Redactieblog

393 x bekeken

Aanpak gebruik antibiotica aangescherpt

De Taskforce Antibioticagebruik gaat terugdringen van antibioticumgebruik in de veehouderij intensiveren.

De sectorale werkgroepen leggen hun aangescherpte strategie deze maand voor aan het ministerie van landbouw, die de aanpak vervolgens beoordeelt. Landbouwminister Gerda Verburg heeft aangedrongen op extra maatregelen. In alle sectoren wordt het gebruik van de hoogwaardige antibiotica cephalosporinen en quinolonen geminimaliseerd, omdat deze in de humane gezondheidszorg worden gebruikt. "Dit kunnen we in de varkenshouderij vormgeven via het bestaande IKB-systeem en het voorschrijfgedrag van dierenartsen", legt Henk Boelrijk van LTO Noord Varkenshouderij uit.

De varkenssector werkt ook aan een gezamenlijke aanpak van PRRS. "Het antibioticagebruik vermindert niet direct, maar op termijn", aldus Boelrijk. De sector is met het ministerie in gesprek over het verhogen van het zinkgehalte in biggenvoer. "Dit zorgt voor meer weerstand en een betere darmgezondheid", zegt Boelrijk.

In de pluimveehouderij worden extra maatregelen genomen door het invoeren van een koppelpaspoort voor vleeskuikens. "Hiermee weten vleeskuikenhouders precies waar de kuikens vandaan komen en welke behandelingen er zijn geweest. Zo kunnen ziekteverschijnselen gerichter aangepakt worden", zegt Jan Wolleswinkel van de pluimveehoudersorganisatie NOP.

In de kalversector worden richtlijnen opgesteld ter stimulering van individuele behandeling in plaats van koppelbehandeling. Daarnaast begint een vaccinatieprogramma voor longaandoeningen en wordt de mate waarin de binnenkomende kalveren biest hebben gekregen onderzocht. "Met het aanscherpen van de regels voor reinigen en ontsmetten hopen we de ziektedruk en het middelengebruik te verminderen", zegt Henk Bekman van het Productschap Vee en Vlees.

Of registreer je om te kunnen reageren.