Redactieblog

421 x bekeken 100 reacties

Van der Ploeg: grote bedrijven economisch zwak

De snelst groeiende landbouwbedrijven zijn economisch het zwakst.

Dat zegt Jan Douwe van der Ploeg, hoogleraar transitiewetenschappen van de Wageningen UR in een interview in weekblad Boerderij.

"Dat de grote bedrijven niet massaal failliet gaan, komt doordat de bank zich dat niet kan permitteren", zegt Van der Ploeg. Dat de opschaling nog steeds doorgaat noemt hij een wanhoopsoffensief.

De cijfers van het CBS die uitwijzen dat de categorie grootste bedrijven het snelst groeit en het aantal boeren dat aan verbreding doet afneemt, kloppen volgens Van der Ploeg niet. "Ik ken de schermutselingen erachter. Het is een politiek gevecht."

Van der Ploeg ziet multifunctionele landbouw als dé oplossing voor de Nederlandse sector.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  herkauwer

  Zei je 'ongenuanceerde standpunten' Melkveehouder? Ik noem gewoon de bewijsbare en aantoonbare Feiten en zal die eindeloos blijven herkauwen. En ik ga geen enkele discussie uit de weg!

 • no-profile-image

  Cas

  @Ben ik nou gek, Je hebt gelijk de rendementen zijn laag. Daarom zijn alleen de best presterende bedrijven in staat om te groeien. Als je niet goed presteert krijg je de financiering niet rond. Overigens is groei een ondernemerskeuze die gebaseerd is op zijn toekomstvisie. Dat Van der Ploeg die toekomst anders ziet dan de ondernemer, betekent niet dat die groeiende ondernemer verkeerde keuzes maakt. Dat zal de tijd namelijk leren.

 • no-profile-image

  Ben ik nou gek

  Nee Cas.Ik denk dat jij mij geen enkel , met zwart geschreven, cijfers over de laatste 20 jaar,in de sierteelt, kunt laten zien. Misschien in de Phaleonopsis. MAAR dat hebben ze intussen door ongebriedelde grootschaligheid inmiddels ook zeer vakkundig om zeep geholpen. Nu staan veel bedrijven, ook vrij moderne, leeg. Onverkoopbaar. Dat laatse zegt meer dan genoeg denk ik......

 • no-profile-image

  john

  wat is over gefinancierd.. elke uitbreiding die ik doe op mijn bedrijf is de eerste 4 a 5 jaar onrendabel.. de uitbreiding wordt betaald door de afgeschreven delen van mijn bedrijf. Deze leveren de centen op.. de nieuwbouw niet. Echter over een paar jaar als de oudbouw versleten is staat er weer een rendabele nieuwbouw. Dit spelletjes zal op elk gezond bedrijf gedaan worden denk ik. Het gaat allemaal om de kritische opbrengstprijs (de prijs waarvan alles betaald kan worden) die licht bij mij nu op 37 euro/big. Dit wil ik ook zo houden. Gaat de prijs met een uitbreiding omhoog dan krap ik me echt wel even achter de oren.

 • no-profile-image

  Maak 't

  Er kan niets worden uitbesteed, maar er is wel geld om te betalen voor een hoop onzin. Vreemde keuze.

 • no-profile-image

  Cas

  Van der Ploeg doet natuurlijk ook een inschatting. Wat is nu exact de drijfveer om te bouwen. Door "de (agri)bank" genomen werden ondernemers die niet uitbreiden, niet als volwaardig aangezien. Het kan een drijfveer zijn om alsnog te vergroten. Of is de drijfveer dat door dalende prijzen een toename van de productie nodig is om levensvatbaar te blijven. Of spelen er meer zaken? Elke ondernemer is anders, dus ik denk dat er geen sprake is van een algemeenheid. Je moet in ieder geval wel goed kunnen presteren, voordat je een lening van de bank krijgt, dat is al jaren zo. Herkauwer heeft gelijk door te stellen dat maatschappelijk draagvlak van levensbelang is. Als de agrarische sector nu eens zelf de opbrengstprijs in de hand kan houden (gematigde productie-uitbreiding of misschien verkleining?) dan is groei voor heel veel ondernemers geen isue meer.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Kalmaan Rustig. Béter een onafhankelijke eenlingbroer dan een overgesubsidieerde Friese mengelmoesboer.

 • no-profile-image

  Fontein

  Uit vele reacties blijkt woede en ergernis.
  Toch is het waar dat elk bedrijf dat op een smalle basis omhoogschiet kwetsbaar is. Daar heeft Van der Ploeg niets anders gezegd dan onze vader en onze grootvaders, die ons steeds voorhielden dat het economische fenomeen van de varkenscyclus niet voor niets varkenscyclus heet: de economische problematiek van de landbouw is dat voedsel bederflijk is en dat je op een gegeven moment je produkten wel móet afzetten, of de prijs nu goed is of niet.

  Als veel boeren allemaal veel van hetzelfde gaan produceren werken ze elkaar en uiteindelijk zichzelf het graf in, zo waarschuwde mijn vader ons al.

  Het algemene economische systeem gaat tot nu toe nog steeds uit van de gedachte dat de behoeften van de mens oneindig zijn en dat de middelen tot bevrediging van die behoeften schaars zijn.

  Dat er in de levende natuur niet alleen schaarste maar ook overvloed voorkomt - daar heeft onze economie geen antwoord op.

  Maar dat betekent wel dat hoe meer de boeren gaan produceren, hoe meer ze elkaar beconcurreren met overvloed, dus lage prijzen.

  zolang de boeren allemaal bereid zijn tot het uiterste te gaan om maar meer te produceren, zolang maken de boeren zichzelf afhankelijk van de markt, waar in tijden van overvloed de prijzen zakken.

  Pas als boeren wereldwijd gaan begrijpen hoe afhankelijk de politiek en de wereldvrede zijn van een goede voedselvoorziening zullen boeren begrijpen dat in ons huidig economisch systeem het bar onverstandig is om tegen de klippen op te produceren.

  Het wordt tijd dat boeren dat gaan beseffen, en zich zichzelf beter organiseren.

  Dat dit nog niet is gebeurd heeft te maken met het feit dat boeren met bederfelijke waar werken, hun produkten meestal niet eindeloos kunnen opslaan.

  Dat is het verschil met de olieproducerende landen, die wel goed in de gaten hebben waar hun macht ligt , en die desnoods de oliekraan even dicht draaien. In de landbouwsector kan niet ergens een produktiekraan worden dichtgedraaid. Daar bestaat wel het beruchte doordraaien om de prijs op een aanvaardbaar niveau te houden.
  Daarover ontstaat altijd gedoe. Goed voedsel vernietigen valt niet goed.

  Het is in ieder geval een teken dat boeren er niet in slagen zich zo te verenigen als de OPEC .

  Natuurlijk wordt op alle mogelijke manieren - gezien het grote belang van voedsel - getracht dit te voorkomen.
  De afbraak van het " Groene Front" in Nederland is vanaf de jaren '80 pas helemaal goed ingezet. Het Landbouwschap is verdwenen, de LTO is ingepakt. De schuldenlast per bedrijf is fors gestegen. Globaal wordt meer dan 1/3 van het aantal ha. buitengebied voor "nieuwe"natuur bestemd. En er wordt niet meer over "Groen Front" gesproken. Zo valt nog wel even door te gaan.

