Redactieblog

177 reacties

'Ganzenopvang kan 8,4 miljoen goedkoper'

Het is economisch en maatschappelijk aantrekkelijker om het huidige ganzenbeleid te stoppen en ganzen overal te laten grazen. Dat hebben CLM en het landbouweconomisch instituut LEI onderzocht.

In opdracht van het ministerie van landbouw hebben de kenniscentra tien methodes van ganzenopvang en bijbehorende schadevergoeding voor boeren doorberekend.

De opvang van ganzen kostte de overheid de afgelopen jaren gemiddeld 17,5 miljoen ganzen per jaar. "Deze kosten zullen bij voortzetting van het huidige beleid de komende jaren verder stijgen tot bijna 29 miljoen euro in 2014/15", aldus de onderzoekers. Deze stijging komt door een toename van het aantal ganzen, een langere periode van verblijf en stijgende gewasprijzen.

De onderzoekers concluderen dat stoppen met het huidige beleid maatschappelijk en prijstechnisch het meest aantrekkelijk is. Hiermee worden geen foerageergebieden meer aangewezen, maar mogen ganzen overal grazen en niet meer verjaagd worden. Boeren kunnen vervolgens schadevergoeding krijgen voor de geleden schade. In de huidige methode krijgen boeren met foerageergebieden een vaste vergoeding. Buiten deze gebieden mogen ganzen verjaargd worden en kunnen boeren schade vergoed krijgen.

"Afhankelijk van het aantal ganzen zijn de kosten van dit scenario 3,6 tot 8,4 miljoen euro lager dan bij voortzetting van het huidige beleid.

De vogelbescherming reageert positief op het onderzoek en roept op zo snel mogelijk te stoppen met het scheiten op ganzen en smienten en over te gaan op schadevergoeding voor alle boeren.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  jvf

  geachte hans drie,lees mijn reakties van 29/09 00.28 uur en 30/09 00.30 uur nog eens,en trek je conclusie.
  alle schade vergoed door het FF/de maatschappij.
  het kan niet zo zijn,dat schades voortkomend uit maatschappelijk gewenst beleid [nederland/europa]worden afgewenteld op de individuele grondgebruiker.
  wanneer men niet meer zou willen bijdragen om de schades te vergoeden,dan is het misschien tijd om de maatschappelijke wensen en het eventuele hierbij horend beleid aan te passen.
  mvg jvf

 • no-profile-image

  Hans

  Herkauwer, het boek 'Goose populations of the Western Palearctic' is 11 jaar geleden geschreven, en in deze tijd voor wat betreft populatieomvang eigenlijk gedateerd. Tevens wordt in het boek aangegeven dat de ganzenpopulaties (11 jaar geleden) al aan het groeien waren. De focus van het boek ligt op "hoe meer ganzen hoe beter". Dit door nog meer bescherming van deze dieren. Het boek gaat voorbij aan de invloed van de ganzenomvang op de mensheid en de nadelige effecten die daaraan kleven. Het boek geeft geen antwoord op de vraag "hoeveel ganzen is genoeg". De auteurs hebben deze vraag niet aangedurft, terwijl dit een wezenlijke vraag is. En dat is juist waar ik zo op hamer. Want als er teveel ganzen zijn en/of komen dan brengt dat niet alleen maar omvangrijke schades met zich mee, maar dan is deze omvang ook heel moeilijk om te keren. Dan moeten hele drastische maatregelen genomen worden om het probleem het hoofd te bieden. En geloof mij, daar zit echt niemand op te wachten.

 • no-profile-image

  Hans

  Het is natuurlijk mooi dat jullie beiden (jvf/herkauwer) zich kunnen vinden in het voorstel van clm/lei. Laten we het ff bij de overwinterende ganzen houden. Hoe zien jullie de ontwikkeling van aantal overwinteraars, de daaruit voortkomende schade en de bereidheid van de samenleving om deze te vergoeden indien de wintergans volledig gedoogd/beschermd worden over een periode van 20 jaar (2030)?

 • no-profile-image

  ??

  Herkauwer, wat maakt het voor ruk uit waar Hans vandaan komt, wie weet heet ie wel grietje. Het kan om het verhaal reageer daar eens op, zelde onder Otter forum, giswerk, wat jij feiten noemt.

 • no-profile-image

  Hans

  Het is economisch en maatschappelijk veel aantrekkelijker om niet zoveel ganzen in Nederland toe te laten en/of de aantallen in bedwang te houden. Dan kan een groot deel van het ganzengeld tenminste besteed worden aan onderwijs/zorg/veiligheid. Het is toch van de zotte dat er in de winter 1,5 miljoen ganzen zijn die ca 1.500.000 kg gras per dag opeten wat leidt tot vraatschade van ca € 50.000 per dag! Daarnaast is er nog schade door vertrapping, extra onkruidgroei en vermesting etc. Ook zijn heel veel mensen druk bezig met verjagen/formulieren invullen/formulieren controleren/taxeren etc. Ik vraag mij af, of de maatschappij zoveel geld over heeft voor de overwinterde ganzen. En het worden er elk jaar alleen maar meer. Elk jaar meer schade, en dat betalen wij met zijn allen.

 • no-profile-image

  Boer

  Wildschadebelasting lijkt mij ook een goed idee. B.v. 10 eurocent per liter melk, maar dan moet deze vergoeding ook direct naar de boer. Helaas is dit in Nederland, daar moeten zich natuurlijk weer allerlei instanties mee bemoeien. Wedden dat de boer die de ganzen opvangt genoegen moet nemen met een fooi!

 • no-profile-image

  Han

  Ik geef CLM en daarmee herkauwer groot gelijk. Hoe meer ganzen hoe eerder de mensen het loodje leggen aan salmonella besmetting. Eindelijk weer ruimte voor de dieren als de hoeveelheid mensen eens danig wordt ingeperkt. Een tweede optie is koeien weg en ganzeneieren in het schap en kippevlees weg, ganzevlees in het schap. Ieder individue,plant en dier, heeft zijn plaats in de voedselketen en de mens staat boven de gans. Laat de natuur dan zijn gang gaan meneer Herkauwer. Na je onderstaande reactie, begrijp ik eindelijk waarom mensen je bedreigen, je hebt geen enkel gevoel voor je tegenstander. Dit noemt men geloof ik >polarisatie< opwekkend
  Iedereen die boer wil blijven, kan ik alleen maar aanraden, een plaats te zoeken waar op je rustig je bedrijf kunt uitoefenen. Of Nederland dan wel of geen eten heeft, moet je als boer een >worst< zijn. Wie niet voor zijn eten wenst te zorgen, hoeft ook niet te overleven. De ultime natuur wet, die geldt voor ieder levend individue.

 • no-profile-image

  J@gertje

  Het CLM en het LEI hebben weer een mooi onderzoek gepresenteerd en daarvoor waarschijnlijk weer flink overheidsgeld ontvangen.
  Nu is het weer de beurt aan een andere instelling om hier een goed betaald weerwoord op te geven.
  En zo gaan we maar door.
  Het beste is om de ganzen overal te gedogen, niet meer te be(ver)jagen en de boer niet meer in de huidige vorm schadeloos te stellen.
  In ruil hiervoor gaan we de voedselprijzen, door een duidelijk aangegeven percentage wildschade belasting, fors omhoog brengen.
  De consument kan dan daadwerkelijk ervaren wat hij extra moet betalen voor zijn dagelijkse levensbehoefte.
  Die wildschade belasting vertaal je dan vervolgens in de vorm van een veel hogere prijs voor de producten aan de boer.
  We zullen dan snel merken dat het overgrote deel van de bevolking zich snel uit zal spreken voor het afschot van al die ganzen en overig schadelijk wild.
  Vervolgens laat je iedere politieke partij een duidelijk en bindend standpunt in nemen over jacht en beheer en bij de volgende stembus gang is het hele probleem zonder dure en zinloze onderzoeken opgelost.
  Als dierenliefde voor iedere burger duidelijk merkbaar geld gaat kosten wordt het vast en zeker snel een stuk minder.

  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  Hans

  Herkauwer. Het gaat natuurlijk om de kolganzen, brandganzen en grauwe ganzen, de ganzen waar veel schade van wordt ondervonden. Het is van de zotte dat deze ganzensoorten beschermd moeten worden terwijl hun aantallen in Europa explosief blijven toenemen, de schades alleen maar toenemen en dat het aantal dieren al zodanig groot is, dat bescherming niet meer noodzakelijk is. Kortom herijking van het ganzenbeleid voor de overwinterende ganzen is nu aan de orde. Het zou goed zijn, dat de beschermde status van deze dieren wordt herzien.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Ben je nou zo stom of hoe zit dat Hans? Ik heb het verdulleme niet over Grauwe en Brandganzen, maar over de Siberische Kolganspopulatie die sinds Die Wende in Rusland/Siberië letterlijk wordt uitgemoordt en elders in het verspreidingsgebied excessief onder jachtdruk lijdt. Terwijl een rottende dikkedarmlozing als Ebbinge van Alterra volkomen uit de lucht gegrepen 'wetenschappelijke onderbouwing' ten koste van veel gemeenschapsgeld aan LNV verkocht heeft. Louter om zich bij de KNJV in te kunnen likken en daar weer opdrachten uit te peuren. Zodat zijn werkgever niet datgene gaat doen wat al een halve eeuw terug had moeten gebeuren. Namelijk: het gft-vat in en composteren!

 • no-profile-image

  exact

  Door je zo op te stellen tegenover jagers plaats je jezelf buiten elke discussie, herkauwer. Je persoonlijke rancune tegenover deze mensen is van dien aard dat elke normale discussie nutteloos is. Je wil gewoon je zin doordrijven en je aversie tegen jagers is te groot om je serieus te nemen. Er zijn te veel mensen die anders denken om zo maar jouw denkbeelden ten uitvoer te brengen. Bovendien heb ik de indruk dat persoonlijke vetes de boventoon voeren, waardoor zowiezo elke beleidsmatige discussie hopeloos is.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Ik zou rancuneus zijn, Exact? Hoepel toch op man. Ik noem de dingen alleen maar onomwonden bij naam en dat is tegen erg veel geknickerbockerde zere benen! Wat ik hieronder stel is de naakte waarheid. Al het 2e seizoen nadat Geke Faber de jacht op alle ganzen verbood, zagen we kol- en rietganzen op plaatsen waar ze voordien nooit kwamen. Louter en alleen vanwege de jacht! De ganzen legden hun schuwheid (die voor toendrabewoners absoluut niet is aangeboren, maar aangeléérd!) af en verspreidden zich over heel grote gebieden. Zoals het ook hoort met in het wild levende grazers. Dat patroon werd verkracht doordat CDA- en LPF-jagers de kamer voorlogen en de FFw onderuit haalden. De ingestelde gedooggebieden met een landelijke oppervlakte van 80.000 ha waren een idioot lachertje dat al op voorhand een (moedwillige) mislukking was. Ik doe niets anders dan voorspellen dat zonder jacht ons hele land tot gedooggebied voor de Siberische winterganzen kan worden verklaard en dat er dan hoogstens plaatselijk en heel periodiek ver- of bejaagd hoeft te worden. Door vakmensen, niet door ondeskundige hotemetoten. De sterke concentratievorming van ganzen komt alleen maar doordat de dieren in de korte winterdagen continu verstoord worden zodat ze niet aan opnemen van voldoende voedsel toekomen. Daarom gaan ze ook veelvuldig 's nachts op de landerijen buiten de gedooggebieden grazen. Oorzaak en gevolg!

 • no-profile-image

  exact

  Daar zijn we het dan over eens, Katja! Ik hoef je poepies niet te ruiken, laat staan te inhaleren, ik verkeer nooit in het circuit van inhaleerders. Wat je verder vaststelt zal me een worst wezen, je doet maar wat je niet laten kan. De onderbezette politie zal jullie zeer erkentelijk zijn. Moet je natuurlijk wel onwettelijkheden vinden, wat ze vervolgens belangrijk genoeg moeten vinden om verder actie op te ondernemen. Het gros van de mensen interesseert het geen zier wat jullie waarnemen c.q. melden. Zo ook de politie denk ik.

 • no-profile-image

  J@gertje

  Ja hoor, iedereen hier in Nederland is corrupt en geeft valse informatie door.
  Behalve herkauwertje natuurlijk.

 • no-profile-image

  J@gertje

  Herkauwertje,
  Is overste Wertheim uit Nieuwegein na jouw aktie oneervol ontslagen bij defensie?
  Of had hij zijn spullen toevallig toch bij de legerdump gekocht?
  Dat jij weet hoe het voelt dat het soepdun door je vetleren drollenvanger loopt is het gevolg van het feit dat je 50 jaar achter loopt in de jachtmode.
  Met de zgn. drollen vanger waar jij het mee doet loop je namelijk al jaren voor
  joker. Een heel enkele jager op zeer hoge leeftijd zal er nog zo bij lopen wat we met z'n allen blijven respecteren.
  Als je de volgende keer weer ergens in het veld loopt in je drollenvanger, neem dat wel je dicht gelaste side by syde geweer mee want anders val je echt buiten de boot of door de mand.
  Wij jagers dragen namelijk de nieuwste zaken zoals de moderne Goretex jachtkleding en Le Chameau schoeisel.
  In jou vriendenkring had laatst nog iemand op illegale wijze verkregen incontinentie materiaal over dus dat moet een oplossing voor het doorlopen in je drollenvanger op kunnen leveren.
  Geinig hè?

  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  piet

  Voor mijn part hingen ze boven aarde, al is dat hier in de polder en op de plassen wat moeilijk!

 • no-profile-image

  exact

  Dus je vindt het fijn om niet tegengesproken te worden, herkauwer? Dan zul je ook moeilijk wijzer worden dan je reeds denkt te zijn. Als jagers er een stilzwijgen op na houden, dan is dat waarschijnlijk meer een uiting van fatsoen. Ze weten dat er een vervelende discussie volgt, waarbij de standpunten van jou als ageerder bijna zeker niet veranderen. Als ik persoonlijk die indruk krijg met mensen zwijg ik ook. Het zou slechts mijn dag verpesten.

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Exact, ik weet heel goed wat beschaving is, want mijn ouwe heer en twee broers van me hebben een houzagerij en kistenmakerij. Beschaven zit feitelijk in onze familie, voel je?

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Waar heb je dat onderzoek gedaan herkauwer?

 • no-profile-image

  exact

  Zoooo Jan, zitten we nu al bij de h van humor?

 • no-profile-image

  koetje

  Ach kom nou,de gedooggebieden blijven even groot en de ganzen nemen toe in aantal.Resultaat:het gras is eerder op,die beesten zoeken een nieuw fouragegebied.Jij wilt dus het hele land tot fouragegebied verklaren,ik had al zo'n donkerbruin vermoeden.Maar dat gaat echt niet door.Begin eerst maar met het herinrichten van de natuurgebieden,daar zijn ze tenslotte voor bestemd.Boeren en alle ganzenliefhebbers moeten de handen ineen slaan en het gevecht aangaan met de natuurorganisaties,via de politiek.

 • no-profile-image

  Hans

  JVF, afgelopen jaren is gebleken dat de groei van aantal ganzen voortkomt uit de bescherming van deze dieren. Op dit moment nemen de overwinteraars jaarlijks toe. Zoals jij stelt, ga je de ganzen nog meer beschermen, door het gedooggebied groter te maken. Meer bescherming leidt tot nog meer overwinterende ganzen (en schades). Uiteindelijk is de ganzenpopulatie en schade-uitkeringen zo omvangrijk, dat er drastisch ingegrepen moet worden in de aantallen. Je ziet het met de "zomerganzen" hoe moeilijk en op sommige plaatsen zelfs ondoenlijk is om in te grijpen in de aantallen. Wil je de ganzen beheersbaar houden, dan moet je er vroeg bij zijn, niet wachten totdat het ganzenaantal zodanig is dat er bijna geen weg meer terug is. Aangezien de aantallen ganzen blijven stijgen, moet je terdege afvragen of bescherming nog noodzakelijk is.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hans, je bent een laagbijdegrondse waarheidsaanrander. Er is geen enkele evidentie voor aantalstoename bij de Siberische populaties van Kolgans, Toendrarietgans en Taigarietgans. Zelf volg ik het Europese populatieverloop van alle rietganzen al meer dan 40 jaar en voer tellingen uit tot in de uithoeken van hun winterverspreidingsgebied. Jouw leugenverhalen zijn een smet op deze agd fora. De zoveelste smet die egoistische banalisten op de zuiverheid en de waarheidsvinding werpen. Je bent verachterlijk bezig!

 • no-profile-image

  Hans

  Inderdaad Koetje Boe, hoe groter het gedooggebied hoe meer bescherming de ganzen genieten. Er is een significant verband tussen bescherming van de ganzen en de toename van het aantal ganzen. CLM/LEI hebben geen rekening gehouden met dit aspect. Op den duur zal hun voorstel economisch minder aantrekkelijk zijn dan de huidige regelgeving. Hun voorstel stimuleert de ganzenomvang nog meer dan de huidige regelgeving en leidt er toe dat de ganzen langere periode overwinteren, dus nog meer schade.

