104 reacties

Politiek vindt fout Staatsbosbeheer zeer ernstig

VVD, CDA en PVV vinden de telfout van Staatsbosbeheer zeer ernstig.

De drie partijen die waarschijnlijk het nieuwe kabinet zullen vormen zien hierin aanleiding opnieuw te debatteren over de toekomst van het experiment in de Oostvaardersplassen.

Tweede Kamerlid Janneke Snijder (VVD) neemt het Staatsbosbeheer "zeer kwalijk" dat de organisatie ondanks alle kritiek op de proef niet zorgvuldiger heeft gewerkt. PVV’er Dion Graus spreekt over "een slager die zijn eigen vlees keurt en dat niet zo goed blijkt te kunnen". Beide partijen willen het experiment zo snel mogelijk stopzetten.

Het CDA gaat niet zo ver, maar Kamerlid Joop Atsma spreekt wel over een ernstige fout. Ook benadrukt hij altijd kritisch te zijn geweest op de gang van zaken in de Oostvaardersplassen en stelt dat beëindiging van het project "gezien de politieke verhoudingen" niet onwaarschijnlijk is.

Lees ook Staatsbosbeheer maakt telfout

Laatste reacties

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Boer, fijn dat je het stopgezette forum weer gevonden hebt, zodat je alles nog eens kunt nalezen. De lettercombinatie die moest worden ingetoetst wisselt normaal gesproken bij ieder nieuw te verzenden bericht, maar ook ik moet nu steeds dezelfde combinatie intoetsen. Dat zal dus wel voor iedereen gelden?

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  En dat allemaal voor een niet bestaand probleem. Zouden ze daarom nu ook zo lang aan het nadenken zijn over dat scheurverbod? De schadeclaims zullen immers steeds groter worden.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Gevonden in de Volkskrant, citaat van filosoof Verhoeven: "Domme mensen zijn uiterst zelden leergierig. Hun kennis bereikt al gauw een punt van verzadiging. Zij zoeken niets op, want zij weten alles al en wat zij niet weten is maar onzin". Hier kunnen LNV en de WUR over na gaan denken.

 • no-profile-image

  bla

  De stikstofkringloop bestaat uit tientallen processen . Als je dat allemaal in een boekhouding wilt proppen komen boeren nooit meer achter hun bureau vandaan En dan decontrole!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  down under

  als ik dit hier allemaal lees dan ben je ,herkauwer/kritische lezer, al lekker gaar aan het koken in je/jullie eigen sop is het niet?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beslist beste Kritische Lezer, die scheurtoestanden zullen er zéker ook mee te maken hebben. Om niet meteen helemaal door de mand te vallen zal LNV namelijk het scheuren van grasland moeten toetsen aan de uitspoelingsgevoeligheid van de betreffende gronden. Dat wordt een tijdrovende klus die niet voor het einde van dit jaar geklaard kan worden. Want zélfs met een stijve bries malen ambtelijke molens slechts slakkenmeel!

 • no-profile-image

  ??

  Herkauwer jij kan ook gewoon weg blijven.
  Ergens anders op het forum meende jij, dat ik de antwoorden niet begrijp. Maar als jij meent zo hoog niveau te hebben, snap ik niet, dat als klein kind "rot op" moet roepen, dat zijn vaak mensen van een laag niveau die menen te moeten schelden.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Kritische Lezer en anderen, hoewel ik mij tijdelijk heb teruggetrokken uit de Agd-fora blijf ik vanzelfsprekend alle ontwikkelingen op de voet volgen en het opgebouwde netwerk on- en offline onderhouden. Henk van der Pol stuurt mij zojuist per TNT een kopie van de brief die hij van ir Oomen heeft ontvangen. Die gaat zo: "Geachte heer van der Pol. Ik heb uw brief van 10 augustus jl met daarin uw reactie op mijn brief van 5 augustus jl ontvangen. Ik concludeer uit uw reactie dat wij onoverbrugbare meningsverschillen hebben over de noodzaak en inhoud van het door u gewenste onderzoek en beschouw de correspondentie daarmee als gesloten." Met andere woorden: 'stomme boer, ik heb met jou niks te maken!"Let wel: Oomen is Ambtenaar en wordt door de Nederlandse boer en burger betaald! Zou daar niet iets aan te doen zijn?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Down Under doe jezelf, ons en alle lezers een groot genoegen als je niks zinnigs te melden hebt. Rot op!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Vraagtekenman luister. Ik reageerde met 'rot op' helemaal niet op jou, maar op iemand die om nul uur nul (00,00 en dus één en al nul!) in dit forum een nulbericht plaatste en met Down Under tekende. Mag ik misschien? Maar als jij 'rot op' al als schelden opvat, dan wordt het hoog tijd dat jij eens de straat opgaat. Uitroepteken punt.

 • no-profile-image

  J@gertje

  Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de reactie van de PvdD.
  De PvdD hield immers volgens eigen zeggen constant te bekende vinger aan de bekende pols.
  Zouden die nu ook zo geschokt zijn?
  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  herkauwer

  Kritische Lezer, het forum 'Wijffels: boeren mishandelen hun dieren' is ineens stopgezet na mijn relaas over hetgeen Henk van der Pol aan Spotvogel gemeld heeft. Kennelijk denkt LNV nu via redactie AGD minasgaten in onze discussies te kunnen schieten. Laten we in dit forum dus van nu af aan ook de Wijffelsproblematiek en de Mestellende behandelen. Het komt t.z.t immers toch allemaal gebundeld in een Zwartboek over LNV! Voor mijn part met een voorwoord door Herman Wijffels, een inleiding door Pieter Winsemius en een epiloog door Dries van Agt! Spotvogel is daar al druk mee doende. Beste Goedgelovig, leuk dat je dit meldt, want Jan Warmenhuizen schreef vanmiddag dat SBB in de Ovpl bezig was met het uitzaaien van Reuzenberenklauwen. Staat in forum over schapen die reuzenberenklauwen eten.

 • no-profile-image

  Boer

  Wijffels: boeren mishandelen hun dieren is niet alleen stopgezet, maar alles is van de agd-pagina verdwenen. Waarom eigenlijk, is hier geen verklaring voor gegeven?

 • no-profile-image

  Han

  Johny, Achterhoek. Ik vrees dat de verantwoordelijke mensen van het project OvdPL gewoon hun bonus krijgen. Ze hebben immers aangetoond, wat ieder weldenkend mens al wist >vreten op dieren dood< We kunnen ook zeggen ze hebben met deze proef aangetoond hoe het uitsterven van vele grote zoogdieren is veroorzaakt >vreten op<.
  Is het aantonen van zoiets belangrijks als, >het ontstaan van hongerdood< niet een vette bonus waard?

 • no-profile-image

  bla

  134 reacties van ene Spotvogel . Nieuw record?

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Dat klopt Bla Bla. Het punt is dan ook dat stikstof helemaal niet te meten is. Al die processen zijn continue aan de gang, in planten, in dieren, in mest, in de grond en in de lucht. Wat Henk nu al jaren probeert duidelijk te maken, is dat er helemaal geen vervuiling is (immers, die wordt op de LNV/WUR manier BEREKEND). Het is niet voor niets dat LNV weigert om de onderzoeksvraag van Henk te beantwoorden. Dan komt dat er nl. vanzelf uit. En ach, dat zou toch jammer zijn als we geen "uitstoot" meer zouden hebben. Het is dus zeker niet Henk's bedoeling om een nog uitgebreidere boekhouding bij te gaan houden. Integendeel. Deze flauwekul (die voor velen onterechte, torenhoge financiële gevolgen heeft) moet zo snel mogelijk van tafel.