  En zo blijven de boeren ronddraaien in een vicieuze produktiecirkel.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Herkauwer, nu maak je toch een foutje. Spotvogel verwees al veel eerder naar de golf van zelfdodingen op het platteland. In zijn dossier "De Pestvogels van Veerman" laat hij in hoofdstuk 32, ('Contact 2' blz 107 - 109),drie Limburgse pluimveehouders over de ruimingen rond Ospel aan het woord. En daarin....Nou ja, het staat op jouw plank dus lees het zélf maar!

 • no-profile-image

  Geurt

  Jan Douwe van der Ploeg heeft hier een punt. In Nederland is het namelijk zo dat er enkele heren zijn die in iedere veehouderij tak de dienst uit maken,en als er al sprake zou zijn van concurentie onder deze lieden, er prijs afspraken ondeling worden gemaakt voor een zogenaamde markt conforme prijs voor de "boer".

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Kanibaal, zo zit het inderdaad in elkaar. Het gebrek (beter: de volkomen afwezigheid) van solidairtiteit onder boeren gaat zélfs zo vér, dat het levensgrote probleem van veelvuldige zelfdoding botweg onder de zoden gewerkt wordt. Toch zien steeds meer jonge en oudere boeren geen andere uitweg meer dan in wanhoop en eenzaamheid de hand aan zichzelf te slaan. Als dit nog even zo doorgaat dan komt er een moment waarop de oorlogsfilm "Last man standing" gevolgd kan worden door de verfilming van het agri-epos "Last farmer hanging!" Voor de sector wel zo gemakkelijk natuurlijk, want dan valt er ook niks meer te ontkennen!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Je hebt gelijk Herkauwer, er worden hele vieze spelletjes gespeeld. Het maakt de dames en heren met al die titels voor hun namen geen bal uit wie of wat ze kapot maken. En boeren zijn toch te dom om te snappen dat ze worden belazerd, dus het zal nog wel een tijdje doorgaan zo! LNV en de WUR nemen het niet zo nauw met de normen en waarden.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Herkauwer, ik las net in je reactie van 17.40 je laatste zin nog even. Boer Boer heeft het juist als hij praat over het zgn. milieu. Ik vergat nl. nog te vermelden dat de mestbergen die de saldoboeren opbouwen, ook minder groot zouden zijn als er in de juiste verhouding zou worden gerekend. Ook de saldoboeren worden gedupeerd door veel te veel mest af te moeten zetten en uiteraard (daardoor) veel te veel te betalen voor die afzet.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Inderdaad Cas, het een staat los van het andere. De rentabiliteit van de glastuinbouw baart al jarenlang grote zorgen en wat doen de banken? Ga maar eens in de Wieringermeer kijken. Daar vindt je het levende bewijs dat er rucksichtslos op groei wordt gegokt, zonder de realiteit in het oog te houden.

 • no-profile-image

  Cas

  Tja, @Ben ik nou gek. Ondernemen is natuurlijk risico nemen. Dat betekent dat je aan de goede kant maar ook net zo goed aan de verkeerde kant kan eindigen en dan zijn de druiven zuur. Waar je eindigt weet je pas achteraf. Maar als je helemaal niets doet, dan gebeurt er natuurlijk helemaal niets. En dat laatste kunnen we als welvarend land met al haar maatschappelijke eisen natuurlijk niet permitteren.

 • no-profile-image

  Ben ik nou gek?

  Dan heeft van der Ploeg dus toch gelijk. Er wordt geboeuwd om het bouwen en feitelijk dus niet uit puur economische redenen. Laat ik een ding nog hier van zeggen: er is in dit land geen grootschalige industrie die met negatieve rendementscijfers wil en kan werken.----- DE agrarische bank wil zelfs dubbele zwarte cijfers......

 • no-profile-image

  herkauwer

  Niet alleen tuinders Jan. Ik kende heel wat veehouders die het niet eens zover lieten komen en er zélf een eind aan maakten. Niet via de bank, maar met behulp van een stuk henneptouw! Maar daar hoor je de "stropdassen in uitvaartkostuum" van de Rabobank niet over! Cas, je hebt gelijk dat iedere ondernemer anders is, maar zij zijn allen gelijk in hun marktafhankelijkheid. Want zonder afzet geen omzet en zonder omzet......zie hierboven! Ach weet je: het agrarische leven is gewoon een vicieuze cirkel. Met in het midden de Rabospin!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Ik neem het zo van je aan Herkauwer, want er is erg veel verborgen en verzwegen leed onder de tegenwoordige boeren. Dankzij CDA, LTO en RABO!

 • no-profile-image

  onno

  Mag Wageningen en CBS mij even uitleggen dat statistieken in Nederland gemanipuleerd worden.. Ik ben dat gewend van de zogenoemde corrupte landen Rusland en Ukraine, kan men dus in NL ook.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Dus het CBS is een stelletje LEUGENAARS

  Verklaar je nader van der Ploeg...........

 • no-profile-image

  fryske boer

  vd Ploeg roept dit al jaren mischien gelooft hij het zelf ooknog. feit is dat bedrijven steeds verder ontmengen,en bij de grote bedrijven zitten heel veel sterke bedrijven en de kleinere stoppen zeker alleen uit weelde als je verstandig en niet te snel groeit is het net een vliegwiel die zorgt dat het steeds beter gaat lopen , maar ja ik ben maar iemand uit de praktijk die bejaarde prof zal het wel beter weten.

 • no-profile-image

  gert

  jan douwe deed eerst rurologie,nu weer iets anders

 • no-profile-image

  Rode Tomaat

  Nou Han die vraag is gemakkelijk te beantwoorden. Die tomaten bedrijven van 60 ha drukken die bedrijven van 20 ha uit de markt....zo gaat de Dante carroussel door en door..... Hebzucht , daar draait het om. De Rabo bank met zijn -adviseurs- zijn puur voor zich zelf bezig. De krijtstreepmannen van deze bank zijn nog steeds van mening dat de sale and lease back constructies nog STEEDS toppie zijn....ach ja

 • no-profile-image

  onno

  herkauwer en kritische lezer..Tjam... Ik moet je toch ergens gelijk geven..

 • no-profile-image

  herkauwer

  Jandouwe heeft zich jarenlang met Rural Development bezig gehouden en plaatst de zaken daarom in een maatschappelijk kader. Daar kunnen bezwaren tegen worden aangevoerd, maar op den duur zal steeds weer blijken dat een maatschappelijk draagvlak van levensbelang is. Zowel voor afzonderlijke bedrijven als voor hele sectoren. Het zou met name de agri-industrie niet misstaan als zij daarop veel sterker zou gaan anticiperen dan tot heden het geval is geweest. Want innovatief méédenken en handelend reageren op maatschappelijke bewustwordingsprocessen kan op den duur alleen maar voordeel opleveren.

 • no-profile-image

  carel versantvoort

  Ik kan de informatie van Herkauwer en Spotvogel wel bevestigen. Vooral in het oosten, midden en zuiden van de provincie Noord Brabant hebben zich de afgelopen 15 jaar ontiechelijk veel boeren vanhet leven beroofd. En inderdaad: dat wordt angstvallig stilgezwegen!

