Redactieblog

13 reacties

Vissers en boeren vragen om strenge regels

Vissers en boeren lijken op elkaar. Ze sluiten graag de ogen voor de harde werkelijkheid. Niet verstandig.

Een visser uit de Biesbosch vertelde in een televisie-uitzending dat hij wist dat in zijn gevangen paling veel te veel dioxine zit. Ook dat het verboden is en gevaarlijk voor de gezondheid. Toch gaat hij gewoon door met vissen. Zijn simpele redenering was: Mijn familie heeft al honderd jaar het recht om hier te vissen en dat recht heb ik ook. Op de vraag of hij wel wist dat hij vis aflevert, die een gevaar vormt voor de volksgezondheid, knikte hij: Dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Dan moeten ze van de overheid er maar beter op letten.

Die instelling hadden ook de handelaren en visverkopers verder in de keten. Paling uit de Biesbosch werd vrolijk doorverkocht aan handelaren in Urk, die het leverden als IJsselmeerpaling. Van die paling is bekend dat die weinig dioxine bevat en dus veilig. Ook hier grinnikte men dat de AID maar strenger moest controleren.

De hele keten ontwijkt dus de verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid. Die wordt op het bordje van de overheid neergelegd. Ik moest denken aan onze boerensector. Ook wij nemen de volksgezondheid soms met een korreltje zout. Zie maar naar de reacties als er aantoonbare ziekten zijn als gevolg van de Q-koorts. Of een dode als gevolg van de resistente bacterie in kippenvlees. We spreken gemakkelijk van een hysterie of een aanval op de sector. Ook wij nemen lang niet altijd onze verantwoordelijkheid serieus. Daarom: zowel vissers als boeren vragen om een strenge regelgeving.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Kani Baal

  Gewoon een simpele vraag Han. Wat jij weet weten ze bij LNV ook. Bij de Rabo weten ze dit ook. Bij allerlei milieuverenigingen ook...dus ook ook ook. Hoe kam het dan dat er niets aangedaan wordt?

 • no-profile-image

  veehouder

  ach, we weten het allemaal maar we doen of we het niet weten, lang leve de eoro`s

 • no-profile-image

  Boer

  Vergaderboer wijst wel lekker snel buiten zijn eigen koeienstraatje met ESBL en Q-koorts. Hoe staat het met de gekke koeienziekte BSE?

 • no-profile-image

  Han

  @Bierma. Hoe weet de visser dat zijn vis dioxine bevat? Ze komen uit een natuurgebied en hij kan en hoeft geen monsters te nemen voor verkoop en geen verklaring af te geven dat zijn vis O.K. is. Deze vissen zwemmen in overheids water, dat niet als giftig is aangemerkt (natuurgebied), dus wie is verantwoordlijk. De overheid "voert" en beheert de vis en heeft de oogst "verpacht" aan een particulier. Nu is de vraag wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het product.

 • no-profile-image

  Han

  Natuurboer. De Biesbosch is een deel dan de Delta waar de rivieren via zuid Hollandse industrie gebieden in uitmondt.
  Rotterdan, Dorddrecht en Moerdijk met veel chemie. De visser in het voorbeeld heeft vergunning en daar zal niet instaan;"Bij dioxine vergiftiging mag u niet vissen en leveren". Dat leveren van deze vis niet netjes is zijn we het snel over eens. Maar hij is niet slechter dan de overheden, die allerlei residuen op voedsel toelaten waar we vraagtekens bij kunnen zetten. Neem de antibiotica in vlees, de antibiotica is er uit na de veiligheids termijn, maar het residu, de resistente bacterie of zijn residu is aanwezig. Het vlees gaat de schappen in bij plantaardige producten dezelfde procedure.

 • no-profile-image

  Demeter

  Kennelijk zijn er ondernemers die hun eigen verantwoordelijkheid niet kennen. Resultaat dat e.e.a. privaat wordt uitbesteed en er weer meer tuchtrecht komt, omdat de overheid het aantal ambtenaren verminderd. Tuchtgerecht betekent zelf betalen en zelf berechten. Wie is er hier nu dom..

