Redactieblog

Cumela: wachten op nieuw kabinet is slecht

In crisistijd moet je niet op elkaar gaan zitten.

Dat is belemmerend voor het vertrouwen en daarmee ook voor het herstel van de economie. Dat zegt loonwerkersorganisatie Cumela in reactie op de troonrede. "Zolang dat kabinet nog op zich laat wachten, is het echter te hopen dat het parlement zijn verantwoordelijkheid neemt. Langer afwachten en partijpolitieke tegenstellingen uitvergroten, levert in ieder geval geen bijdrage aan het broodnodige herstel van de economie", zegt directeur Jan Maris van Cumela. Hij vindt dat het parlement alvsat een motie moet aannemen dat men het pensioenakkoord van de sociale partners wenst over te nemen. "Dat scheelt weer gekissebis bij de formatie", aldus Maris.

Cumela is positief over het kabinetsvoornemen tot het structureel verlagen van de vennootschapsbelasting voor MKB-bedrijven (20 procent vennootschapsbelasting voor bedrijfswinsten tot 200.000 euro), voor het verlengen van de verruiming van achterwaartse verliesverrekening en voor de verlenging van de regeling voor versnelde afschrijving. "Maatregelen waarmee ondernemers in deze moeilijke tijden meer lucht kunnen krijgen", aldus Maris.

Of registreer je om te kunnen reageren.