369 x bekeken 39 reacties

Meer kippen na stop dierrechten

Afschaffing van de dierrechten leidt alleen in de pluimveehouderij tot een uitbreiding van de veestapel.

Toename van het aantal varkens is weliswaar mogelijk, maar alleen onder zeer gunstige omstandigheden.

Dat blijkt uit onderzoek van landbouweconomisch instituut LEI in opdracht van minister Gerda Verburg (LNV). De Tweede Kamer had in een motie om deze studie gevraagd. Voor de Europese markten heeft het stopzetten van het dierrechtensysteem nauwelijks gevolgen en ook het effect op het milieu is beperkt.

In 2015 loopt het huidige regime voor dierrechten af. De VVD voelt niets voor herinvoering en ook het CDA is terughoudend; de christendemocraten stellen wel als voorwaarde dat er evenwicht moet zijn op de mestmarkt. De linkse fracties vinden daarentegen dat er een instrument moet blijven bestaan om het aantal dieren te kunnen reguleren.

Volgens het LEI kan afschaffing tot een toename van de pluimveestapel van 10 procent leiden. Dit komt omdat investeringen nu nog worden afgeremd door de relatief hoge prijs van de rechten. In de varkenshouderij tendeert de prijs juist naar nul. Een eventuele toename van het aantal melkkoeien heeft een negatief effect op de varkensstapel, aldus de onderzoekers.

Ook wat betreft de sociaal-economische positie van de boer is een onderscheid te maken tussen pluimvee- en varkenshouder. De eerste krijgt namelijk te maken met een aanzienlijk vermogensverlies. Daar staat tegenover dat het voor jonge ondernemers gemakkelijker wordt een bedrijf te beginnen, omdat de investeringslasten lager zijn.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  boereke

  Zie wel het lei weet ook helemaal niks, neem ze niet meer serieus. Want waarom zijn de rechten zo duur? omdat de meeste varkenshouders zo graag willen uitbreiden, als er geen geld in rechten hoeft geinversteerdt te worden wordt de nieuwe stal alleen maar groter.
  En is er zo een nieuw mestoverschot.

 • no-profile-image

  koetje

  Oké Knor Knor,heb je die kleur van dat grasland van die boeren wel eens goed bekeken die mest moeten afvoeren?Die zelfde boeren mogen wél kunstmest aanvoeren,vreemd hé. Ik wil helemaal niet stoken tussen de verschillende sectoren,ik wil een eerlijke mestwet,niet een mestwet die het mestoverschot afwentelt op de grondgebonden landbouw door alsmaar de aanvoer normen aan te scherpen op grond.Wat is hiervan de winst,ik moet meer eiwit aanvoeren via voeraankoop omdat de kuilen alleen maar achteruit gaan in ruweiwit.Ik zal het nog sterker vertellen zelfs de volksgezondheid is in het geding,er schijnen rapporten te zijn dat zelfs de voedingswaarde van vele groenten enz.achteruitholt door structurele onderbemesting.

 • no-profile-image

  Kwaliteit

  Hans, het helpt hier in NL allemaal niet zoveel. Boeren denken enkel in aantallen (schaalvergroting, 30 biggen, 10.000 liter melk) en niet in kwaliteit (van dieren, van leven, van inkomen).

 • no-profile-image

  Hans

  Inderdaad pluimveehouder, dat wist ik niet, dat is tenminste positief, nu nog zien dat het op de juiste grond komt. proficiat!

 • no-profile-image

  hans

  Nederland importeert nog steeds giga-veel kunstmest fosfaat uit verre oorden. Ik neem aan dat dat voor verwerking en doorvoer is net zoals veel soja, Koetje Boe.
  Maar je zult het met me eens zijn, er is nergens ter wereld een stukje grond wat zo overvloedig bemest is als NL. Kijk Koetje Boe, 10 ton stront op arme grond, doet veel meer dan 50 ton stront op de rijkbemeste grond. Stront is waardevol, alleen bij jullie niet, omdat er in NL teveel van is, en dat is weer omdat er teveel dieren zijn. In de meeste landen is het zo dat men zoveel dieren heeft als men aan voer kan verbouwen, In NL heeft men zoveel dieren als men aan mest kwijt kan op de grond, en zelfs dat is hun daar nog niet genoeg. En met volle overtuiging verbranden ze de stront dan maar en gooien ze de as weg.
  En de boeren zelf? ze klagen steen en been, verdienen weinig, maar minderen in dieren wat juist de oplossing is, is er niet bij. Als mijn buurman moet stoppen dat geef niet als ik het maar niet ben.

