Redactieblog

31 reacties

LTO: zet koeien in de wei

Het imago van de melkveehouderij is van groot belang voor de speelruimte van de sector.

Dat zegt melkveehouderij-bestuurder Toon van Hoof van ZLTO. "Ammoniak uit de melkveestal is dezelfde als uit de varkensstal. Maar omdat de sector een ander imago heeft dan de intensieve veehouderij worden we anders behandeld." Van Hoof waarschuwt melkveehouders hieraan te blijven werken.

"De maatschappij wil koeien in de wei. Zorg dat de dieren zichtbaar zijn. Als je de melkkoeien niet buiten kan doen, zet dan de droge koeien of wat jongvee in de wei", adviseert Van Hoof.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  richard

  door alle mileu regels en nieuwe natuur En buren die aan beheers overeenkomsten doen, ben ik helaas genoodzaakt de koeien binnen te houden!
  LTO bedankt voor de lakse inzet voor de boeren in gebieden met veel natuur

 • no-profile-image

  peter

  ik heb net lto buiten gezet

 • no-profile-image

  Sybren

  Voor de een werkt opstallen beter en voor de ander weidegang. Dat ligt aan de bedrijfsvoering. Om weidegandg te stimuleren is weidepremie een mogelijkheid. @Piet, idd. de middenweg is in veel gevallen beter dan de extremen van beide kanten, voor boer en voor koe.

 • no-profile-image

  Melkveehoudertje

  Geef mij maar 40 ha aan huis, dan zal ik de koeien wel weiden, maar helaas zie ik op veel plaatsen waar de koeien buiten lopen stallen waar het in de winter verboden zou moeten worden om er koeien in te huisvesten! Als de stal geschikt is voor de koeien jaarrond binnen te houden is deze stal ook geschikt om in de winter de koeien er tip top bij te laten lopen! Koeien willen licht en lucht en een ideale temperatuur (vooral in de zomer) en dat is in een goede stal beter geregeld dan in de weide! Ook zijn de risico's op dierziektes in de stallen kleiner dan buitne in de weide! Maar het grootste probleem is dat we in Nederland wonen en er veel ambtenaren rond lopen die slim willen zijn en van alles bedenken!! Dat is helaas voor die mensen niet weggelegt, ze zijn niet voor niets ambtenaar geworden.......! En onze lto-toppertjes zijn helaas ambtenaartjes aan het worden.....

 • no-profile-image

  Han

  Als de veehouder een beter imago kan krijgen door weide gang en daardoor minder gedonder met de overheid heeft en de recreërende burger wil koeien zien, is het de moeite waard om te aan weide gang een prijskaartje te hangen en deze aan te bieden bij het minesterie van welzijn en ruimtelijke ordening. In de 21 ste eeuw is weidegang een markt artikel geworden, net als natuurbehoud of een kinderboerderij. Zorg er als landbouw voor, dat als DE mensen koeien willen zien, ze daar voor betalen.

 • no-profile-image

  freek

  en al die zonnebrand creme dan want er word niet een klein beetje geklaagt te veel zon te weinig schuil noem maar op.
  de burgers willen koeien in het weiland op mooie lente dagen het mag niet regenen of heet zijn of koud

 • no-profile-image

  melkkoe

  Helemaal met je eens herkauwer Dit heeft lto aan zich zelf te wijten Ik vond het de laatste tijd wel erg rustig bij lto Maar tja de blaas kaken zijn weer ontwaakt maar let op wat ze doen Dit is 1 van de schrijnende voorbeelden hoe lto met boeren omgaat

 • no-profile-image

  johnny

  hiermee vertelt de zlto dat de varkens en pluimveehouders zich aan de regels moeten houden, en de melkveehouder maar de regels moeten omzeilen, ondanks dat iedereen weet dat er steeds meer koeien het hele jaar in de stal gehouden wordt, discriminatie noemt men dat. Zo houdt zlto toch nog melkveehouders als lid.

 • no-profile-image

  paul

  daarom mag de weidemelkpremie wel wat omhoog, bv 1 cent/kg melk.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Om te beginnen zouden Toon van Hoof en Albert Jan Maat als blaarkoppen overgeschilderd kunnen worden en voorzien van aangegespte uiers op knooppunt Oudenrijn worden ingeschaard. Als dat aanslaat kan al het LTO-personeel zo ingezet worden. Doen ze eens wat nuttigs voor de boerenstand!