 • no-profile-image

  Bla

  Onno: Was Afgelopen week op de radio. Lagere bemesting hogere opbrengsten.Moet je maar opzoeken op internet

 • no-profile-image

  Henk van der Pol

  Hendrik, je kletst op z'n Wagenings. De mestwet is gebaseerd op de gedachte dat mineralen allemaal dezelfde waarden hebben. Echter, de mineralen in verschillende leefwerelden zijn verschillend. Naast de manier die ik beschreven heb over de toename bij intensieve bedrijven, hebben extensieve bedrijven en akkerbouwers te maken met het omgekeerde probleem: anorganische mineralen (verse mest en kunstmest), zetten in planten om in organische mineralen, of eigenlijk is het een kwestie van anders opslaan. De zuurstof wordt eruit geperst, planten ademen immers zuurstof uit (het omgekeerde van de intensieven, waar de ademhaling zorgt voor het uit elkaar trekken van stikstofverbindingen). Deze processen worden allemaal niet meegenomen in de mestwet. Dus dat fleurige geheel is niets minder dan een stikstoftekort. Slecht voor de planten, slecht voor de dieren en slecht voor de mensen. En absoluut geen voordeel voor het milieu. Onno, dat baktarweverhaal speelt hier ook in akkerbouwgewassen. Kort gezegd komt het er op neer dat je om een x hoeveelheid te oogsten aan organisch materiaal, een xx hoeveelheid aan anorganisch materiaal zult moeten aanwenden, vanwege die omzettingen. De mestwet ontkent die omzettingen (mineralen zijn immers hetzelfde). Akkerbouwers mogen dus x aanwenden als ze x geoogst hebben. Ze komen dus x tekort voor een behoorlijke bemesting. Vandaar die tekorten in alle gewassen. Hier komt het basisprobleem van de mestwet ook weer duidelijk naar voren: kun je 2 verschillende dingen gelijkwaardig optellen. Ja, zegt LNV. Nee, zeg ik en Nee zegt de praktijk.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Theo, ik schreef gisteravond in dit forum een reactie over de zogenaamde 'uitspoelingsgevoelige gronden'. DAT BERICHT BLIJKT VERWIJDERD TE ZIJN! Ik voerde in 2001/02 van zuid limburg tot in de friese wouden grondwaterkarteringen uit ten behoeve van de nieuwe Mestwetgeving. Mijn directeur van toen is sinds 2004 Secretaris Generaal op LNV! Dus zeg maar de ambtelijk hoofdverantwoordelijke voor het uitmelken van ondeugdelijke wetgeving! Als ik er achter mocht komen dat mijn bericht door inmenging van die gestropdaste romp op benen verwijderd is, dan beloof ik hem een hete herfst en dan zijn de rapen nu al gaar!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Ik vind het vreemd dat de PvdA en de PvdD niks gezegd hebben over die zogenaamde telfout van SBB. Vooral de PvdD heeft geitenboter op de kop, want zij waren het toch van de winter eens met het gevoerde wanbeleid! Nou zit die kop dus duidelijk in het zand! Kennen Marianne en Esther lekker onder de douche met Schwarzkopf!

 • no-profile-image

  Thijs

  Dit is nu net het mentaliteits verschil! De boeren verzorgen hun dieren en planten met hard en ziel! Het ziet er daarom ook zo keurig uit! Daar wordt hard gewerkt, en helaas voor dat vele werk, krijgen ze veel te weinig waardering en betaalt.
  Staatsbos beheer en al wat er in die richting zit, presteren zeer weinig en alleen maar de boer de schuld geven als er bij hun wat mis gaat!!! Dat is het enigste wat ze kunnen! Het is het mentabiliteits verschil, dit in goed en slecht!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Bla Bla, dan heb jij vast een intensief bedrijf. Dan hoor jij ook bij die bedrijven die (bijna) onbeperkt mest uit kunnen rijden. In de mestwet is het nu eenmaal zó, dat intensieve bedrijven heel gunstig uit zijn (zie uitleg van Henk), terwijl extensieve bedrijven veel eerder mest af moeten zetten. Daarnaast hebben zij te maken met omzettingen van anorg. naar org. mineralen (vermindering). Jullie intensieven hebben te maken met omzettingen van plantaardig naar dierlijk, wat zoals gezegd, méér oplevert (zie voorbeeld hoogleraren). Bij extensieve bedrijven (en akkerbouw) zie je inderdaad steeds meer de schrijnende tekorten. Tot ziekwordende koeien aan toe.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Bla Bla, je hebt gelijk waar het die fosfaatnorm betreft. Maar hetzelfde geldt voor de stikstofnorm. Eigenlijk is het uitleggen met fosfaat veel makkelijker. Stikstof is vele malen complexer. We kunnen dus beter eerst de fosfaat proberen te doorgronden.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Dank je Kritische Lezer, ik had er overheen gekeken. Ben een paar dagen te veld omdat dubbelloopshobbyjachttoeristen zoals jagertje (zonder hoogzit maar met camouflagenetten) onze buitengebieden onveilig maken. Blij dat het dus loos alarm was. De opdracht was destijds om per stratum (vrij vertaald: het relais van aan elkaar gerelateerde grondwaterstroomsystemen) boringen uit te voeren en metingen te verrichten op of zo dicht mogelijk bij de door de computer ingeplotte kaartcoordinaten. Soms liep ik zodoende dagenlang door zandgebieden waar het water meer dan vijf meter diep zat, terwijl mijn boor maar 2.5 meter lang was. Dat gaf te denken, zeker als het bos, heide en stuifzand was waar nooit ofte never wordt bemest. Ik sprak er veel over met mijn functionele opdrachtgevers en dat sterkte me in de overtuiging dat LNV weer eens een duur kunstje aan het flikken was. Nou: dat hebben heel veel boeren intusssen aan den lijve (en bankrekening) ondervonden!

 • no-profile-image

  bla

  Als je zo goed weet wat er fout is vertel me dan heel snel hoe het dan wel moet?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Bla bla bla, Henk van der Pol, Kritische Lezer, Koetje Boe, Melkveehouder en talloze anderen hebben al driekwart jaar lang moeite genoeg gedaan om GRATIS in deze fora deugdelijk feitenmateriaal aan te leveren, waarmee de volstrekt achterlijke Mestwetgeving gecorrigeerd kan worden. Wacht jij dus nog maar even op jouw aanstaand functioneel ontslag als LNV-pennenlikkertje. En laat Spotvogel er buiten, want die heeft met deze materie niks te maken. Het was wél zijn verdienste dat hij eind december serieus werk maakte van het bericht 'chauffeur met teveel kippenmest in duitsland', dat een van de langstlopende fora in deze internetkrant zou worden. Daar kunnen jullie een puntje aan sabbelen. Maar pas dan wel op voor alle Zwarte Minasgaten!

 • no-profile-image

  onno

  @Hendrik. Inderdaad, als we nu eens fatsoenlijk gingen uitzoeken, waar de balans ligt en niet lopen rondneuzelen in wetgeving die nergens op gebaseerd is, kunnen we nog eens ergens komen.
  Qua koevoeding is gras op dit moment een drama, geteeld op zand en andere minder vruchtbare gronden. Ik denk dat het in de flevopolder nog wel los loopt.
  Het is een produkt met laag eiwit, dat door lignine vorming veel te langzaam vrijkomt.Tegen de tijd dat deze verbindingen zijn verbroken, ligt het al op de roosters. Lage eiwit en traagheid moet worden gecompenseerd door in feite een overmaat, met alle gevolgen van dien.
  @Herkauwer. Ik ken dat ook ja. Veengronden die worden aangemerkt als zandgrond. Als jong kereltje al eens een aanvaring gehad met de lokale overheden. De vraag "waarom?" schijnt bij sommige mensen nogal eens het slechtste naar boven te halen..