 • no-profile-image

  Hans

  Knor uit pigtown schrijft:"Niemand wil meer dieren in Nederland, liever minder" Dat ben ik met hem eens, maar niemand wil daar eigenlijk aan. Aangezien NL drie maal meer varkens kippen en zuivel produceert dan dat het zelf op kan eten, zou je vanuit "voedsel-noodzaak" oogpunt rustig de grens kunnen leggen, bij de hoeveelheid geproduceerde mest die men op het beschikbare land kan uitrijden. Geen mest verwerken en ook geen mest exporteren! Dan krijg je vanzelf minder dieren, wat eigenlijk iedereen wil, en worden de kosten voor mest afzet vanzelf lager voor die boeren die overblijven. De milieuclubs, de burger en consument, de kiezer, iedereen zal hier voor zijn. Maar de boeren zelf niet. Eigenlijk is dat raar, want dik verdienen is er voor de boeren ook niet bij. Wie echt tegen zijn is de agro-industrie, voerleveranciers, melkverwerkers, vleeverwerkers etc. maar die hoor je niet, die spannen de boeren wel voor hun wagentje. Toch zou het niet gek zijn als de boerenorganisaties zelf het voortouw zouden nemen, geen mestverwerking en ook geen mestexport, het zal de ratrace een extra duwtje geven, en voor diegene die het uitzingen zal het naderhand opluchting geven.

 • no-profile-image

  Hans

  Iedereen mag exporteren en ook importeren Down under, ik ben voor de vrije handel. Maar kijk eens naar de volgende links: melkpoeder, http://tinyurl.com/36bzbyk
  en ook bevroren hammen http://tinyurl.com/2d2fbha en ga zelf maar verder kijken hoe vrij die handel is. Als de EU wil exporteren, prima, maar dan moet je je markt ook openzetten voor import onder gelijk condities. Als de EU varkensvlees naar Rusland wil exporteren, dan moet ze haar markt ook openzetten voor import van varkensvlees uit bijv Brasil onder dezelfde condities, en daar past haar importtarieven-beleid niet bij. Wil de EU haar boeren beschermen dmv invoerheffingen, ook goed maar dan niet exporteren. Of het één of het ander.

 • no-profile-image

  dirk

  Beste veehouder,kunnen ze bij jouw in de buurt dan uitbreiden zonder rechten aan te kopen??Op een andere plek zullen de dieren dan toch verdwijnen!!

 • no-profile-image

  koetje

  Ben je helemaal bezopen Knor Knor.De extensieve veehouderij heeft al veel te lang de lasten gedragen.Het wordt tijd dat de veroorzakers van het mestprobleem(voor zover dit bestaat)hun verantwoordelijkheid eens gaan nemen.

 • no-profile-image

  zwets

  Allemaal gelul, om maar zo veel mogelijk boerkes te laten stoppen. Straks alleen mega bedrijven. Helaas ik mot er niet aan denken. Nog meer criminaliteit in Holland. Lang leve de boerkes.

 • no-profile-image

  koetje

  Hej Hans,het mestprobleem wordt ons hier ook maar aangepraat hoor.Nederland importeert nog steeds giga-veel kunstmest fosfaat uit verre oorden.

 • no-profile-image

  Hans

  Om vervolgens uit te wijken naar mest??? waarom??? Knor schrijft: " En het CDA dan, die zeggen duidelijk dat rechten afgeschaft kunnen worden, ALS ER EEN MESTEVENWICHT IS" "Praten voor eigen, parochie":, de discussie gaat juist over mest en het evenwicht daarvan. Brasil heeft geen mest probleem, juist andersom er is veel te weinig van en daarom duur, en het is toch belachelijk dat jullie het juist verbranden terwijl we donders goed weten dat er een fosfaat tekort aan komt zetten. Maar waarom kom je niet met argumenten, voor of tegen?