 • no-profile-image

  jvf

  geachte forumleden,mi heeft het geen zin om elkaar in een discussie voor van alles en nog wat uit te maken,overdracht van meningen en zienswijze lijkt mij zinvoller. allereerst moeten we mi een duidelijk onderscheid maken tussen winter""gasten"" en overzomererende ganzen.
  inzake de wintergasten kan ik behoorlijk meegaan in de zienswijze van o.a herkauwer,ikzelf [jagende veehouder] voel mij bijd en wijle meer onbetaald werknemer van het faunafonds,dan jager,wij mogen met de benodigde papperassen [nee wij moeten ] de schade buiten de gedooggebieden beperken,zodat het faunafonds zo min mogelijk schade hoeft uit te keren.[je kunt de geschoten ganzen amper kwijt voor de kostprijs van het patroon] als dit systeem word afgeschaft en de [wer] WERKELIJKE schade door het faunafonds word vergoed,dan zou dit veel grondgebruikers en jagers rust geven.
  minium schadebedragen moeten dan worden afgeschaft en alle schades moeten worden vergoed door het FF cq alle nederlanders ,en GEEN schades afwentelen op de boeren/grondgebruikers.
  dan blijven we nog met een probleem,nl het in het voorjaar [te] late terrugkeren van de overwinteraars,misschien is het een optie om met elkaar bv een datum af te spreken,en vanaf die datum in heel nederland verjaging[eventueel met ondersteunend afschot] in te zetten.
  mvg [ook voor anti jacht] JVF

 • no-profile-image

  exact

  Hey wipstaarje, de schaduw van Spotvogel is er ook weer. Je doet aan prima onderbieding met je duppiesdienstkloppers. Ik denk dat het een voornoppesdoeikhetdusiknietgroep wordt. En Jan, gezien je reacties her en der snap ik dat je nog wat moeite hebt met het woord beschaving. Noot: schrijf ook dit woord alleen aan het begin van een zin meet een hoofdletter en die spaties zijn niet nodig hoor. Maar goed, je bent het woordenboek aan het lezen en je bent dus al bij de b.

 • no-profile-image

  jvf

  geachte herk zoals ik al in mijn vorige reactie aangaf, denken wij over bepaalde zaken,redelijk in een lijn.
  of enzo ja,welke schade de winterganzen veroorzaken op geoogste akkerbouwgewas percelen,kan ik niet goed inschatten,ik ben veehouder,maar hier zijn ongetwijfeld akkerbouwers die hierover uit praktijk ervaring meer over kunnen zeggen[denk bv aan verslemping op de zwaardere gronden].
  dat de natuurgebieden door jaarrondbegrazing niet geschikt zijn om de te lang overwinterende ganzen te herbergen,kan geen reden zijn om ze dan maar langer op productieve boeregrond op te vangen,vandaar mijn voorgestelde massale verjaagactie vanaf een overeengekomen datum.beste hans drievliet,ik zeg ook niet dat we per definitie ganzen meer moeten beschermen,ik kan me alleen behoorlijk vinden in de zienswijze van herk.,omdat het huidige gedoogbeleid mi een gewrocht is[zit je binnen het gedooggebied dan krijg je een vegoeding per ha plus de geleden schade,zit je net aan de verkeerde kant van de grens dan moet je je gwas beschermen,of dit laten doen door iemand met een kantoor op zak,en aantonen dat je ondanks je inzet,toch schade hebt geleden door de ganzen.toen de ganzen noch niet in gd gebieden hoefden kon je de werkelijke schade redelijk makkelijk vergoed krijgen.jij bent bang dat de poultie winterganzen uit de klauwen zal lopen,ik heb hierbij mijn vraagtekens voor zover we het hebben over wintergasten[de overzomeraars is een ander probleem en dat loopt finaal uit de klauwen]ik denk dat de populatie wintergasten niet word bepaald door wat wij hier doen maar meer door een al dan niet goed jaar op de broedplaatsen.
  verder loop ik tegen het probleem aan dat je als jager ganzen moet schieten,niet omdat ik iets heb tegen het schieten van welk dier dan ook,maar dieren schieten die je niet consumeerd,daar ben ik geen voorstander van [tenzij ziek of met andere gebreken].
  mvg jvf
  .

 • no-profile-image

  jvf

  voor het probleem van de overzomeraars google eens met [Guozzen, guozzen en nochris guozzen]is wel in het fries.mvg jvf

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste JVF, doordat ik jarenlang in het natuurwetenschappelijk onderzoek werkzaam was deed ik ook langdurig onderzoek aan de invloed van ganzenbegrazing op akkerland. We deden ook onderzoek aan de verslemping door ganzen in graaskooien op akkerland te plaatsen en door die begrazing na te bootsen door zelf met opgespannen ganzenpoten de betreding na te bootsen. Dat gaf nauwelijks verschil met de ware betreding. Zoals voorspelbaar hangt de verslemping samen met het afslibbaargehalte van de grond en van de bodemvochtigheid en hoeveelheid neerslag. Ook onderzochten we de invloed van de begrazing van ontkiemende en opgroeiende granen, zowel door feitelijke ganzenbegrazing als door knipproeven. Uit ons onderzoek bleek duidelijk dat er zowel opbrengstderving als meeropbrengst voorkomt. Over een reeks van jaren houdt dit zich min of meer in evenwicht. Ergo: schade in het ene jaar kan door meeropbrengst in een volgend jaar gecompenseerd worden. Wij deden dit onderzoek in dienst van LNV, maar de gegevens zijn altijd diep in Bezuidenhoutse ladenkasten gehouden. Ook de invloed van ganzenbegrazing op graslanden in het winterhalfjaar werd uitgebreid onderzocht. Afgezien van voedselconcurrentie met 's winters ingeschaarde schapen of paarden is er in de winter nauwelijks sprake van werkelijke derving. Door een geringe extra stikstofgift in maart kan een mogelijke groeiachterstand van het voorjaarsgras ook heel goed worden opgeheven. We praten dan over peanuts! Het grootscheeps verjagen is geen optie, omdat de ganzen dan juist veel meer vreten nodig hebben en zich dan juist op gevoelige of kwetsbare gewassen zullen storten. Dat is in het huidige geval helaas vaak praktijk, want hobbyjagende Wbe's willen tableaus schieten en de wetgever heeft op deze wijze daartoe een mogelijkheid geschapen. In het geval van de Siberische wintergasten is dat iets wat ik verafschuw. Beste JVF, jij geeft blijk van een heel goede kijk op de zaak. De populatieomvang van de Siberische ganzen is vooral afhankelijk van de broedcondities op de hoognoordelijke toendra's in relatie tot de wintersterfte. Door het grillige arctische klimaat komen er heel vaak matige reproductieseizoenen voor (bij de rotgans soms zelfs met maar een paar procent jongen) en doordat de ganzen op heen en terugreis tussen de winterkwartieren door tientallen landen en staten trekken zijn de jachtverliezen niet of nauwelijks te becijferen. Daarom moeten wij die vogels gewoon met rust laten.
  Veel te veel Nederlandse jagers willen helaas alles schieten wat er voor hun loop komt. Maar de siberische ganzen mogen geen vogelvrije schietschijven zijn voor lieden die vaak niet eens weten Wat ze schieten! Onze Broedpopulaties vormen wezenlijke problemen en die moeten op een deugdelijke wijze worden aangepakt.Maar de Siberische ganzen mogen onder geen voorwaarde slachtoffer worden van de hetze tegen ganzen, die (ik moet het helaas zeggen) vooral door jagers wordt aangewakkerd. Uit bekrompen eigenbelang!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Jagertje jagertje, tusentack zoals Zweedse jagers plachten te zeggen als ze dank betuigen. Duizendmaal dank! Een Zweed kan korter van stof zijn dan jij in jouw verschoten jaegerdirectoire. En toch draagt Hakon in eigen land met verve zijn vetgesteven knickerbocker bij het schieten van een kolossale elandstier, terwijl jij vanaf jouw gammele Hollandse hoogzit straks weer drachtige reegeitjes aan barrels knalt. Nee, een drollenvanger heb ik nooit gedragen. Of wacht even: de eerlijkheid gebiedt me om toe te geven dat ik op mijn 7e of 8e nog op het schoolplein vereeuwigd ben in een plusfour pantalon. Maar dat is al eeuwen geleden!

 • no-profile-image

  exact

  Herkauwer, ik heb niet gezegd dat niemand meldingen moet doen van ernstige overtredingen en wangedrag in het verkeer. Wat ik wel zei is dat niemand buiten de politie om daar zijn dagelijks werk van maakt. Je geeft me gelijk als ik zeg dat de politie zijn prioriteiten stelt door je voorbeeldje van melding van verkeerswangedrag: de politie reageerde alert en per direct. Prima, dáár wordt dus groot belang aan gehecht. Volgens mij zitten ze echt niet te wachten op bewijsmateriaal van een of andere malloot die (naar ik begrijp) vermomd in knickerbocker met inco-inleg op zoek is naar mogelijke misstanden in de jacht. Alweer: prima!.
  Het is in het hele spectrum van politietaken - mede gezien de redelijk smalle bezetting - gewoon niet belangrijk genoeg. Maar doe lekker je ding als je je daar lekker bij voelt. Normale jagers hebben daar geen enkele moeite mee, ze vinden het op zijn hoogst vervelend dat vreemden hen gadeslaan met verrekijkers of dat die vreemden hun dag verstoren. Hoe zou jij dat eigenlijk vinden, mensen die continu je handelen volgen op zoek naar fouten die je maakt? Oh ja, niet erg natuurlijk, herkauwers doen nooit iets verkeerds. En gij geleuft het...

 • no-profile-image

  J@gertje

  En weer geen antwoord herkauwertje?
  Nogmaals, is overste Wertheim nu wel of niet ontslagen als gevolg van jouw geniale aktie?
  Of is het antwoord hierop ook dun door je drollenvanger gelopen?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Ga het hem zelf maar vragen jagertje. Zijn schuilhut staat aan de Zwolse Veste, woonplaats voornoemd!

 • no-profile-image

  Hans

  Beste Herkauwer, probeer eens inhoudelijk op mijn verhaal in te gaan. En dan alleen maar op de overwinterende ganzen, want daar gaat het artikel over! Ik heb op een normale manier aan jullie gevraagd wat de ganzenontwikkeling wordt als het gedoogbeleid wordt afgeschaft, maar daarin nemen jullie geen stelling. Want daar gaat het mij om. Het rapport van CLM/LEI staat namelijk vol aannames en loopt tot 2015. CLM/LEI trekt namelijk keiharde conclusies, terwijl hun onderzoek op heel veel aannames is gebaseerd. Daarbij gaan ze niet in wat er na 2015 gebeurt. @JVF, ik heb helemaal geen intentie om zaken te verdraaien. Maar ik lees de zaken zoals jij dat opschrijft. Ik zal je niet meer in mijn stellingen betrekken.

 • no-profile-image

  Hans

  Respect of niet Herkauwer, het gaat om eerlijke voorlichting en juiste voorstelling van zaken. Wat heeft de normale Nederlander met het ratificeren van conventies nu eigelijk van doen als h'm toen niet verteld hoeveel dat geintje gaat kosten? Met dat ratificeren van conventies zijn dus grote inschattingsfouten gemaakt. Je kan natuurlijk lekker voortborduren of grote fouten, maar heeft de maatschapppij dat er wel voor over? Het diversiteitsbeginsel mag niet misbruikt worden in het kader van "hoe meer hoe beter". Dat is niet het doel van al die richtlijnen. Het is belangrijk dat ganzen overwinteren en daardoor hun soort in stand kunnen houden. Daar heb je echt geen miljoenen ganzen voor nodig. De richtlijnen worden door mensen momenteel misbruikt om de ganzen de ruimte te geven om hun megafokbeleid mogelijk te maken.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hans, omdat ik van nature een onuitputtelijk geduld heb zal ik het nog één keer uitleggen. Hoognoordelijk broedende ganzen planten zich voort in de arctis en daar zijn de omstandigheden wel wat anders dan in de gematigde streken. Zo kunnen zij in het voorjaar pas laat in hun broedrevieren terecht, omdat zij anders in een doods sneeuwlandschap zouden aankomen. Maar net zoals bij ons kent ook de arctis zowel relatief milde (en dus vroege) als extreem koude (en dus zeer late) lentes. Des te noordelijker de ganzen broeden, des te later kunnen zij op hun broedplaatsen (waaraan zij erg trouw zijn) terecht. Daarom vertrekken de rotganzen en brandganzen bij ons dan ook veel later dan de rietganzen en de kolganzen, die minder noordelijk in het hoge noorden broeden. In een koud voorjaar smelt op de toendra's en taiga's de sneeuw pas laat weg en daardoor komt de vegetatiegroei ook pas laat op gang. Omdat de reis vanuit de winterkwartieren naar het broedgebied erg veel energie kost moeten de dieren eerst opvetten om in de juiste broedconditie te komen en dat kost ook enige tijd. In een laat voorjaar kan het dus gebeuren dat er geen tijd genoeg meer is om eieren te leggen, te broeden, de jongen groot te brengen, de slagpenrui door te maken, op te vetten en in goede conditie aan de herfsttrek te beginnen. Bovendien zijn er ook nog de predatoren zoals poolvos, giervalk, sneeuwuil en roofmeeuwen zoals grote jager en grote burgemeester. Die rovers voeden zich op de toendra's gewoonlijk vooral met lemmingen maar, nét als bij ons de veldmuizen, varieert de stand daarvan nogal eens. In lemmingrijke jaren hebben ganzen zodoende veel minder ei- en kuikenverliezen te duchten dan in lemmingarme jaren. Door al deze factoren varieert bij de noordelijke ganzen het broedsucces dus van jaar op jaar sterk. In extreme situaties kan het broedsucces zelfs in bepaalde populaties nul (zegge 0) zijn! Soms komt dit meerdere seizoenen achtereen voor en je kunt zelf wel bedenken wat dat voor de populatieomvang betekend! In het trek- en overwinteringseizoen sterven veel dieren als gevolg van jacht of weersinvloeden en ook verongelukken er veel ganzen tegen hoogspanningslijnen en andere obstakels. Ganzen worden altijd al door de mens belaagd, maar sinds de eerste helft van de 20e eeuw heeft de wintersterfte als gevolg van jacht exoirbitante vormen aangenomen, met steeds geavanceerder wapentuig. In zijn boek 'Een weitasch vol' heeft de Nederlandse hobbyjager J.Craandijk zijn jachtavonturen op de Hongaarse Hortobagypoesta beschreven, waar blijkens zijn mededeling de duitse Graaf Waldeck in zijn eentje met zijn ganzenroer maar liefst 30.000 ganzen schoot. Met een dagmaximum van 101 stuks! Ook toen (nota bene midden in de Tweede Wereldoorlog!), kreeg Craandijk al kritiek op de roofbouw die hij hobbymatig op de natuur pleegde. Hij vergoelijkt dit als volgt (blz 83). "Gedecimeerd? Ach, ik geloof dat de beste waarnemer geen vermindering zou kunnen vaststellen in de vele honderdduizenden, waarvan enkele duizenden door de jagers van de Hortobagy werden buitgemaakt". Maar beste Hans, toen ik in december 1971(slechts 27 jaar na publicatie van Craandijks proza) onze goede vriend, veearts, ornitholoog, vizsla-kennelhouder en jager Rado op de Hortobagy bezocht, was er van die 'honderduizenden ganzen' nog maar een schamel restant over. Met name de eens zo talrijke Goudoogjes (Dwergganzen)waren er nauwelijks meer. Rado sprak toen de memorabele woorden: "Ich mache mir grosse sorgen um die Zwerggaensen. Es gibt jedem Jahr weniger von diesem Voegelen und im diesem Herbst habe ich nur Acht Stueck erlegen koennen!" Inmiddels is die hele populatie al vele jaren volledig uitgestorven en komen er in Hongarije nog maar enkele tienduizenden kolganzen en toendrarietganzen voor. Ook de destijds talrijke Sushkins Rietganzen bleken letterlijk van de pusztabodem weggeschoten te zijn! Een resultaat dus van volkomen willekeur en ongecontroleerd afschot! Door de komst van de EU zouden zaken als internationaal populatiebeheer en controle daarop juist veel béter geregeld moeten worden, maar ik beschreef al eerder wat ik daarvan recentelijk in Polen en Oost Duitsland gezien heb. Dus nogmaals: als er vanaf nu helemaal niet meer gejaagd wordt op overwinterende ganzen en men beperkt zich tot het weren of verjagen van wérkelijk kwetsbare percelen, dan zullen de Siberische ganzenpopulaties absoluut niet excessief gaan toenemen. Het zou al mooi zijn als de stand op peil zou kunnen blijven! Als je meer wilt weten dan moet je het boek 'Goose populations of the Western Palearctic' (ISBN 87-7772-437-2) maar aanschaffen of raadplegen in de Koninklijke Bibliotheek. Daarin heeft Spotvogel met enkele anderen de Toendra- en de Taigarietgans beschreven en leverde oud-Zaankanter Johan Mooij de belangrijkste inbreng over de Kolgans.

 • no-profile-image

  jvf

  geachte hans,zou je zo vriendelijk/fatsoenlijk willen zijn om mijn reacties niet te vedraaien,danwel te gebruiken om jou verhaal te onderstrepen.
  ik kan mij niet heugen,dat ik hier heb geschreven dat ik beheer en schadebestrijding niet meer zie zitten.
  sterker nog,sterker nog ik doe ieder jaar aan schadebestrijding buiten de gedooggebieden.
  zo is dat nu eenmaal geregeld op dit moment.
  ik heb echter geen behoefte aan grote tableau,s, en ik verjaag ook redelijk vaak zonder geweer,ik mag graag een stuk wildbraad,maar ik hoef niet alle dagen gans.
  en zoals ik eerder schreef,voor de poelier hoef je ze niet te schieten,en een dier doden zonder dat je het consumeerd [vooropgesteld dat het een dier is dat in onze samenleving als eetbaar word aangemerkt,ik eet geen vossen of kraaien]daar ben ik geen voorstander van.
  om de schade vergoed te krijgen,moet de grondgebruiker gebruik maken van de ontheffing/vrijstelling verjaging met ONDERSTEUNEND afschot,en hier een rapportage kunnen overleggen bij het FF.
  mvg jvf

 • no-profile-image

  boerke

  Gewoon afschieten die handel net als vroeger. Lekker goedkoop vlees voor de voedselbank, geen nitraatuitspoeling meer van de ganzenpoep, al die ambtenaren en schadetaxateurs ontslaan en boeren die niet meer ambtenaar hoeven spelen en normale opbrengsten van hun land kunnen halen voor goedkoop blijvend voedsel. Toch alleen maar positieve effecten in mijn ogen.

 • no-profile-image

  anti

  Nu die zinloze missie daar in Uruzgan gelukkig is afgelopen, komtr er voldoende geld vrij om de boeren schadeloos te stellen indien er een ganzenprobleem is. Betaak de boeren dan ook netjes de jachtpacht, indien zij niet op hun gronden laten jagen. En weg zijn die smerige doodschieters.