 • no-profile-image

  Cas

  Inderdaad Herkauwer, de sector wordt door de groei een grote concurrent van zichzelf. De marges worden alleen maar kleiner, dat brengt niet alleen een groter risico met zich mee, maar stelt de onderneming ook niet in staat om iets maatschappelijks terug te doen. Want dat is volgens mij wat Van der Ploeg belangrijk vindt, voor maatschappelijk draagvlak voor je bedrijfsvoering moet je bedrijf passen in zijn omgeving en als het ware daar wat voor terugdoen. Maatschappelijke acceptatie is ook een randvoorwaarde voor de overlevingskansen van een onderneming. Multifunctionele landbouw past daar heel goed in. Je ziet ook verschillende ondernemers die deze weg ingaan.

 • no-profile-image

  Rode Tomaat

  Waarom wordt dit zo dood gezwegen Carel?

 • no-profile-image

  carel versantvoort

  Rode Tomaat, dat kun je misschien zelf ook wel invullen? Er wordt sowieso al nooit in een overlijdensbericht gemeld als het zelfdoding betreft, maar boeren gaan dus écht niet hangen omdat ze uit nieuwschierigheid de zwaartekracht willen beproeven. Dat doen ze uit wanhoop. Omdat de RABO/LTO/LNV- wurggreep ze daartoe dwingt! Het gaat duk om jonge boeren (45-) met een jong gezin en dat maakt 't allemaal nog een haartje erger!Daarom heb ik laatst kotsend mijn CDA-lidmaatschap opgezegd. Met die huichelende tollenaarsbende wil ik nog niet na mijn dood meer wat te maken hebben!

 • no-profile-image

  Joost

  Inderdaad het is een feit dat de bank grote kapitaals intensieve bedrijven niet laat vallen. Bij verkoop leveren deze maar een fractie op van de schulden last. --------Daar zitten bedrijven bij die als "voorbeeld"voor de glastuinbouw bestempeld worden door de LTO en anderen. Het is triest maar daarom zeker niet minder waar.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Jawel beste Jan Warmenhuizen, dit is een onderwerp waarover haast niks naar buiten komt. Want in een overlijdensbericht staat nooit: "heeft zichzelf het leven ontnomen". En er wordt ook haast nooit over gesproken. Toch komt het op ons platteland bijna wekelijks, of misschien nog wel vaker, voor! De enige die open en bloot erover geschreven heeft is Spotvogel in zijn boek 'Wachten op de Pandemie". Hoofdstuk 136 "Arme Trommel"(blz 414 - 419). Het langste hoofdstuk in dit dossier boordevol waargebeurde Feiten! Lees. En huiver!

 • no-profile-image

  de denker

  Beste Har / anderen,

  jan douwe predikt geen werkeloosheid en laten we ook goed kijken naar al die bedrijven die iets anders doen dan standaard melken / varkens / kip houden. Die hebben vaak meer werk op het erf en komen er daarmee ook. Punt is dat er bij de neven takken niet een oplossing is. Maar ga er maar van uit dat elke boer met neventak altijd een prijs opdrijvend karakter heeft (nadenkertje) !!

 • no-profile-image

  gert

  De hoogleraren hebben zich economisch goed ingedekt,velen verdienen meer dan de Balkenendenorm

 • no-profile-image

  herkauwer

  Het is verdorie toch van de zotte. Ik stelde in dit forum de verborgen élend van honderden (sommige informanten spreken zelfs van duizenden) zelfdodingen onder intensieve veehouders aan de orde, waarover Spotvogel (als enige!!!!!) in zijn boeken heeft geschreven. En er wordt gewoon overheen gezeverd. Stomme boeren.....! Morgen kunnen jullie zélf naar de hanenbalken klimmen! Beseffen jullie dat wel? Doe dan iets. Doorbreek dit ontkennend stilzwijgen. Want dit is HET probleem op veel plaatsen in dit door Wegener dichtgemetselde land der eeuwige ontkenning.

 • no-profile-image

  Rustig

  Prima onderzoek boer uit Overijssel! Al ben je niet eens een scanner nodig, hij haalt zichzelf nl ook al door elkaar. Ja het leven wordt er niet gemakkelijker op met meervoudige geestessplitsing.. Gelukkig is reageren nog gratis, anders moest er een flink sloot milieusubsidie naar Stichting Spotkauwer ea. Elk siamese eenlingbroer een eigen abonnement.

 • no-profile-image

  Kani Baal

  Zeg Herkauwert. Ook hier aan kun je merken dat de onderlinge solidariteit onder boeren flinter dun is. Ze zien elkaar ,diep in hun hart, als concurrent.Beetje naief, zeg maar boerendomheid.---------Verder kijkt men niet zo graag naar dit soort problematiek. Beetje de struisvogel houding. Wat ik niet weet , hoef ik me ook niet mee bezig te houden....de ver van bed houding. Ik generaliseer hier behoorlijk maar toch....

 • no-profile-image

  Cas

  Herkauwer, jij bent echt ontspoort met je relaas over zelfdodingen op boerenbedrijven. @Denker Enschede, dat zou betekenen dat bedrijven met een goedlopende neventak juist bij de snelstgroeienden bedrijven zouden horen. Met andere woorden, multifunctionele landbouw als springplank om te snel groeien. Wat uiteindelijk leidt tot een prijsopdrijvend effect.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Cas wat denk jij nou te bereiken met ontkenning? Houd je dan liever grafstil man. Want het niet kunnen vinden van een willig luisterend oor en een inlevend en meedenkend advies is al veel te veel boeren (en vooral hun gezin) noodlottig geworden! Ik hoorde die verhalen door heel Brabant heen, maar vooral in het oosten en in de Kempen. Maar ook bij Cromvoirt, Biezenmortel en Noenes. Want jij wilt niet weten met hoeveel lévende boeren en plattelandslui ik bijna dagelijks praat! Jaarrond! Overal! En misschien weet je het: een vliegende kraai pikt altijd wel iets op! Houdoe.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Katja, ik vind dat je nu wel een beetje heel erg tekeer gaat hoor. Ik heb nog nooit karbonades, bloedworsten, bieflappen en kooieieren aan de hanenbalken zien hangen. Wél gerookte hammen en zijen spek. Maar dan weer niet in overall! Kortom meid, jouw reactie slaat eigenlijk nergens op!

 • no-profile-image

  wetenschapper

  Zo te lezen is Jan Douwe in zijn nadagen, beetje respect en medelijden graag voor hem.

 • no-profile-image

  Piet

  @ Hendrik Rietman. Zelf heb ik ook niet zoveel met de mantra's van vd Ploeg. Ik heb echter wel in de wandelgangen gehoord hoe het komt dat de verbreding af lijkt te nemen. De LTO heft nl contributie op verbrede activiteiten. Dat is niet heel veel, 80 a 90 euro per jaar, maar voor veel ondernemers wel de reden om bijv geen natuurbeheer te melden in de meitelling. Lto krijgt van de leden toestemming om in de mei-tellingsgegevens de bedrijfsaard en -omvang op te zoeken.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Ik hoor veel liever het carrillon van Jandouwe dan de boerenhoempa op de Generaal Foulkesweg! En ik weet ook dat als ze Veerman op een onbewaakt moment hier loslaten, er dan meteen een volkgericht zal plaatsvinden. Want die lompe boer ging bij de omvorming van LUW naar WUR met de botte bijl tekeer als een dolleman en heeft duizenden mensen op straat gesmeten. Dat is men hier nog lang niet vergeten!

