22 reacties

Verburg: derogatie noopt tot strenger mestbeleid

Landbouwminister Gerda Verburg zint op maatregelen om de mestproductie terug te dringen.

De Europese Commissie heeft hierop aangedrongen, omdat Nederland de afgelopen twee jaar het fosfaatplafond van de derogatiebeschikking heeft overtreden.


Welke maatregelen zij overweegt, is nog niet bekend. Nederlandse melkveehouders met minimaal 70 procent grasland mogen meer dierlijke mest op het land brengen dan volgens de nitraatrichtlijn is toegestaan. Eén van de voorwaarden daarvoor is dat totale mestproductie uitgedrukt in stikstof en fosfaat niet boven het niveau van 2002 uitkomt.


In 2008 werd dit plafond wat betreft fosfaat echter met 1,7 procent overschreden. Onlangs heeft de Europese Commissie Nederland gemaand concrete maatregelen te nemen, die moeten garanderen dat de mestproductie daalt tot de afgesproken hoeveelheid. Uit voorlopige cijfers in een gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd rapport blijkt dat er ook vorig jaar te veel fosfaat is geproduceerd, namelijk 1,1 procent.


De nitraatconcentraties in bodem, waterlopen en ondiep grondwater op driehonderd onderzochte derogatiebedrijven daalden de afgelopen jaren wel. Daarbij is sprake van een onderscheid naar grondsoort; alleen in de zandregio is de afname significant te noemen. De waargenomen dalingen komen niet door een afnemend gebruik aan meststoffen, maar zijn het gevolg van hydrologische en weersomstandigheden.


Gisteren stuurde Verburg tevens een rapportage over de controle en handhaving op derogatiebedrijven naar de Kamer. Daaruit blijkt dat het aantal ondernemingen dat aanspraak maakt op deze uitzonderingsregel tussen 2006 en 2009 met 6,5 procent is gedaald naar 23.749. Van de derogatiebedrijven voldeed 1,7 procent niet aan de norm van 70 procent grasland. Op 19 melkveehouderijen is in 2008 een overtreding van één of meer gebruiksnormen geconstateerd.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  LNV

  Wie is Gerda Verburg ??

 • no-profile-image

  Melkveehoudertje

  Met afwijkingen van meer dan 50 % van monsters uit dezelfde vrachtwagen met mest is het gemakkelijk sturen! Boetes zijn bijna niet op te leggen door lnv omdat de betrouwbaarheid van de mestmonsters die volledig volgens de wettelijke bepalingen worden genomen, zo laag is dat een afwijking van 25 % niet aanvechtbaar is. Maar ze zullen wel proberen om een boete op te leggen......! Maar ook hier geldt: De aanhouder wint (als je gewoon eerlijk hebt gewerkt). Maar van mij mag de derogatie door de riolering en krijgen we gewoon een afrekening op de opbrengst van de percelen min de bemesting met een maximaal verlies. Met de huidige regelgeving mag je zwaar bemesten zonder dat je iets van het perceel afhaalt. Als je bv. de aardappelen in de grond laat zitten vanwege een slechte kwaliteit en dus word er niets geoogst, dan mag je het volgende jaar weer volledig bemesten! Hoezo is deze mestregeling goed voor het milieu?? Goede opbrengsten hebben meer mest nodig en geven minder milieu belasting dan lagere mestgiften zonder opbrengsten!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Melkveehoudertje, lees de brief van Henk van der Pol eens, deze is te vinden op nieuwsgrazer.nl op blz.4 en heet: "aan iedereen die geïnteresseerd is in de fouten van de mestwet(ten)". Dan weet je precies waarom de mestmonsters altijd af (zullen) wijken.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Dat geldt alleen voor de intensieve bedrijven, Melkveehouder. De rest gaat naar beneden. (Zie verhaal van Henk van der Pol).

 • no-profile-image

  knor knor

  En wie gelooft nu nog dat de varkensrechten, pluimveerechten enz er in 2015 echt af gaan!? De overheid zal en wil de omvang van de veestapels kunnen blijven sturen. Dus niet in paniek rechten aanbieden. Het recht om dieren te mogen houden blijft een recht en geld waard.