 • no-profile-image

  Boer

  Ganzen is een plaag, elke dag de ergenis van die dieren, die gewoon tussen je koeien grazen. Schadevergoeding aanvragen is een nog grotere ergenis, formulieren invullen, taxateurs te woord staan, linten spannen, vogelverschrikkers plaatsen, waar je van weet dat ze maar even helpen, verjagingsmethodes moeten bewijzen, weer formulieren invullen en dan maar wachten op de vergoeding die altijd veel te laag is. Ik verlang terug naar vroeger, toen ganzen nog trekvogels waren en in februari weer vertrokken.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hans luister: van de West-palearctische ganzenpopulaties dreigen Dwerggans en Europese Taigarietgans uit te sterven. De Westelijke Toendrarietgans ballanceert al jarenlang rond een populatieniveau van 650.000 vogels (broedgebied omvat
  ca 6500 km toendra tussen Moermansk en Oost Taimyr). De roodhalsgans wordt met het jaar zeldzamer. De kolgans staat in Siberie bloot aan beestachtige voorjaarsjacht waarbij hele populaties van gebieden die zo groot zijn als 10x nederland worden vernietigd door tableaujagers uit het westen. Welbeschouwd doen alleen de Kleine Rietgans en de Groenlandse Kolgans het goed. Maar die overwinteren dan ook in heel kleine regio's die bijna geheel beschermd zijn. Dus nogmaals: houd je buiten zaken waarvan je geen lor afweet en ga gewoon in de Drievlietse Achtbaan. Want ik krijg onderhand negenogen van jou!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hans, ik stop met deze discussie. Ik heb je uitgelegd hoe het zit met de siberische ganzen en er worden bovendien ieder jaar op grote schaal reproductietellingen uitgevoerd die, naast populatietellingen, een betrouwbare maat vormen voor het reilen en zeilen van de populaties. Zoals ik al zei: grauwe gans (geen siberische soort) en brandgans zijn sterk toegenomen, kleine rietgans en zwartbuikrotgans doen het goed en bij de andere soorten is er geen sprake van toename. Dat een hufterige Alterra-charlatan beweert dat er ieder jaar in ons land makkelijk 60.000 kolganzen afgeschoten kunnen worden zonder schade aan de polulatie, heeft met omkoping en niks met realteit te maken! Basta!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hans, toen Geke Faber in 1997 alle (overwinterende) ganzen beschermd verklaarde duurde het amper een jaar voordat de dieren zich over zeer grote gebieden verspreidden en allerlei terreinen in gebruik namen waar ze voordien nooit kwamen. Louter vanwege de hobbyjagers! We moeten weer terug naar dat niveau van rond de eeuwwisseling. Dus alle hobbyjagers ontwapenen, jachtakten verbeurd verklaren en de dieren vrij laten in hun ecologische gebiedskeuze. Dat leidt bij de Siberische gasten gegarandeerd niet tot excessieve toename en evenmin tot structurele landbouwschade. En ons land wordt meteen bevrijdt van schorem waarvoor iedere beschaafde natie zich de ogen uit het hoofd behoord te schamen. Hét hobbyjager! Want dat afzichtelijke monstrum is namelijk wel de hoofdoorzaak van alle ellende!

 • no-profile-image

  exact

  Hmm, niet zo'n goed idee, luchtjes van de sojahap.... Verder: Hans maakt je terechte verwijten en ook hier ben je weer opzichtig bezig af te dwalen. Nu dat dreigt te mislukken door de rechtlijnige Hans, ga je lezers waarschuwen voor de dwaalsporen van Hans. Je kan er soms werkelijk een sojapotje van maken zeg.

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Hij is goed Herkauwer. "Joetjesjuten", hoe verzin je het. Je zou het vanzelf ook nog over KnakenCops kunnen hebben. Of over Stuiversmerissen. Alle waarde naar zijn geld tenslotte!

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Hoi Kat, Duppiesdienstkloppers zou ook nog toepasselijk zijn denk ik? Groetjes van jouw zusje katrien.

 • no-profile-image

  herkauwer

  ...jagertje, dat zeg ik nu niet en heb ik nog nooit gezegd. Ik geef feitelijke informatie met details erbij, zodat het gecontroleerd kan worden. Dat is de wijze waarop ik mijn hele leven lang al werk en ik weet bliksems goed hoe paffers zoals jij het daardoor soepdun door de vetleren drollenvanger loopt. Zoals die keer dat we overste Wertheim uit Nieuwegein betrapten op het gebruik van defensie-dienstmiddelen bij zijn hobbyjacht onder Schalkwijk- Houten. Hij meende met slap lullen het tij te kunnen keren en had niet eens in de peiling dat hij met rangonderscheiding en al in zijn militiare plunje vereeuwigd werd. Tof hé?

 • no-profile-image

  J@gertje

  Ik kan nog veel korter van stof zijn.
  Is overste Wertheim nu wel of niet ontslagen door jouw geniale aktie?
  Je hebt daar met al je babbels nog geen antwoord op gegeven

 • no-profile-image

  exact

  Moede schedel hangt... Jeetje, Katja, denk je dat ik dag en nacht hier zit? Denk je dat ik reageren altijd even nuttig vind op iemand die nu ook al astraal gaat en voor de rest in een knickerbokker met inco-inleg grafzerken schoonmaakt, onderwijl glurend met zijn verrekijker naar jachtmisstanden, hopend op een hoge functie bij de Stasi, niet wetend dat dat weer al een tijdje geleden is...
  Maar de bijdrages van herkauwer zijn goed leesbaar, al ben ik het meestal niet zo eens met hem. Ik vind jou bijdrages waardeloos, meer woorden heb ik er niet voor nodig.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Precies Exact, heel verstandig. Ik had laatst een astraal gesprek met Rien Poortvliet en die zei het ook al: 'een dag niet gezwegen is een dag niet geleefd'!

 • no-profile-image

  spuit

  Logisch, jij bent toch geen hond?

 • no-profile-image

  Gijs Gans

  Het kan allemaal nog goedkoper.... Daar is geen uitgebreid LEI onderzoek voor nodig..
  Extra patronen en afknallen die hap. De gans was vroeger een trekvogel, het wordt nu gezien als een beweidingsvogel. Wanneer wordt Nederland eens wakker en ziet het in dat beheren ook beheersen hoort te zijn.

 • no-profile-image

  jvf

  geachte herk,ge hedde natuurlijk gelijk,maar als ge fries ken lezen,nogmaals, google eens op guozzen.dat ge als niet fries geen fries spreekt,alla,daar kenne gij ook niks aan doen
  mvg jvf

 • no-profile-image

  katja oudshoorn

  Jan wat lees ik nou dan. Jouw familie zat toch in de bloembollen. Bij Zijpe?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hans, zowel de Bijbel als de Koran zijn heel wat ouder dan 132 maanden en worden nog dagelijks als zijnde actueel geraadpleegd. Een review zoals er destijds werd gemaakt kan gewoon niet om de paar jaar worden herhaald. Je hebt er geen benul van hoe een omvangrijke klus dat is. Bij lange na niet alle palearctische populaties zaten of zitten in de lift. Dat heb ik je al vaker gezegd, maar wat jij niet wilt horen dat negeer je gewoon. Onthoud dan dit maar: alleen de mensheid groeit als ratten tegen de klippen op en zal uiteindelijk de hele aarde en dus ook zichzelf vernietigen. Het zei zo!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Mis Exact. Bij de H van Hardhout vanzelf!

 • no-profile-image

  herkauwer

  JVF en Hans, ik herhaal nog maar eens dat ik altijd al op het standpunt heb gestaan (en nog altijd sta), dat boeren een deugdelijke compensatie moeten krijgen voor de eventuele overlast of schade die zij mogelijk van overwinterende siberische ganzen ondervinden. Maar ik zeg er meteen bij, dat die overlast of schade beslist zal verminderen wanneer de dieren met rust gelaten worden en alleen verjaagd of geweerd worden van wérkelijk schadegevoelige percelen. Het doet er daarbij niet toe of dit al dan niet maatschappelijk gedragen wordt: het zijn gewoon Internationale Verdragen en Conventies waaraan ons land zich bindend verplicht heeft! Dat daaruit de verplichting tot het vergoeden van dervings- en schadevergoedingen voortvloeide was vooraf bekend en daaruit onstond dan ook het Faunafonds. We moeten niet gaan doen alsof de wereld pas gister is ontstaan: dit soort zaken loopt al meer dan een halve eeuw! Hans nogmaals dan: de SIBERISCHE ganzenpopulaties staan onder zware jachtdruk door excessief afschot op de voorjaars- en zomerverzamelplaatsen in de broedgebieden. Vooral door westerse hobbyjachttoeristen! Bovendien vindt er in het winterhalfjaar volkomen ongecontroleerd afschot plaats binnen het hele winterverspreidingsgebeid van die dieren. Het is werkelijk te zot voor woorden dat je mbt die populaties van 'nestbehandeling' durft spreken. Je weet duidelijk niet waarover je het hebt en evenmin hoe uitgestrekt die hoognoordelijke broedgebieden zijn. Daar is nog nooit op enige moment in de evolutie sprake geweest van overpopulaties.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste JVF, dank voor jouw reactie naar Haagse Hans (opm. Drievliet is namelijk een pretpark in de Haag). Ik denk eigenlijk dat dit een gefrustreerde LNV-kneus is die mij zit te stangen en zowaar: hoewel ik door het almaar moeten vermalen van gezonde voedingsbestanddelen uit al mijn magen zeer geduldig van aard placht te zijn, haalt dit parvenue zélfs mij nu en dan het bloed onder mijn hoeven vandaan. Een duidelijke vorm van dierenkwelling dus! Ik waardeer en respecteer jouw wijze woorden zeer en wilde dat veel meer boeren en jagers zo tegenover de natuur stonden. Want hoewel sommige diersoorten wel eens hinderlijk of schadelijk kunnen zijn: het blijven ten alle tijden wél levende wezens en daarmee gaan beschaafde mensen respectvol om! Ik ben dan ook zeer blij en dankbaar om jou middels dit forum te hebben leren kennen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  "Dat geintje" Hans, betreft onze al 50 jaar geleden overeengekomen internationale verplichting, om duurzame overlevingsmogelijkheden te bieden aan Noord europese en West Azatische watervogelpopulaties. Er zijn helemaal geen 'miljoenen ganzen' in de verschillendende West paleactische populaties. Dat houdt op met enkele miljoenen(waarbij de kolganzen wat talrijker zijn dan de andere soorten) en die komen dan voor vanaf IJsland en Oost Groenland tot aan de Lena Delta in het noorden van centraal siberië! Daarvan overwintert een deel in ons land en als we die allemaal zouden afschieten, dan kon de totale bevolking van Amsterdan én Rotterdam daar nog niet eens één vleesmaaltijd mee doen. En dan waren die populaties voor eeuwig ter ziele en had men nog honger! Jij hebt een misselijkmakende opvatting over het ragfijne ecologische systeem dat onze hoognoordelijke wilde ganzen onderscheidt van de populaties die veel zuidelijker- zoals bij ons- broeden. Als je niet weet waarover je spreekt, houd dan svp je virtuele mond.

 • no-profile-image

  Hans

  Herkauwer, tuurlijk klopt mijn verhaal wel. Ik zie het om mij heen gebeuren en alle onderzoeken/rapporten bevestigen dat beeld alleen maar. Als winterganzen niet beheerst worden, dan lopen de aantallen uit de hand. Dat de aantallen uit de hand zijn gelopen sluit naadloos aan bij het verhaal van JVF. Hij ziet bestrijding niet meer zitten, het zijn er botweg teveel. Dat bevestigt nogmaals dat de bescherming van de ganzen te ver is doorgeschoten. Let maar op Herkauwer, over enkele jaren is de overwinterende ganzenpopulatie ontzettend groot. Ik schat in 7,5 miljoen overwinterende ganzen in 2030 bij een groei van 7% per jaar en als de bescherming van de ganzen wordt opgevoerd, hetgeen CLM/LEI voorstelt. Dat heeft echt niets meer met duurzame instandhouding van het soort te maken. Dat is de reinste waanzin. Het voorstel van CLM/LEI gaat aan die toekomstige aantalsontwikkeling totaal voorbij, terwijl met name de ganzenomvang bepalend is voor de aangerichte schade.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Ik vind het lange stuk tekst van Herkauwer een goed verhaal over de situatie van een trekvogel, zoals de gans. Ik denk ook niet dat de groepen ganzen die in Nederland overwinteren kunnen worden gezien als een populatie, omdat ze allemaal van verschillende broedgebieden afkomstig kunnen zijn. Het verhaal schets bovendien dat er meer limiterende factoren een rol spelen, waardoor een oneindige populatietoename onmogelijk is.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Houd je erbuiten Opleidingsboer. Ga je huiswerk maken en daarna vier bunder ondergelopen rode pipo's rooien. Handmatig! En Hans, ik zou me maar niet te snel rijk gaan rekenen. Want nu zit die nauw omschreven Zorgplicht er dus wel keihard aan te komen. Tenslotte jij dan, Eerijk. Blijf maar lekker thuis uitslapen, want ik ben klaarwakker en weet echt heel goed wat ik gezegd heb in de fora waarin het ganzenprobleem ter sprake kwam.

 • no-profile-image

  Han

  Herkauwer. Salmonella besmetting via Ganzen nog nooit voorgekomen, maar ook nooit zoveel ganzen als in de toekomst op boeren land. Fauna beheer door de garde van laat alles maar leven en gedijen zal ook geen succes hebben. Willen we alle mensen sparen en ook alle dieren van groot tot klein, hebben we echt meer aardbollen nodig. Niet vanwege het voedsel alleen, maar ook vanwege de leefruimte.
  Jij bent kennelijk niet van zins of je kunt mijn vragen niet beantwoorden.
  Had ik niet verwacht van een man met zoveel kennis over flora, fauna, politiek, dierhouderij etc.

 • no-profile-image

  nn

  Ik heb nog nooit zo veel ganzen gezien het is een plaag. Schade krijg je nooit vergoed en de regels zijn een drama. Maar gelukkig zal de wal het schip keren. Als de eerste 747 zwaan naarbeneden komt dankzij het overschot aan schadelijke ganzen. En schiphol dien tengevolge de landingsbanen voor onbepaalde tijd kan sluiten dan gaat de zon weer schijnen.

 • no-profile-image

  HANS

  Herkauwer je weet ook donders goed dat we in Nederland teveel ganzen hebben . Gedogen is er niet meer bij zonder gewas schade vergoeding , dit betekend gewoon dat we vooraf moeten afspeken met elkaar dit bedrag willen we hebben per Ha anders een grote afschot . Daarom kom ik ook met een niet met een fooi , maar met een goede vergoedingvoorstel , de geleden schade die onze gewassen leiden moeten goed vergoed worden . De overheden moeten maar eens leren wat er werkelijk in het veld gebeurd . GEGROET HANS