 • no-profile-image

  down under

  Koetje boe, daarbij komt ook nog eens de politieke onwil (of beter gezegt, tegenwerking) om de hoek kijken. Waarom moet mest wat geexporteerd wordt naar Niedersaksen of NRW gehygieniseerd worden (verhitten tot 130/72 graden C), terwijl wanneer we het in vlees verpakken (export levende varkens) zo de grens overkan? @Hans Brasil, waarom zou men in Nederland niet voor export mogen produceren en in Brazilië wel?

 • no-profile-image

  Handelaar

  Jacob en Jantje, jullie hebben gelijk. Maar daarom krijgen we zeer binnenkort in de varkensrechten een forse correctie naar beneden. Die gaan in gebied van Jantje naar de 100 euro en in gebied Jacob misschien tientje meer. Dan komt het beter in verhouding met de leaseprijs tot 2015. Bij de pluimvee zal de schaarste de prijs juist opdrijven naar de 15 euro. Zwaar te kort en AID gaat al rond.
  Doe er je voordeel mee!

 • no-profile-image

  Hans

  Nee pluimveehouder, het brand niet, het blijft in de as zitten. En waar gaat de as heen??? Voor zover ik weet wordt de as van de verbrandingsinstallaties van de energie bedrijven vermengd met de cement die men in de wegenaanleg gebruikt, om er maar netjes vanaf te zijn. Dus voor altijd verloren. En nou jij weer, pluimveehouder!

 • no-profile-image

  goede tijden

  We moeten hier niet voor "buiten Europa" willen produceren, dat houden we nooit vol en voegt niets toe. Aan de andere kant biedt Europa als geheel voldoende kansen. Het zijn enkel nog simpele zielen die Nederland als een eiland met gesloten grenzen willen zien. Als voorbeeld houden we in Nederland 1% van alle zeugen wereldwijd en gaan we dan discussiëren of dat misschien 0,3% teveel is ? Kom op, aan het werk mierenneukers.

 • no-profile-image

  knor knor

  Nou ambtenaar uit Den Haag, ik snap dat jullie nadenken over een nieuw systeem met nog meer administratieve lasten, ambtenaren, enz enz. Maar dan lukt de doelstelling om het aantal ambtenaren te verminderen, niet. Dit is ook niet in jullie belang. Hebben jullie het rapport gelezen over de opties van productierechten na 2015? En volg je de politiek een beetje? Ik zou zeggen: kom dat ministerie eens uit en ........ en welkom in de wereld van 2010! We zitten met een giga begrotingstekort, er moet fors bezuinigd worden, minder ambtenaren die elkaar controleren, minder sociale lasten (het blijkt dat we € 10.000,- per persoon jaarlijks betalen aan WW, AOW, WAO enz. Dit is eindig!!) en minder wetgeving natuurlijk. Ik denk dat alle weldenkende mensen inzien dat 'men' (politiek, gemiddelde kiezer, consument) in Nederland niet meer dieren wil. Het is niet te verkopen dat we eerst met miljarden een deel van de sector hebben gesaneerd en vervolgens later de dierrechten afschaffen, en veestapel weer laten uitbreiden. Dit is trouwens ook niet in belang van sectoren. Dus willen we het simpel houden en stuur houden op omvang van veestapel, dan kunnen jullie op het ministerie van Milieu (want LNV bestaat dan niet meer) met de helft van de mensen op 1 januari 2015 even kijken hoeveel varkens en pluimvee rechten iemand heeft, en deze omzetten in knor/toktok rechten of mineralenrechten. Eén op één omrekenen. Doe dit dan ook even voor melkkoeien en andere diersectoren (hoeveel koeien en stuks jongvee heeft u gehouden in 2012 en 2013?). Dan komt er gelijkheid in wetgeving voor alle sectoren. Doe jij op 2 januari dan het licht uit als laatste ambtenaar van LNV?

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Koetje Boe, heb je de brief gelezen van Henk van der Pol op het forum "Politiek vindt fout Staatsbosbeheer zeer ernstig"? Daar wordt uitgebreid uitgelegd waarom extensieve bedrijven en akkerbouwers niet voldoende meer kunnen bemesten.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Wat is er mis aan kwaliteit met koe die 10.000 liter geeft? Leg me die eens uit?