 • no-profile-image

  goedgelovig

  Henk van der Pol, een kloppende balans lijkt mij niet zo moeilijk.
  bijv. stikstof: bodemvoorraad begin jaar (1-1) = bodemvoorraad einde jaar (31-12) + aangevoerde mest + vastlegging door planten (uit de lucht) + afvoer gewas + afvoer via vee (zowel vlees/melk en uitgeademdelucht minus ingeademde) + uitstoot uit de bodem/gewas (zowel naar de lucht als naar het grondwater). Van alle stikstofverbindingen uiteraard terug rekenen naar kg zuivere stikstofmoleculen (en dus niet kg stikstifverbinding) (bij gassen nog rekenen bij dezelfde druk en temp). Alle processen zijn volgens mij landbouwkundog en scheikundig bekend en alle stikstofverbindingen zijn volgens mij meetbaar en aantoonbaar. Als alles correct wordt gemeten kunnen er volgens mij geen stikstofmoleculen verdwijnen of bijkomen. Weer een andere discussie is welke stikstofverbinding welke schade veroorzaakt? Gegroet.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Mark Jan waar heb jij het nou helemaal over man? Staatsbosbeheer is helemaal niet 'onzorgvuldig' geweest, maar liegt en bedriegt alles al dierenmishandelend en hobbyjagend aan elkaar. De grote grazers en herten die aan hun gorigheid zijn overgeleverd; dat zijn de slachtoffers die de dupe zijn geworden! En voor de duidelijkheid: SBB is al jarenlang geen rijksdienst meer en maakt een vreselijke puinzooi van onze kwestbare natuurgebieden. Die hele Driebergse handel moet met wortel en tak geruimd worden!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  IK wil graag nog eens de brief van Henk van der Pol benadrukken op dit forum op 20 augustus 20:49.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Heb je wel goed gekeken waar je je drol gepost heb herkauwer? Vorige keer zat je er ook al flink naast

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Peter jij heb het door. SBB liegt en bedriegt en verdaait de feiten. Ik woon vlakbij de Oostvaardersplassen en kom er bijna dagelijks langs. Het is er om te janken. Hopelijk gaat de politiek korte metten maken met SBB en met het wanbeheer van wat eens ons mooiste moerasgebied geweest is.

 • no-profile-image

  Wim

  Het zeer ernstig vinden is juist, maar er niks aan en mee doen is onjuist.
  Maar ja je kunt nooit weten als politicus,wie weet zit er nog wel een goed betaalde baan in de kast bij deze instantie.
  In de tussentijd nog maar even doorgaan met landbouwbedrijven korten op hun premie rechten voor een kleine misvatting,tot de kast opengaat.
  De ene hand wast de andere,zo gaat dat in een democratisch land.

 • no-profile-image

  Evert

  Lekker belangrijk. Ongelooflijk dat die domme hollanders zich druk maken over wat hertjes terwijl ze het niet erg vinden als medemensen in Pakistan verdrinken of sterven van honger en ziekte.
  Wat een hypocriete toestanden!

 • no-profile-image

  onno

  Goed zo Henk! Zal wel weer 5 jaar duren voordat je een antwoord krijgt. Het vreemde is, dat LTO noch WUR of andere organisaties dit oppikken.. Daar waren ze toch voor. Maar goed, daar waren we al achter dat dat een illusie is...Misschien tijd voor onze eigen organisatie, gestoeld op ondersteuning van agrariers door mensen die er wel voor willen vechten?

 • no-profile-image

  bla

  Jij bent zeker een Spotvogelnepboer (zonder vraagteken).

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Bla Bla, die oplossing heeft Henk toch al lang gegeven? Lees die brief nog maar eens goed en laat het me even weten als je het begint te begrijpen.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Zie mijn reactie van 12:26. Intensieven kunnen wèl hun grond voldoende bemesten. Vandaar dat deze mensen zo hardnekkig de mestwet verdedigen. Dat deed Piet Wisse in de andere fora ook. Onlangs moest hij toegeven dat hij óók zwarte mest had, hoewel hij dat lang heeft ontkend. (2000 kalveren en 10 ha. grond). Ik ken ook iemand die 30 koeien heeft en 30 ha. grond. Hij kreeg onlangs bericht van DR dat hij mest af moest zetten. Ziehier de volstrekte idiotie van de mestwet.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Dat is in theorie zo, Bla Bla. Je doelt waarschijnlijk op dat bericht (stond ook in het agd.), dat er 30% minder stikstof in de omloop is. Dat is natuurlijk gewoon die zwarte mest. Dat verschil van 30% is het verschil van de oude mestnorm (7,4) met de minasmanier van tellen. (Je stopt er zoveel aan voer in, trekt dierlijke producten er af en wat je overhoudt is mest). Vleesvarkens zitten op deze manier op ongeveer 5,2.

 • no-profile-image

  Henk van der Pol

  Dat klopt wat je zegt, FTP. Maar dat is ook niet wat ik bedoel. Ik heb gesteld dat je van een kilo NO3 nooit een kilo NO2 kunt maken. Het gaat erom dat wegen dan zinloos is. Dit is als vergelijking bedoeld met de mestwet, waar je van een kilo anorganisch materiaal net zo min een kilo organisch materiaal kunt maken. Mijn boodschap is dus eigenlijk alleen maar: wegen is geen optie.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Ja Jan, daar word ik wel moedeloos van. Bijna alle boeren gedragen zich inderdaad alsof Klagen hun corebusiness is, maar laten zich intussen ongestraft door LNV, Rabo en LTO misbruiken en leegplunderen. Ik heb twee dikke dossiers geschreven waarin duidelijk uit de doeken wordt gedaan hoe het met de virale veterinaire uitbraken in elkaar steekt en hoe bedrijven op die manier ijskoud en buitenparlementair kapot gemaakt en weggesaneerd worden. Niemand hoeft mij daarvoor te bedanken. Maar het zou natuurlijk wel mooi zijn als men wakker werd en in aktie kwam. In het belang van de eigen toekomst en die van het hele boerenmetier!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Klopt helemaal wat je zegt over dat afgerekend worden, Onno. Men telt zomaar lukraak wat bij elkaar op (zonder rekening te houden met processen) en deelt op grond daarvan (willekeurige) heffingen en boetes uit. En dan niet zomaar heffingen en boetes, nee, 80.000 of 100.000 euro komt voor. Daarnaast wordt door deze manier van rekenen inderdaad een milieuprobleem in stand gehouden dat er niet is. En inderdaad Koetje Boe, vooral bij de extensieve bedrijven en de akkerbouwers. Het lijkt boeren helaas niet te interesseren. Je vraagt je weleens af waar je je eigenlijk druk om maakt.

 • no-profile-image

  Bla

  Slechte bedrijfvoering mischien. De opbrengsten zijn de laatste 10 jaar gestegen hoor.Hebben ze in kiev ook al last van Minas?

 • no-profile-image

  Hendrik Rietman

  @Henk. Vangnet stond in mijn vergelijking synoniem voor een goed wortelstelsel, met grasveredeling kan je hier op selecteren. Hoe beter verspreid en vertakt de wortels, des temeer er opgenomen kan worden. Lijkt mij van een wezenlijk belang en kan makkelijk en snel experimenteel vastgesteld worden. Datzelfde geldt voor uitspoeling en vervluchtiging. Regenwater zakt naar beneden en veel mineralen lossen op en diffusie doet de rest.
  Concentratie van stoffen in (grond)water is meetbaar, dus ook de veranderingen. Net zoals de aanwezigheid van atomen en moleculen in de lucht. Als we alles op ATOMISCH niveau berekenen, dan moeten we het merendeel van de mineralen kunnen volgen.
  Er is volgens mij binnen de huidige wetgeving veel mogelijk, alleen de afzet van mest is vaak pijnlijk duur en het verlies van humus is daardoor pijnlijke realiteit. (Ik ken de details van de mestwet niet maar die handelt toch alleen over menselijk aanwenden van stikstof en fosfaat die samengaat met een bestuurlijke onkunde die ervoor zorgt dat veehouders vaak mest af moeten voeren en kunstmest aan moeten kopen?). Stikstof zit gratis in de lucht en sojabonen of andere vlinderbloemigen leggen graag ontzettend veel vast (tot 200 a 300 kg per ha.). Fosfaat blijft dan een pijnpunt, aangezien dat niet in de lucht zit. Ik blijf er dus bij dat er onder gegeven omstandigheden vaak een beter rendement te behalen valt door handig gebruik van genetische bronnen en bodemconservatie technieken. Strijden tegen bestuurlijke dwalingen is een andere manier om het rendement verder te optimaliseren. Beiden zijn nodig!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Herkauwer, je bericht staat er nog wel! Kijk maar op 22 augustus om 13: 50.

 • no-profile-image

  bla

  Trekken aan een dood Paard is Dom een beeeeeetje Dom.