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hans, ik ga je nu eerst even wat achtergrondinformatie geven die van belang kan zijn om deze hele materie wat beter te kunnen duiden. Door een grove fout in het overheidsbeleid is destijds die 80.000 ha landelijk gedooggebied ontstaan. Ingevolge de door onze regering geratificeerde Ramsar-,Bonner- en Berner conventies waren wij namelijk al sinds de 70-er jaren gehouden om als land in het winterhalfjaar op een ecologisch verantwoorde manier onderdak te verlenen aan de hoognoordelijke ganzenpopulaties van Fenno-scandinavie, Rusland en Siberie. Zijnde de populaties van Kolgans, Toendrarietgans, Taigarietgans, Kleine Rietgans, Brandgans en Zwartbuikrotgans. Onder druk van LTO werd er toen besloten tot de instelling van opvang- en gedooggebieden. LNV paaide Vogelbescherming die op dat moment een jagende directeur had en die bewerkstelligde dat onderzoek naar 'stuurbaarheid van ganzen' zou plaatsvinden door Alterra, in nauwe samenwerking met KNJV en speciaal met de Fbe Friesland. Het 'onderzoek' als men het zo wil noemen, werd uitgevoerd onder leiding van B.S.Ebbinge, die daarmee het spits afbeet in de lange rij Wetenschappelijke Wanproducten die de WUR in het eerste decennium van de nieuwe eeuw te gelde zou gaan maken. In plaats van te proclameren dat er in Nederland naast Kolganzen en Brandganzen ook nog enkele honderdduizenden andere ganzen onderdak moesten kunnen vinden, droeg Ebbinge braaf de jagerslippen, met het gevolg dat er op zijn voorspraak ieder jaar 60.000 kolganzen hobbymatig als preventief jachtobject mochten worden geslachtofferd. De KNJV beloonde hem met een lovend artikel in clubblad De Nederlandse Jager voor zijn gulle gaven. Dankzij deze 'hooggekwalificeerde wetenschapper'( zijn eigen woorden!) mochten de in ons land overwinterende 750.000 kolganzen, 500.000 brandganzen en 100.000 rotganzen voortaan gewapenderhand naar opvangweiden verdreven worden en moesten de andere ganzen het maar zelf uitzoeken. Een blamage van vernederend groot formaat. Je zult dus begrijpen dat ik het toejuich dat CML en LEI nu tot andere inzichten komen. Maar ook hier wil ik kritische kanttekeningen bij plaatsen. Want het moet niet zo zijn dat boeren gestraft worden als er ganzen op hun land overwinteren die ze wel moeten gedogen maar niet mogen verjagen. Er moet dus landbreed een redelijke en waardevaste oppervlaktevergoeding komen voor het vrijwillig gedogen van structurele aantallen overwinterende ganzen. En daarnaast moeten er vanzelfsprekend compensaties worden betaald voor werkelijk geleden opbrengstderving. Maar ik ben ervan overtuigd dat dergelijke schade heel erg mee zal vallen wanneer de overwinterende ganzen landbreed met rust worden gelaten en daardoor zélf hun ecologische verspreiding kunnen gaan bepalen. Want de huidige situatie met extreme concentratievorming op relatief geringe oppervlakten landbouwgrond is alleen maar een logisch gevolg van het wanbeleid dat nu al veel te lang gevoerd wordt. De dieren worden letterlijk opgeheud en bijeen gedreven op veel te kleine oppervlakte (gras groeit 's winters nu eenmaal niet erg hard) en tot overmaat ook nog als jachttroffee worden afgeknald als zij zich buiten gedooggebieden vertonen. En dat moet subiet stoppen!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hans uit Sud Fryslan, mij hoef je niet wakker te maken hoor want ik ben altijd vroeg bij de pinken. En Hans Drievliet, er is met opzet zo'n rotzootje van het ganzenbeleid gemaakt om de jacht en de hobbyjagers in de kaart te spelen. Daarom moest en zou het 'verkennend en onderbouwend onderzoek' ook zo nodig door Alterra gedaan worden. Terwijl er voor veel minder geld véél bétere onderzoeksbureaus hadden kunnen worden ingeschakeld! Het moest van LNV gaan zoals het gegaan is en daarom is alles zo vreselijk uit de klauwen getippeld. Ik ben het wel met je eens dat CLM en LEI nu ook alweer de nodige steken laten vallen. Een nieuw ganzenbeleid - en vooral een beleid ten behoeve van de overwinterende Siberische ganzen - zal goed doortimmerd moeten zijn en niet alleen recht moeten doen aan de belangen van de natuur, maar ook aan die van de boeren op wiens land de dieren verblijven. Ik ben bang dat dit bij het LEI totaal geen punt van overweging is, want daar denkt men nog steeds verkokerd ambtelijk. Maar bij het CLM zou zeker iemand als jouw streekgenoot Aad van Paassen, die nota bene zélf van boerenkomaf is, dit toch als heel belangrijk punt behoren uit te dragen. Anti Jacht, het zou inderdaad een goed punt zijn om boeren een gedoog - en opvangvergoeding te geven die hoger ligt dan hetgeen jagers per bunder aan jachtpacht betalen. Als er dan onverhoopt schade aan gewassen optreedt dan kan dat op reguliere wijze door het Faunafonds betaald worden. Uitgangspunt moet zijn dat de noordelijke wilde ganzen gemeenschappelijk Euraziatisch natuurbezit zijn en dat de populaties het, ook zonder jacht in de EU-landen, al zwaar genoeg hebben. Denk aan het excessieve jachtoerisme naar Siberie, waar hele lokale populaties van Kolgans en Rotgans door per helikopters ingevlogen hobbymoordenaars aan stukken worden geschoten. Dat is op jachtsites ondubbelzinnig te zien. Daarom zou 'Brussel' ook de Oost- en Middeneuropese lidstaten bindend moeten voorschrijven om op een verantwoorde wijze met onze gemeenschappelijke natuurwaarden om te gaan.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Jagertje, ik vind dat jouw praatjes verdacht veel beginnen te lijken op de onreine evangelies waarmee KNJV-kantoorklerk Ger van Hout in zijn, klandestien achter zijn woning gebouwd, overdekt leugenbankje, dagelijks bij zit te schnabbelen. Beetje dom om pal naast een seniorenflat een jachthandeltje te drijven. Men weet maar nooit wat er vanaf balustrades te zien valt! Enfin, dat komt t.z.t. natuurlijk allemaal in het aangekondigde "Zwartboek over het Groene Gilde" te staan. Weet je, dit landje is zo allemachtig klein dat alles wat er in Amersfoort en omstreken gebeurd onmogelijk onopgemerkt kan blijven. Dat simpele gegeven is momenteel relevanter dan jouw hersenspinsels, die toch nooit Hout zullen snijden.

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Dat is een andere broer van me Katja. Die kweekt Azalea's in Zijpe. Zijn bedrijf heet dan ook AZ!

 • no-profile-image

  Hans

  Herkauwer, luister en huiver; Het trekvogelbeleid is ingesteld om herstel van de ganzenpopulatie te bewerkstelligen. Dat is gelukt, het doel is bereikt. Sterker nog, de grote aantallen ganzen leiden in Europa tot onverantwoorde schades. Dus tijd voor ander verfrissend beleid. Weg met die oudbollige regelgeving van onze voorouders. Het CLM/LEI trekt zeer kortzichtige conclusies. Ze denken echt dat door het afschaffen van de gedooggebieden het probleem wordt opgelost. Door het afschaffen van de gedooggebieden, wordt de ganzenpopulatiegroei alleen maar meer gestimuleerd waardoor het ganzenprobleem alleen maar groter wordt. Maar daar komen ze in een volgend onderzoek wel achter haha.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hans, waar haal je in godsnaam de onzin vandaan dat de kolganspopulatie zou toenemen? Dat er vanaf begin jaren '90 her en der bij ons broedpopulatietjes van die dieren zijn onstaan is een gevolg van losgelaten lokvogels van jagers, aangevuld met aangeschoten of tegen draden verongelukte vogels die hier zijn gaan broeden. De siberische kolganzen nemen absoluut niet toe en neigen veeleer naar afname als gevolg van de zware jachtdruk en verschuiving van het overwintergebied. Vroeger overwinterden zij massaal rond de Aral- en Kaspische zee, aan Tigris en Eufraat en in Anatolië, maar daar worden ze tegenwoordig weinig of helemaal niet meer gezien. Ook de Griekse Evros Delta ging voor de ganzen verloren en in de Roemeense Doebroedsja en op de Hongaarse Hortobagy-puszta zijn ze ook knoerendhard achteruit gegaan. De brandgans is een apart geval. Vanuit de vrijvliegende populatie van de dierentuin van Skansen bij Stockholm gingen in de jaren '80 en '90 steeds meer gemengde paren (= halftamme Skansenvogels met partners van de Nova Zemblapopulatie) broeden op Gotland en op eilandjes langs de haftkusten van Zweden. Doordat er bij ons steeds meer tamme vogels verwilderden en kleine broedpopulaties vormden, onstond er eenzelfde situatie als in Zweden: onze halftamme broedvogels paarden met overwinterende Zweedse en Russische vogels. Doordat er bij ons én in de Baltic nooit aan nestbeheer is en wordt gedaan, breiden doe populaties zich nog jaar na jaar uit. Dankzei de nalatige mens dus! Over de Grauwe Gans heb ik het nu niet meer, want dat is een probleem dat onder de zomerganzen valt. En de rotgans (die ik ook nog vergat te noemen) is heel makkelijk te beheren en hoeft absoluut geen overlast te bezorgen. Ik zeg niet dat er geen schade of overlast door ganzen kan optreden, maar wildeweggekakel en hetzevorming lossen zéker niets op.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Ach onderkomen onoplettend jagertje toch, ik heb daarvan hier in dit penthouse echt geen hinder hoor. Ruik zelf maar......!

 • no-profile-image

  Hans

  Beste Herkauwer, tijden zijn veranderd. Je kan als Herkauwer niet blijven voortborduren op onderzoeken uit de vorige eeuw!! Die tijd is geweest. Jouw standpunt is zwaar gedateerd! Alle huidige onderzoeken wijzen uit dat het aantal overwinterende ganzen blijven toenemen. Ook het aantal ganzen (kol, brand en grauwe gans) nemen gestaag toe. Lees de tekst van dit artikel er nog maar eens op na. Daar staat letterlijk dat de stijging van de schade mede komt "door een toename van het aantal ganzen". Dus Herkauwer, kom met wat beters! Volgens mij is er ook een significant verband tussen bescherming van deze dieren en de toename van het aantal overwinterende ganzen en toename van het aantal dagen dat de ganzen hier verblijven. Hoe meer bescherming, hoe meer ganzen die dan nog langer zullen verblijven. Bescherming van de ganzen kost de maatschappij handenvol geld. Als de bescherming wordt afgebouwd, zijn de ganzen meer geneigd om hun heil ergens anders te vinden en om eerder te vertrekken. Dat zijn besparingsmaatregelen die werkelijk zode aan de dijk zetten.

 • no-profile-image

  Hans

  Herkauwer, probeer je eens te beperken tot het onderwerp. De overwinterende ganzen en het artikel. Daar gaat het om. Je draait er weer met een grote boog omheen. Het voorstel van CLM/LEI vergroot eerder het ganzenprobleem dan dat deze verkleint. Door heel Nederland ganzengebied te maken, zullen de aantallen ganzen nog meer toenemen dan nu het geval is. Immers meer bescherming leidt tot meer ganzen. Dat is afgelopen jaren wel gebleken. CLM/LEI maken niet voor niets een voorbehoud dat hun voorstel goedkoper is op basis van bestaande aantal ganzen. CLM/LEI heeft niet onderzocht wat het effect voor de ontwikkeling van het totaal aantal ganzen is, indien heel Nederland gedooggebied wordt ten opzichte van het huidige beleid. Dat effect is echter wel van wezenlijk belang. Hun voorstel kan op korte termijn misschien wel goedkoper zijn, maar op langere termijn wordt het zelfs duurder in vergelijking met het huidige beleid doordat de ganzenomvang en daarmee de schade juist een extra impuls krijgt. Nogmaals ik vind dat het aantal overwinterende ganzen in Nederland gelimiteerd moet worden. Het openeinde-beleid is thans achterhaald.

 • no-profile-image

  exact

  Herkauwer, ik weet niks van Katja en dat wil ik liefst zo houden. Dat ze veganiste is zegt eigenlijk alles, ik heb echt helemaal niks op met die lui. Om de reden daarvoor zou ik lang kunnen uitweiden, maar daar voel ik geen enkele behoefte voor. We dwalen zowiezo erg ver van het artikel af. Ze zou beter eens worst eten, maar van mijn worst moet ze afblijven!
  Je ideetje over moderne premiejacht: Tsja, ik refereerde al eerder aan de DDR, fijn hoor, zo'n maatschappij met een op een bewaking.... Daar doet me je plannetje toch wel een heel veel klein beetje aan denken. Hoe krom kun je trouwens denken als je rept over onbezoldigde ambtenaren die aantrekkelijke bonussen ontvangen? Niks te bonus. Een terecht opgemaakte pv is voor het Rijk, daar moet je geen rare concessies aan doen. In feite is het een normale burgerplicht om wetsovertredingen te melden. Het zou van de zotte zijn om daar voor te betalen. Je werkt oneigenlijke toestanden in de hand op die manier. Dan nog wat: je doet voorkomen dat het maar simpel waarnemen en pv's uitschrijven is. Ik denk dat jou honderden vrienden het aardig beu worden als ze een paar dagen staan te vernikkelen op zoek naar strafbare zaken. Het is zoals in het verkeer: misstanden zijn er, maar het gros houdt zich keurig aan de regels. Jij hebt daar een ander oordeel over, dat weet ik, maar je kijkt door een gekleurde bril, gedreven door aversie tegen jagers. Ik kan alleen maar zeggen: ik niet, ik ben geen jager, alhoewel types als Katja (en Anti-jacht trouwens) me aan het denken zetten om dat toch maar te worden. En dan gewoon volgens de wettelijke regels er uitvoering aan geven. Misschien zwaai ik jullie nog wel eens toe als ik dan ook eens begluurd wordt. Wordt het te zot dan nodig ik mijn vrienden uit om jou onbezoldigd in de gaten te houden op wat voor overtreding dan ook... Dat moet dan toch ook kunnen, of zou je je daar wat oncomfortabel bij voelen? Hmm, nee, natuurlijk niet, want je gelooft immers in een dergelijk systeem.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Exact je snapt het niet. Wij wéten welke jagers zich consequent niet aan de wettelijke- én weidelijkheidsregels houden. Nét als de regiopolitie (die overigens stevig ingekort gaat worden) hebben wij ook rayons. Maar wij kennen er de weg béter! Onze pappenheimers ook, trouwens! Het idee voor de bonusboa's is niet van mij maar komt uit de VS. Het werkt veel efficiënter als er talloze 'ogen' tegen geringe vergoedingen met oom en tante agent 'meekijken', zonder dat die op de personele- en materiële kosten drukken. Let op: dit is toekomstmuziek! Er zijn immers ook al lekenrechters!
  En dan nog wat: je moet niet zo negatief doen over Katja. Je zou haar eens moeten zien! Maar ik kan je wel verklappen dat ze niet op jouw ingedarmde gehaktrollade zit te wachten.

 • no-profile-image

  exact

  Bonusboa's en lekenrechters, zie hier de vooruitgang, de valse noten in de toekomstmuziek. Al ziet die veganistische lellebel eruit als miss World, ik zou er geen ruimte mee willen delen. Thuis loopt de mooiste en meest verfijnde vrouw die ik ken. Wat jij trouwens maakt van 'het zal me een worst wezen' zegt trouwens meer over jou dan over mij, vies oud mannetje.

 • no-profile-image

  katja oudshoorn

  Ik heb er ook eentje: Duitendienders! Of in meervoudsvorm: de Knakenkit!

 • no-profile-image

  piet

  Voor de hogesnelheidsdienders langs de autowegen zou Geeltjesgraaiers misschien ook een goeie zijn?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Dank je Hans, er is destijds keihard gewerkt aan die review en voor de meeste ganzenpopulaties werd een heel betrouwbaar beeld verkregen. Maar zoals ik al eerder schreef: de kolgans had toen al heel rake klappen te verduren gekregen waardoor het vroeger zo belangrijke overwinteringsgebied in Klein Azië nagenoeg geheel ontvolkt raakte. We weten niet hoeveel kollen er ooit rond Aral en Kaspische Zee, tussen Tigris en Eufraat en in Anatolië geweest zijn. Een deel van die ganzen vloeide destijds kennelijk af naar Midden- en West Europa en dat verliep via de Doebroedsja in Roemenië, waar in de jaren '60 enkele malen onwaarschijnlijke aantallen werden gemeld. Omdat wij die cijfers niet vertrouwden zijn we daar in december 1971 gaan kijken en hebben de oppervlakte van een veld opgemeten waar indertijd een half miljoen kollen gezeten zouden hebben. Er waren toen foto's gemaakt waarop elekticiteitspalen stonden en aan de hand daarvan reconstrueerden we de boel en kwamen tot de slotsom dat het veld maar half zo groot was als opgegeven. Daarmee daalde dus ook het aantal opgegeven ganzen met 50%! Nogmaals: oudere Russische collega's gewagen van enorme rui- en trekconcentraties in het noorden van Siberië op plaatsen waar tegenwoordig nog maar heel kleine aantallen kolganzen voorkomen. Het kan gewoon niet zo zijn dat de totale kolganspopulatie in de afgelopen jaren sterk is toegenomen want ik wees al op het excessieve afschot op veel plaatsen binnen de range en op de jaarlijkse reproductiecijfers, die niet corresponderen met een dergelijke toename. Je moet je niet laten misleiden doordat er bij ons in de winterdag soms heel veel kolganzen op een relatief kleine oppervlakte voorkomen. Want ze zijn dan heel strek geconcentreerd, terwijl je dan wekenlang kris-kras door Europa kunt reizen zonder ook maar een kolgans te zien! Dat maant tot voorzichtigheid en daarom behoren die dieren onvoorwaardelijke bescherming te krijgen. Daar blijf ik bij!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Dat niet Jan, hij verdween spoorslags in een hardblauwe Daihatsu calimero - sorry- Terios. Echt een bolide voor een stoere marinier! Hij schoot ook niet op échte ganzen maar op Egyptische Bergeenden! Vanuit een desertlook-camouflagehutje van waaruit hij met een militaire veldtelefoon naar een andere jager belde. Hij pastte niet in dat hutje zodat zijn kale schedel er half bovenuit stak. Dat leek ook al op Calimero! Hij vroeg ons of we wilden gaan liggen zodat hij nog wat kon schieten. Maar ik refereerde beleefd aan mijn hinderlijke jicht en bedankte vriendelijk voor zijn aanbod. Ligplaatsen zoek ik zélf wel uit en nooit in een natte wei die juist geinjecteerd is! Wel herkende ik hem meteen van Kamp Doorn! Hij mij dus duidelijk niet! Geinig hé?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Geloof me Exact, dat laat mij Centraal-Siberisch! Ik stel zaken vast en zorg dat die op de juiste plek worden aangemeld of in de publiciteit gebracht. Dat leidt de ene keer wel en de andere keer niet tot succes. Such is life! Toch nog even over die verkeerszaken. Het moet natuurlijk nooit zo worden dat iedere automobilist de politie gaat bellen over geen richting aangeven, snijden, bumperkleven en dat soort zaken. Maar ik heb wis en waarachtig goede ervaringen met doorgeven van wérkelijke wegpiraterij. Zo werd ik tijdens het inhalen van een rij vrachtwagens op de A50 eens op de Waalbrug bij Ewijk ingehaald door een BMW die zich tussen mijn auto en de vangrail door wurmde. Ik belde meteen de meldkamer, gaf de details door en ook naam en telnummer van mijn passagier-getuige. En ook de kentekens van de auto's die voor en achter mij reden en ook zo werden gebruskeerd door die iodioot. Al binnen en paar minuten werd ik teruggebeld. Men stond in Den Bosch voor het huis al op die rijdende barbaar te wachten! Zo kan het ook erg goed werken om van bumperklevende bedrijfswagens het bedrijf te bellen. Vaak staat het telefoonnummer wel op zo'n auto vermeld. Als zo'n chauffeur dan op de zaak komt staat er vast geen dampend kopje cappuccino met bonbons voor hem klaar. Wellicht wel koude koffie met een kale bons! Wanneer iedereen zo zou handelen dan was het gauw gedaan met veel alledaags wangedrag op de weg. Zeker weten!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hé Exact, doe nou effe niet zo flauw. Je onthult mijn vermomming! Maar niet heus natuurlijk want ik ga er echt niet bij lopen als de stokoude Ridder Bosch van Rosenthal die ik met zijn compaan Taets van Amerongen dikwijls bokjesjagend in de Renswouse dreven heb gadegeslagen. Lachen, gieren en brullen, want ze waren allebei zo doof als Chinese Kuifkwartels. Jagers die zich conform wet en ethiek gedragen hebben van mij niks te vrezen. Daarom bezoek ik dikwijls de graven van hen die naar de eeuwige wildkansels verhuisden en dan word ik vaak door intense dankbaarheid overmand. Want zij doen werkelijk geen vlieg meer kwaad!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Jagers op een kansel staan vanzelf niet boven aarde. Zij zitten boven aarde!