 • no-profile-image

  knor knor

  Ga er maar niet vanuit dat varkensrechten echt afgeschaft worden. Zelfs de NVV pleit voor omzetting van dierrechten naar mineralenrechten. Maakt niet uit hoe je het beestje noemt, het blijven productierechten. En het CDA dan, die zeggen duidelijk dat rechten afgeschaft kunnen worden, ALS ER EEN MESTEVENWICHT IS. Maar dit horen de meesten niet. Die is er niet en die komt er niet. Vooral niet met telkens terugkerende discussie over derogatie, verlaging van normen enz. Niemand wil meer dieren in Nederland, liever minder. En de politiek wil aantal dieren kunnen blijven reguleren. Het rechtse kabinet komt er niet of zit de rit niet uit. Dan komt er een linkser kabinet, en die willen helemaal geen afschaffing van rechten. Dus mensen die zeggen dat rechten er af gaan of in prijs gaan zakken, .......... droom verder. Wishful thinking.

 • no-profile-image

  knor knor

  Zeg Koetje Boe, wat is extensief? Er zijn al heel veel melkveebedrijven die mest af moeten voeren. Wist je dat? Dus zeker de helft van de melkveehouderij is niet meer extensief, kan mest niet op eigen grond plaatsen, vooral als normen verder naar onderen gaan. En laat het geen strijd tussen sectoren zijn of worden. Niet de ene sector ten koste van de andere sector. Het is gezamenlijk belang van sectoren om veestapel te kunnen blijven sturen. Stel dat de derogatie vermindert of verdwijnt, dan heeft melkveehouderij een nog groter probleem. En de varkenshouderij heeft in het verleden bewezen creatief te zijn. Als we geen rechten meer hoeven te kopen, kunnen we ook een vermogen investeren in mestverwerking, € 450,- per zeug en € 160,- per vleesvarken. Dan kan de veestapel heel fors groeien als het hier om gaat. Het is alleen de vraag of 'men'in Nederland meer dieren wil.

 • no-profile-image

  Pluimveehouder

  Hè mr. Brasil, uit alles blijkt dat je ons land al een tijdje verlaten hebt en euh, fosfaat brandt niet.............

 • no-profile-image

  Hans

  helemaal met je eens Koetje Boe, dierhouderij( incl varkens, kippen, konijnen geiten enz.) dient 100% grondgebonden te zijn. En dat kan door grond te kopen, huren, ruilen leasen enz. met om het simpel te houden zoveel kop van een diersoort per ha. exporteren van mest of mestverbranding en as exporteren moet verboden worden. De limiet van het aantal dieren is gerelateerd aan de beschikbare hectares. Iedereen weet dat er minder dieren moeten komen, en dat bereik je door boeren te exporteren en niet de stront. De groei is er uit en de opschaling is voorbij. NL boeren moeten stoppen met het "in de sector denken", en denken aan de toekomst van hun eigen boerenzonen.

 • no-profile-image

  john

  laat nederland maar snel een provincie worden van duitsland, dan zijn we van ons mestprobleem af.. wij hebben voldoende inwoners in een kring van 200 km om onze producten te verkopen. laat die mest ook maar 150 km de 'grens' over gaan. dan zijn wij ook grond gebonden. en het liefst in een geconcentreerde vorm om tansportkosten te besparen. of ik mijn mest nu van brabant naar groningen rijdt 250 km of 250 km naar rechts duitsland in maakt niet veel uit.

 • no-profile-image

  Praten voor eigen

  Hans, je begint goed met de relatie productie-consumptie om vervolgens uit te wijken naar mest. Waarom ? Laat ook Brazilië produceren hetgeen ze zelf consumeert.

 • no-profile-image

  Freek

  Goed ide nederland provincie van duitsland nog beter nederland en duitsland provincie van europa europa 1 land met verschillende provincies!!!