 • no-profile-image

  Hendrik Rietman

  @ Onno. Eiwitgehalte heeft niet alleen met invoering MINAS te maken, het is net zoals de nutrientenkringloop multidimensionaal. Scheurverbod (http://is.gd/ew8Or) en gebrek aan investering in goed producerend gras doen een minstens zo grote duit in het zakje. Las laatst een artikel dat maisboeren het niet zouden kunnen snappen als een boer een ras van 10 jaar geleden ging zaaien. Bij gras doen we dat wel (doordat er weinig tot niet aan zode vernieuwing gedaan wordt.).

 • no-profile-image

  Bla

  Nou heb ik alle Spotvogelnepboeren aan mijn broek hangen en nou begint de hond ook nog te janken ajuus.

 • no-profile-image

  Henk van der Pol

  Onno, het duurde geen 5 jaar, ik heb vandaag antwoord gekregen! Men concludeert uit mijn brief dat "wij onoverbrugbare meningsverschillen hebben over de noodzaak en inhoud van het door u gewenste onderzoek en beschouw de correspondentie daarmee als gesloten". Lekker makkelijk dus. Verder over je reacties: je stelt dat in de MINAS-boekhouding er vanuit wordt gegaan dat org. en anorg. stikstof op dezelfde manier en met dezelfde snelheid vrijkomt. Hier heeft het niets mee te maken. Het gaat erom dat de processen in de mest worden ontkend doordat men doet alsof de mineralen uit verschillende leefwerelden hetzelfde zijn. Zodoende gaan ze domweg staan tellen. We weten inmiddels allemaal wel tot welke resultaten dit heeft geleid. Door de omzettingen in de mest (die in de mestwet dus worden ontkend, omdat men gewoon domweg kilo's gaat staan tellen), komen er steeds andere uitkomsten uit, waar men overigens bij LNV en WUR "niets van snapt". Nee, logisch. Ondertussen wordt menigeen wel opgezadeld met heffingen die er niet om liegen. Nergens op gebaseerd dus. Goedgelovig: ik kan de stikstofbalans uit de mestwet (noch de scheikundige formule) voor je opschrijven, om de doodsimpele reden dat die er niet is. Men trekt in de mestwet gewoon de afvoer van stikstof af van de aanvoer en denkt dat dit zo kan. Dit heeft echter niets met een balans te maken. Dit is gewoon dom telwerk. Voor een balans zul je ALLE processen mee moeten tellen, aan beide kanten. (Water, ademhaling, uitscheiding kooldioxide, koolzuurassimilatie enz.) Maar zoals gezegd: aan beide kanten.

 • no-profile-image

  Mark-Jan

  Ja, Glossy Gerda, die was lekker zorgvuldig. Balkenende was alleen bezig in het oefenen met het vertellen van zeer gore vrouwonvriendelijke rotgrappen als symbool van vrouwenonderdrukking. Kennelijk nodig om goed op te trekken met Wilders die ook graag bepaalde groepen vernedert. Hoe laag moet je staan om ons land te mogen regeren? Erg laag kennelijk. Dat neemt niet weg dat het onvergeeflijk is dat Staatsbosbeheer zo onauwkeurig is geweest. Kwetsbaren zijn altijd weer de dupe.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Kritische lezer, gevonden op google onder 'verhoeven jenever'. Het Nimmer Zat Genevercollege! Zullen we die wetenschappelijke instelling tegen de WUR gaan ruilen?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Gister verscheen er in het agd een artikel getiteld 'wilde zwijnen vestigen zich rond eindhoven'. Omdat ik zeker weet dat wilde zwijnen klandestien in Peel en Kempen worden uitgezet (door hobbyjagers uit Duitsland gehaald, een tijdlang gewend in een afgerasterd terrein bij Roggel-Dijk en daarna losgelaten in oa. Groote Peel, Zoom, Banen, Kruisvennen, Groote Moost, Leenderbos, Duernese Peel (allemaal van SBB) en ook wat noordelijker bij De Rips en Elsendorp, heb ik dat ik het betreffende forum gemeld. Nu blijken zowel het artikel als alle reacties erop verdwenen te zijn. Nog een zaak voor de politiek om zeer ernstig te nemen!

 • no-profile-image

  johnny

  Wordt er nu ook gekort op de salarissen van de verantwoordigen? of gaan zij weer gewoon aan een nieuw projekt beginnen.

 • no-profile-image

  gert

  welnee ,het is een staat in een staat met eigen regels en wetten en een grote sponsor,de Nederlandse Staat

 • no-profile-image

  herkauwer

  Gert, we zullen eens zien of de Staat na de volgende kamerbehandeling van het Ovpl-debacle nog een cent wil steken in dit project. En verder moet de Postcodeloterij ook meteen stoppen om deze dierenfolteraars van pecunia's te voorzien. Als zij financieel worden uitgehongerd, dan stopt de dierenmoord vanzelf.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  En de Tweede Kamer.... zij zijn geschokt!

 • no-profile-image

  Boer

  Bedankt Herkauwer, ik heb het artikel weer gevonden. Blijf het vreemd vinden dat discussie is gesloten. Wijffels maakte een goede kans op nummer 1 .
  Het valt mij op, dat ik steeds dezelfde letter-en cijfercombinatie: fek6tt krijg, is dit bij meer het geval?

 • no-profile-image

  onno

  Interessant dit... Op een vergadering wordt je microfoon dichtgedraaid. Hier gaat de blog eraf... In Ukraine ontstaat een rel omdat tv en kranten als vanouds weer door de nieuwe president worden gecensureerd. En hier?
  @Kritische lezer. Ik heb de toestand in Nederland heel lang niet gevolgd omdat ik het walgelijk vond. Door omstandigheden heb ik toch met Nederlandse onderzoeksinstituten te maken. Liever niet, maar ja, that is life.
  De brieven, artikelen enz over het Minas debacle zijn die ergens te vinden?
  Ik kan natuurlijk wel een dag googelen, maar vragen gaat sneller..

 • no-profile-image

  Henk van der Pol

  Beste Onno, als je geïnteresseerd bent in het MINAS en mestgeblunder, dan heb ik nog wel het een en ander voor je. Het best kan ik dit aan je opsturen, want het is teveel om op internet te zetten. Als je even je adres (per post) aan me doorgeeft, dan zorg ik dat je het krijgt. Normaal gesproken zou ik zeggen "mail het even", maar dat heeft geen zin want minder welgevallige berichten worden ook al tijden geblokkeerd; mail die niet aankomt, of mail die ik verstuur die elders niet aankomt. Zodoende goochel ik al tijden met e-mail adressen van anderen en met meerdere (onbekende) telefoonnummers. Mijn adres is: Westermeerweg 3, 8309 PX Tollebeek (NOP). Andere mensen: ik kom nog op de brief terug, heb nu even geen tijd daarvoor.

 • no-profile-image

  onno

  @Goedgelovig. Kan wel zijn, maar dan gaat de vergelijking qua mineralen nog niet op en voer ca 80% ds( voor varkens) en mest en vlees 80% water. Gaat niet helemaal goed,zoals er in Minas wordt gerekend. En het punt is daarnaarst, volgens mij dat er maar een beetje op los gegokt wordt met mestoverschotten, als ze er al zijn. En dat is bij deze wel duidelijk aangetoond.

 • no-profile-image

  onno

  Goedgelovig. En dat klopt inderdaad... Er wordt in de minas boekhouding oa vanuit gegaan dat organische en anorganische stikstof in dezelfde snelheid en manier vrijkomt. Is dus niet waar.
  Ook, zoals Henk al schreef, er zijn omzettingen gedurende opslag die niet meegenomen worden.
  Volgende grap is, er is nu ook digestaat, mest uit biogasreactor. Hoe is het dan mogelijk dat plantjes deze meststoffen schijnbaar makkelijker omzetten?
  Waar ik en waarschijnlijk meer mensen op doelen is een rij aannames in de mestboekhouding die niet kloppen en waar we als agrarier op afgerekend worden.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Jagertje ik hoor zojuist uit doorgaans welingelichte bron het volgende: de PvdD is dermate uitgeput geraakt van het ellenlang vingers aan polsen houden, dat men nu door hongerklop geveld is!