 • no-profile-image

  exact

  Wat ik geinig vind, is dat je refereert aan mensen die hun rijbewijs hebben en ook wel eens verkeersovertredingen begaan. Moeten we dan als burgers met laserapparatuur en camera's op ieder gevaarlijke plek in het verkeer extra controles uitvoeren en doorgeven aan de politie? Zelden gezien. Het blijft meestal bij meldingen van slingerende of asociale verkeersdeelnemers die per toeval worden gesignaleerd, waar de politie vervolgens al dan niet actie op onderneemt. Zo hoort het ook. Het zou wat zijn als de politie zich liet helpen en leiden door allerlei Sherlock Holmesachtige figuren. Dan konden ze nooit meer rechtlijnig hun taken uitvoeren. Blijkbaar stelt de politie prioriteiten en dat is niet meer dan logisch. Misschien jammer voor jou persoonlijk, maar niet iedereen kent hetzelfde gewicht toe aan de overtredingen die jij registreert.

 • no-profile-image

  katja oudshoorn

  Pardon? Campertje? Bijschnabbelen?? Zeg platzakjagertje, wat denk je wel? Ik ben een keurig nette dame hoor. Met een praktijk aan de Zuidas!

 • no-profile-image

  katja oudshoorn

  Doe maar geen moeite Herkauwer, die arme Exact laat de moede schedel hangen! En je hebt jagertje ook al bijna onder zijn mosgroene dekmantel! Ik heb al mijn vriendinnen opgepiept om komend jachtseizoen massaal op huntersgamedrive te gaan. Mét gps en boa-06nrs om alle misstanden meteen adequaat aan te kunnen melden. Iedereen reageerde enthousiast en zal het aan alle bekenden en relaties doorgeven. Dus laf wetsverkrachtend jagerstuig, we zullen jullie een poepie laten inhaleren! Dat wordt geen weitas vol, maar een knip leeg!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Wat krijgen me nou Katja, gane jij hier een beetje zitten te daten?

 • no-profile-image

  exact

  Ben toch ook wel een beetje benieuwd wat je zonder woorden met me zou doen, Katja, alhoewel ik absoluut niks met je te maken wil hebben. Je lokt de reacties wel een beetje uit, vind je zelf ook niet? Persoonlijke noot: ik kick niet echt op gluurderig vrouwvolk dat poepjes laat inhaleren. Maar als je dat fijn vindt, doe wat je niet laten kan! Huntergamedrive, het woord alleen al, het zal je roeping maar zijn. Misschien komen er als antwoord hierop wel jachtspiedende lellebellenspeurders, die vastleggen hoe jullie op een onwettige manier bezig zijn. Er zijn vast wel honden die daar een feilloze neus voor hebben en erop afgericht kunnen worden. Weet wel: ik pas ervoor.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Exact, fijn dat ik je thuis tref maar je doet wel lelijk tegen Katja hoor. Ze is, voor zover mij bekend, veganiste dus ik denk dat ze geen interesse in jouw worst zal hebben. En wat de politie betreft: om de onderbezetting op te vangen kunnen er natuurlijk ook reservisten als boa worden aangesteld. Voor mijn part als onbezoldigd ambtenaar met een aantrekkelijke taxvrije bonus voor ieder opgemaakt pv. Een soort procentengeld per opgespoord geval. Noem het moderne premiejacht! Ik ken nu al honderden natuurvrienden/-innen die zich daar meteen voor zouden aanmelden!

 • no-profile-image

  boer in opleiding

  ze moeten het zelf maar weten maar het komt totaal niet goed als ze dit zouden willen goedkeuren. zo komen er jaarlijks meer en meer ganzen en dan denken ze dat ze geld besparen maar als je over een paar jaar weer eens kijkt dan zal die paar miljoen die nu zou worden bespaard allang weg zijn naar de boeren voor ganzen schade. en dat is dan niet her en der maar op meer plaatsen dan waar ze nu al zitten. er is maar één manier de ganzen populatie in een stand te houden die voor iederen goed uit te houden is. goed schiks of kwaad schiks!

 • no-profile-image

  eerlijk

  Herkauwer je bent niet goed wakker je moet nu reageren als spotvogel......

 • no-profile-image

  herkauwer

  Eindelijk ziet men het licht! Dat zeg ik nu al jaren: laat de ganzen overal met rust,wijs boweren op hun zorgplicht om kwetsbare teelten te beschermen en vergoed gewoon de werkelijke schade die er her en der ontstaat. Ganzen leven al miljoenen jaren op aarde en nog steeds groeit er overal gras en zijn er door ganzenvraat nog nooit boeren verhongerd of gewoon failiet gegaan. Wél door de levensbedreigende Geldgrazende Stropdasganzen uit Raboland! Dus per direct intrekken van alle afgegeven jachtvrijstellingen en ontheffingen and back to civilisation again!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hoi Hans, ook weer in het forum? Je hebt gelijk dat er dan een opvangbeleid voor heel Nederland moet komen, maar er zitten natuurlijk bij lange na niet overal in nederland grote aantallen ganzen. En die grazen ook niet allemaal op productieweiden maar in nazomer, herfst en winter ook op afgeoogste akkers. En natuurlijk in natuurgebieden. Verjagen met flankerend afschot kan bij plaatselijke broedpopulaties soelaas bieden om overlast of schade in de hand te houden, maar ten aanzien van overwinterende siberische ganzen moet heel ons land als ecologische eenheid door die dieren gebruikt kunnen worden.En dat zal gegarandeerd niet tot erg veel schade gaan leiden, dat zagen we wel toen bij wijze van proef door Geke Faber de ganzenjacht vanaf 1997 gesloten werd. De ganzen werden heel rap minder schuw en verspreidden zich over grote gebieden waar zij vroeger niet of nauwelijks kwamen vanwege de jacht. Zo had het moeten blijven en zo kan het dus weer worden. Beste Han, geen enkel diersoort (behalve Homo sapiens) blijft alleen maar toenemen en dat geldt ook voor ganzen. Er schreef al iemand over miljoenen broedende ganzen in ons land. Klinkklare onzin. De populaties van Grauwe Ganzen proberen zich al jarenlang te stabiliseren, maar dat wordt gebruskeerd door de ongecontroleerde jachtdruk en het wegvangen en vergassen van hele lokale populaties. De meest dramatische fout van de Balkenende-doctrine vwb het faunabeheer is geweest het zonder nader toezicht of controle vrijgeven van het faunabeheer aan ecologisch ongeschoolde hobbyjagers. Die fout moet zo snel mogelijk weer hersteld worden. Ik meende dat ik al jouw vragen had beantwoord. Wat heb ik dan nog niet uitgelegd?

 • no-profile-image

  willem

  lekker nederlands over ganzen praaten koop een mooi fluitje en ga lekkker ganzen lokken . wat een gezeur.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Jagertje, gelukkig luisteren in dit land zowel bestuurders als consumenten niet naar adviezen van lieden die vernietigen van leven tot hun hobby hebben gemaakt. Jij bent dan ook zeker niet de persoon om te oordelen over de deugdelijkheid van de adviezen van CLM, LEI en v.o.f. Herkauwer!

 • no-profile-image

  oplettende

  Herkauwer, jij hebt veel kennis van illegale praktijken.
  Met jouw zwartboek kom je er niet hoor.
  Doe gewoon eens aangifte zou ik zeggen.
  Of komt het er in werkelijkheid nou toch op neer dat geen hond jou babbels nog serieus neemt
  In die wildschade belasting zie ik ook wel wat.
  Je hebt van jagertje opnieuw weer een flinke draai om je oren gekregen.

 • no-profile-image

  jvf

  herk,je hebt mijn laatste bijdrage niet gelezen of niet begrepen.
  mvg jvf

 • no-profile-image

  jvf

  geachte herk.,vooropgesteld dat jouw sorry welgemeend is in de zin dat je mij niet begrepen had,dan zal het wel zo zijn dat ik de persoon ben die in het chinees reageer [anti jacht had er ook al moeite mee blijkens zijn /haar reactie in ''wilde zwijnen op 01-10 10.25 uur.
  zoals ik eerdeer al aangaf kunnen wij elkaar redelijk vinden voor zover het de wintergasten betreft[gedogen,en alle schade vergoeden],echter we zijn het niet eens over de eventuele aanpak van de overzomeraars.
  u noemt de vos als mogelijke beperker van deze populatie,echter hier in friesland zijn zoveel voor de vos moelijk bereikbare plaatsen[die door de gr. gans als nestplaats worden gebruikt]dat een vos kiest voor een gemakkelijker optie,nl de op het grasland broedende weidevogels.
  en een vos pakt niet alleen de eieren,maar als hij/zij de kans krijgt ook de broedende vogel.wetende dat FRYSLAN[sorry maar ik ben grutsk[trots]op mijn geboortegrond]wereldwijd de broedplaats is voor de grutto[skries] zullen we keuzes moeten maken.
  m.a.w. willen we de grutto nog een kans geven,dan moeten we al het mogelijke[en wettelijk toegestane] doen om dit mogelijk te maken.
  als ik het goed begrepen heb,bent u het niet eens met de conclusies die getrokken kunnen worden naar aanleiding van het onderzoek en de film rotvos.
  afgelopen voorjaar hebben wij de dhr mulder als spreker gehad op een bijeenkomst,ik vond dit geen verkeerde avond.
  de conclusie kwam er nl op neer dat een hetze tegen de vos weinig zinvol is,maar als je in een bepaald gebied de keuze maakt,dat je dan ook maximaal moet inzetten op bestrijding van predatie.
  ik snap ook wel dat reproductie van weidevogels afhangt van veel factoren,maar predatie is daar wel een van,en dat is niet alleen de vos maar ook de zw kraai de bunzing hermelijn enz.
  ook is natuurlijk de manier van landgebruik van invloed[verdroging/intesivering]echter als ik zie wat hier bij mij op het land tot broeden komt,en wat er aan jongen op de wieken komt[ondanks extensief gebruik en uitgestelde maaidata]dan is dat weinig motiverend voor zowel boer als vogelwachter.je maait en doet hier om nesten heen,maar de volgende dag kun je de gespaarde stroken ook wel weghalen,want de predatoren hebben alles opgeruimd.
  beste anti jacht,als je nu achter elke punt een hoofdletter denkt,word het dan ook beter leesbaar?
  mvg aan u beiden jvf

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste JVF, in 2008 was er in Fryslan inderdaad het voornemen om een groot aantal Skiere Guozzen tijdens de ruiperiode weg te vangen en te vergassen door Duke Faunabeheer. Maar doordat de vergunnig pas laat in het voorjaar werd verleend en er elders- bijv. op Texel - actie werd gevoerd tegen het doden van ganzen, was men in Fryslan veel te laat en kon de meerderheid van de ganzen alweer vliegen op het moment waarop de vangacties zouden plaatsvinden. Daarom ging het wegvangen toen niet door en in 2009 en 2010 werd er geen vergunning meer verleend om ruiende ganzen te vangen en te doden. Ze kunnen dat ook beter door ganzenflappers laten doen dan door een bedrijf als Duke, maar het probleem is dat d'r bennen net sa folle guozzeflappers meer in Fryslan! Voor zover ik weet is alleen van der Wal nog aktief als ganzenflapper.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Speciaal voor lezers die door Drievlietse Hans op een dwaalspoor gebracht dreigen te worden: bij ons en in het Oostzeegebied nemen de broedpopulaties van Grauwe - en Brandgans inderdaad sterk toe. Siberische ganzenpopulaties daarentegen leiden zwaar onder het excessieve jachttoerisme waarbij honderden westerse jagers met helikopters bij voorjaarverzamel- en ruiplaatsen op de Siberische toendra's worden ingevlogen. In de Oost- en middeneuropese EU-landen wordt schandalig met onze internationale ganzenpopulaties omgegaan. Zelf zag ik in Jezioro Mietkowskie bij Wroclaw (Brezlau) in het Poolse Silezië hoe 7 Nederlandse schoften met geluisdapparatuur midden op een met boomstompen bezaaide modderbank hondenden ganzen op een enkele avondtrek volkomen aan barrels schoten. Ik had me daar ingegraven en geloof me: veren, poten, snavels en heel veel bloederige vleesresten spatten in het rond! Ik weet precies wie het zijn want noteerde hun kentekens en heb die nagetrokken. Ook bij Jezioro Otmuchowskie bij Nysa aan de bovenloop van de Neisse heb ik Nederlandse KNJV-leden aan het slachten gezien. En ook in het Duitse Oderbruch en rondom de Galebecker See en de Mueritz. En aan het Ferto to bij Sopron in Hongarije. En bij het Kis Balaton. En bij Szegéd. In het laatstgenoemde gebied gaat ook een bekend oud-LNVtopambtenaar annex directeur zich graag in anonimiteit te buiten aan ons aller Euraziatische natuurbezit! En die romp op benen was ooit president van een internationale watervogelbescherminstantie! Schoftentuig!

 • no-profile-image

  Hans

  Herkauwer. Even een algemene gedachte voor jou voor het slapengaan. Onze samenleving vindt de overwinterende ganzen belangrijk. Echter de maatregelen die daaruit voorkomen treft een kleine groep mensen, die dagelijks te maken hebben met de gevolgen van de winteropvang. Die mensen verdienen allereerst respect, omdat zij "de wil" van de samenleving uitvoeren. Het is de plicht van de samenleving om serieus te luisteren naar de problemen die bij deze groep burgers spelen terwijl de samenleving ook de aangedragen oplossingen in oogschouw moet nemen. Dat soort zaken moet je niet onderschatten. Dat is een serieuze aangelegenheid waar respectvol mee kan worden omgegaan.

 • no-profile-image

  jvf

  zoals jullie wel begrijpen,moet bijd bij tijd en wijle zijn

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste JVF, ik roep al jarenlang dat alle wérkelijke schade of opbrengstderving door bij ons overwinterende Siberische ganzen gewoon aan de boeren vergoed moet worden. De instelling van dat handjevol gedooggebieden voor wintergasten was vanuit ecologisch oogpunt bezien volstrekt krankzinnig, maar werd zonder inhoudelijke discussie gesteund door instituten en onderzoekers die veel geld verdienen aan het opstellen van """Wetenschappelijke""" rapporten en adviezen! Vogelbescherming, die een stevige haffel subsidie van LNV toucheert, hield zich angstvallig op de vlakte. Die landelijke 80.000 ha zijn amper groter dan één Flevopolder. Zélfs een kind had kunnen bedenken dat zoiets niet toereikend is voor onze hele winterpopulatie, in een periode waarin de vegetatie niet of nauwelijks groeit. Ik blijf erbij dat die overwinterende vogels met rust gelaten moeten worden en slechts 'preventief sturend' verjaagd kunnen worden wanneer zij de val op wérkelijk kwetsbare percelen hebben. Door de dieren het hele winterseizoen rust te gunnen neemt ook hun energiebehoefte af (het voortdurend op de wieken gaan vreet energie, die weer gecompenseerd moet worden door extra foerageren) en daarmee ook de noodzaak om excessief zwaar te begrazen. Bovendien zullen de vogels zich dan over veel grotere gebieden verspreiden in veel kleinere groepsverbanden. Tenzij het natuurlijk zeer voedselrijke situaties betreft, zoals nét afgeoogste akkers met mais-, graan- aardappel of bietenresten. Maar daar doen die dieren ook geen enkel kwaad. Het is inderdaad zo dat bij ons overwinterende Brandganzen en Rotganzen laat in het voorjaar vertrekken en daarvoor moet dan natuurlijk voldoende opvangcapaciteit zijn. Maar die vogels grazen ook nu al in april en mei vooral op buitendijkse terreinen en in natuurreservaten. Maar daar wordt de vegetatie moedwillig verrabbezakt door er jaarrond uitheems vee op te laten lopen, waardoor de ganzen naar het productieve en malse boerenland gaan. Kwestie van Oorzaak en Gevolg!

 • no-profile-image

  Hans

  Tuurlijk baren de overwinterende ganzen zorgen JVF. Als je bedenkt dat de winterganzen met beperkte bescherming (zoals nu) al in omvang toenemen, dan moet je de ganzenomvang niet verder stimuleren door deze dieren nog meer te beschermen. Grappig dat je stelt dat de ganzenomvang op de plek waar de ganzen broeden, moet worden beheerst en niet daarbuiten. Terwijl juist de flora- en faunawet regelt dat dieren bestreden mogen worden op de plek waar ze schade veroorzaken, dus de landbouwgebieden. We moeten niet gaan beschermen om te beschermen waardoor de ganzenpopulatie ongecontroleerd kan blijven groeien. Ook de overwinteraars moeten gelimiteerd en beheerst worden zodat de schade te overzien is. CLM/LEI plaatsen hun voorstel overigens in het kader van "maatschappelijk aantrekkelijk", terwijl de flora- en faunawet (maatschappelijk bepaald) duidelijk aangeeft dat schadebestrijding mogelijk is. CLM/LEI zijn wel heel erg vooringenomen wat maatschappelijk aantrekkelijk is.

 • no-profile-image

  J@gertje

  Heej Piet,
  Hoelang hang jij hier nu al rond?

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Da's een puike tip Herkauwer. Ik zit dagelijks op de weg tuussen hiero en Lelystad en erger me vaak aan de roekeloze scheurijzers. En aan al die reetkruipende bumersnuffelaars.

 • no-profile-image

  exact

  Dus de enige goede jager is een dode, begrijp ik dat goed? Jouw woorden, mijn conclusie.