 • no-profile-image

  Veehouder

  Enkele dagen per jaar is het buiten beter als binnen. Ik was er eerst ook geen voorstander van, maar door de grote nadelen voor de koeien buiten, denk je wel anders. Voor de burger hoef je het echt niet te doen. Ze zien in de open stallen ook de koeien lopen. Het goed kunnen sturen van de voeding is het belangrijkst voor de gezondheid van de koe! Dat is bij weidegang niet goed uit te voeren! Er zijn er nog die dat niet begrijpen, maar een deskundige ziet het grote verschil wel. Als je het goed wil doen moet je verplicht stellen dat de koeien binnen gehouden worden in die mooie stallen.

 • no-profile-image

  vd Zanden

  Men moet weideplicht gewoon koppelen aan de melkpremie die men ontvangt vanuit Brussel geen koeien in de wei is ook geen premie

 • no-profile-image

  weide boer

  na de boeren voor de gek te hebben gehouden ,willen ze nu ook de samenleving voor het lapje houden ltoooers komop nou

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Zo is het van der @Zanden, geen weidegang, geen premie!!!... Fabrieken met een lopende band zijn er genoeg!!!... Boeren, cq. melkveehouders die hun melkkoeien geen weidegang meer gunnen, zijn in mijn beleving éénzijdige melkproduceerders, zoals de legkippenhouders die hun legkippen in een kooitje houden!!!...

 • no-profile-image

  een ei hoort

  Annerieke , de varkens en pluimveesector hebben allebei rechten m.a.w er kan alleen maar varkens of kippen bij komen wanneer die op een andere plek weg gaan dus per saldo blijft dit het zelfde

 • no-profile-image

  boertje piet

  koeien buiten gewoon 2 cent meer uitbetalen wij hebben om slechte verkaveling de koeien wel 20 jaar binnen gehad nu alweer 10 jaar buiten door ruilverkaveling (wel dezelfde stal) nu worden de koeien ouder en geven gemiddeld evenveel melk dus gelul dat in de stal beter is

 • no-profile-image

  Harrie

  Boeren die de melkkoeien geen 180 dagen per jaar minstens 18 uur per dag buiten doen moeten maar snel verplicht worden de stal copleet te sluiten en er luchtwasser op te bouwen.

 • no-profile-image

  Annerieke

  In tegenstelling tot de ongebreidelde groei van de intensieve veehouderij, is de melkveestapel terug op het nivo van 1980! Maar Dhr van Hoof en andere (Z)LTO-ers schijnen dat argument maar niet te willen gebruiken in de hele ammoniakdiscussie. Daaruit blijkt maar weer dat ze meer belangen hebben bij het varkensvlees dan bij de koeien.

 • no-profile-image

  gert

  Kijk eens naar de weersomstandigheden van de laatste maanden,te heet en dan weer te nat,ze hebben het dan beter op stal ,zet maar wat kunstkoeien in de wei

 • no-profile-image

  herkauwer

  Je hebt volkomen gelijk Koetje Boe. Er wordt door LNV vreselijke heisa gemaakt van dat ammoniakprobleem, maar door het hele zomerhalfjaar (april- oktober) weidegang toe te passen vallen veel van die problemen waarschijnlijk geheel of grotendeels op te lossen. Ik zie door het hele land trouwens steeds meer boeren die hun melkbeesten de wei in doen. Niet alleen kleine bedrijven, maar ook boeren met 200 of meer koeien. Het ballonnetje, dat de beesten beter binnengehouden kunnen worden omdat ze anders het gras vertrappen, blijkt dus ook al met valse lucht gevuld te zijn! Zeg nou zelf: een beetje boer heeft dat toch zeker altijd geweten, maar doet aan die kladderadatsj mee om niet uit de pas te lopen!

 • no-profile-image

  veehouder

  Als lto nu voor hogere mestnormen gaat pleiten jaag ik ze wel weer naar buiten.

 • no-profile-image

  Leen

  Dat wordt zagen Toon. Wel lastig maaien met die houten koeien.

 • no-profile-image

  Koemelker

  Koeien weiden is ook nog eens veel voordeliger dan opstallen. Weiden al jaren 200 koeien, je moet wel eens de ogen dicht doen bij de ingang van het perceel maar wat scheelt dit een werk en kosten qua mestuitrijden en gras inkuilen, koeien voeren en ga zo maar door.