 • no-profile-image

  goedgelovig

  Henk van der Pol, uit Tollebeek. 5kg voer kan best 1kg vlees + 6 kg mest zijn. De dieren krijgen als het goed is ook water en de DS gehalte van voer en mest/vlees zijn niet gelijk. Feitelijk moet je de gewichten met het drogestofgehalte vermenigvuldigen dan 5 kg voer best 1 kg vlees + 6 kg mest zijn. Gegroet.

 • no-profile-image

  Henk van der Pol

  Hendrik, geef je met je antwoord niet zelf aan dat de oorzaak wel degelijk in de mestwet ligt? Je zegt immers zelf dat we dezelfde grasrassen hebben, maar dat er vroeger meer eiwit in zat.

 • no-profile-image

  onno

  We hebben in kiev geen last van Minas en aanverwante idioties. Maar denk maar niet dat we in het Oosten onverantwoord kunnen 'zwijnen'. Je gaat de bak in.. En die is niet fijn aldaar. Komt bij dat ik dat persoonlijk niet eens wil om een dijkje om het land te stor
  ten en vol te laten lopen met mest. Heeft landbouwkundig geen zin. Maar een plantje moet wel krijgen wat het nodig heeft.
  Net zoals beestjes.
  @Hendrik. Inderdaad... het gras van 10 jaar geleden gaf een produkt met 21% eiwit, zelfde grasmat nu 16%..

 • no-profile-image

  Jeroen

  BLA BLA lees wat ie schreef 21 % RE of 16 % RE daar zit toch een gat is van haast 30% die je toch in een rantsoen voor koeien weer moet aanvullen.

 • no-profile-image

  onno

  Bla. Ik ken mijn eigen tekortkomingen. Als iedereen dat nu eens wist, zaten jullie in Nederland niet met zulke nonsens discussies.
  Maar je gaf geen antwoord op mijn vraag.

 • no-profile-image

  bla

  Tja als jullie nou ook nog N en P door elkaar husselen valt er geen touw meeraan vast te knopen.Die 7,4 stond voorP FOSFAAT. Gooi er ook nog een beetje K bij. Hapt lekker weg!

 • no-profile-image

  Henk van der Pol

  Hendrik, je hebt het over een vangnet voor mineralen. Dit is helemaal niet nodig. We moeten eens af van dat gezeur over "verliezen" en "uitstoot". Deze zijn er nl. helemaal niet. Men is er van uitgegaan dat als je xx aanwendt en je oogst x, dat er dan x (dus de helft van de mineralen) naar het grondwater is gezakt. Want "we kunnen het niet vinden, dus dan moet dat wel". Zoals gezegd, geen rekening houdende met de omzettingen. Hetzelfde geldt voor het "vervluchtigen" bij de mestkelders. Daar wordt de anaerobe werking ook even over het hoofd gezien. "Het is er niet meer, dus dan moet het wel...enz". En hoe je binnen wettelijke bepalingen de meest ideale opbrengst kunt behalen? Niet dus, als extensief bedrijf of akkerbouwer. 2 mogelijkheden: zwarte mest aanvoeren of gewoon weigeren mee te doen aan deze onzin. Jeroen, dat brengt me meteen op jouw vraag; inderdaad kreeg ik heffingen opgelegd omdat ik weiger mee te doen. Een proces voeren in dit land heeft echter geen enkele zin omdat de rechterlijke macht absoluut niet onafhankelijk is. Bewijzen zat aangeleverd, gevraagd naar een onderbouwing (die er duidelijk niet is), maakt niet uit wat je aanvoert of waar je mee komt; wet is wet, of die nu klopt of niet. Met als meest trieste dieptepunt de Hoge Raad, die stelt dat MINAS voldoende nauwkeurig is. Nou ja, wat moet je dan nog? Nee, onafhankelijke rechtspraak is, evenals eenvoudig rekenwerk, duidelijk een paar maatjes te groot voor dit land. Het hele spul ligt nu bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (samen met wat andere slachtoffers) en je kunt alleen maar hopen dat rechtspraak daar wat meer voorstelt dan hier. Minder kan in ieder geval niet.

 • no-profile-image

  Peter

  Het is geen tel fout van SBB eerder een leugen. Hierdoor willen ze doen voorkomen dat het met de sterfte wel meevalt. Met VVD, CDA en gedogen van de PVV is de kans aanwezig dat er eens een gezondere wind door den haag gaat waaien

 • no-profile-image

  goedgelovig

  Hier in de buurt noem ze SBB vaak Staatsbosterreur. Ze laten wilde varkens los en edelherten, en het grondwater moet en zal zo hoog dat de boeren verzuipen, het liefst zien ze jacobskruiskruid of ze zaaien het zelf. Het zou goed zijn als er een einde kwam aan deze vorm van "beheer". Overigens de wilde zwijnen noemen we staatsbosberen. Gegroet.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Johnny even voor de duidelijkheid: SBB is destijds geprivatiseerd en door Cees Veerman voorzien van toenmalig topambtenaar Kalden als algemeen directeur/zetbaas. SBB valt dus niet meer onder LNV, maar de gronden die worden wanbeheerd en de dieren die daarop nog dagelijks sterven zijn wél eigendom van de Staat der Nederlanden. Het kwade genius achter de Oostvaardersplassen-massamoord op runderen en paarden is Prof. dr Frans Vera van de WUR en de eerste aanzet tot de hertenfokkerij is gegeven door toenmalig NB-consulent in Flevoland Harm de Jong. Het gebied en de dieren staan al 27 jaar onder dagelijks kampbeheer van Hans Breeveld, die nooit voor enige rede vatbaar is gebleken. Op dat illustere gezelschap moet Den Haag dus als eerste de pijlen richten. Dat het CDA zich nu alweer op de vlakte begint te houden zal wel komen omdat de zaken in de Ovpl onder twee CDA-ers (Veerman en Verburg) zo vreselijk uit de hand hebben kunnen lopen.

 • no-profile-image

  Henk van der Pol

  Ik was vanmiddag lekker aan het kuilen en toen bedacht ik me dat het het beste was om de hele brief integraal op dit forum te zetten. Het is een lange lap tekst, maar diegenen die geen interesse hebben om het te lezen, moeten het dan maar overslaan. Hier komt-ie:

  Ministerie van LNV
  t.a.v. Dhr......
  Postbus 20401
  2500 EK Den Haag


  Onderwerp: onderzoeksvraag


  Tollebeek, 10 augustus 2010


  Geachte heer.....


  Hartelijk dank voor uw brief van 5 augustus jongstleden. Wat fijn dat u na 3 jaar en 2 maanden de tijd hebt kunnen vinden om uw motieven toe te lichten betreffende het afwijzen van de door mij opgestelde onderzoeksvraag. Deze onderzoeksvraag vloeide voort uit de mediation van 30 mei 2007.

  Ik heb mij er over verbaasd dat iemand, die toch geacht wordt redelijk ontwikkeld te zijn, een dergelijk verhaal op papier krijgt en het nog ondertekent ook.

  De kern van uw betoog is dat u van mening bent dat organissche N en anorganische N weliswaar verschillende namen hebben en een verschillende werking (althans waar het landbouwkundig gebruik betreft), maar uit oogpunt van milieu wèl gelijkwaardig kunnen worden opgeteld. Meneer.... , gaat u er nu maar vanuit dat als twee dingen verschillend zijn, je ze dan ook niet gelijkwaardig op kunt tellen. Het feit dat ze verschillende namen en een verschillende werking hebben, geeft al meer dan voldoende aan dat er op z'n minst onderzoek gedaan moet worden of je ze überhaupt op kunt tellen en zo ja, hoe. Dit leren onze kinderen al op de basisschool.

