Redactieblog

261 x bekeken

Alleen waardedruk voor woongedeelte van schapenhouder

Leeuwarden - Door aanhoudende negatieve resultaten is een schapenhouder gedwongen om de onderneming fiscaal te staken.

De waardedruk wegens duurzame zelfbewoning is alleen van toepassing op het woongedeelte.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden de volgende:

Belanghebbende X exploiteert een schapenhouderij en rundveehandel. Hij is tevens in dienstbetrekking werkzaam, voor Z bv. De bedrijfswoning behoort tot het ondernemingsvermogen.

In 2002 is er bij belanghebbende een boekenonderzoek ingesteld. In het rapport wordt opgemerkt dat de bedrijfsresultaten de afgelopen jaren aanzienlijk negatief waren en dat bij een volgend onderzoek zal worden beoordeeld of er nog steeds sprake is van een bron van inkomen.

In 2006 wordt wederom een boekenonderzoek bij belanghebbende ingesteld. Naar aanleiding van dit onderzoek stelt de inspecteur dat belanghebbende zijn onderneming per 31 december 2004 heeft gestaakt. Belanghebbende stelt dat de onderneming in 2003 is gestaakt.

Rechtbank Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur in alle redelijkheid het stakingsmoment op 31 december 2004 heeft kunnen bepalen. De rechtbank overweegt hierbij dat de inspecteur naar aanleiding van het eerste boekenonderzoek de resultaten van de onderneming een aantal jaren heeft willen afwachten om belanghebbende zo de kans te geven om positieve resultaten te behalen.

Ten aanzien van het waardedrukkende effect van de zelfbewoning van de bedrijfsopstallen oordeelt de rechtbank dat de onroerende zaak op het moment van de staking van de onderneming niet min of meer duurzaam exclusief voor woondoeleinden werd gebruikt. De rechtbank overweegt hierbij dat belanghebbende heeft gesteld dat het pand slechts voor 23 procent zakelijk werd gebruikt en dat privégebruik niet hetzelfde is als gebruik voor woondoeleinden. Met het waardedrukkend effect van de zelfbewoning wordt derhalve slechts rekening gehouden met betrekking tot het woongedeelte van de bedrijfswoning. De rechtbank verlaagt de aanslag.

Meer informatie: Rechtbank Leeuwarden, EK, 2 december 2010, nummer AWB 09/199

Of registreer je om te kunnen reageren.