 • no-profile-image

  koetje

  Zo is dat Piet,maar waar leg je dan de grens?Kuneast,de oud-landbouw minister van Duitsland,zei laatst dat zij van mening was dat alleen bio-boeren in de toekomst nog in aanmerking moesten komen voor landbouw-premies/toeslagrechten.Terwijl er ook nog zat gangbare boeren zijn die hun koeien weidegang bieden.

 • no-profile-image

  koetje

  Volgens mij is het niet LNV die de heisa maakt,maar dat andere departement wat met foute rapporten loopt te zwaaien.VROM

 • no-profile-image

  koetje

  Ik wil nog veel verder gaan Sybren.De boeren die weidegang toepassen,ontheffen van dure stalaanpassingen voor ammoniak.Het zou toch van de zotte zijn om dure kostprijsverhogende aanpassingen te doen voor een stal die een deel van het jaar leeg staat.

 • no-profile-image

  Han

  @Freek. Om zon en regen niet als spelbreker te zien, zullen er hier en daar enkele schuilbomen in of naast de wei staan. Zo hebben we weer een markt artikel >nestbomen voor zangvogeltjes. Dit geeft het volgende artikel >natuur<. Willen we nog meer gevraagde artikelen in de boeren winkel? Leiden we die af van de eerste artikelen zo is er vast wel handel voor >zoogkalfjes< en >aaibiggetjes<. Ik wil hier niemand voor gek zetten, hooguit de alternatieve hap in de grachtengordel, maat ik zou de boeren wel eens wat creatiever willen zien. Dat constant wachten op idiote eisen van de linkse kliek en dan de kont tegen de krib kost veel negatieve energie. Zoek zelf naar oplossingen die ook voor de grachtengordel acceptabel zijn.

 • no-profile-image

  Harry

  De melkprijs is te laag om de koeien te weiden. Opgestald produceren ze meer. LTO moet niet bij ons zijn maar bij de politiek. Consument betaald geen cent voor imago.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  @Koetje Boe, mevr. Kühnast is in haar ferme uitspraken soms drammerig idealistisch en gaat vaak aan de realiteit voorbij, naar mijn persoonlijke mening. U spreekt ook over gangbaar, daar voel ik mij beter thuis. Natuurlijk zijn er grote bedrijven waar de koeien lekker in hun vel zitten, natuurlijk!!!... Toch heb ik ook veel melkkoeien gezien die wel een super uitgebalanceerd menu kregen, wat paste bij hun genetische aanleg, maar tevens barsten van de stress!!!... Daar kan dan de dierenarts en de farmaceutische industrie weer het nodige aan verdienen!!!... Daarom prefereer ik de gouden middenweg, gangbaar dus. Zowel aan Bio als aan hypermodern kleven soms grote nadelen!!!... denkt o.g.t.

 • no-profile-image

  herkauwer

  LTO is nooit een boerenbelangenorganisatie gewéést. Er is van meet af aan handjeklap gespeeld met LNV en met het agri-industrieele complex. Met hun contributies betaalden de boeren dus mee aan het in stand houden van een verlengstuk van hun eigen tegenpartijen: overheid en grootkapitalisten. En LTO papegaaide braaf alle liedjes na die hen door agri-belangengroepen werden voorgezongen. Vast en zeker niet gratis! Daarom zouden de leden er goed aan doen om die hele LTO-veestapel subiet de wei in te sturen. Jaarrond!

 • no-profile-image

  spotmelker

  Je moet de weidegangdiscussie scheiden in een zakelijke en een emotionele. Die laatste heb je gewoon nodig om (bepaalde) politici te overtuigen en vergaande milieu en welzijnseisen te voorkomen. Dit is te danken aan het goede imago wat gebaseerd is op de weidende melkkoe!Dat weiders en opstallers elkaar openlijk de vliegen afvangen is gewoon stom. Elke boer moet doen wat hem het beste past, dat komt zijn vee ten goede. En vraagje eens af waarom melkveehouders nog lang niet zoveel "staleisen" gesteld worden en ook opstalbedrijven kunnen profiteren van derogatie voor "graasdiermest".

Laad alle reacties (27)

Of registreer je om te kunnen reageren.