 • no-profile-image

  boerke

  Zeker allemaal een zorgtak, lekker van de overheid afhankelijk net als vroeger in de granen en de melk, tot de overheid in PGB snoeit en dan is het prijs op de zorgboerderijen. En let op dit duurt niet meer lang, wordt op ministerie al over gepraat! Dus geen aktiviteiten waar overheidsbemoeienis inzit net als natuurbeheer want dan ga je vroeg of laat zeker de boot in al is van der Ploeg dan al meisschien in de VUT!

 • no-profile-image

  onno

  Interessant dat er een reactionairtje van foodvalley erbij zit. Als dit de toon is van de club, dan hoeven we daar ook geen zaken meer mee te doen. Ik zal de sponsoren eens bellen, de heus enzo.. Kijken of de eigenaren het er wel zo mee eens zijn.

 • no-profile-image

  grensboer

  Nee, daar gaat het in deze en andere fora niet over. Het gaat er voor Herkauwer, alias Spotvogel, Katja, Wipstaartje, Van den Bergh alleen maar over hoe geweldig interessant hijzelf is.

 • no-profile-image

  onno

  Ik weet niet of boeren wel te dom zijn. Kijk maar eens in je eigen niet-landbouw omgeving hoe je bedondert wordt. Van verkiezingsfraude tot aan George Orwell taferelen. Iedereen slaapt.
  WUR heeft bij mij afgedaan, eerst zure regen idiotie, nu bemestings normen, die nooit goed onderzocht zijn, dan CO2 emissie van vee, wat nergens op slaat. Maar een goed onderbouwd wetenschappelijk antwoord wordt niet gegeven.
  Ik heb, in mijn eerdere naiviteit, aangeboden om in onze projecten onderzoek te doen naar duurzaamheid op grootschalige bedrijven en hoe deze op te zetten. Reactie die daar op gegeven werd: niet interessant, want wie moet dat betalen...Eens en dus niet weer...

 • no-profile-image

  onno

  Kritische lezer. Heb jij invloed over de gang van zaken in Den Haag, laat staan Brussel?We kunnen roepen wat we willen, maar LNV, LTO en WUR hebben een andere agenda, dus stopt het voor velen. Degene die wel wat proberen te zeggen wordt de mond gesnoerd.

 • no-profile-image

  Boer

  Kritische lezer eigenlijk heb je wel gelijk wij zijn met elkaar domme boeren, die miljoenen investeren niet bestaande problemen. Maar wij kunnen LTO en LNV niet overtuigen, omdat die er ook nog altijd vanuit gaan, dat boeren dom zijn.
  De meeste jonge boeren hebben een HBO opleiding, maar hebben het ook zo ontzettend druk met hun eigen bedrijf en wat er verder nog allemaal komt kijken, omdat er bijna niets meer kan worden uitbesteed, er is geen geld voor. Helaas.

 • no-profile-image

  anti

  Boer Boer moet nog steeds zijn eerste boer boeren !

 • no-profile-image

  herkauwer

  Inderdaad Kritische Lezer, Veerman's akkerbedrijf in Goudswaard was al familiebezit toen hij in Rotterdam ging studeren en in 1973 promoveerde op de dis "Grond en grondprijzen". Een wonderbaarlijk stukje semiwetenschappelijk broddelwerk! Naast zijn Wageningse leerstoel was hij destijds tevens directeur van DLO, voorzitter van de Raad van Bestuur van de toenmalige LUW (de huidige WUR), uitbater van een 2e akkerbedrijf in de Dordogne enzovoorts. Hij zou de bedenker geweest kunnen zijn van het 'keep your mouth where the money is' beginsel! Tussendoor schoot hij inderdaad af en toe even een kraaknieuwe overall aan, klom op een John Deere of hurkte liefdevol tussen juist opkomende pastinaken. Enkel voor een fotosessie! Met afgrijzen heb ik dit voorjaar in de Wieringermeer de monsterlijk grote kassennieuwbouw ten oosten van de A7 bekeken en me afgevraagd, of men bij de Rabobank helemaal krankzinnig is geworden. Langs de Medemblikker Sluisweg op coordinaten 133n/532o is een complex (met geblindeerd glas) ter grootte van een ruime nieuwbouwwijk verrezen, dat omgracht en omheind is als een onneembare burcht. Zou men daar soms Nederwiet en Papavers willen gaan telen? Want met tomaten, komkommers en paprika's lijken mij zulke investeringen nog in geen eeuw terug te verdienen te zijn.
  Hoewel meerdere posters in dit forum er blijk van geven besmet te zijn met het 'Groot is mooi en veel is lekker-virus'(zie vooral het forum "Kaakproblemen door te grote hamburgers" om te zien waartoe dit kan leiden), zijn er gelukkig ook nog mensen met een gezond realiteitsbesef. Piet Slingerland bijvoorbeeld, die net als ikzelf een mooie toekomst ziet in het Gemengde Bedrijf. Niet helemaal zoals wij dat nog kennen uit het Prentenboek van Ot en Sien, maar op moderne leest geschoeid en zodanig ingericht dat de bedrijfsrisico's op een verantwoorde wijze gespreid worden. Jan Douwe van der Ploeg is een van de weinige WW-ers (Wageningse Wetenschappers) die hardop durft te zeggen wat iedereen kan wéten, maar waarover men niet spreekt tussen Grebbe en Oostereng. Hij luidt al jarenlang het Food Valley Carrillion, maar niemand wil daar kennelijk serieus naar luisteren. Omdat die heldere klanken continue worden overstemt door de valse boerenhoempa van de agri-fanfarekorpsen, die vanaf de Wageningse Berg hun runder-, varkens-en kippenmarsen als drijfmest over de wijde omgeving uitstorten.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Nee maar, vanuit alkoven en spelonken borrelt ineens weer het giftige moerasgas op, compleet met lafhartigheid en anonimiteit! Er zou niets mis zijn met de huidige voedeslproductie? Daar is verdorie Alles mis mee! Een zich voor Katja uitgevende romp op benen noemt het werk van L.vanden Bergh (hij bedoeld waarschijnlijk de vogelgriepdossiers van Spotvogel) 'broddelwerk', terwijl die dossiers godbeterd juist zijn geschreven om aan te geven hoe LNV de boeren verneukt heeft. Dan is er nog een loslopende patient uit Kiev die Wipstaartje aanvalt en voor WUR-werkneemster verslijt, terwijl algemeen bekend is dat zij in deeltijd op Kasteel Doorwerth en bij De Bedriegertjes vertoeft. Zeg Onno, wie is De Heus nou weer? Als je het over de WUR hebt dan moet je Aalt Dijkhuizen hebben. De man van 2x Bakellendenorm! Wipstaartje geeft in een paar woorden een glashelder beeld van de gevaren van de megadierhouderij. En gelukkig is er in Wageningen naast Jandouwe nog iemand die het nuchtere verstand gebruikt: Hendrik Rietman. Er is dus nog hoop!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Door de ongenuanceerde uitspraken van herkauwer ontstaat er minder begrip voor elkaars standpunten. Dat vind ik jammer.