 • no-profile-image

  koetje

  Dat zal wel weer op nog scherpere aanwendnormen uitdraaien,de vraag is of de grondgebonden landbouw dit nog langer pikt.Zij geeft hier gewoon ronduit toe dat de mestwet niet werkt,er komt alleen maar fosfaat bij.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Goed bezig CDA, op naar de NUL zetels

 • no-profile-image

  herkauwer

  Kritische Lezer zei het al en ik herhaal het graag nogmaals: door hun tomeloze lamlendigheid zijn boeren al slapend druk bezig om zichzelf op te heffen. En maar klagen, en maar zeuren, en maar zeiken! Doe verdulleme iets nuttigs. Kom in aktie. Het gaat om jullie eigen toekomst!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  'En maar klagen, en maar zeuren, en maar zeiken! Doe verdulleme iets nuttigs'

  Je praat weer tegen jezelf herkauwertje

 • no-profile-image

  Realist

  We hebben geleerd om op en goede manier met de grond en de dieren om te gaan. Het moest steeds beter en groter! Niets mis mee als het maar betaald wordt. Daar ontbreekt het op de eerste plaats aan en ten tweede, we hebben een ministerie van afbraak! Hoe drukken we de voedselvoorziening in de afgrond!!!!!

 • no-profile-image

  Gerjo Kompier

  De nieuwe regelgeving is reeds ingegaan. Sinds begin dit jaar is fosfaatgebruiksnorm afhankelijk van het resultaat van de grondbemonstering. in 2009 mocht onze weide nog met 100 kg fosfaat bemest worden, nu ligt ons gemiddelde van de percelen op 97 kg. Als landelijk een gelijke trend heeft, is die 1 tot 2 % teveel in een klap weggeveegd. Dus nog scherpere gebruiksnormen zijn onzin!

 • no-profile-image

  klein intensief melkveehoudertje met

  Bij invoering van de dierlijke meststoffen wet heb ik niet vernomen dat ;,,het probleem"was omtstaan door: hydrologische omstandigheden.er kwam om de invoering van die krakkemikkige wet steeds een blubberend gierton over het toenmalige nos journaal heen.

 • no-profile-image

  Boerke

  Volgens mij is een vermindering van de mestproductie wat anders dan een vermindering van de aanwendingsnormen. Laten we daar de discussie over voeren!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  De opbrengsten van de landbouwgrond worden ieder jaar hoger, wordt daar ook rekening mee gehouden bij het vaststellen van het mestbeleid ?

 • no-profile-image

  veehouder

  En nu ook de mestproduktie vrijgeveven en de extesiefste boeren worden de dupe.En volgens mij word het tijd dat eu eens komt kijken hoeveel hier groeit op een hectare dat is aanzienelijk meer dan in andere eu lidstaten en mag hier de norm wel omhoog.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Tuurlijk pikt de grondgebonden landbouw dit. Boeren zijn toch te dom om wat te snappen. (En LNV ook trouwens).

 • no-profile-image

  veehouder

  En in 2015 de koerechten vrij geven zijn we in 2017 derogatie defenietief kwijt.

 • no-profile-image

  Doei

  Weg met de gehele mestwet . Doei

 • no-profile-image

  onno

  Kortom gezegd, zoals velen al beweren, dat de mestwet helemaal niet werkt. Dat 'uitspoeling' weinig heeft te maken met bemestingsnivo.. Herkauwer en van der pol hebben dus gelijk.
  Rest van agrarisch Nederland slaapt zoetjes..?

 • no-profile-image

  happyfarmer

  Gerda Verburg, die doet toch helemaal niet meer mee......

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Nog maar even een maatregeltje erbij
  De keiharde sanering van de boerenstand in Nederland door Brussel gaat in een sneltreinvaart door en wordt juichend uitgevoerd door de Nederlandse overheid

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  En door de boeren zelf, Melkveehouder. Zeg nou zelf, dat is toch nog veel gekker?

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.