  Verder: geef jagertje nou eens antwoord.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Zelf was ik er helaas niet bij, maar het hele dorp sprak er schande van. Want zoals ik al schreef: er waren ooggetuigen bij! Volwassenen én kleine kinderen. Die hebben het allemaal zien gebeuren!Want dat is immers een van de kenmerken van een bebouwde kom. Daar leven mensen. En die vent begon op nog geen honderd meter van de rand van het dorp te knallen! Op zaterdagmiddag! Ik kan nog wel meer botte en brute schanddaden van jagers noemen en des te harder jullie het ontkennen, des te duidelijker wordt het dat er veel te verbergen en stil te zwijgen valt.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Knap werk Oplettende Lezer. Fijn dat er meteen een Boa ter plaatse was, want doorgaans duurt dat minstens een uurtje of wat. Gek dat jij zulke goede ervaringen hebt, terwijl politiefunctionarissen unaniem klagen dat de Ffw-handhaving in de buitengebieden nauwelijks uitvoerbaar is vanwege de structurele onderbezetting van de korpsen en het veel te uitgebreide takenpakket. Maar soms vangen ze inderdaad wel eens een mooie vis. Hobbyjager rooie Tedje Boonen uit Schermerhorn bijvoorbeeld, die zijn kraaienvangkooi in de Eilandspolder kwijt was en aangifte ging doen. Op het bureau van de regiopolitie Noord-Holland noord stond die kooi al op hem te wachten, want oplettende passanten hadden dat verboden vangmiddel aangebracht. Tedje kreeg meteen een prent omdat hij zonder vergunning die kooi geplaatst had. En de kooi werd in beslag genomen en verbeurd verklaard. Dat gebeurde allemaal in mei 2008. Tof hé? Nou jij weer!

 • no-profile-image

  ??

  Herkauwer, nieuws is allemaal via internet wel te volgen. Ik ben geen jager, heb er niks mee, maar heb er ook geen moeite mee. Maar jij blaaskaakt elke stukje nieuws vol en je zal dit en dat, man ga iets nuttigs doen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Oplettende Lezer houd ermee op om mijn woorden in twijfel te trekken. Vraag het maar na , ik heb je de details gegeven. Het is juist fantastisch als mensen de politie bellen wanneer zij menen dat er jagers in de fout gaan. Voorbeeldje: vorig jaar op 15 augustus begon er in het rivierenland een jager pal tegen een dorp op duiven te knallen waardoor er zes pony's op hol sloegen en in het prikkeldraad renden. De eigenaar, een oudere man, sprak de jager (een jachtopziener nota bene) daarop aan en kreeg zulk een onbeschofte verwensingen terug dat hij een hartstilstand kreeg en ter plekke overleed. Drie dagen later- het slachtoffer stond nog boven aarde- zag ik die hufter daar weer op duiven schieten. Er waren ooggetuigen van dat voorval op 15 augustus, maar er is niks tegen die jachtopziener gedaan. Vanavond hoorde ik hem op eenden knallen. Om kwart over tien en dus in het stikdonker!! Vind je het gek dat dan de politie gebeld wordt? De jacht en de meeste jagers in dit land zijn door en door verrot. Meer dan 90% van de KNJV-leden gaat meermalen per jaar op jachtreis naar het buitenland. Om daar de fauna te gaan 'beheren'. Ik noem dat Schoftentuig!

 • no-profile-image

  oplettende

  Herkauwer, plaats eens een aantal links waaruit blijkt dat jouw verhalen op waarheid berusten.
  Archieven van kranten zijn zo gevonden. Alleen dan ben je geloofwaardig.
  Wel graag links van landelijke media en niet van e.o.a dierenvrienden clubje.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Oplettende Lezer, ik lees natuurlijk niet alle regionale kranten en heb dat soort info uiteraard niet paraat. Ik ben met mijn team bijna dag en nacht te veld om alle misstanden op te sporen en vast te leggen. Dat is mijn core-business! Verder geef ik aan op welk bureau van regiopolitie over bepaalde zaken aangifte is gedaan en in ieder geval meer bekend moet zijn. Ik garandeer dat ik alleen onomstotelijke feiten in de fora vermeld. In het Land van Cuyk lukt het al meer dan een jaar niet om aangifte te doen, kennelijk vanwege belangenverstrengeling van de Boxmeerse burgemeester Karel van Soest of van leden van het politiekorps. Dat legde ik meermalen in de fora uit. Toch lukte het vorig najaar uiteindelijk en hebben politie en AID jagers op heterdaad betrapt en wapens/jachtakten in beslag genomen. Dat is dus in september 2009 in de Boxmeerse editie van De Gelderlander gepubliceerd. Maar van aangiften van wetsovertredingen komt zelden iets in de krant en van de bewuste jagers zelf zul je vast en zeker niks te horen krijgen. Nou ja: nog even en dan is het voorgoed afgelopen met de - als faunabeheer gecamoufleerde - hobbyjacht in ons land. Want enough is enough!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Vraagtekenman wat weet jij ervan of ik geen onderscheidingen heb gekregen? Grappig is dat toch: telkenmale als er onweerlegbare feiten in deze fora worden gezet dan komen er van dit soort reacties. Het gebeurde vorig jaar 15 augustus aan het eind van de middag en het dorpje heet Puiflijk. Vraag maar na bij de regiopolitie Gelderland zuid-oost of daar op dat tijdstip een sterfgeval in een ponywei was en of daar een jager bij betrokken was. En ga dan maar weer gauw waterproef pillenzakjes plakken in de regen. Dat is beter dan dieren doodknallen.

 • no-profile-image

  oplettende

  Herkauwer, je hebt dus tot nu toe alleen een berg loze verhalen geproduceerd zonder enige vorm van onderbouwing.

 • no-profile-image

  oplettende

  Herkauwer, of moet ik je nu Govert of Max noemen?
  Als er zich dagelijks jacht misstanden zouden voordoen in Nederland dan had er toch op zijn minst wekelijks wel ergens iets over in de media moeten verschijnen.
  Niets is echter minder waar.
  Probeer het anders eens bij SBS 6 op hart van Nederland onder de aandacht te brengen, daar zijn ze nog al gevoelig voor dit soort informatie.
  Ik ben trouwens geen jager hoor maar een oplettende lezer en een oplettende natuurliefhebber.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Oplettende Lezer, daar heb je een heel lastig punt. Om te beginnen is er een groot verschil tussen aangifte doen en tot verbalisering resp aanhouding over gaan. Vaak doen mensen wel aangifte van jachtmisstanden maar als de politie ter plaatse arriveert zijn de jagers weg of blijkt de vergunning te kloppen. Maar jij weet net zo goed als ik dat het hebben van een rijbewijs ook niet betekent dat een automobilist tijdens het rijden geen overtredingen begaan heeft. Daarom proberen wij altijd zoveel mogelijk feiten op foto of film vast te leggen. Verder maakte ik vorig jaar mee dat er in het land van Cuyk ongevraagd door de persvoorlichter van de regiopolitie een onjuist bericht aan de redactie van de Gelderlander-Boxmeer was opgegeven, duidelijk bedoeld om overtredingen door jagers te maskeren. Omdat de vrije pers niet meer bestaat en alle media in handen zijn van grote holdings, wordt het steeds moeilijker om over heikele onderwerpen als jachtmisstanden objectieve berichtgeving gepubliceerd te krijgen. Geloof me: we doen ons uiterste best!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Onoplettende Lezer, ik kan begrijpen dat jullie jagers het niet erg prettig vinden dat er zo goed op jullie wangedrag gelet wordt. Nogmaals: aangiften doet men op een politiebureau en dat komt alleen in de krant als het nieuwswaarde heeft. Anders zouden de kranten weer op het oude formaat en van dubbele omvang moeten worden gedrukt. Momenteel wordt er m.u.v. 's zondags op talloze plaatsen iedere avond tot in volslagen duisternis op eenden en ganzen geschoten. Dat is verboden en daarvan wordt dus bijna dagelijks aangifte gedaan. Alleen de aangever krijgt te horen of zijn/haar aangifte ergens toe geleid heeft. Het is dan aan het plaatselijke korps of dat al dan niet aan de pers wordt doorgegeven. Vanwege het hoge percentage hobbyjagende dienders is dat kennelijk heel dikwijls niet het geval. Daar kunnen wij niks aan doen! Blijf jij maar lekker ontkennen, dan gaan wij onverdoten door met het bestrijden van de wildgroei in de hobbyjacht. Waidmansheil!

 • no-profile-image

  jvf

  geachte herk,ik meende dat wij de de discussie inzake winterguozzen hadden gesloten.ik heb het hier dus niet over de blesgoes of het blauwpoatsje danwel andere wintergasten.
  ik heb het hier over een artikel,verschenen in een regionaal dagblad,dat gaat over de overzomerende skierre guozzen.
  geplaatst[na enig googelen] op 04/04/2008 maar mi nog steeds actueel inzake de problematiek van de overzomeraars.
  mvg jvf

 • no-profile-image

  jvf

  geachte hans drie,ik vind het prettig te weten dat je niet de intentie hebt om zaken te verdraaien,en dat je zaken leest zoals beschreven.echter ik kan me nog steeds niet heugen dat ik de schadebestrijding niet zou zien zitten.
  als jij weet dat ik hier fout zit,dan hoop ik dat je me kunt herrinneren aan de betreffende reactie.
  wat het populatieverloop zal zijn bij afschaffen gedooggebieden en nederlandbreed vergoeden van ALLE hierdoor ontstane schade,ik weet het niet[ik heb niet de beschikking over een glazen bol].
  echter ik denk dat dit meer afhangkelijk is van het broedsucces,dan van hetgeen wij hier in NL doen aan schadebestrijding op de manier waarop dat nu gaat.
  als jager/schadebestijder ervaar je dit ook in het veld,als je dan toch,ivm de geldende regelgeving omtrend de winterganzen ondersteunend afschot uivoert,schiet je het liefst een piek[jonge gans] of exoot/soepgans.
  je ziet jaarlijks grote verschillen in het percentage pieken dat deel uitmaakt van de winterganzen.
  dit jaar lijkt mij,voorzover het nu lijkt een redelijk jaar te zijn geweest.
  onder de reeds gearriveerde[hier sinds halverwege vorige week]ganzen bevinden zich behoorlijke aantallen pieken.
  wat het schadebedrag betreft,een belangrijk deel van de totale ganzenschade die nu word uitgekeerd betreft mi gedoogvergoeding.80000 ha keer[ik heb wederom de exacte cijfers niet paraat maar het was iets van grasland 100 euro en bouwland 200,dus gemakshalve 150 euro per hectare]150 euro=12000000 euro die nu word gebruikt voor gedogen,maar welke ook zou kunnen worden voor schadeloosstelling.
  mvg jvf

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hans, je bent het meest verachterlijke stuk onbenul dat ik in een jaar tijd in deze fora ben tegengekomen. Gelukkig worden er in dit land nog geen lopende patiënten uit gesloten inrichtingen door beleidsmakers en bestuurders geconsulteerd. Wat ben ik blij dat wij nog een LEI en CLM hebben. En straks een nieuwe regering met Dierenpolitie, een stikte Handhaving en het met harde hand verwijzen naar hun plaats voor jagers en boeren! En weet je wat ook zo mooi is? De PVV is mordicus tegen iedere vorm van subsidie of onterechte gratificatie. Nou man, doe maar even een rondje Ockenrode.

 • no-profile-image

  herkauwer

  It is mei sizzen nét to dwan, beste JVF. Lezen en verstaan kan ik Frysk heel goed, maar spreken is natuurlijk een ander verhaal. Moar ik dink daddege mee Brabbants ok nie zo weid zou kommen?

 • no-profile-image

  Hans

  @JVF jouw conclusie met betrekking tot omzetting van gedoogvergoeding naar schadevergoeding strookt precies met het rapport van CLM/LEI. Misschien is het wel aardig om dit rapport te lezen. Je kunt het rapport vinden op www.clm.nl onder het kopje clm-publicaties. Daarin staan de exacte cijfers en afwegingen die ze hebben gemaakt bij verschillende oplossingsrichtingen om het ganzenbeleid goedkoper te maken. @Herkauwer, het boek 'Goose populations of the Western Palearctic' is meesterlijk. Dat wil ik niet ontkennen. Ik heb het overigens enkel over de beschermde grauwe gans, kolgans, brandganzen en smienten waarvan de omvang erg toeneemt. Andere beschermde ganzen hebben, zoals jij ook stelt, de bescherming gewoon nodig, anders komt het inderdaad niet goed. @Jeroen, voor als je het nog leest. Er sneuvelen inderdaad veel winterganzen tijdens het broedseizoen en op de heen en terugreis. Blijkens de gestage groei de ganzenomvang van een aantal ganzensoorten, blijkt deze reductie niet genoeg. Daarom stel ik de vraag hoeveel ganzen zijn ecologisch noodzakelijk en (maatschappelijk) acceptabel. Als er dan teveel komen, dan moet er gereduceerd worden. Gezien de vele populaties uit verschillende gebieden, moet dergelijke reductie natuurlijk wel internationaal bekeken worden. Nogmaals het is echt in niemands belang dat er teveel ganzen komen. En ik maak me echt zorgen, dat als er teveel ganzen zijn, er een probleem ontstaat die moeilijk omkeerbaar is. En met dat gegeven houdt het CLM/LEI rapport geen rekening mede omdat ze een tijdsperiode tot 2015 hebben betrokken in hun onderzoek.

 • no-profile-image

  Hans

  Herkauwer. Het huidige ganzenbeleid is door LNV uitgewerkt en in 2004 over ons uitgestort. Er was sprake van een overvalstechniek. Zonder enige informatie vooraf werd je ingedeeld in een gedooggebied. Dit heeft ertoe geleid dat er geen draagvlak was voor het ganzenbeleid. Dit heeft het vertrouwen in het ganzenbeleid ondermijnd. Zo was op het moment dat de gedooggebieden werden vastgesteld (en dat je bezwaar kon maken) niet bekend aan welke restricties de gedooggebieden moesten voldoen. Deze restricties werden pas na afloop van het aanwijzen van de gedooggebieden vastgesteld. Er is duidelijk sprake geweest van zeer onzorgvuldig bestuur. Met die ervaring weet je dat wijziging van het ganzenbeleid niet tot een groot draagvlak onder betrokken zal leiden. Daar gaat CLM en LEI compleet aan voorbij. Wat de overwinterde ganzen nodig hebben is draagvlak onder de boeren. Dat draagvlak moet het uitgangspunt voor het ganzenbeleid zijn.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  We noemen het kenniscentra en het rekent...RA RA

 • no-profile-image

  freek

  al die ganzen in een woonwijk dumpen en dan komt er een regen met klachten over ganzen stront op het gazon of op de spik splinter nieuwe bmw een paar wilde zwijnen in de trein en "we gaan ervoor" wat een gezwam over ganzen echt nederland onderzoek en studies over die 20-50 euro cent per persoon per jaar die "bespaart" gaat worden. denk het niet zal hetzelfde zijn als stoppen met roken je weet dat je geld bespaart maar waar het is kom je nooit te weten

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hans, begint dat gemeier nu alweer? Die anderhalf miljoen vogels maken deel uit van de Noordeuropese- en westsiberische ganzenpopulaties voor wie West europa - en vooral ons land- cruciaal is om te overleven. Ons land ratificeerde achtereenvolgens de Ramsar-, Bonner- en Berner conventies en onderschreef de internationale vogel- en habiatrichtlijn en het Diversiteitsbeginsel. Dankzij norm- en beschavingsloos Balkendewanbeleid is ons land al veel te vér afgegleden in het moeras van hersenloos onbenul. Het wordt hoog tijd voor een fatsoenlijk beleid met resepct voor niet in geld renderende natuurschatten. Zoals onze wilde siberische wintergasten!

 • no-profile-image

  Hans

  Kom op nou Herkauwer. Je moet echt met iets beters komen!! We zien elk jaar meer ganzen hier overwinteren, de onderzoeken hiernaar bevestigen dat. De schades en schade-uitkeringen van deze overwinterende ganzen nemen toe. Dat is een keihard gegeven. Daar kan jij met geen mogelijkheid omheen. Dat is allemaal voortgekomen uit bescherming van deze dieren. Het doel van bescherming van deze dieren was om hun soort in stand te houden. Dat is gelukt voor wat betreft de kol-, brand en grauwe gans. Als dat doel bereikt is, dan moet het beleid daarop aangepast worden. Voortborduring op oud beleid leidt tot nieuwe problemen, namelijk een overmacht aan aantallen ganzen. Met als gevolg grote schades aan het hele buitengebied in Nederland.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hans een welgemeend advies voor jou. Blijf voortaan gewoon in de bosjes van Poot, het Haagse Bos of in park Marlot, dan heb je ook geen last meer van wilde ganzen. Als je te stom bent om zelfs maar te lezen wat ik schrijf dan houdt alles op. Ik besteed geen druppel virtuele inkt meer aan het nuanceren van jouw primitieve stemmingmakerijen.

 • no-profile-image

  katja oudshoorn

  Exact, 'laten inhaleren' is gewoon hetzelfde als 'een poepie laten ruiken' hoor. Maar dan wél met een wat diepergaande werking! Wij bespieden niet maar stellen gewoon vast. Om overtredingen en stafbare feiten vervolgens aan te melden! Weet je, jij lijkt me helemaal geen leuk persoon, dus zélfs een gesprek zonder woorden zou waarschijnlijk al oorverdovend saai zijn geworden. Beter van niet dus!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Ja Exact, het zijn barre tijden. Straks bedenkt Rutte de Winstwouten en komt Donner met de Joetjesjuten. Dan wil Verhagen de Fortuinflikken introduceren maar daaraan geeft Wilders zijn gedoogsteun niet. Want die heeft hij hoofdzakelijk in zijn eigen Fiat nodig! Katja is werkelijk 'top of the bill'! Zij heeft een eigen healthy-salon op de Zuidas en is daarnaast, in spare time, supermodel bij Betty Barclay, een paar deuren verderop. Jammer dat jij daar geen kijkje wilt nemen. So feminine!(toe joh, effe www.bettybarclay.nl googelen) Ik houd me verre van jouw privéleven, maar je moet die lieve bewonderende woorden van 17.47u beslist aan jouw wederhelft laten lezen. Toppie! En dat méén ik oprecht.
  De beeldend-fysieke omschrijving van de, voor menselijke consumptie bestemde, in darm geperste subsantie komt uit de belevingswereld van de verstokte veganist(e). Don't blame me for that!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Erg leuk allemaal, maar dit forum gaat over het ganzenopvangbeleid.

