233 x bekeken 2 reacties

'Legalisering veehouderij niet zonder onderzoek'

Werkgroep Behoud de Peel maakt bezwaar tegen de legalisering van uitbreidingen van intensieve veehouderijen in de provincies Limburg en Noord-Brabant.

Volgens de organisatie is ten onrechte geen onderzoek verricht naar de gevolgen voor de ammoniakemissie. Met een beroep op de Crisis- en herstelwet (CHW) stellen de provincies dat een Natuurbeschermingswetvergunning voor uitbreidingen tot 7 december 2004 niet nodig is. De werkgroep betwist dat echter. Volgens voorzitter Wim van Opbergen is de voorgenomen legalisering namelijk in strijd met Europese regelgeving.

Door aanmelding als Vogel- of Habitatrichtlijngebied geldt voor de nabijgelegen natuur al zeker sinds halverwege de jaren negentig het beschermingsregime van Brussel. Dit betekent dat uitbreidingen van veehouderijen sinds die tijd alleen zijn toegestaan als er wat betreft de ammoniakuitstoot geen negatief effect heeft op de omgeving te verwachten valt, aldus Van Opbergen. De provincies hebben dat echter niet onderzocht en zijn van plan hoe dan ook groen licht te geven.

In drie gevallen heeft de werkgroep daarom inmiddels bij de Raad van State bezwaar ingediend tegen de Gedeputeerde Staten van Limburg. Van Opbergen verwacht dat dit aantal op korte termijn zal oplopen tot zeker tien, waarvan een deel Noord-Brabant betreft. Hij vermoedt dat de legaliseringskwestie in andere provincies nog op veel grotere schaal speelt.

Limburg kon vandaag niet op de kritiek reageren.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Herman Schober

    Natuurlijk prima dat er geprotesteerd wordt tegen deze waanzin. Alleen vind ik het jammer dat alleen het milieu-aspect - ammoniakuitstoot - wordt benadrukt. Waarom ook niet het dierenwelzijn er in betrekken? Dat is minstens zo belangrijk als de uitstoot van kwalijke stoffen

  • no-profile-image

    melkveehouder

    Herman, kun jij misschien een objectieve methode voor het meten van dierenwelzijn aanreiken? Dus geen regels bedacht achter het bureau, maar gewoon meetbaar c.q. tastbaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.