Redactieblog

39 reacties

Cees 't Hart: de man van meer dan een miljoen

De melkprijs daalde in 2009 met bijna 25 procent. Cees 't Hart, topman van FrieslandCampina, kreeg dat jaar 25 procent meer. Om precies te zijn: 1.140.000 euro.

Dat is inclusief een royale bonus. Hij stond in de top drie van de niet beursgenoteerde ondernemingen. Wij, de boeren, passen goed op onze directeuren. Zelfs als we verlies lijden. Want dat tekende het jaar 2009. Sterk dalende melkprijzen. Acties om die te verhogen en veel ellende aan de keukentafel. Wanhoop in boerengezinnen om de touwtjes aan elkaar te knopen. Opvolgers, die toch maar afhaken. Ze willen niet zo leven als de ouders.

In datzelfde jaar krijgt de topman FrieslandCampina een vorstelijk salaris en een daarbij passende bonus. Die zal wel gerelateerd zijn aan de winst van FrieslandCampina. Daar geldt dus duidelijk: hoe lager de melkprijs voor de boer, hoe hoger de winst. En dus hoe hoger de bonus. Anders gezegd, de top van FrieslandCampina, die een bonus krijgt, heeft belang bij een lage uitbetaling van de melkprijs en een hoge winst.

Gefeliciteerd, meneer ’t Hart, dat u het zo voor elkaar heb gekregen. Geen felicitaties voor onze bestuurders, die dit salaris bepalen. Hoe kun je de plus 25 procent voor de directeur verklaren, terwijl de boeren min 25 procent krijgen? Daar is geen verklaring voor. Alleen dat de afstand tussen de bestuurders en de boeren enorm groot is. Bij ongewijzigd beleid wordt dat alleen maar groter.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Boer

  Wordt het nu zo langzamerhand niet eens tijd, dat RFC gewoon de lonen en bonussen van de topmensen publiceert. Vroeger was het normaal en wist elkaar boer, wat de direkteur van de Coöperatie verdiende en kon je zelf gewoon vaststellen of hij dat salaris echt verdiende . Stop met dit geheimzinnig gedoe, want in het sprookje dat bij een slechtere beloning alle goede mensen naar het buitenland vertrekken, geloven we niet meer.

 • no-profile-image

  Gerrit de Zakkenvuller

  Graaien kun we allemaal....alleen is de ene meer begenadigd dan de ander...

 • no-profile-image

  mannes lohuis

  Dat is 3123.29 euro per dag wat is gappen/stelen/roven/verrijken/ en dan de melkprijs in julie laten zakken wat een beleid/lef heeft de top Laat diezelfde TOP ook hier even reageren op persoonlijke tietel.......

 • no-profile-image

  frank b

  Het zoveelste bewijs dat de top van RFC geen enkele band meer heeft met de boeren en deze leden niet anders ziet dan leveranciers ipv leden.

  Het eens zo mooie idee van de coöperatie, het zo goed mogelijk vermarkten van de melk, teneinde een zo goed mogelijke melkprijs te genereren, is door de bestuursleden in alle lagen van RFC verkwanselt. Wat boven aan wordt ''voorgesteld'' wordt klakkeloos overgenomen door de ledenraad en mocht er onverhoopt toch tegengas komen van de leden, kun je er eigenlijk wel vanuit gaan dat men zich niet in het commentaar kan vinden en dat het terzijde wordt gelegd.

  Tis triest dat zo weinigen de arrogantie zien die ten toon gesteld wordt. Het laatste 10 jaren plan krijg je in de vorm van een kleine flyer. Mooie beloftes en maar hebben over de prestatietoeslag. Over een garantieprijs wordt geen letter geschreven. Dát is toch een essentiëel onderdeel, de prestatietoeslag moet het toetje zijn. Zoals ze het nu voorstellen lijkt het meer op droog brood voor ons en een 6 gangen diner voor de bestuursleden.

 • no-profile-image

  Patrick

  Spannend, of Cees 't Hart zelf hier op dit forum uitgaat leggen hoe het zit. Bestuurders van coöperaties willen normaal altijd graag uitleggen als er onduidelijkheden zijn. Misschien gaat Cees wel uitleggen, dat ie het gewoon waard is, en dubbel en dwars verdient heeft. Misschien is ie wel zo goed dat is onmisbaar is voor FC, zonder hem heeft FC waarschijnlijk geen bestaan. Dat hij volgend jaar weer 25% erbij wil hebben, want ja het is niet makkelijk in deze 'çrisis', en al die klagende boeren is ook niet makkelijk, laat staan al de wijsneuzen op diverse forums die overal een mening over hebben, tja en nu waarschijnlijk nog kamervragen over de 1.140.000 euro ook nog, hoeveel? Ja 1.140.000 als baas van een COÖPERATIE. Nee, het zijn geen makkelijke tijden voor graaiende topmannen.

 • no-profile-image

  Hertog Jan

  Zij die leiding geven hebben veelal alle maatstaven verloren, want in hun kleine wereldje draait alles om hen!