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Strakke actie Herkauwer. Die vent stond dus echt in zijn hemd! Reed ie soms ook nog in een dienstvoertuig?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Exact, ik bedoel dat zoals ik dat geschreven heb: van de doden niks dan goeds en indien bij leven jagers dan doen zij daar geen vlieg meer kwaad! Omdat jagertje altijd zo zeurt laat ik hem graag wat wachten, maar antwoord krijgt ie altijd. Gék eigenlijk, dat iemand die doorgaans urenlang op een hoogzit op afschotwaardige drachtige reegeiten zit te wachten, in het échte leven zo ongeduldig kan zijn. Ook daarom ga ik zo graag bij dat andere soort jagers op visite. Zij hebben geen kapsones meer, spreken me niet tegen en doen er gewoon het zwijgen toe. Dat zouden er meer moeten doen!

 • no-profile-image

  J@gertje

  Katja,
  Heb jij daar soms een campertje gehuurd om een beetje bij te snabbelen?

 • no-profile-image

  katja oudshoorn

  Exact ik zou zeggen kom vanavond eens langs aan de Meijeveldse Dwarsweg tussen Waverveen en Wilnis. Dan doen we het zonder woorden!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Koetje Boe, dat probleem lijkt me makkelijker op te lossen dan dat van de jaarrond aanwezige broedganzenpopulaties. Als LNV straks wordt opgesplitst worden er veel, nu nog warm gehouden, bureaustoelen overbodig. Ik schat in dat met een kleine bijscholingscursus heel wat ambtenaren zich in plaast van met eigen wachtgeld bezig te zijn, beter met Faunafondsaangelegenheden verdienstelijk kunnen gaan maken. Dat spaart veel nutteloos omstippende leeglopers aan de loketten van de sociale diensten en in de spreekkamers van Arbo-artsen.

 • no-profile-image

  de grenswachter

  Die groene rakkers bedenken elke keer iets nieuws. ze willen zich kost wat kost baas maken over een ander z,n bezit opruimen die ganzen anders wordt het probleem nog groter dan het al is.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Han nou breekt me de gelaarsde klomp! Er is nog nooit een mens geinfecteerd met salmonella door een wilde gans. Jammer om te moeten zeggen maar je begrijp er werkelijk helemaal niets van. Die Boer in Opleiding is al een tijdlang erg negatief doende in de fora en ik heb hem keer op keer gewillig en uitvoerig uitleg gegeven: om vervolgens weer op de hak genomen te worden. Ik zeg het nog één keer: populatiedynamica en ecologisch verantwoord faunabeheer zijn geen zaken waarvan een Boer in Opleiding zelfs maar smeerkaas gegeten heeft. Daarom leek het mij wel een onderhoudende studieopdracht om, handmatig met de pieperriek, verdronken pipo's aan het daglicht te gaan brengen. Han, als jij in hetgeen ik tegen die scholier, tegen Hans en tegen Eerlijk thuis heb gezegd aanleiding meen te zien om er begrip voor te hebben dat er tegen mij begreigingen worden uitgesproken, dan zegt dat veel meer over jouzelf dan over mij!

 • no-profile-image

  Hans

  De winterganzenopvang kan op deze manier inderdaad veel goedkoper. Wat ik wel belangrijk vind, is dat de huidige restricties (niet wegjagen, gras laten staan voor de overwinteraars etc) in de huidige ganzenopvanggebieden NIET landelijk ingevoerd gaat worden. Als dat het geval is, dan vind ik dat de agrariër daar ook de ganzenopvangvergoeding voor moet krijgen (ca € 100 per ha) ongeacht de ontstane gewasschade. In plaats van 80.000 ha maal € 100 zou dan 1.000.000 ha maal € 100 uitgekeerd moeten worden. En dan wordt het systeem dus niet goedkoper. Het recht om de ganzen te verjagen met ondersteunend afschot is dan ook een belangrijke voorwaarde.

 • no-profile-image

  Hans

  Ha die Herkauwer ik ben er ook weer even. Hoe gaat het met jou? Gelukkig ben jij altijd bereid, om hier te reageren. Waar ik naar toe wil is een compensatie voor het inleveren van het recht om de overwinterende ganzen te mogen verjagen. Daar heeft het CLM en LEI geen rekening mee gehouden. Als landbouwer loop je met zo'n schaderegeling een groot risico! Een fout of te laat ingevuld formuliertje kost je je schadevergoeding. Je moet op de hoogte zijn van deze regeling, misschien moet je er wel een (betaalde) deskundige voor inschakelen. Er is altijd sprake van een eigen risico (die de overheid desgewenst naar boven kan bijstellen). En dan krijg je de discussie, mag je als er ganzen zitten je eigen land nog wel op. En zo gaat het maar door. Daarom was de compensatie in de huidge ganzenopvanggebieden zo gek nog niet. Als het ganzenopvanggebied uitgebreid wordt, dan moet ook deze compensatieregeling uitgebreid worden (over een groter gebied). Dat is rechtvaardig. Maar daaraan gaat het CLM en LEI totaal voorbij. Ik vind dat een treurige zaak. Dit soort instanties moeten dit soort zaken toch beter aanvoelen. Volgens mij denken ze dat de vergoedingregeling op rolletjes en perfect loopt. Maar dat is niet zo!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Dat bedoel ik nu in mijn reactie van 21:22.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Kritische Lezer, ik heb zojuist Hans Drievliet een uitgebreid antwoord gestuurd maar jij verdient natuurlijk ook nog wat pittige info over de ware achtergronden van het falende Nederlandse ganzenbeleid. Daarin leiden alle wegen naar BSE. Neen, niet de Gekke Koeienziekte natuurlijk, maar de sterk op Creutzfelt Jakob gelijkende aandoening 'Barwolt Sybrand Ebbinge-syndroom'. Een zeer ernstige besefstoornis die kan leiden tot grootheidswaan, zelfoverschatting en wetenschappelijke impotentie en die zich zodoende gewoonlijk openbaart door een minimale intellectuele output van de patient. BSE-himself is dan ook een minkukel dat al jarenlang het Nederlandse ganzenbeleid heeft verziekt en verkankerd. Wat mij betreft mag deze schandvlek voor de zuiverheid van de wetenschap bij de eerstvolgende reiniging van de toiletten in het Alterra terrarium losgeboend en doorgespoeld worden. Ik heb het zuiveringschap Grift en Eem er al over in kennis gesteld. Want de vallei heeft een zandige bodem en voor men het weet sijpelen er persistente BSE-nitraten door tot op grote diepten. Want Ebbinge zelf is wetenschappelijk gezien weliswaar nog lichter dan een kolibridonsveertje, zijn schadelijk effluent schijnt het gewicht van antimaterie duizendmaal te overtreffen. Maar dat laat mij ijskoud Siberisch! Goede nacht en groet, Herkauwer. (meer info via: bart.ebbinge@wur.nl )

 • no-profile-image

  HANS

  Hans je zegt dat goed , alleen de meeste waaronder ik zelf zie ze de ganzen liever gaan dan komen en al helemaal als er geen vergoeding tegen over staat. Daarom zei ik om 19.33 juist een bedrag met 4 nullen mede om herkauwer uit de slaap stoornis te halen . Daarom vind ik ook dat een vaste vergoeding op zijn plaats is per Ha vooraf ongeacht de schade die er plaats vindt . GEGROET HANS

 • no-profile-image

  herkauwer

  Boerke zuidoosten je klets onzinpraat. Wilde ganzen hebben een heel snel werkende stofwisseling en gras dat ze nu eten komt er al over een kwartier heel oppervlakkig verteerd weer uit. Dat geeft absoluut geen nitraatvervuiling in de bodem. Bij jagertje zit de dierenliefde overduidelijk niet in zijn hart of tussen zijn oren, maar in zijn knip. Zonde om daar dure virtuele inkt aan te verspillen. Boer, dat jullie boeren voor jullie producten bij jullie grootafnemers een hongerfooi ontvangen is aan jullie eigen sulligheid te wijten. En omdat er jarenlang gerotzooid is met schadeclaims is men bij LNV ook steeds zorgvuldiger gaan controleren of er wel reeele schade is. Dat is niet de schuld van de ganzen, maar van jullie zélf! Maar ga vooral zo door, dan kan iedereen nalezen hoe natuurvijandig veel boeren zijn! En dat geldt uiteraard ook voor jagers!

 • no-profile-image

  J@gertje

  Oké Boer, We doen het andersom.
  We betalen eerst de boer een hogere prijs uit voor zijn producten waarna we dit door berekenen aan de consument.
  Dit alles wel duidelijk op het prijskaartje vermeld zodat de consument dagelijks kan zien wat hij aan wildschade belasting betaald.
  Dit scheelt een hoop fiscaal gedoe en daarmee een hoop niet productieve ambtenaren wat dan weer een besparing met zich mee brengt.
  Hoe dan ook die wildschade belasting moet niet aan de strijkstok van de ambtenarij blijven hangen maar regelrecht bij de boer terecht komen.
  Wedden dat heel Nederland binnen de kortste keren (op een paar dwazen na) geen problemen meer heeft met jacht en wildbeheer?
  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  J@gertje

  Herkauwer, bij mij zit de dierenliefde niet in mijn knip maar in mijn realiteitsbesef.
  Op mijn manier wordt de burger duidelijk gemaakt wat wildschade kost en dat mag de consument best op een gespecificeerde manier betalen.
  Op deze manier krijgt iedere burger in Nederland een helder beeld van de denkwijze van dwazen zoals jij.
  Hiermee kan zowel het pleidooi van het CLM, het LEI en van jou regelrecht de waarheidsvindinger prullenbak in.
  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  j@gertje

  Och herkauwertje toch,
  Ik geef mijn oordeel over bepaalde dingen als ik dat wil.
  Daar heb ik jou zeker niet bij nodig.
  Behalve jou zelf verzonnen broertjes en zusjes wil naar jou ook geen hond luisteren, laat staan een bestuurder.
  Maar je bent toevallig toch niet een beetje bang dat de ogen van de burger hierdoor open zullen gaan?
  Met een wildschade belasting wordt alles wel in één keer heel transparant voor de consument.
  Nu draait de boer voor een groot gedeelte zelf voor de schade op en daar moet nodig verandering in komen.
  Diegene die wanbeleid wil uitvoeren moet daar ook zijn verantwoordelijkheid in nemen en dit aan de burgerij zien te verkopen.
  Ga nu niet weer over jou verzonnen zorgplicht beginnen want als als de gans niet beheerbaar is, is nestbehandeling ook verboden.
  Naast het feit dat dode ganzen geen jongen krijgen en geen schade aanrichten behoeven dode ganzen dus ook geen zorgplicht.
  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  HANS

  Dit vind ik prima herkauwer . Nu kunnen we gewoon 10000,- EURO per Ha vragen om ze te gedogen , kom maar op zal ik maar zeggen. GEGROET HANS

 • no-profile-image

  herkauwer

  Let op, Oplettende Lezer. Van alle strafbare feiten die door ons team worden vastgesteld wordt aangifte gedaan. In het genoemde voorbeeld Land van Cuyk weigerde de politie het om aangifte op te nemen waarna we een gesprek hadden met de burgemeester van Boxmeer, die zich liet vergezellen door een politiefunctionaris die zich voorstelde als plaatsvervangend korpschef, maar door mij werd ontmaskerd als plaatselijk teamchef. Daarvan werd aangifte gedaan bij de korpschef van de regiopolitie N Brabant Noord. Feitelijk wilde ik de rijksrecherche hiervan in kennis stellen en dat zal wellicht alsnog gebeuren. Want de politie vervreemde bewijsmateriaal van telefonische doodsbedreiging en verstrekte leugenachtige informatie aan de regionale pers. Enfin, je wilt niet weten wat er allemaal mis is met het justitiele handhavings- en rechtssysteem in dit land. Ook daarvan komen veel zaken in het genoemde Zwartboek aan de orde.

 • no-profile-image

  joris verheul

  Herkauwer, kan er al op dat Zwartboek worden ingetekend? Lijkt mij berespannende lectuur.

 • no-profile-image

  koetje

  Heeft het LEI de personeels-kosten van het Fauna-fonds ook meegenomen in de berekening?Die kunnen het beleid wat zij nu promoten nooit aan met de huidige peroneels-bezetting.

 • no-profile-image

  oplettende

  Nou herkauwer, weer een heel verhaal waaruit ik opmaak dat niemand jou (terecht) serieus neemt.
  Vreemd is dat jou dit soort zaken altijd moet overkomen.
  Een paar weken geleden betrapte ik iemand die muskusratten klemmen aan het vernielen was.
  Ik belde de politie waarna de plaatselijke BOA de man terplaatse in zijn lurven kon vatten.
  Mijn ervaring is dat er helemaal niets mis is met justitiële handhavings- en rechtssysteem in dit land.
  Je moet natuurlijk wel met echte strafbare zaken aankomen en niet met loze en valse beschuldigingen.

 • no-profile-image

  Oplettende

  Een verboden kraaienvangkooi en dat in 2008?
  Lijkt mij stug maar daar kan ik niet over oordelen.
  Er kan meer aan de hand zijn geweest.
  Volgens mij heeft de politie meer last van overspannen telefoontjes van passanten die ergens iemand hebben horen schieten.
  Volgens die passanten mag dat niet omdat zij denken dat ze de wijsheid in pacht hebben terwijl er helemaal niets aan de hand blijkt te zijn.
  Als er na politiebezoek dan toch weer geschoten wordt heeft, of de politie zijn werk niet goed gedaan, of worden ze voor corrupt uitgemaakt

 • no-profile-image

  jvf

  geachte hans drie. blijkbaar begrijpen we elkaar niet,ik pleit niet voor meer bescherming van de overwinterende ganzen,ik ben veehouder met j. aktke,dus vanuit die zienswijze;hoe minder ganzen, hoe beter.
  echter ik denk niet dat het huidige gedoogbeleid de oplossing zal blijken te zijn,we hebben het met z,n allen razend druk[grondgebruikers en jagers] om te schade die moet worden uitgekeerd door het FF te beperken.
  als jager moet je dit ""leuk"" vinden",maar als je eerlijk bent kost het ons alleen tijd en patronen,terwijl de geschoten dieren nagenoeg niets opbrengen.ik stel geenzins dat we de ganzen moeten beheren op de broedplaatsen,maar dat de reproductie afhangt van het broedsucces op die plekken.
  wat de aantallen betreft ; ik heb de cijfers niet paraat, en heb hier ook geen behoete aan,mi word de geleden schade meer bepaald door de kostpijs[bv kilovem of per kg tarwe dan door het aantal ganzen],stel het zou ons lukken om de aantallen wintergasten te halveren,als de graanprijzen verdubbelen heeft dit weinig zin,ofwel de schade in euros blijft nagenoeg gelijk,het voorjaar daarop een goed broedresultaat,en we kunnnen opnieuw beginnen,maatschappelijk aantrekkelijk hoeft het voor mij niet te zijn[immers er zijn heel veel mensen nee te veel mensen die wel vlees eten maar het bereidden cq doden overlaten aan die gruwelijke mensen]maar maatschappelijk geaccepteerd dat is wel een term waarmee ik eventueel de [hopelijk open]discussie wil aangaan.
  mvg jvf

