2 reacties

'Akkoorden goed voor concurrentiekracht landbouw'

De afspraken die VVD, CDA en  PVV vandaag hebben gepresenteerd zijn gunstig voor de agrarische sector, maar slecht voor de natuur. Het opheffen van LNV is een miskleun.

Joop Atsma (CDA):

"Dit is een regeerakkoord waar iedereen in de landbouw mee vooruit kan en ik ben er dan ook zeer positief over. Natuurlijk hebben wij de discussies gehad over de samenvoeging van departementen, maar ik vind dat boeren en tuinders goed af zijn met een sterk ministerie voor ondernemers. De positie van de landbouw is straks meer dan ooit verankerd in de politiek. Afstemming over bijvoorbeeld de onderhandelingen in de WTO wordt een automatisme. Ik verdedig voluit dat dit ministerie er komt. Ook ben ik erg blij met de harde uitgangspunten dat wij geen koppen op Europese regelgeving zullen zetten en er een pas op de plaats wordt gemaakt met zaken die onbetaalbaar zijn, zoals de Ecologische Hoofdstructuur. Hier kan ik mee uit de voeten, sterker, ik ben er blij mee."

Marianne Thieme (PvdD):

"De natuur moet het echt ontgelden. Er worden geen gebieden meer aangekocht en het kabinet verliest de doelstellingen voor de EHS uit het oog. Dat is een enorme aderlating, niet alleen voor de natuur als intrinsieke waarde, maar ook voor de landbouw. Want boeren hebben de natuur zo hard nodig. Als het gaat om de vee-industrie hadden wij niet verwacht dat er iets zou veranderen en dat blijkt ook. Dat is niet vreemd, want VVD en CDA zijn de pijlers onder deze sector. Maar ik heb daar geen zorgen over, want dit is een tussenkabinet dat de vier jaar niet zal volmaken. Wat betreft dierenwelzijn zie ik dat de trend doorzet en daar meer aandacht voor komt. Dat is winst."

Sijas Akkerman (Natuur en Milieu):

"Eerlijk gezegd valt het mij niet tegen. Partijen pleiten wat betreft de landbouw voor een gelijk speelveld op EU-niveau. Dat kun je vertalen met: wij gaan ervoor zorgen dat andere lidstaten dezelfde verduurzamingsslagen moeten maken als wij. Positief is ook dat er in het gedoogakkoord niets over landbouw en natuur staat en dat biedt de Kamer mogelijkheden om groene meerderheden te vormen. Verontrustend zijn wel de bezuinigingen op de Ecologische Hoofdstructuur. Het kabinet wil robuuste verbindingszones schrappen, terwijl grotere gebieden nodig zijn voor het bevorderen van de biodiversiteit. Bovendien kun je natuur koppelen aan een betere leefbaarheid en dat is nu juist een kernthema van dit kabinet. Dat is niet goed doordacht."

Wyno Zwanenburg (NVV):

"Ik heb nog veel vragen bij de samenvoeging van de ministeries van LNV en EZ. Welke afspraken worden er gemaakt? Hoe zal de werkverdeling zijn? Het mag niet zo zijn dat landbouw het stiefkindje wordt. Daarnaast is het belangrijk dat wij in het buitenland een volwaardige vertegenwoordiger krijgen; staatssecretarissen kennen ze in andere landen niet. De fusie biedt ook kansen. Misschien wordt het makkelijker bepaalde dossiers voor het voetlicht krijgen. Nu ligt de focus vaak op nadelen in plaats van voordelen; er is meer aandacht voor natuur dan de ontwikkeling van bedrijven. En je moet toch de kost verdienen met je core-business. Het zou raar zijn als alle boeren moeten vluchten in verbreding."

Albert Jan Maat (LTO):

"Deze akkoorden bieden kansen voor de land- en tuinbouw en versterken per saldo onze concurrentiekracht. Het nieuwe kabinet spreekt uit dat de landbouw zich in alle richtingen moet kunnen blijven ontwikkelen en dat vinden wij positief. Ik hoop op dat punt op een trendbreuk, zodat er niet meer voortdurend vraagtekens worden geplaatst bij hoe wij produceren, ook al zijn wij daar natuurlijk op aanspreekbaar. De richting die wordt gekozen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is goed, maar ik had liever meer waarborgen gezien; ook na 2013 moeten we een fatsoenlijk budget behouden. De samenvoeging van ministeries is een miskleun. Gezien onze exportpositie is het niet verstandig Nederland bij onderhandelingen over het landbouwbeleid te laten vertegenwoordigen door een staatssecretaris."

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Henk

    Een gelijk speelveld in EU betekent dat alle subsidies gaan verdwijnen (dat is immers geen eerlijke concurentie). En dat gaat betekenen dat heel veel boeren failliet gaan. Goed voor de sector, slecht voor de boeren dus dit akkoord! Succes mannen.

  • no-profile-image

    Maak 't

    Men wil in dit land niets liever dan van het GLB af. Daar hebben we toch geen minister voor nodig? Zelfs geen staatssecretaris. Andere landen komen veel beter voor hun landbouw op, daar kunnen we beter bij aanhaken.

Of registreer je om te kunnen reageren.