 • no-profile-image

  Boer

  Kritische lezer, boeren zijn niet dom, maar de boeren zijn moe en murf. Jaren geleden moesten dure daken op de mestsilo, later moest de drijfmest geinjekteerd worden, nu moeten stallen weer worden aangepast. Voor het z.g. milieu (en het aanzien bij de burgers) zijn veel offers gebracht en de meeste boeren weten heus wel dat het weinig helpt, maar houden zich aan regels en wetten. Want alleen er tegen vechten kost veel tijd en geld en levert meestal weinig op. LTO is onze belangenbehartiger in deze zaken, maar zit volgens mij vaak te slapen en wat word er boeren dan vertelt: het moet van Brussel en je bent uitgepraat.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Kritische Lezer, fijn dat je voor alle geinteresseerden in dit forum die onze mestfora en vooral de uitermate belangrijke inbreng daarin door Henk van der Pol, niet kennen, nogmaals hebt aangegeven onder welke agd.nl link ze die teksten kunnen vinden. Over jouw vraag waar boeren hun praktijkkennis opslaan weet ik ook wel een antwoord. Chermaine, mijn mondhygiëniste, vertelde me namelijk onlangs bij toeval dat ze die ongeordende rommel weleens aantreft heel diep weggemoffeld in holle boerenverstandskiezen! Zij verwijst dan altijd door naar de tandarts. Met een onverbiddelijk trekadvies. Want volgens haar is er meestal geen ruk meer van te maken! Boer Boer, ik moet je uit de droom helpen: boeren zijn wél dom. Ontkennen heeft geen zin en naarmate je het tegenspreekt geef je me alleen maar méér gelijk! Jan van der Pol echter is ook boer en allerminst dom. Hij besteedde een lerp tijd aan het uitleggen van de fouten in de Mestwet aan collegaboeren en deed dat aan de hand van dubbeltjes en kwartjes. Maar zélfs dat snapten ze niet, want wat heeft een koeienvlaai of varkendrol nou met muntgeld te maken? Zo redeneerde men kennelijk. De kroon spande een WUR studentje uit Friesland: kleine Pietje Wisse. Die is niet zomaar dom......! En ook boer! Hij snapt de gratis colleges van Jan nog steeds niet en blijft halsstarrig volhouden dat de Mestwet wél deugt. Nou ja, die wet werd gebaseerd op WUR-adviezen! Vandaar. Dom hé! Weet je trouwens wat het allerstomste is wat een boer kan doen? Zijn belangen door LTO laten behartigen!
  Beste Gert, ik weet niet of er bij de WUR erg veel Balkenende-plus verdieners werken, maar omdat dit Valleise sjoemelmonstrum semi-overheid is en er heel veel belastinggeld heen gaat, neem ik aan dat men die kraan ook wel flink zal gaan bijstellen. In ieder geval zit Aalt Dijkhuizen met bijtelling van alle extra's ruim boven de zeven ton per jaar! Beste Onno, na het voorgaande zul je wellicht kunnen beamen dat veel boeren wel degelijk dom zijn. Maar het zijn juist de uitzonderingen die de regel bevestigen en ik denk dat jij ook zo'n uitzondering bent. Natuurlijk geeft de WUR nooit een goed doortimmerd antwoord. Zij verdienen het geld erg gemakkelijk door gewoon aan de klant opdrachtconforme antwoorden te geven. En de opdracht luidt meestal: "toon dit of dat aan". Niet:"onderzoek minutieus dit of dat probleem". Niet vreemd dus dat de meeste grote opdrachten van LNV komen. Dikwijls naar aanleiding van kamervragen. En de kamer is allang blij als er uberhaupt iets met een vraag gedaan blijkt te zijn. Zo blijft die mallemolen werken. Money makes the world's going round! Zo 'denkt' kennelijk ook Boer Boer, die van het "z.g. milieu' schrijft. Iemand die zélfs het bestaan en de noodzaak tot bescherming van ons leefmilieu niet geloofd, die is pas écht dom!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Boer Boer, zelfs 'dom' is een rekbaar begrip. Het 'domme' bij de meeste boeren zit 'm erin dat zij menen alles alleen wel aan te kunnen. Ze denken bij collega's een flater te slaan als ze ergens een afwijkend idee over hebben en daarom komen er maar weinig open inhoudelijke discussies op gang. Kijk maar in deze fora: op een sporadische enkeling na reageert iedereen anoniem. Door die wurgende onzekerheid zoeken veel boeren organisatorisch hun toevlucht tot LTO. Louter en alleen omdat zij zich persoonlijk herkennen in die letters L en T. Bij LTO maakt men daar handig (of beter: listig) misbruik van om al die makke schapen via de Rabobalies en LNVloketten naar de voor LTO meest profijtelijke slachtbank te leiden. Voor het kadaversegment hebben zij zich reeds verzekerd van het gehele Rendac-aandelenpakket! Straks wordt dus ook de dode boer door LTO tot lijm en knopen verwerkt! In het nieuwe LTO-logo komt dan ook de stichtelijke wijsheid "snot zijt gij en tot (s)lijm zult gij wederkeren".

 • no-profile-image

  Cas

  Het is een feit dat groeien in de agrarische sector een dure aangelegenheid is. Hierdoor is een enorme groei enkel voor die bedrijven weggelegd die in beginsel economisch goed presteren. Aan dat laatste gaat Van der Ploeg geheel voorbij. Want ook een goed ondernemersschap is een teken van sterkte wat niet altijd in economische sterkte/zwakte is uit te drukken.

 • no-profile-image

  anti

  Daar ga ik nou van boeren. Sorry ik bedoel burgemeesteren

 • no-profile-image

  Jan

  Liever niet door de bank"serieus"genomen dan aan het eind met schulden overblijven. Veel te veel tuinders blijven aan het einde van hun werkzame leven met enkel schuld achter.

 • no-profile-image

  Hendrik Rietman

  Professor van der Ploeg blijft verbazen met zijn mantra's. Als professor van der Ploeg meeleest, dan zou ik graag willen weten wie we moeten wantrouwen. Bij mijn weten baseert het CBS zich op de meitelling, een telling die als het goed is door iedereen met meer dan 3NVE ingevuld hoort te worden. Zijn opvatting suggereert dat verbrede bedrijven de meitelling niet invullen of dat de verbrede bedrijven zo'n lage economische bijdrage leveren/ (of te ver van de primaire sector afstaan) dat ze niet meegerekend hoeven te worden.
  Alternatief zit er iemand achter de schermen de cijfers te manipuleren. Als dat laatste zo is, wees dan ook een held en ga een echte klokkenluidersrol vervullen.
  Natuurlijk kan het ook nog van der Ploeg zijn die hier een politiek gevecht voert...

 • no-profile-image

  braziliaanse hollander

  Het is in Ned. niet veel anders dan in de USA groot,groter,grootst,met geleend geld tegen een irreeel lage rente, waardoor de onroerend-goedprijzen tot astronomische hoogte zijn gestegen. de agr.waarde is minder dan de helft. wat zijn de gevolgen bij rentestijging tot 10%tweederde werkt 70 uur p/w v/d bank.
  moderne slavernij in welvaartsland.

 • no-profile-image

  har frenken

  Een hoogleraar heeft 1 probleem ! hij moet zorgen dat zijn houdbaarheid datum niet verstrijkt. Daarom roep hij dingen die veel reacties en emoties los maken, en zo komt hij weer in het neiwues. terecht of onterecht maak me niets uit. Het is wel heel makkelijk om iets te roepen onder de nederlandse omstandigheden. De landbouw is trouwens niet alleen als het gaat om formules die in de toekomst niet meer zouden werken.
  Op dit moment moet 1 werkende de kosten van 4 aow'ers opbrengen. In 2040 zijn er voor iedere 4 aow'ers 2 werkenden nodig.
  Laat van der Ploeg daar maar eens over na denken. Misschien dat hij dan tot de ontdekking komt dat we iedere arbeids plaats ( ook die van de IV ) moete koesteren.

