Redactieblog

Effect BBL-beleid op Gelderse grondmarkt

Het besluit van de provincie Gelderland om de aankoop van grond voor natuur stil te leggen, heeft effect op de grondmarkt in de provincie.

Dat ervaart makelaar Wouter Weenink van LTO Vastgoed uit Doetinchem. "Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) koopt doorgaans minder courante gronden die tegen natuurgebieden aanliggen. Sinds de aankoopstop worden deze gronden vrijwel niet meer verkocht, wat een prijsdrukkend effect heeft op deze grond", zegt de makelaar.

De handel in de courante percelen in Gelderland gaat door. "Er blijft vraag naar courante percelen met een gunstige ligging en een omvang van minimaal 4 of 5 hectare. Vooral als er meer melkveehouders in de directe omgeving van het perceel zitten, worden de gronden goed verkocht. De prijs van deze gronden is na de stijging van afgelopen jaren nu al geruime tijd stabiel", aldus Weenink.

De grondprijzen in Gelderland verschillen aanzienlijk. De ondergrens ligt bij 35.000 tot 40.000 euro voor de minder goede gronden en de gronden in minder gunstig verkavelde regio’s zoals bijvoorbeeld de Achterhoek. Kwalitatief betere gronden en gronden in de omgeving van de steden zijn met prijzen tussen de 50.000 en 60.000 euro per hectare aanzienlijk duurder.

Het aanbod van percelen komt vooral voort uit bedrijven die stoppen. "Ook merken we dat de discussie over de toekomst van de landbouwvrijstelling voor sommige ondernemers een reden is om grond te verkopen", zegt Weenink. Mogelijk verdwijnt deze regeling met belastingvrijstelling bij de verkoop van landbouwgrond.

Nieuwe spelers op de grondmarkt zijn beleggers. "Het gaat zowel om particulieren als bedrijven en stichtingen. De grond wordt vervolgens in pacht uitgegeven aan boeren. Hiermee zijn ook zij geholpen in hun bedrijfsvoering", vertelt de makelaar. De verkoop van complete bedrijven gaat in Gelderland gestaag door. "Er is volop vraag naar courante melkveebedrijven met een omvang van minimaal 30 tot 40 hectare. Bedrijven die kleiner zijn, kunnen voor een goede verkoop beter courant gemaakt worden, zodat ze goed verkocht kunnen worden", aldus de makelaar van LTO Vastgoed.

Bij de intensieve veehouderij verwacht Weenink een totale verandering. "Volgens voorspellingen gaat deze sector de komende jaren halveren. Ik verwacht dat 70 tot 80 procent van deze bedrijven niet voor varkens- of pluimveehouderij verkocht wordt, maar een andere bestemming krijgt."

Of registreer je om te kunnen reageren.