Redactieblog

426 x bekeken

Vlaanderen verlengt uitrijperiode mest

In Vlaanderen is de uitrijperiode voor dierlijke mest verlengd.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege, staat akkerbouwers en veehouders toe om tot 11 september mest uit te rijden, in plaats van tot 1 september. Door de natte weersomstandigheden konden boeren niet eerder mest uitrijden.

De mogelijkheid om later mest uit te rijden geldt alleen voor graan- en vlasstoppelland in de Zand-leemstreek en de Leemstreek van de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant.

Er mag niet meer dan 100 kg stikstof per hectare op het land gebracht worden en na bemesten moet verplicht een groenbemester of wintergraan worden ingezaaid.

De milieuorganisatie Bond Beter Leefmilieu is negatief over de verlengde bemestingsperiode. "Het bemesten van akkers na de oogst heeft weinig of geen landbouwkundige waarde." Dit staat volgens de milieuorganisatie ook in het bemestingsadvies van de Mestbank. Het later uitrijden van dierlijke mest mag alleen als daarna een groenbemester of wintergraan wordt ingezaaid.

Of registreer je om te kunnen reageren.