  We hebben te maken met een wetgeving die louter bestaat uit de meest eenvoudige rekenkundige bewerkingen (optellen en aftrekken). Als er dan zulke vreemde antwoorden uitkomen, dat niemand meer snapt waar hij/zij mee bezig is, dan MOET je er vanuit gaan dat je te maken hebt met een rekenfout; dan is de kans groot dat je appels en peren aan het optellen bent. Menig basisschoolkind zal ook dìt snappen, bij een simpele optelling horen immers simpele antwoorden. Omdat het niveau in dit land kennelijk in dit stadium is blijven steken, heb ik bewust de onderzoeksvraag eenvoudig gehouden, zodat we bij stap één kunnen beginnen.

  U hebt het in uw brief over een stikstof- en fosfaatbalans op bedrijfsniveau. Echter, als je een balans wilt maken, zul je het wel goed moeten doen. Een balans moet links en rechts in evenwicht zijn. Je kunt bepaalde processen weglaten, bv. omdat ze niet te wegen of te meten zijn, of omdat je er gewoon niet aan gedacht hebt (!), maar dan zul je ook weer aan beide kanten evenveel gewicht moeten hebben, dus evenwicht moeten hebben, anders is de balans in strijd met de wet van behoud van massa. Doe je dit niet en is de balans dus niet in evenwicht, dan zul je in een bepaalde verhouding moeten tellen oftewel met een factor moeten rekenen.

  Laten we het voorbeeld van het manifest van de meer dan honderd hoogleraren er eens bijnemen: 5 kilo voer = 1 kilo vlees + 6 kilo mest. Om uit dit gegeven een balans te maken, zul je beide kanten gelijk moeten maken òf in een verhouding moeten rekenen. De mestwet gaat uit van kilo's, het maakt niet uit of je van kilo's massa of kilo's N uitgaat, in beide gevallen zul je in een bepaalde verhouding moeten tellen, omdat nòch het aantal kilo's massa, nòch het aantal kilo's N aan beide kanten van de balans hetzelfde is. In dit geval moeten we dus rekenen met de factor 1,4. Alleen dàn is de weegschaal in balans, alleen dàn is 5 kilo te vergelijken met 7 kilo. De mestwet doet dit niet. Door het weglaten van het proces ademhaling vergelijkt de mestwet automatisch , 5 kilo links met 5 kilo rechts alsof ze gelijkwaardig zijn, zodat er 2 kilo overblijft. Dit bedrijf houdt per kilo voer dat het voert dus 2 kilo mest “over” (NA de mestwetberekening). Ik noem dat het guldens- en rijksdaalderseffect*. Als zo'n bedrijf deze mest vers afzet, heeft het dus een enorm saldo. Dit saldo zal, nadat het bedrijf zijn eigen grond voldoende (dus boven de 170 N) heeft bemest, afgezet worden als zwarte mest.

  Je kunt je natuurlijk ook afvragen hoe het komt dat je uit 5 kilo voer 7 kilo ander materiaal kunt halen. Welnu, dit komt dus door de ademhaling. Zoals eerder aangegeven zijn de mineralen in verschillende leefwerelden niet hetzelfde; ze hebben verschillende waarden. Onder invloed van het toevoegen van zuurstof (ademhaling), zetten plantaardige mineralen bij het verteren (verbranden) om in dierlijke mineralen, met anorganische mineralen als bijproduct. Deze omzettingen hebben tot gevolg dat massa/volume toenemen; alweer een bewijs dat je de verschillende mineralen niet gelijkwaardig kunt optellen. Ik heb u in de onderzoeksvraag het voorbeeld gegeven van de zware luiers van baby's. Bij baby's kun je dit effect heel duidelijk zien. Ze drinken acht keer per dag een miniscuul beetje melk en produceren loodzware luiers, vele malen zwaarder dan het beetje dat ze drinken. En het kind groeit er dan ook nog van!

  Als een saldobedrijf de mest langer in opslag laat zitten, om wat voor reden dan ook, “verdwijnt” door anaerobe werking (ook een proces dat ontstaat door omzettingen van mineralen en dus ontkent wordt door de mestwet) massa. We nemen weer het voorbeeld van het manifest van de hoogleraren: stel dat de helft van het volume “verdwenen” is, dan krijg je het gegeven: 5 kilo voer = 1 kilo vlees + 3 kilo mest. Het bedrijf moet nu nog steeds dezelfde hoeveelheid mest afzetten, maar heeft dit niet (meer). Dit is het beroemde minasgat. Hier moet dus de factor 0,8 gebruikt worden om de balans kloppend te krijgen. De ringmonsters die genomen werden naar aanleiding van de vele problemen die ontstonden door de mestwet(ten), zijn ook een mooi voorbeeld van de anaerobe werking in mest. Als de mineralen werkelijk gelijkwaardig zouden zijn, zouden de uitslagen van één en hetzelfde monster nooit zo verschillend kunnen zijn. U ziet dat de onderzoeksvraag wel degelijk van belang is. Als je mineralen uit verschillende leefwerelden gelijkwaardig op gaat tellen, dan worden de uitkomsten (door de verschillende waarden) een loterij.

  In het rapport “publicatienummer 2003/198” van het expertisecentrum van LNV hebben uw eigen medewerkers op blz. 12 + 13 de minassaldi en de minasgaten keurig op een rijtje gezet. Men trok alles overziend de conclusie dat het gemiddeld wel aardig leek te kloppen en stuurde het rapport zelfs naar mij toe, om aan te tonen dat er geen “structurele problemen” zijn. Zeg nu zelf; zo'n rapport zou genoeg reden moeten zijn om onmiddellijk met deze tenenkrommende waanzin te stoppen. Immers, het moet u toch ook bekend zijn dat een bedrijf nooit een hoger saldo op kan bouwen dan de opbrengsten van de grond + de verliesnormen (+ nog wat afrondingsverschilletjes) en dat dit alleen bereikt kan worden door helemaal niet te bemesten. Het is wel duidelijk dat MINAS (evenals de thans vigerende mestwet) niets met evenwichtsbemesting te maken heeft.

  Een andere fout in de mestwet is het optellen van verschillende processen, nl. het telen van gewassen en het houden van dieren. Dit zijn twee processen die volledig onafhankelijk van elkaar kunnen plaatsvinden. In de MINAS-wetgeving worden beide processen opgeteld. Om te laten zien waarom dit niet kan, hebben we een rekentruc nodig. Voor een bedrijf met dieren èn grond moet je even een proces stilzetten. Dit doen we door er vanuit te gaan dat het bedrijf al het voer in voorraad heeft. Rekenkundig mag dit, want als MINAS goed zou zijn zou hij in dit geval óók moeten kloppen. Het gaat hier niet om de grote getallen maar om het feit dat de evenwichtsbemesting constant zou moeten blijven, omdat het grondgebruik niet verandert. Een voorbeeld: een bedrijf heeft 3 ha. (akkerbouw) grond en een afzet van 2000 kg. N aan dierlijk product, ongeacht van welk diersoort of welk product. Vanuit deze situatie kun je schuiven met het aantal ha's en de netto dierlijke productie (meer of minder grond, meer of minder dierlijke afzet), steeds zal men zien dat er (los van de toegestane aanvoer voor het akkerbouwgewas), een bijpassende extra aanvoer van kunstmest mogelijk is, zonder dat er sprake is van een ander grondgebruik. Dus: dit voorbeeldbedrijf mag nu al 667 kg. N meer aanwenden per ha. Verkoopt het voorbeeldbedrijf nu één ha, dan mag het zelfs 1000 kg N extra aanwenden. Immers, dan mag het de extra aanvoer van kunstmest verdelen over twéé ha. Dit levert ook weer het bewijs dat MINAS niets met evenwichtsbemesting te maken kan hebben, omdat de opbrengst van de dierlijke productie meetelt als opbrengst van de grond, als deze twee processen opgeteld worden.

  Beide rekenfouten hebben tot gevolg dat de intensieve bedrijven erg bevoordeeld worden (de meeste bouwen enorme saldi op), terwijl extensieve bedrijven en akkerbouwers hun land nooit voldoende kunnen bemesten. Akkerbouwers voeren alleen (kunst)mest aan, Als een bedrijf dieren gaat houden, zal naarmate de intensiteit van een bedrijf toeneemt, er steeds meer aanvoer van kunstmest vervangen worden door aanvoer van voer, tot het bedrijf zóveel vee heeft, dat het meer voer aanvoert dan de dierlijke productie + verliesnormen + gewasopbrengst samen. Vanaf dàt moment moet het bedrijf mest af gaan zetten. Het extra voer dat het bedrijf dan nog aanvoert, genereert extra dierlijke opbrengst, die het weer afvoert, dus mag het nòg meer voer aanvoeren enz. (guldens- en rijksdaalderseffect).

