te conserveren waarde nihil is, zodat voor het opleggen van een aanslag geen ruimte is. Volgens de rechtbank is hierbij niet van belang dat het systeem van de SW – dat bij schenking van onroerende zaken altijd minimaal het bedrag dat anders aan overdrachtsbelasting zou zijn geheven aan schenkingsrecht wordt geheven – wordt doorbroken. Volgens de rechtbank kan namelijk alleen de wetgever een dergelijke leemte opvullen. De rechtbank vernietigt de aanslag schenkingsrecht.

Meer informatie: Rechtbank Arnhem, MK, 20 januari 2011, nummer AWB 09/758

Of registreer je om te kunnen reageren.