 • no-profile-image

  Han

  @Fontein. De boeren beseffen dat het klopt wat u zegt over Minder product = meer inkomen. Alleen hun probleem is >ze zijn ook mensen< en gunnen elkaar het >licht niet in de ogen<. Dus zitten ze regelmatig in het donker.

 • no-profile-image

  Enos

  Boer, wat ben jij toch slim.......

 • no-profile-image

  katja

  Herkauwer (en Spotvogel), jullie hebt het als enigen aangedurfd om het heikele onderwerp 'zelfdoding onder boeren' ter sprake te brengen. Jij Spotvogel (ik hoop dat je de fora nog leest) hebt daarbij in het hoofdstuk 'Arme Trommel' exact de juiste snaar weten te raken. Althans voor ménsen van onbedorven vlees en bloed en mét compassioneel menselijk gevoel. Dus niet voor boeren, zoals intussen wel gaat blijken. Want dat zijn gewoon met karbonades, bloedworsten, bieflappen en kooieieren gevulde overalls op klompen! Ik bewonder jullie dat je het zolang in die hel weet uit te houden. Jullie zijn twee kanjers! Groetjes van Kat.

 • no-profile-image

  katja oltshoorn

  Enos, die Overijsselse boer is helemaal niet slim maar juist hyperparanoya! Het zou maar zo Gertjan Oplaat kunnen zijn. Of de buurman van Twentse Annie. Of....nou ja, het is daaro al net zo als hiero: alle boeren zijn familie van elkaar. En dat is te zien!

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Dat grote bedrijven economisch zwak zijn zal per bedrijf verschillend zijn!!!... Ik denk eerder dat de over-gefinancieerde bedrijven zwak zijn!!!... Die laten de banken niet zo snel bankroet gaan, dat geloof ik ook!!!...En !!!, dat uiteindelijk de gemengde bedrijven het van de gespecialiseerde bedrijven zullen winnen, dat denk ik ook!!!...

 • no-profile-image

  Demeter

  De waarheid heeft een harde vervelende klank, uit de reacties te lezen.

 • no-profile-image

  melkvee

  Uiteindelijk blijven de melkveehouders over , die voor weinig geld, toch hard willen werken. Daar kan niemand tegen concureren......alleen een enkele met een neventak, maar dat is ook een 24/7 job

 • no-profile-image

  Beste zeelui

  Dat is ook het probleem Peter. In Wageningen blijven ook de kneuzen gewoon zitten. Cees Veerman had nog het lef om naast zijn hoogleraarschap ook een boerderij te runnen. Jan Douwe zou ook zelf eens wat op moeten starten, hij weet immers zo goed hoe het allemaal moet.

 • no-profile-image

  Rode Tomaat

  In de glastuinbouw geldt dit allemaal niet hoor.....Volgens de 'adviseurs" van de Bank is een tomatenbedrijf van 20 ha de toekomst. Die drukken dan de kleintjes van 4 ha van zelf uit de markt.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Kalm aan een beetje, Rustig! Bij mijn weten zijn er door of tijdens Veerman's Wageningse bewind helemaal geen ornithologen ontslagen. Er werden destijds aldoor instituten samengevoegd waardoor voornamelijk erg veel landbouwkundige ingenieurs en hun middenkadervoetvolk overcompleet werden. Daar zaten mogelijk wel enkele hobbyvogelaars bij, maar dat zou je bij de plaatselijke Vogelwerkgroep moeten navragen.

 • no-profile-image

  Han

  Ik denk v.d. Ploeg wijst op de snelle groeiers in de tuinbouw en in grondgebonden productie. Land is niet op af te schrijven en de Glas opstanden in bv de Wieringermeer zijn niet eens van de tuinders maar is Lease van de bank. Dit laatste wijst op het gelijk van v.d. Ploeg, hier is een failliesement voor de bank geen oplossing, net als bij bv. akkerbouw die te snel groeit en zijn aflossing niet kan plegen. laten we met elkaar trachten zijn verhaal niet alleen op ons eigen situatie betrekken, die kennelijk nog positeif is afgezien van 7 dagen per week en na aftrek slapen 16 uur werken. Voor mij zijn dit soort bedrijven ook failliet bij normale werkomstandigheden.

 • no-profile-image

  Rustig

  Haha, hij ontsloeg zeker ook n ornitholoog bij Alterra..? Dingen vallen op de plaats!

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Jawel hoor,Antonio. Slaap maar lekker door. Eén schadelijk virusje of bacterietje en de hele bliksemse boel kan geruimd worden. Is dat de toekomst? Nee knulletje, dat waren de blunders van gisteren!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Zeg Koetje Boe en Kritische Lezer, ik ben me daar nog niet helemaal simpel hoor. De Heus Ravenstein en De Heus Koudijs Brokking zijn, met de andere mengvoederbedrijven, de 'men in the shadow' achter de bio-industrie. Ik liep op mijn 14e al rond te kijken bij UTwijnstra in Maarssen, later UTD(elfia). En ook Arkervaart (Nijkerk),Rijnvallei(Wageningen), Vulto (Schalkwijk), Cehave(Veghel), Havens (Wanssum) en Boerenbelang(Maasbracht) kende ik van binnen en van buiten. Vroeger zelfs ook nog het Friese CAF (Caf foer bést foer). Weten jullie trouwens dat De Heus in de jaren '50 in Dorestad is begonnen? Ik zie de ouwe De Heus in zijn beige overall nog dagelijks met zakken meel sjouwen. Klein faengt man an! Maar daar ging het in het forum niet over. En dus hoefde er ook geen kwartje te vallen. Maor dadde bedankt zei da widde ge waor! Houdoe.

 • no-profile-image

  Han

  Tomaat goed om te weten dat 20 ha de toekomst heeft. Warom dan lease bedrijven van 60 ha van Rabo en zijn vriendjes waarvan de hele wieringermeer wet dat ze ter overname staan. Adviseurs werken ook voor iemand, deesl voor de klant en het andere deel werkt voor zijn bonus te vangen via de bank.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Beste Zeelui aan wal: "Cees Veerman had ook nog het lef om een boerenbedrijf te runnen"? Je bedoelt dat hij af en toe voor de krantenfoto op een tractor ging zitten. Verder heeft hij het te druk met bij de geldstromen zitten. Dat "hij is er een van ons-toneelstukje" werd en wordt alleen maar opgevoerd om boeren in het gareel te krijgen. En dat is hem nog gelukt ook.

 • no-profile-image

  Katja

  Hé wipstaartend herkauwertje, wil je echt broddelwerk lezen, lees dan dat gezwam van L. van den Bergh. Op te vragen via google.

 • no-profile-image

  wat een gezeur

  Jan Douwe geeft geen oplossing, afserveren deze "geleerde" en rustig afwachten totdat er weer 1 opstaan met een goed "idee" Jan Douwe maakt mij de pis nie lauw met zijn gekwebbel waar niemand wat aan heeft. Kom dan maar eens met een echte oplossing, totdat die er niet is zitten de agrariers gewoon op de goede weg. Gewoon doorgaan er is niets mis met de huidige voedselproductie. Het kan altijd beter ja en daar wordt hard aan gewerkt. Rome is ook niet op 1 dag gebouwd.