  Ten aanzien van de laatste alinea van uw brief wil ik graag nog het volgende opmerken: inderdaad kende MINAS een wettelijke basis die geen ruimte liet voor verschillen in behandeling van verschillend gebonden stikstof. Helaas voor u kun je rekenregels niet veranderen, zelfs niet in een wet. Sterker nog: het is triest om een rekenfout tot wet te verheffen, zeker als dit gebeurt in een land dat zich graag als kennisland profileert en probeert het bèta-onderwijs te promoten.
  Het MINAS-stelsel is inmiddels vervangen door een nieuwe mestwetgeving: daar kan ik ook kort over zijn. In de nieuwe mestwet is de stalbalans voor hokdieren gewoon blijven bestaan (en ook de BEX is er op gericht om de kilo's gelijkwaardig op te tellen), dus nog steeds met saldi en minasgaten. Deze hoeven nu echter niet meer op papier te worden gezet en dat is vast niet zonder reden zo geregeld. Zo worden ze nl.” netjes” weggemoffeld. Ook worden er nog steeds de nodige boetes (vervanger van de heffingen) van vele tienduizenden euro's uitgedeeld, aan de bedrijven met minasgaten (die uiteraard ook nog steeds bestaan). De akkerbouwers en extensieve bedrijven daarentengen, komen de helft van hun benodigde mineralen tekort, omdat zij te maken hebben met omzettingen in de plant van anorganische naar organische mineralen (een gevolg van de koolzuurassimilatie, óók een proces dat “vergeten” is), hetgeen derving van gewasopbrengst en op termijn het dalen van de bodemvruchtbaarheid tot gevolg heeft.

  Ik zou, als ik u was, toch maar eens snel werk gaan maken van de onderzoeksvraag. Ik besef dat de uitkomsten een enorm gezichtsverlies zullen opleveren voor bepaalde “hoogopgeleiden” in dit land, maar de consequenties van het gewoon doorgaan met dit domme telwerk liegen er ook niet om.

  Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd teken ik,
  H.A.M. van der Pol
  Westermeerweg 3
  8309 PX Tollebeek

  * Voor de vergelijking “guldens- en rijksdaalderseffect” verwijs ik u naar de vele beroep- en bezwaarschriften, die o.a. bij Dienst Regelingen te vinden zijn.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Ik denk dat dat meevalt, Bla Bla (jij bent zeker een LTO-er?). Vroeg of laat gaan ze voor de bijl. Zelfs in een land waar de achterlijkheid hoogtij viert, komt zoiets er wel een keer uit. De praktijk geeft Henk trouwens al jaren gelijk.

 • no-profile-image

  Henk van der Pol

  Nog even vergeten: dat LTO en de WUR dit niet oppakken is niet zo vreemd. Hier komt deze onzin nu juist vandaan. Vergeet niet dat ze samen met LNV de "gouden driehoek" vormen. Je weet wel die driehoek met die hoogstaande landbouwkundige kennis, waar de hele wereld met afgunst naar kijkt.

 • no-profile-image

  bla

  Nou onno dan ben je een domme ondernemer.Ik dacht eerst dat het cynisch bedoeld was.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Jeroen, ik weet wel wie die Bla Bla bal is. Een lafbek die al heel lang onder nikszeggende namen dit forum zit te versjteren. Zelf heb ik al in 2001/2002 met grondwaterkarteringen op "uitspoelingsgevoelige gronden" te maken gehad en kwam er toen achter, dat het LNV helemaal niet ging om zorgvuldige mestwetgeving, maar om een instrumentarium om boeren kapot te maken. Nou, dat is hen in een flink aantal gevallen gelukt!

 • no-profile-image

  Henk van der Pol

  Hendrik, concentratie van stoffen in grondwater is meetbaar, zeg je. Dus ook de veranderingen. Maar grondwater staat niet stil. Bovendien zit er van nature ook nitraat in het grondwater. Hetzelfde geldt voor meten van atomen en moleculen in de lucht. Het is nog geen reden om op deze manier te tellen. Je kunt ook van 1 kilo NO3 nooit 1 kilo NO2 maken.

 • no-profile-image

  Maak 't

  Ach zo vreemd is dat niet. De PvdD schrok toen ook al niet van een dood beest meer of minder.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beetje verlate reactie melkveehouder, maar beter laat dan nooit. Ach: geen enkele boer weet tenslotte hoe zijn shit rolt!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Spotvogel, fijn te merken dat je nog leeft. Er moesten meer mensen zijn zoals Henk van der Pol en jij, die LNV frontaal aanvallen. Maar helaas durven de meeste boeren alleen maar anoniem te kankeren.

 • no-profile-image

  koetje

  En dan vooral de grondgebonden agrariërs......

 • no-profile-image

  bla

  Zeker last van Lachgas?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Boer, als je gewoon intoetst agd.nl wijffels:boeren mishandelen hun dieren dan krijg je de teksten die werden geplaatst tot het moment waarop ik prominent de aandacht op Henk van der Pol vestigde. Dat kan geen toeval zijn geweest, want het forum liep heel goed en leverde veel waardevolle info op. Hoi Henk, superactie van je om jouw complete antwoord aan Oomen in dit forum te zetten. Zo kan iedereen zich een beeld vormen van alles wat er schots, scheef en krom zit aan de mestwetgeving. En aan de bestuurders en ambtenaren die daar op kosten van ons allemaal verantwoordelijk voor zijn. Eigenlijk hoorde dit belangrijke onderwerp al niet in het Wijffels-forum thuis en het zou nog beter zijn om alle Minasteksten te transformeren naar het forum 'Einde LNV nadert snel.' Het kan mij niet snel genoeg gaan, maar vandaag halen we het helaas niet meer. Nou ja, morgen komt er weer een dag!

 • no-profile-image

  onno

  @Henk, mee eens. Ik wil alleen aangeven dat de mineralen kringloop maar voor een deel is aangegeven in de mestboekhouding en ietwat complexer ligt dan nu gesteld. Met alle gevolgen van dien.
  @Blabla. Leuk dat je dat zo stelt, maar het opstellen en controleren van een CORRECTE balans kost niet meer tijd en energie dan een kromme.
  In het algemeen: de reactie op de brief van Henk is bespottelijk en toont aan dat hij gelijk heeft of in ieder geval een heel eind op weg is.
  Wat ik niet begrijp is dat, nogmaals, dat er weinig veehouders zijn die er werk van maken en op de trom slaan. Het is wel jullie boterham en toekomst..

 • no-profile-image

  bla

  Geen vervuiling !Daar denken de drink waterbedrijven heel anders over.

 • no-profile-image

  onno

  Blabla. Vraagje aan jou. Ik ben maar een domme ondernemer.
  Voordat het hele gelazer met Minas begon hadden gras en graskuilen een ruw eiwit van 21% en meer.
  Tegenwoordig zie ik graskuilen met 16% en lager.
  Volgens mij komt dit doordat het plantje minder krijgt of niet?

 • no-profile-image

  Hendrik Rietman

  @Henk. Het probleem zal idd gedeeltelijk in de mestwet zitten (niet alleen minder, maar ook manier van aanwenden), in ieder geval voor de extensieven. De afgelopen decennia is de blauwe gloed van de graszoden verdwenen en veelal vervangen door een fleuriger geheel. Oude grasrassen presteren minder onder die omstandigheden. Nieuwe grasrassen zouden iig een gedeelte kunnen compenseren door meer struktuur/ toegankelijkheid van eiwit in gras. Beworteling(sdiepte)(het vangnet voor mineralen!) en gezondbodemleven (decompositie organische materialen) is ook erg belangrijk. Vraag is waar ligt de balans om met wettelijke bepalingen de meest ideale opbrengst te behalen?