 • no-profile-image

  Hans

  Herkauwer, in Siberië hebben ze echt nog nooit van nestbeheersing gehoord, laat staan uitgevoerd. Daarom is het destemeer belangrijker dat er vooraf duidelijke afspraken gemaakt moeten worden hoeveel ganzen er maximaal moeten overwinteren, voordat heel Nederland als ganzengedooggebied wordt aangewezen. Waar overigens het CLM/LEI in hun berekening ook aan voorbij zijn gegaan, is dat het huidige beleid met verjagen en ondersteunend afschot de ganzen dwingt om in de natuurgebieden te grazen. Als heel Nederland ganzengedooggebied, zal die stimulans er niet zijn. Het voorstel van CLM/LEI leidt dus niet alleen tot veel meer overwinterende ganzen (omdat ze afschot willen uitsluiten) maar ook dat nog meer ganzen schade gaan aanrichten aan de agrarische gebieden omdat ze niet worden gedwongen om in de natuurgebieden te overwinteren. CLM/LEI heeft met die invloeden geen rekening gehouden.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hoi Jan. Wij deden dat akkeronderzoek op de proefboerderijen in de Lauwersmeer en op de Schreef in Flevoland. We hadden ook tamme grauwe ganzen, kolganzen en toendrarietganzen die we in exclosures lieten grazen. En het onderzoek omvatte een hele serie groeiseizoenen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  JVF en Hans, zijn jullie nou zo stom of schrijf ik chinees? Het zijn niet de Siberische winterganzen die hier schade veroorzaken en wij zijn internationale verplichtingen aangegaan om die populaties te beschermen. Halveren van zulke populaties is te bizar voor woorden, want die dierten staan overal waar zij langs meoten trekken onder oncontroleerbare jachtdruk. Ik verhoud me niet met respectloze geldgierige subsidievreters. Gegroet!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Sorry beste JVF, ik had jouw bijdrage wel gelezen maar verkeerd begrepen. We kunnen alleen de eigen broedpopulaties zodanig beheren dat de aantallen ganzen niet nog verder de pan uitrijzen, maar dan zal er toch ook op grote schaal aan nestbehandeling (in maiskiemolie dompelen van de eieren) gedaan moeten worden. En dan moeten de vossen met rust gelaten worden, want dat is de natuurlijke predator van de gans. Populatiebeheer louter door afschot stuit niet alleen op maatschappelijk verzet, maar zal bovendien nooit tot het beoogde resultaat leiden. Wél tot het dermate schuw en alert maken van de ganzen dat zij steeds moeilijker te schieten zullen zijn. Bovendien vliegen schuwe ganzen in ons dichtbevolkte land voortdurend op, waardoor zij tot meer dan 50% méér voedsel nodig hebben dan wanneer zij rustig kunnen foerageren en de hele daglengte daarvoor kunnen benutten. Het paard achter de wagen dus! Met getalsmatige reductie van het aantal Siberische ganzen met het oogpunt om die populaties structureel te verkleinen moeten wij ons niet eens bezig willen houden. Want dat is te absurd voor woorden. Daarom was het ronduit onbehoorlijk dat onderzoeker Ebbinge van Alterra indertijd aan de minister van LNV adviseerde, om op jaarbasis 60.000 kolganzen 'flankerend' af te laten schieten. Die uitspraak deed hij zonder enig zicht op of kennis van het afschot en andere mortaliteitsverliezen in de Euraziatische kolganspopulatie. Evenmin had die ingehuurde charlatan enige kennis van de populatiedynamiek binnen de Kolganspopulatie. Je ziet aan de reacties van Hans Drievliet waar zulke klikoadviezen toe kunnen leiden.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste JVF, het is zoals ik het schreef: ik had je écht verkeerd begrepen! Praten we dus niet verder over de Siberische wintergasten en richten we ons even op de broedpopulaties van Grauwe - en andere ganzen, dan Is en Blijft de Vos de enige waarachtige natuurlijke predator. Daar valt niks op af te dingen! De weidevogelproblematiek is zeer ingewikkeld, maar wordt in geen geval door vossen of andere roofdieren veroorzaakt. Weidevogels reageren namelijk sterk op veranderingen in de grondwaterstand en bij drooglegging van meer dan 40 cm treden er al verminderingen van de aantallen van Skries, Tsjirk, Ljip, Snip, Hoantsje en Stranljip op. Dat hebben we al bijna 40 jaar geleden bij onderzoek op vele plaasten in Fryslan en elders vastgesteld en bij LNV gerapporteerd. Maar de politiek heeft daar nooit wat mee gedaan. Zodat de drooglegging steeds groter en de agrarische gebruiksintensiteit steeds hoger werd. Daardoor kwamen er jaar na jaar steeds minder jonge weidevogels groot en werden de door sterfte openvallende plaatsen niet meer opgevuld. 'Uitgeholde' weidevogelpopulaties functioneren niet meer naar behoren zodat roofdieren daar vat op kunnen krijgen. Want laten we elkaar geen mietje noemen beste man: weidevogels broeden al sinds de middeleeuwen in ons land en hebben zich altijd prima weten te ontwikkelen en stand te houden. Ondanks (of wellicht dankzij!) de toentertijd beslist veel talrijker wezelingen, roofvogels, kraaien en..........vossen! Wat er nu dus gebeurd, is dat de vos, kraai, buizerd, haneschrobbe, reade wiekel en andere rovers vat krijgen op weidevogels, omdat die als volkomen weerloze en geisoleerde paartjes in van soortgenoten ontvolkte gebieden leven. Want waar vroeger 200 skriezen, 150 ljippen en tientallen tsjirkjes, stranljippen en andere vogels een indringer massaal te lijf gingen, zijn er nu nog maar een paar broedvogels over om nest en pieken tegen ei- of kuikenrovers te beschermen! Zo is het...........en niet anders! Ik ken Jaap Mulder ook al ruim 40 jaar en neem het hem erg kwalijk dat hij zich heeft laten gebruiken voor een film waarin de vooroordelen jegens de vos alleen maar versterkt worden. In 'Rotvos' komt dat fragment voor waarin Mulder dolenthousiast de jachtroute van gezenderde Jolanda, moeder van 8 welpen, volgt en in kaart brengt. Hij zegt er niet bij waar zich dat afspeelt, maar wél zien we een gebied met Reitdomp en Blauwborst, waar Mulder trots de prooiresten van de vos laat zien: een leeggevreten ljipkesnest en een kadaver van een skries. Tendentieus!!! Want "toevallig" ken ik ook dat gebied (waarheidsvinding, nietwaar?). Dat is namelijk het Ilperveld vlak boven Amsterdam en uitgerekend het gedeelte waarin Jaap moervos Jolanda volgt, is door structureel wanbeheer totaal verloederd en er broedt nauwelijk nog een weidevogel. Maar een paar honderd meter ten noorden van het gefilmde rietnest met de 8 welpjes ligt een scheidingssloot waar aan de overkant het land ligt van vader en zoon Dekker. Daar broeden nog een paar honderd paren weidevogels. Bijna geen predatie! Dat heb ik namelijk amper 2 jaar geleden zelf vastgesteld! En een paar honderd meter naar het zuiden ligt een wat bredere sloot met aan de overkant precies hetzelfde. Weidevogels te over!!Die film, beste JVF, werd gefinancierd door LNV, LTO, SBB, KNJV en Argarisch Natuurbeheer. Allemaal feitenverdraaiers, vossenvijanden en jachtvrienden pur sang! Ik word daar dus echt moedeloos van: dit land is een poel des verderfs geworden waar leugen en bedrog tot norm zijn verheven! Je hoeft mij natuurlijk niet te geloven, maar ik kan alles wat ik schrijf verantwoorden en met bewijsmateriaal staven! Noem het maar op: Noorderleeg, Klaerkampermar, Engelumer Mieden, Paessenserlannen, Anjumer Kolken, Wildlannen, de Bird, Warkumerwaard, Bloksleatpolder, Akmariepsterpolder, Boelstrapolder/Olderlamerpolder, Tjongerdellen, Huitebuorsterbutenpolder, Aldemardumerfjeld, je roept maar en ik heb er mijn voetsporen staan! En ik kan je precies vertellen waarom daar de greidefugels wérkelijk verdwenen zijn. Daar kwam geen vos bij te pas!

 • no-profile-image

  jvf

  geachte herk,op je laatste reactie zal ik later reageren,maar over de overzomeraars even een vraag;je schrijft een behoorlijk stukje fries[fugelnammen],maar kun je het ook lezen?
  mvg jvf

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste JVF, het kost me geen moeite om die berichten in guozzen.dat te lezen. En ik weet ook wel dat de broedende Skiere Guozzen en de overzomerende 1 en 2 jarige vogels flink lastig zijn voor de boeren. Maar de Blesgoes, Swartkopgoes en Blaufutsje komen al eeuwenlang 's winters in Fryslan voor en daarvan zijn de aantallen niet zo groot dat er enorme schade door die vogels wordt aangericht. Zeker niet in de koude wintermaanden als het gras niet of nauwelijks groeit. Swartkopguozzen komen trouwens alleen maar in de
  Autenapolder in it Bildt, op de Kollumerwaard, in de Weperpolder bij Haulerwijk en in de Appelschase Maden bij Oosterwolde in grote groepen voor. Wél is de Paugoes afgelopen 20 jaar sterk toegenomen, niet alleen op het Noorderleeg, in de Kolken en op de Warkumerwaard, maar ook in de Sudhoek, het Lage Midden en in Van Oords Mersken en het Terwispeler Grootschar bij Beetsterzwaag/Gorredyk.

 • no-profile-image

  Hans

  Ik merk op dat jullie niet duidelijk durven te verwoorden wat de populatie overwinterende ganzen gaat doen, als wij deze nog meer gaan beschermen (heel Nederland gedooggebied wordt). Het is bekend dat ganzen de meest succesvolle watervogels die wereldwijd in omvang toenemen. Als de populatie overwinterende ganzen (thans circa 2 miljoen) jaarlijks met 7% toeneemt, dan zijn dat er over 20 jaar ruim 7,5 miljoen overwinterende ganzen. Dat is dus een heel groot probleem. Met dat gegeven moet je de bescherming afbouwen. Herkauwer, jij blijft hameren op die "verplichting". Maar die verplichting houdt echt niet in dat wij miljoenen ganzen hoeven te laten overwinteren. Alles staat ook in relatie met landbouwschade. Het systeem van gedooggebieden heeft als grote voordeel om het aantal overwinterende ganzen beheersbaar te houden. Immers ganzen kunnen rustig overwinteren in de gedoog/natuurgebieden, daarbuiten worden ze beheerst. Daarmee maakt dit systeem direct een link tussen het mogen overwinteren en het beperken van landbouwschade. Die twee kenmerken zijn ook opgenomen in de internationale verplichting.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hans, nog maar een keer dan. We praten hier dus over de Westpalearctische ganzenpopulaties van de hoognoordelijke toendra's en taiga's en niet over de ganzen die in de gematigde streken broeden. Het is mij volkomen een raadsel waar jij de fabelachtige onzin vandaan haalt dat de hoognoordelijke ganzenpopulaties toe zouden nemen. Alleen de brandgans is afgelopen decennia sterk toegenomen, maar dat is een gevolg van het feit dat die vogelsoort - in eerste instantie door toedoen van de mens en later mogelijk ook door klimaatveranderingsinvloeden - vanaf de jaren '70 op veel plaatsen in het Oostzeegbied en ook bij ons is gaan broeden. Over die vogels hebben we het hier dus Niet! Verder is ook de Kleine Rietganspopulatie op de toendra's van Svalbard, IJsland en Groenland gegroeid en dat komt mede door betere bescherming in doortrek en overwinteringgebieden. Mondiaal bekeken is ook de totale polulatie van die vogels nog altijd erg klein. Ik heb afgelopen 25 jaar erg veel gesproken met Fennoscandinavische- en Russische onderzoekers die in alle hoognoordelijke broedgebieden vanaf de jaren '50 een gestage vermindering van de aantallen broedende ganzen vaststellen. Ik gaf je al de voorbeelden van het grotendeels verdwijnen of sterk afnemen van de aantallen kolganzen in Klein-Azië, Evros-Delta, Roemenië, de Balkan en de Hongaarse poesta's, waar de kolossale ganzenscharen van vroeger al tientallen jaren verdwenen zijn. NEE, die zijn niet naar ons land gekomen, maar die vogels bestaan gewoon niet meer. Uitgestorven! Precies zoals de weidevogels bij ons uitsterven, terwijl dat door veel boeren en jagers nog altijd ontkend wordt. Want het is makkelijker om te zeggen dat 'die vogels wel naar Oost-Europa zullen zijn gegaan'. En Dat is nou juist de kern van alles wat er nu al keer op keer gebeurd. Diersoorten nemen af of kunnen zich met grote moeite en tegen de verdrukking in staande houden, terwijl boeren en jagers alles botweg ontkennen. Als leefden we nog in de steentijd! Maar in Onze tijd weten wij bijna alles over het getalsmatige en ruimtelijke reilen en zeilen van onze West-Palearctische dierpopulaties. En in de hedendaagse Kenniseconomie dient daaraan Recht gedaan te worden!

 • no-profile-image

  Hans

  Beste Herkauwer, het lijkt erop dat jij 25 jaar geleden voor het laatst een onderzoeker uit Rusland hebt gesproken (dus niet de afgelopen 25 jaar). Maar ik zal je even bijpraten. Sinds beperken van de jacht van Kolgans in 1970 en vervolgens het afschaffen van de gehele jacht in 1999, zijn de Kolganzen enorm in aantal toegenomen. De omvang van de huidige populatie is dusdanig dat voldaan wordt aan de eis van "duurzame instandhouding van het soort" zoals de internationale verplichting ons oplegt. Dus we hoeven ons niets wijs te maken dat daaraan niet is voldaan. Aangezien de ganzen wel veel schade aanrichten, is bescherming van deze dieren in de landbouwgebieden dan ook geen noodzaak meer. Het is inderdaad gek dat de populaties die al enorm in aantal groeiden zoals de Brandganzen, Grauwe ganzen en ook de Smienten in het gedoogbeleid waren opgenomen, deze populaties namen al jaren in omvang toe. Dus je hebt gelijk dat je daar niet verder op ingaat, wat inhoud dat voor algehele bescherming van deze dieren ook geen noodzaak meer is.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hans, er klopt geen hout van jouw kolgansbeweringen. Jachtregelgeving bij ons valt al niet te handhaven en dat is in Rusland en Siberië al helemaal onbegonnen werk. Wat er dus in het Kremlin wordt verordonneerd, is direct aan de urbane grens van Moskwa Oblast al nergens meer in terug te vinden. In het dal van de Oka en de Kama niet ver van Moskou wordt bijvoorbeeld ieder voorjaar furieus op kolganzen geschoten en dat gebeurd ook in Chanty Mansijesk aan de Ob rivier achter de Oeral. Die dieren hebben een winterseizoen achter de rug met alle verliezen van dien en zijn dan op weg naar de broedgebieden. Voordat ze die bereiken verzamelen ze zich op Yamal en in West- en Midden Taimyr en daar worden heel veel Westerse hobbyjagers ingevlogen met helikopters om tegen dikke betaling schandelijk huis te houden. De beelden op de internationale jachtwebsites liegen daar niet om. Met arctische rietganzen is het van hetzelfde laken een jachtcostuum, alleen zijn er daar aanzienlijk minder van en komen ze veel verspreider voor. De Siberische populaties worden door ons jaarlijks uitgebreid gemonitord op hun omvang, maar ook op de reproductie. Daarin verschillen wij hemelsbreed van jagers en boeren. Wij wéten waarover wij spreken!

 • no-profile-image

  Hans

  En dat is inderdaad wat er gebeurt Herkauwer, geen hetze maar realiteit. De overwinterende Kol- Brand en Grauwe ganzen nemen elk jaar toe. Iedere keer wordt maar weer op gewezen op de internationale verplichting. Maar welke reikwijdte heeft deze verplichting? Moeten we 2, 3, 4, 5 miljoen of nog meer ganzen laten overwinteren? Hoever moet Nederland daarin gaan? Dat is een belangrijke maatschappelijke vraag. Daar draait de hele ganzenproblematiek om. Die discussie had eerst gevoerd moeten worden, voordat CLM/LEI aan hun onderzoek begonnen. Nu is hun conclusie ook weer gestoeld op het huidige openeinde beleid. Dit openeinde beleid was misschien nog nuttig in de tijd dat er niet zoveel ganzen waren, maar past niet meer in een tijd waarin er sprake is een omvangrijke ganzenpopulatie die hier in de winter verblijven. Daarom moet de oudbollige wetgeving voor overwinterende ganzen in de kern worden herzien. Ik denk dat de internationale afspraken aangepast moet worden op maximale aantallen op te vangen overwinterende ganzen (limiteren).

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Als ik in dit forum jagertje heeft horen razen over zijn nuttige werk als ganzenmoordenaar, dan is er nog een lange weg te gaan naar een te verantwoorden ganzenbeleid. Want dat begint vanzelf bij B e s c h a v i n g!

 • no-profile-image

  oplettende

  Herkauwer,
  Er zijn bij iedere goede drogist pilletjes te krijgen tegen jouw hinderlijke winderigheid.
  Gelukkig zit je wel in je eigen stank.

 • no-profile-image

  Hans

  Herkauwer. Oke, even vanuit jouw "visie" gesteld. In Nederland zijn wij zeer zorgzaam voor de overwinterende ganzen. Dat kost onze samenleving handen vol geld. En nu jouw "verhaal" dat doen we zodat ze in Siberië deze dieren doodschieten.... Dus het beschermbeleid van overwinterende ganzen in Nederland subsidieert de Siberische jacht. Wat een mooie insteek heb jij toch weer... Wie is er nu gek? Het gaat er uiteindelijk om dat er niet teveel kolganzen (maar ook grauwe- en brandganzen) komen. Dat is de onderliggende kracht. Er moet een soort modus worden gevonden. Voor die modus heb je echt geen miljoen kolganzen in de winteropvang nodig. Dus geen open-einde beleid, maar de aantallen ganzen limiteren.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hans, ik heb hier in de gesloten kliniek met het management gepraat en ziedaar..........meldt je morgenochtend om 09.30u aan de poort en je bent welkom om in behandeling genomen te worden. Dan is de samenleving van een lopende patiënt verlost en hoeft onze natuur geen Drievliets onbenul meer te vrezen. Duidelijk?

 • no-profile-image

  ??

  daarop aan en kreeg zulk een onbeschofte verwensingen terug dat hij een hartstilstand kreeg en ter plekke overleed?
  Erg sneu, maar was jij er bij? Hoe weet jij dat hij dat zei?Aannames. Oplettende lezer heeft gelijk met wat ie zegt, allemaal lucht, weinig tastbaar.

 • no-profile-image

  ??

  Herkauwer je hebt nog geen ruk bewezen, zwartboek etc etc. dat je nog geen lintje hebt gekregen van goed burgerschap. Je blaast veel, dat is wel zeker.

 • no-profile-image

  govert van zuilen

  Geachte Herkauwer, ik maak u mijn complimenten voor de wijze waarop u informatie aandraagt over het wangedrag van jagers en alle kritiek daarop passend weet te weerleggen. Ook wij (een natuurvereniging met erg veel leden in de regio Rotterdam-Rijnmond) gruwen van de manier waarop dat soort lieden met ons aller natuur en wildlevende dieren omgaan. Houdt vol. Uiteindelijk zullen fatsoen en beschaving overwinnen!

 • no-profile-image

  Ik wil graag even attenderen op de forumdiscussie in Boerderij.nl 'Hoe pakken we de ganzen aan?' Dit forum levert eindelijk een compleet beeld op van al hetgeen er schots en scheef is gegroeid aan het nationale en regionale ganzenbeleid. Maar helaas: vanaf het moment waarop Jagertje zich er tegenaan begon te bemoeien, ontstond er dezelfde slechte sfeer die ook de AGD.nl fora maar al te vaak verpest heeft.Nu is het Boederijforum gesloten en kan dus niet meer bedorven worden door dumping van leugen en laster. Ik beveel van harte aan om het te lezen!

 • no-profile-image

  Hallo Leo, of moet ik je met één van jouw vele andere namen aanspreken?
  Ik heb alleen gezegd dat het jammer zou zijn dat Josien zich zou laten misleiden omdat er zich één persoon onder allerlei pseudoniemen gelijk zat te geven.
  Niet meer en niet minder.
  Dat jij daar zo heftig op reageerde gaf al aan dat je, je nogal aangesproken voelde.
  Sterker nog, je gaf het even later nog toe ook!
  Als Josien iets verder kijkt en jou verhalen die je hier allemaal gepost hebt in ogenschouw neemt zal ze er vanzelf achter komen wie de tweede, derde, vierde en vijfde ik achter Leo van den Berg is.
  Zo zitten de mensen bij de Faunabescherming nu eenmaal in elkaar.
  Groet,
  J@gertje

Laad alle reacties (173)

Of registreer je om te kunnen reageren.