 • no-profile-image

  Hendrik Rietman

  Én toch groeit de verbreding. (http://is.gd/e0Cnx ) Jan Douwe's pleidooi houdt stand en het CBS verhult minder als er gedacht werd.
  Als Piet gelijk heeft, dan zal er volgend jaar een hele hoek verbreders bijkomen. Vanaf dit jaar is de subsidie aanvraag voor natuurbeheer (SNL) namelijk integraal opgenomen in de meitelling.

 • no-profile-image

  koetje

  De Heus is een mengvoerfabrikant Herkauwer,gaat nu het kwartje vallen?

 • no-profile-image

  onno

  Herkauwer. Je bent druk geweest.. WUR en foodvalley worden gesponsoreerd door wat mengvoerfabrikanten. Ben benieuwd of ze het non-constuctieve toontje daarvan nog wel bevalt.
  Ik snap niet, dat overal waar we in onze groep wat doen, we fatsoenlijk om tafel kunnen zitten met allerlei organisaties, milieu,dieren'bescherming, vakbonden. We kunnen altijd om een normale manier to concensus komen. Alleen in Nederland wordt je uitgemaakt voor alles wat los en vastzit. Vreemd

 • no-profile-image

  Boertje

  In de jaren '50 van de 19de eeuw Herkwauwer? Ze zitten nl al een poosje hier in Barneveld. Bijna honderd jaar dacht ik.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Grensboer, het is weinig constructief om participanten die hun kritische inbreng leveren in deze fora, botweg te negeren of op een hoop te vegen! Dit is temeer zo schrijpend, omdat Spotvogel nota bene vanaf dag 1 het verloop van de vogelgriepruimingen 2003 uitvoerig heeft beschreven en geanaliseerd. Omdat hij destijds verbonden was aan een WUR-instituut waar op datzelfde moment middels externe werving een team werd samengesteld dat ten doel kreeg om inrichtingsmodellen te ontwikkelen voor (toentertijd nog te ruimen) 'reconstructiegebieden'. Opdrachtgever? LNV! Met verbazing zag hij hoe de begrenzing van die - door LNV merendeels slechts op virale verdenking geruimde- gebieden naadloos overeenkwam met die van de beoogde reconstructiegebieden. Dat alles beschreef hij van dag tot dag minutieus. Niet uit eigenbelang, maar uit bezorgdheid over het onrecht dat boeren werd aangedaan! Boeren, die zo'n gebaar absoluut niet verdienen, getuige het verloop van de recente Q-koortsruimingen! Want (het leeuwendeel van de) boeren klaagt alleen maar overal over, maar verdomd het om voor hun rechten op te komen! Beste Onno, ik weet natuurlijk al jarenlang dat de veevoederindustrie dé grote motor is achter de intensieve veehouderij en het verbaasd mij dan ook helemaal niet dat er flinke geldstromen vanuit die richting naar de WUR vloeien. Wellicht wordt op die manier het 2x Balkendensalaris van Aalt Dijkhuizen 'opgehoest'? En dan heb ik het nog maar alleen over het salaris van die man. Als de inhoudelijke en monetaire samenstelling van de totale 'sponsorenveestapel' van de WUR nou eens op het internet zou worden geopenbaard, dan begreep iedereen direct dat het wetenschappelijke gehalte van zo'n universiteit van nul en generlei waarde is. Je hebt trouwens wel gelijk dat het in ons land erg moeilijk is, om in goed overleg concensus te bereiken over heikele kwesties. Wellicht ben je daarom naar Kiev uitgeweken? Boertje, ik neem zo van je aan dat de Heus al een eeuw in Barneveld zit. Misschien komt het moederbedrijf ook wel daar vandaan. Ik weet alleen dat er in de jaren (19)'50 ook een veevoederbedrijf annex maalderij De Heus in Wijk bij Duurstede zat. De grondstoffen werden per schip via Rijn/Lek en Amsterdam Rijn Kanaal aangevoerd. Toen nog voornamelijk granen. Het sojaschroot kwam later pas.

 • no-profile-image

  gert

  Ach, bij de WU zijn heel wat hoogleraren die boven de Balkenendenorm zitten ,waar moeten we ons nog druk over maken ?

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Die bemestingsnormen zijn gebaseerd op het gelijkwaardig optellen van verschillende (organische en anorganische) mineralen. Zie ook de fora "chauffeur met teveel kippenmest in Duitsland" en "puber verdubbelt omzet mesthandel", waar Henk van der Pol duidelijk en onderbouwd uitlegt wat er mis is met de mestwetgeving. LNV en WUR zullen dus inderdaad nooit toe gaan geven dat de betreffende mineralen in een bepaalde verhouding zullen moeten worden verrekend, omdat ze verschillende waarden hebben. Dan zullen ze nl. ook moeten toegeven dat er helemaal geen mestprobleem is, dit probleem is in het leven geroepen door deze manier van tellen. De gevolgen in de praktijk liegen er niet om; heffingen en boetes tot soms wel 100.000 euro aan toe en anderen die de helft van hun mineralen tekort komen en op die manier hun bedrijf naar de kl... helpen. Keer op keer heeft Henk de boeren geprobeerd wakker te schudden. Maar wat doen de boeren? Ze zijn ijverig bezig om alle gevolgen in de praktijk, die het failliet van de mestwet duidelijk aantonen, weg te moffelen. We hadden met z'n allen al lang van die kostenverslindende, nergens op gebaseerde onzin af kunnen zijn, als boeren niet zo DOM waren. Waar zit in Godsnaam die praktijkkennis van die lui?

 • no-profile-image

  ja en zo komen

  lafheid en anonimiteit......hahaha jaja en op jou paspoort staat zeker herkauwer uit waarheidsvindingerakloof......hypocriet

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Oké, moe, murw èn dom dan. Al die zaken die je hier noemt (daken op mestsilo's, drijfmest injecteren, stallen aanpassen) zijn uitvloeisels van die achterlijke manier van mineralen tellen. Doordat men doet alsof alle mineralen hetzelfde zijn, "vergeet" men de processen en omzettingen in de mest. Als je die dingen één op één op gaat tellen, zouden die omzettingen en processen er helemaal niet zijn. Welnu, iedere boer weet wel beter. Kijk maar naar de minasgaten; deze mineralen zijn echt niet de lucht ingevlogen, maar zijn omgezet van anorg. naar org. materiaal. (anaerobe werking) We kunnen dan de conclusie trekken dat het met die stikstof"uitstoot" wel meevalt. Hetzelfde geldt voor de akkerbouwers en extensieve veehouders: anorg. mineralen zetten om in organische mineralen, er verdwijnt dus helemaal niets naar het grondwater maar de "zoekgeraakte" mineralen zijn gewoon omgezet. LTO zit te slapen? LTO helpt zelf mee dit beleid in elkaar te zetten. Ze maken er gewoon een koehandel van en hebben totaal geen kennis van de materie, net zo min als LNV en de politiek trouwens. Ga na al die jaren maar eens toegeven dat je beleid (met enorme gevolgen) gebaseerd is op een rekenfout op lagere schoolniveau, terwijl je wereldwijd loopt te verkondigen dat je hèt kenniscentrum op landbouwgebied bent. Wat een blamage!!!En wat Brussel betreft: daar verschuilen ze zich graag achter. Dit is echter onzin want onze vrienden van LNV komen daar uiteraard met gegevens aan die in hun straatje passen. Verder moet je dit inderdaad niet in je eentje doen, het wordt tijd dat we ons eens gaan verenigen. Stap 1 is: opzeggen van het LTO lidmaatschap en stap 2: massaal weigeren om mee te doen aan het uitgeven van tonnen aan een niet bestaand probleem. Want dat blijf ik dom vinden. Laat ze eerst maar eens met een deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing komen.

