Redactieblog

Grondprijs provincie Utrecht stabiel

De grondprijzen in de provincie Utrecht staan net als in de rest van het land onder druk. 

Door het beperkte aanbod van grond blijft het prijsniveau echter stabiel. Dat zegt makelaar Albert de Koning van De Koning en Witzier makelaars uit Waarder. In het westelijk deel van de provincie worden agrarische gronden voor 50.000 euro per hectare verhandeld.
"Je merkt dat de economische crisis wel effect heeft op de grondmarkt. Projectontwikkelaars zijn sinds eind 2008 niet meer actief op de grondmarkt in Utrecht. Dit zorgt ervoor dat er weinig agrarisch ondernemers worden uitgekocht, met als gevolg dat er minder ondernemers op zoek zijn naar een andere bedrijfslocatie", legt De Koning uit. In de markt vertaalt zich dat doordat bestaande bedrijven met voldoende oppervlakte maar met sterk verouderde gebouwen moeilijker verkoopbaar zijn. "Voorheen hadden de uitgekochte ondernemers voldoende middelen om nieuwe stallen te bouwen op dergelijke bedrijven. Die situatie is nu iets anders", aldus de makelaar.

In Utrecht zijn melkveehouders en de Dienst Landelijk Gebied de belangrijkste kopende partijen op de grondmarkt. "DLG koopt grond aan voor de aanleg van natuur en de Groene Ruggengraat. DLG is hiermee een belangrijke speler op de markt", zegt De Koning. De situatie op de grondmarkt in Utrecht is hiermee het afgelopen jaar niet erg veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. "De markt is alleen wat dunner geworden. Er is minder vraag, maar ook minder aanbod van grond en complete bedrijven. Hierdoor duurt het gewoon langer voordat je als koper het juiste perceel of bedrijf hebt gevonden, terwijl het als verkoper langer duurt voordat je een geschikte koper hebt gevonden. De markt staat zeker niet stil, maar het loopt allemaal gewoon wat moeizamer."

De verwachting voor de komende maanden is moeilijk te voorspellen. "De prijzen van landbouwgrond zijn erg afhankelijk van de opbrengsten van agrarische producten. Als de melkprijs goed is, zie je de grondprijs stijgen. Op basis van de economische situatie in Nederland en het effect hiervan op de vastgoedmarkt is te verwachten dat de prijzen van landbouwgrond verder onder druk zullen blijven. Maar tegelijkertijd zal de vraag naar agrarische grond toenemen vanuit de melkveehouderij, omdat het melkquotum wordt afgeschaft. Grond blijft een schaars product, waardoor je zou verwachten dat de extra vraag tot prijsstijgingen leidt. Het is nu moeilijk inschatten welke kant het opgaat."

Of registreer je om te kunnen reageren.