 • no-profile-image

  harmen

  Vergaderboer zou, als hij boer zou zijn, moet zijn tent snel sluiten. Koeien produceren melk met slecht vet, koeien produceren inefficiënt vlees en koeien produceren veel van het sterke broeikasgas methaan. Kortom -als je zijn redenering volgt- zou hij geen koeien meer moeten houden, want die zijn slecht voor de gezondheid en ook nog fnuikend voor de wereldvoedselvoorziening en het klimaat. Q-koorts is een slecht voorbeeld, want de betreffende boeren wisten niet wat Q-koorts was -de dokters overigens ook niet- en de bulk van de overheidsregels rondom Q-koorts hebben een verwaarloosbaar effect op de volksgezondheid. Alleen vaccinatie is bewezen effectief gebleken.

 • no-profile-image

  Gerard

  Zowel de visser als vergaderboer heeft gelijk, Han. De visser kan er niets aan doen dat er dioxineverontreiniging is. Hij moet zich echter wel aan de regels houden. Daar heeft vergaderboer weer een punt. Volgens mij moet de overheid de ondernemers, zoals vissers en boeren, die in problemen komen door anderen, uitkopen. Dan wordt het goed opgelost.

 • no-profile-image

  Maarten

  De regelgeving dient uitgevoerd te worden door de regering en het is onlogisch dat je als producent om strengere regels vraagt, zeker in een tijd waarin je al verzuipt in de finaciele lasten !
  Als vis teveel dioxine bevat en je er voor je inkomen afhankelijk bent dan zal je die toch moeten vangen ! Waar moet je anders van vreten ? Niet iedereen krijgt zo ff een uitkering in dit land !

 • no-profile-image

  Han

  Vergaderboer. Ik kan me de gedachtengang van deze visser wel voorstellen. Hij kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de dioxine in de Biesbos. Hier zijn wij als Nederlanders met elkaar verantwoordelijk voor. Wij halen allemaal een beetje economische vooruitgang uit de vervuilende industrie en wensen niet de nadelige gevolgen ervan te dragen, die zijn alleen voor die visser. Hoe hypocriet kun je zijn als NATIE. voor je voorbeeld van de Q-koorts geldt hetzelfde, wel de vruchten (belasting omzet, export omzet) plukken als land en dan de negatieve gevolgen op het bord gooien van de producent, die ook nog eens verboden is door de overheden om te vaccineren. Hoe hypocriet kan Den Haag zijn. Het volgende gevaar ligt op de loer in de vorm van >verhoogde residue tolerantie< van RoundUp residuen door Brussel. De onderzoeken wijzen uit da ter grote gevaren aank;even voor de volksgezondheid. Zijn de negatieve gevolgen straks daar, dan krijgt de boer / voedsel producent de schuld. Hoe hypocriet kun je zijn als kortzichtige bureaucraat.

 • no-profile-image

  h.bierma@zonnet.nl

  Hoewel in principe de vervuiler moet betalen kan de houding van de visser niet door de beugel. Hij verkoopt willens en wetens vis, die kankerverwekkende stof bevat. Dat valt nooit goed te praten. Hij dient daarvoor zijn verantwoordelijkheid te nemen. Net zoals de pluimveehouders, die kippenvlees met resistente bacteriën op de markt brengen. Daarvoor ben je ondernemer. Hedt is bijna misdadig om je aan de verantwoordelijkheid te onttrekken.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Hoe komt die dioxineverontreiniging in de Biesbosch? Was het natuurgebied Biesbosch de voormalige vuilstortplaats van de stad Rotterdam? Evenals het natuurgebied het Naardermeer, dat een voormalige vuilstort van de stad Amsterdam is geweest? Voor mij niet met zekerheid te zeggen. Maar ik kom tot deze conclusie vanwege het natuurgebied de "Alde Feanen" bij Eernewoude in Friesland. Het is mij bekend dat dit natuurgebied de Alde Feanen de voormalige vuilstort was van de stad Leeuwarden. Als je vandaag de dag in de Alde Feanen goed kijkt, kun je in de overwoekerde bergen afval de glazen flessen nog zien liggen. Wie weet welke troep er ( vele ) jaren geleden is gestort en er daardoor dioxineverontreiniging is ontstaan. Echt handig van de overheid om in het verleden de voormalige grote vuilstortplaatsen tot natuurgebied te verklaren. We zien nu de gevolgen. En een paling liegt niet. Met dank aan de visser die voor mij een en ander boven tafel heeft gebracht.

 • no-profile-image

  burger

  Vergaderboer heeft gelijk hier. Er is de verantwoordelijkheid van de overheid maar ook de eigen verantwoordelijkheid van de visser (of boer).

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.