 • no-profile-image

  Allemaal aan wijzen dus.

  Het artikel luidt:De snelst groeiende landbouwbedrijven zijn economisch het zwakst.....!!!!!----------Zouden de heren reacteurs daar op willen reageren en niet overgaan op het beSPOTtelijkle geneuzel over alles en nog wat.Incluis dat getstrontkever ?--------Het gevaar zit hem namelijk dat de LTO dit voortdurend dit soort bedrijven naar voren schuift als succesvol. Daar wordt het beleid op gebaseerd in inclusief alle claims op al die gronden her en der.

 • no-profile-image

  anti

  Kunnen domme boeren wel lezen?

 • no-profile-image

  domme boer

  Uhhhh.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Het probleem is juist Boer, dat LNV en LTO zelf niet weten waar ze mee bezig zijn. In Brussel is indertijd afgesproken dat men de 170 N norm zou aanhouden, dit om de meest succesvolle landbouwgebieden te benadelen. Daar was die smerige Brinkhorst bij betrokken. Men gooide dat toen maar op het milieu omdat het benadelen van een bepaalde groep (óók als het je eigen onderdanen betreft) strijdig is met het EG-recht en Brinkhorst wist dat als geen ander. Iedereen is vervolgens die onzin gaan geloven, inclusief het grootste deel LNV-ers. Het niveau is er nu eenmaal niet bijster hoog. Wat men zich niet realiseerde was dat vanaf een bepaald moment de situatie gaat omkeren; een bedrijf dat als grootste aanvoerpost voer heeft (ipv mest) kan, hoe meer voer er aangevoerd wordt, rechtevenredig meer mest op het eigen land aanbrengen vóór het mest af moet voeren. Er onstaat dus een glijdende schaal: hoe intensiever, hoe gunstiger de mestwet. Enfin, dat heeft Henk van der Pol allemaal al duidelijk uitgelegd. In de nieuwe mestwet hebben ze de ontstane mestsaldi (op papier) weggewerkt zodat ze nu kunnen zeggen dat die niet bestaan. We kennen allemaal de praktijk met grote hoeveelheden zwarte mest. De akkerbouwer en extensieve veehouder daarentegen, zijn de dupe omdat zij geen/minder voer aanvoeren. Zij moeten dus veel eerder mest af gaan zetten, terwijl ze vaak meer grond hebben. Maar goed, dat snappen ze bij LTO-LNV nooit. En wat betreft die HBO-opleiding: Hoe meer HBO-ers, hoe dommer het volk, zeker in dit land.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Kritische Lezer, je hebt het weer luid en duidelijk verwoordt. Mijn complimenten! Zélf werkte ik ten tijde van Brinkhorst's Schrikbewind bij een verzelfstandigd instituut dat wél goed was in het binnenhalen van vette opdrachten, maar niet de functioneel-personele menskracht had om dat werk ook naar behoren uit te voeren. Ik heb dus - zonder dat dit tot mijn takenpakket behoorde- op vrijwillige basis meegewerkt aan de grondwaterkartering op - en nu komt het-"uitspoelingsgevoelige gronden". Dit alles ter onderbouwing van de nieuwe Mestwetgeving, die (als andere vette LNVkluif) door de WUR inhoudelijk zou worden vormgegeven. Het was in de tijd dat Cornelis Pieter Veerman en Aalt Dijkhuizen druk in touw waren om de juist bedachte "Kenniseconomie" tot een wereldwijd begrip te maken tussen Grebbe en Oliemolenbeek. En daarvoor de integriteit van een Hogere Wetenschappelijke Instelling - die de WUR pretendeerde te zijn- schaamteloos te grabbel te gooien. Ik heb in die dagen dikwijls met mijn functioneel meerderen over de voortdenderende teloorgang van de kwaliteit van ons werk en de geloofwaardigheid van onze instelling gesproken maar, hoewel men mij niet tegensprak, zag ik jaar na jaar de afkalving voortwoekeren als in een erosiedal bij zware slagregens. Geen wonder dat de sporen daarvan zélfs na bijna een decennium nog op ieder boerenbedrijf voelbaar zijn. Vooral in de portemonneé!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Oké Kritische Lezer, dat wist ik niet. Bij deze wordt Boer Boer dus gerehabilteerd! Hij is minder dom dan het er op papier uitzag. Verder kan ik niet gaan, want er was geen foto bijgesloten!

 • no-profile-image

  Ben ik nou gek.

  Goed presteren Cas? Geef mij de rendementscijfers ,van de laatste 10 jaar , uit de glastuinbouw eens. Hier en daar misschien een klein plusje.Juist deze sector heeft enorm op grootschaligheid in....... Iets kunnen managen zegt totaal niets over economische rentabiliteit.

 • no-profile-image

  Boer

  Echt zielig dat meer dan de helft van de reacties hier hetzelfde IP adres hebben (zijn tegenwoordig leuke scanners voor). Nu "ze" ook al op elkaar gaan reageren en doen alsof ze elkaar opvolgen, krijg ik zowaar medelijden met onze bekende vriend.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hi Kat, sorry dat ik niet eerder antwoordde maar ik was anderhalve dag te veld en had niet alle actuele agd-links in mijn notebook opgeslagen. Dom hé? Die Overijsselse So and so kan heel goed Oplaat geweest zijn. De ratten beginnen namelijk het zinkende CDA-wrak te verlaten. Als eerste sprong Laffe Annie overboord. Die zit nu weer net als vroeger slabbertjes voor haar kleinkinderen te haken. Met de matstaalgetrokken dubbelloops van haar partner onder handbereik in het aanrechtkastje. De eerste veldmuis die zich laat zien is het Haasje! Het keukeninventaris ook! Ach Overijssels Tukkerland: was Jan Mans er nog maar, dan ging het dezer dagen knallend de lucht in!

 • no-profile-image

  peter

  Geen enkel probleem, Jan Douwe verteld al 25 jaar een zwak verhaal en houd het ook nog steeds vol!.

 • no-profile-image

  Antonio

  Mag ik hieruit opmaken dat Jan Douwe voor zichzelf een eenmanszaakje gaat beginnen? Nu maakt hij tenslotte nog deel uit van het supergrootte WUR met dik 6000 m/v, dat is vast economisch heel ongezond ;)

  Overigens kan Jan Douwe zich beter eens echt in (bedrijfs)economie verdiepen. Wereldwijd zie je dat je schaalgrootte nodig hebt om mee te spelen.
  Discussie over Mega-stallen is een non-discussie. In het buitenland is het al goede dagelijkse landbouwpraktijk met alle plezierige gevolgen vandien (eigenaren die een sociaal leven kunnen hebben etc.). Het enige waar je je druk over kan maken, hoe je bedrijven nog beter en slimmer kan maken. Meestal gaan besparing/duurzaamheid en bedr. ec. resultaat nl. hand in hand.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Meerdere kwartjes.....

Laad alle reacties (96)

Of registreer je om te kunnen reageren.