 • no-profile-image

  Pluimveehouder

  Ik zei al, je bent al een tijdje weg. Kijk even op www.bmcmoerdijk.nl/index2.php?pid=53

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Ambtenaar Den Haag, als jullie ambtenaren na gaan denken is er sowieso niet uit te komen. Kijk maar naar het gedrocht van een mestwet zoals we die nu hebben.

 • no-profile-image

  john

  in de eu worden de akkerbouwers en rundveehouders beschermd. pluimveehouders en varkenshouders doen alles op eigen kracht. onze import en export wordt alleen gecorrigeerd voor de kosten die wij extra moeten maken voor het duurdere graan uit europa. laat de tarwe hier 5 cent per kilogram duurder zijn dan buiten de eu.. dit betekent dat een varken bijna 330 * 5 / 100 = 16,5 euro meer kost om te produceren. En dit zijn ook de tarieven die betaald moeten worden om een varken binnen de eu te brengen en wat de exporteur krijgt om een varken buiten de eu af te zetten.

 • no-profile-image

  koetje

  Hans,uit jouw reacties kan ik af en toe lezen dat je vanuit het mestoverschot gebied bent geëmigreerd.Ik weet dat NL maar een stip op de kaart is,maar nogmaals hier in het noorden is geen mestoverschot maar een tekort.Als de stront hier in dit kleine landje niet goed wordt verdeeld,ja dat kan ik ook niet helpen.

 • no-profile-image

  Jantje

  Wie kan mij rechten leveren voor 0 euries of misschien het dubbele, zo ver ik weet zitten ze nog steeds rond de 150 euro, per kg fosfaat is dit altijd nog meer als bij kippen volgens mij????

 • no-profile-image

  Pluimveerechten

  Met de rechten wordt ook al gespeculeerd.
  Heb 30000 pluimveerechten in de lease,maar mijn handelaar zegt dat ik moet wachten. Samen hebben de heren de rechten feitelijk in hun bezit. Door niets aan te bieden drijven ze de prijs op.
  Gewoon minder kuikens houden en wachten tot 2015.

 • no-profile-image

  dirk

  Mijn handelaar zegt:Zo snel mogelijk je overige rechten verleasen want ik voorzie een flinke daling van de prijs.Raar zulke verschillende reacties!
  Maar diegene die denken dat de rechten in 2015 verdwijnen kan ik geruststellen,er is al gelekt door een hoge ambtenaar dat ook dit keer de datum weer uitgesteld gaat worden!!!!

 • no-profile-image

  Ambtenaar

  We denken na over mineralenrechten, maar gaan die niet baseren op historische varkensrechten, pluimveerechten, melkquotum, kalvertoeslagrechten, enz. Hier is namelijk nooit uit te komen. De waarde van "oude rechten" vervalt dus volledig over 4 jaar.

 • no-profile-image

  Pluimveehouder

  Dank hiervoor. Wat je roept moet nl. wel een beetje kloppen, anders lijkt e.e.a. te veel doorspekt met emotie over je vertrek. Dat we 3 keer teveel kip produceren klopt ook niet. We hebben in Nederland 40 milj. vleeskuikens die we gemiddeld op 2 kg. afmesten. Gemiddeld doet elke pluimveehouder 7,5 koppels per jaar. Van elke kip wordt 1/3 deel ingeslacht zodat we 400.000.000 kg produceren. Voor elke Nederlander is er dan 25 kg beschikbaar. Dit is maar een beetje meer dan de gemiddelde consuptie van 22 kg per hoofd van de bevolking.

 • no-profile-image

  Maak 't

  Dat is slim Pluimveehouder. We hebben teveel, dus het moet verbrand worden en de as waar dat teveel inzit, rijden we weer uit over de grond. Wat is Nederland toch slim!

 • no-profile-image

  Jacob de Vor

  "In de varkenshouderij tendeert de prijs juist naar nul." Dat klinkt ons als muziek in de oren.

 • no-profile-image

  koetje

  Laat dan alleen Brabant maar een Duitse provincie worden,scheelt al een flinke slok op de borrel.

 • no-profile-image

  veehouder

  Nou als de helft van alle groei plannen bij ons in de buurt uitgevoerd worden dan verdubbelt volgens mij de veestapel .

Laad alle reacties (35)

Of registreer je om te kunnen reageren.