Redactieblog

369 x bekeken 7 reacties

Advies: behoud dierrechten voor regulering mineralenkringloop

De omvang van de veestapel moet in overeenstemming worden gebracht met de plaatsingsruimte van dierlijke mest.

Daarom moet de omvang van de veestapel ook na 2015 via dierrechten, melkquotum of een ander sturingsinstrument gereguleerd worden. Hierbij moet ook het aantal schapen en geiten gereguleerd worden.

Dat adviseert de Technische Commissie Bodem (TCB) aan het ministerie van landbouw om de nutriëntenkringloop meer sluitend te krijgen. De commissie adviseert om hierbij Europa als schaal aan te houden, omdat de landbouw in Europa vooral op de Europese markt is gericht en omdat er voldoende ruimte en een gunstig klimaat is voor de teelt van veevoer. Het sluiten van de mineralenkringloop is volgens de TCB nodig om tot een duurzaam gebruik van de bodem te komen.

"De aanvoer van mineralen via veevoer en kunstmest leidt tot een overschot aan nutriënten voor de bodem. Dit leidt tot kwaliteitsverlies van de ecosystemen. Dit is nadelig voor de biodiversiteit en het ecosysteem. Elders vormt deze werkwijze juist voor een tekort aan mineralen. De veehouderij is verantwoordelijk voor 30 procent van het biodiversiteitsverlies op land als gevolg van de veevoerproductie", aldus TCB.

Naast het reguleren van het aantal dieren adviseert TCB de verwerking van mest tot kunstmestvervangers te stimuleren om hiermee het transport en de export van nutriënten te bevorderen. "Als dit gerealiseerd is kunnen de mineralen uit mest worden teruggebracht naar de regio’s waar het veevoer vandaan wordt gehaald", aldus de commissie.

De TCB adviseert de hervorming van het Europese landbouwbeleid te benutten om duurzaam bodemgebruik en het sluitend krijgen van de mineralenkringloop vorm te geven. Om nutriëntenschaarste te voorkomen kunnen ook humane ontlasting en andere organische afvalstromen te betrekken in de kringloop.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Bert

  In de vierde alinea heet het TCB het bij het juiste eind. Mest verwerken tot kunstmestvervangers, en deze exporteren. Als dit gerealiseerd wordt klopt de balans weer, en is het dus niet nodig om dierrechten in te voeren. Dat brengt alleen maar extra kosten met zich mee, en is niet oplossingsgericht!

 • no-profile-image

  boereke

  John de rechten kosten nu niet veel maar als de rechten er af gaan beurde we nu nog minder voor de varkens en moesten we nu toch verwerkingskosten betalen. En aflossing van rechten kun je in nood stop zetten.

 • no-profile-image

  john

  inderdaad, laat groeiers en bedrijfsopvolgers investeren in mestverwerking in plaats van dom papier wat geen oplossing biedt. 20 jaar geleden is men ermee begonnen en nog geen stap verder.. Door de hoge rechtenprijzen komt er uit de markt echt geen gerichte oplossing. Eerst betalen om mest op nederlandse bodem en hem er daarna verwerken is dubbelop..

 • no-profile-image

  john

  in nederland zitten nog geen 2 a 3% van alles varkens in de hele wereld... laten we na het afschaffen van de rechten 10% meer varkens hebben in nederland.. dan zitten we op 2,2 tot 3,3 %! op wreld niveau niets aparts maar voor de bedrijjfsopvolger wel een 5 cent lagere kostprijs! en daardoor meer kansen op de wereldmarkt.

 • no-profile-image

  een ei hoort

  John als de pluimveesector er ook zo over had gedacht dan was de mestverbranding NOOIT van de grond gekomen en in feite geen betere mest om te experteren als pluimveemest is er niet maar de sector heeft wel voor zich het mestprobleem opgelost waarvan ook de andere sectoren weer profijt van hebben en de varkenshouderij heeft indertijd zelf promest naar de knoppen geholpen

 • no-profile-image

  boerke

  laat ze er maar lekker op zitten. ik heb er de laatste 20 jaar veel in geinvesteerd en als er duidelijkheid over blijft dat ze er op blijven , word dat mijn pensioen.en als de rechten eraf gaan zitten we zo weer aan de 15 miljoen varkens, en is dat in de samenleving gewenst?

 • no-profile-image

  nick

  Het sluiten van de mineralenkringloop wordt tocht bepaald door de hoeveelheid mest je op een ha. mag brengen, deze mineralenkringloop heeft toch niets te maken met het aantal produktierechten. Dus afschaffen die produktierechten, komt de mestverwerking opgang of het aantal dieren zal minder worden omdat de afzet van mest vastloopt.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.