 • no-profile-image

  Hendrik Rietman

  @Henk. Ik heb nog nergens gepleit voor de mestwet. De overgang naar fleurige weiden was meer een cynische constatering; ik heb er geen voorkeur voor uitgesproken. Weilanden zijn in mijn ogen een ondergeschoven kindje waar met weinig moeite veel meer profijt uitgehaald kan worden. Het enigste waar ik wel een voorkeur voor uitspreek is een streven naar een realistische kijk op natuurlijke processen en uitgangsmaterialen. Jij doet dat volgens mij met vele anderen.

 • no-profile-image

  Jeroen

  @Henk hoe is die rechtzaak afgelopen in 2006? Zag toevallig je twee brieven, aangezien ik wat meer wou weten over dit.
  http://landbouw.paginablog.nl/landbouw/2006/05/minaswetgeving_met_zijn_hoge_h.html

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Wie doet dat dan volgens jou, de schuld van je eigen probleem bij een ander in de schoenen schuiven?

 • no-profile-image

  F.T.P.

  @Henk van der Pol,dat is niet helemaal waar,bacterien kunnen nitraat NO3 omzetten in nitriet NO2.Sommige groenten als spinazie, andijvie en postelein bevatten veel nitraten, met name wanneer de groenten bij lagere lichtintensiteit wordt geteeld (in de winter en/of in een kas). Sommige bacteriën zijn in staat deze nitraten om te zetten in nitriet.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Ja, je schreef dat het je inmiddels duidelijk was geworden dat LNV toen al bezig was met de voorbereidingen. Niet voor mestwetgeving die secuur gemeten werd, maar om de zaak te belazeren. (vrij vertaald). En dat er inmiddels al veel boeren slachtoffer zijn geworden.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Ik vermoed dat LNV het een beetje benauwd begint te krijgen, Herkauwer en Boer. Deze brief hebben ze kennelijk liever niet in de openbaarheid. Toch jammer dat het AGD niet zo onafhankelijk is als we dachten. Als het een beetje meezit reageert Henk van der Pol nog. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er verder in de brief staat.

 • no-profile-image

  onno

  Bedankt Henk.. Regelen we wel even..

 • no-profile-image

  goedgelovig

  Geachte Henk en Onno, naast water speelt nog bijv. het aspect warmte (voeromzetting kost energie).
  Stikstof komt volgens mij in de bodem en het dier vrijwel altijd in een verbinding voor, uiteraard wegen deze verbindingen vaak niet even zwaar. Volgens mij komen organische stikstifverbindingen vaak langzamer vrij, spoelen ze minder uit en veroorzaken ze ook minder verzuring.
  Kunnen jullie die stikstofbalans? die dan kennelijk niet klopt eens opschrijven of de scheikundige formule? Gegroet.

 • no-profile-image

  Henk van der Pol

  Zodat jij weer met een hoop bla bla kunt reageren? Zorg eerst maar eens dat je wat meer inhoud krijgt en kom dan nog eens terug.

 • no-profile-image

  bla

  Nou dat is een lekkere dooddoener aan een colegaboer zeg. Je mag ook wel over een weekje of zo met de oplossing komen..

 • no-profile-image

  Henk van der Pol

  Beste Onno. Dat boeren zich niet méér roeren komt omdat ze het niet snappen. We zitten in een situatie dat LNV/WUR een beleid bedenkt dat ze zelf niet snappen. Wij boeren snappen het ook niet. Dan krijg je de zotte situatie dat de ene groep nitwits iets oplegt aan een andere groep nitwits, die het nog gaat doen ook, met alle gevolgen vandien. Goedgelovig: nog even in het kort: De balans van de hoogleraren komt van een kloppende balans, laten we zeggen met aan iedere kant 10 kg. Als je nu in de balans alleen de stoffen mee wilt nemen waar stikstof in zit (door het weglaten van processen, komt dat aan de ene kant uit op 5 kilo en aan de andere op 7 kilo), dan zit aan de ene kant stikstof in 5 kilo en aan de andere kant dezelfde hoeveelheid stikstof in 7 kilo. Als je met zo'n balans wilt gaan rekenen, dan zul je die 5 kilo dus gelijk moeten stellen aan 7 kilo. Het wegen van kilo's (wat de mestwet doet) is dus een zinloze bezigheid.

 • no-profile-image

  onno

  @blabla. En welke opbrengsten zijn de afgelopen 10 jaar gestegen dan? Geintje hiervan is en is door oa FAO ook wel eens aangekaart, dat we in staat zijn om steeds meer produktie uit een plantje te halen, maar door verdunningseffect( omdat we navenant niet mogen bemesten) er steeds minder voeding in het plantje zit.
  Dus in feite gaan we een groot etiopische toestand creeeren. Je kent het wel, dikke buik, maar nog steeds honger.

 • no-profile-image

  Jeroen

  @Onno maak je niet druk op die blabla, als ie ballen had, had ie ook gewoon zijn naam gebruikt en zelf met een oplossing gekomen, maar die heeft hij niet!Hij zou inderdaad zoals herkauwer vermelde een uitvinder kunnen zijn van deze onzin en kan er niet bij dat er zullke fouten zijn.
  Als alle agrariers hier wat van aan zouden trekken, zou je toch 50.000 stemmen kunnen halen en het zo in de kamer later behandelen.(waarschijnlijk ook geen nut)

 • no-profile-image

  onno

  Bla. OP de radio? Diezelfde media die Climategate onder de tafel veegden? Volgens CBS statistieken stijgt produktie helemaal niet.
  Ik weet toevallig vanuit Denemarken dat ze er geen fatsoenlijke baktarwe meer kunnen telen, omdat ze niet mogen bemesten. Deense mestwetgeving is op Nederlandse schoei geleesd.
  Leuk dan, ipv hoogwaardige baktarwe, heb je nog steeds 6 t minderwaardige voertarwe.
  Maar nee produktie daalt niet...
  @Jeroen. Als je eens wist hoe vaak ik al voor gek uitgemaakt ben...Wordt al saai.

 • no-profile-image

  Jeroen

  @Henk zou je niet (weet niet of je boetes heb gekregen) een proefproces hier voor kunnen opstarten? Er moet toch manier zijn om Den Haag mee te krijgen, dat dit onzin is?

 • no-profile-image

  Theo Reintjes

  Wordt hier ook de stikstof en fosfaat erbij gehaald. Wat blijkt dat in de bossen en natuurtereinen de hoogste consentratie nitraat gemeten wordt. Dit is logisch te verklaren, Er wordt geen stikstof ontrokken aan de grond en alleen maar toegevoegd. Zelfs de PH van de bossen waren en zijn er nog van onder de de 3 ! Dit is gewoon zuur. Dit zijn ze van nature uit. Men moet gewoon kalk strooien om de PH weer op peil te krijgen!!! Alle planten resten verteren, daar komt stikstof vrij en deze zakken door de zandlagen door naar het grondwater. Dit komt ook doordat er geen of te weinig humus in de bovengrond zit die de stikstof vast houdt. Dit gebeurd hoofdzakelijk iin de herfst en winter. Op landbouwgronden worden gewassen geteeld en afgevoerd, dus deze onttrekken de mineralen die men geeft. Deze worden in hoeveelheden gegeven die plant onttrekt. En dan ook nog in het groeiseizoen. Door de humuslaag en voldoende hoge grondwaterstand is de kans op uitspoelig zeer gering. Organische mest dus mest van de dieren verhoogd het humus gehalte en spoelt zeker niet snel uit. Dit is het gevaar doordat men steeds bezig is over de nitraatnorm, dat met steeds minder mag bemesten. Dit is een zware aanslag op structuur van de grond en het bodemleven in de grond. De normen moeten weer worden verhoogd het is door geslagen. Kijk maar waar de vogels op af komen, op gronden die goed bemest worden en voldoende vochtig zijn. Maar zeker geen natte gronden, de vochttoestand moet optimaal zijn voor de gewassen! Het is heel simpel je moet het zelf goed doen en niet andere proberen je eigen probleem bij een ander in de schoenen te schuiven!!!

Laad alle reacties (100)

Of registreer je om te kunnen reageren.