 • no-profile-image

  Wolter

  Het ergst vind ik dat de heer 't Hart vorig jaar 25 procent meer salaris kreeg, terwijl wij als boeren een kwart minder melkgeld kregen. Dat nog afgezien van de hoogte ven het bedrag. Het heeft ook met fatsoen te maken. Als de leden het allemaal veel slechter hebben dan kun je het toch niet maken dat de directie - en dat zullen alle directieleden zijn en niet alleen de heer 't Hart - zoveel meer krijgt. Hier ligt duidelijk het falen van een bestuur. Die had dit nooit mogen toestaan. Het is zaak dat we hier in de ledenvergaderingen eens een hartig woordje over spreken.

 • no-profile-image

  Han

  geachte forum leden, de heer Cees 't Hart heeft echt een zeer zware taak. Denk je eens in, dat je van een inkomen van meer dan een miljoen zoveel mogelijk buiten de belasting wilt houden en dat in een tijd van dalende huizenprijzen en kans op hypotheekaftrek afschaffing? Hoe zouden jullie dat doen Cees wacht op een goed advies en heeft er best een >paar centjes< voor over GEEN %%. Ik stel voor, geef hem de bonus in de vorm van aandelen + leveringsplicht (niet overdraagbaar). Wie heeft een beter en passender voorstel?

 • no-profile-image

  anti

  Hieronder staan genoeg sukkels die in het FC bestuur willen.

 • no-profile-image

  Eerlijk

  Zo, weten de boerkes plotsklaps waarom er gefuseerd moest worden.

 • no-profile-image

  Veehouder

  Blijkbaar is de top van de cooperatie alleen voor zich zelf bezig! Het is schandalig, er zijn nog mensen die nog veel van de cooperatie te goed hebben.
  Daarvoor moeten ze naar de rechter om hun geld terug te krijgen. Van de gure spelletjes die ze spelen om aan de macht te blijven wordt je niet goed. Ze zijn daarom ook nalopers in de melkprijs. Helaas is de cooperatie er niet meer voor de boer. Het moet weer terug naar eerlijk zaken doen en zeker goed uitbetalen voor de boer. Anders legt deze het loodje na een leven van hard werken.

 • no-profile-image

  Maak 't

  De onrust onder boeren zal zich inderdaad beperken tot wat gesputter. Daarom zal die arrogantie blijven, dat weten ze en daarom kunnen ze gewoon doorgaan met dit soort praktijken.

 • no-profile-image

  Gert

  Van Weperen was vroeger een soort vergaderboer. Hij zat in vele landelijke besturen, maar moest daarmee stoppen. Waarom weet ik niet, maar misschien wel omdat hij niet paste in het bestuurderswereldje. Nu staat hij uitgerangeerd aan de zijkant en kan alleen nog maar dingen roepen. Zonder effect, want zijn mening telt niet meer. Dat neemt niet weg dat ik het honderd procent met hem eens ben. Maar het is niet belangrijk wat je denkt, maar wat je bereikt. Dat geldt ook voor de oud-bestuurder Van Weperen.

 • no-profile-image

  Henk

  Onfatsoenlijk. Bij de banken leidde het tot de kredietcrisis omdat onverantwoorde producten werden verkocht. Bij FrieslandCampina leidt het tot een lagere melkprijs voor de boeren. Dat onze bestuurders dat toestaan. Hoe is het mogelijk. Ze lopen gewoon aan de hand van de directeuren.

 • no-profile-image

  Patrick

  Daarom is Friesland Campina ook geen Coöperatie. Tel daar al die euro's van managers en bestuurders nog bij op. Wel zeker moet er werk verricht worden, maar dit is pure zelfverrijking. In die laag schuift men het naar elkaar toe, en keurt men dit gewoon toe door 'besluitvorming'. Ook overnames zijn een spel van enkelen die grote bedragen verdelen door bonussen op deze projecten. Als coöperatie zou dit echt niet moeten kunnen 1.140.000 euro. Ik ben benieuwd naar de uitleg van FC en gretige Cees. Als je lid bent stuur een mail naar FC. Zelf zou ik Cees 't Hart(eloos) dumpen in een 3e Wereld land, waar zijn bedrijf net melk gedumt heeft en boerenfamilies kapot heeft gemaakt (goed beleid Ceesje vooral zo doorgaan), hij mag een rugzak meenemen met basis dingen, hij mag dat volstoppen met 1.140.00 euro and 50 euro biljetten. En kijken hoe ver ie komt, en ben bang dat die biljetten als oud-papier in het vuur gaat om een dagelijkse kost van de koken. Ja Cees, echte waarde ken je niet, wel lekker op kantoor 1.14.000 euro opstrijken als multinational, en zeggen ik ben een coöperatie.

 • no-profile-image

  boertje van buten

  Ja dat komt ervan als de melkprijs afgestemd wordt op het resultaat van anderen, wat dan Garantieprijs heet.
  Dan kun je in een voor je leden beroerd jaar lekker veel winst maken. Deze winst komt ten goede aan directie en medewerkers,want tel er maar op dat niet alleen Kees hiervan profiteert. Zo gaat het helaas bij alle grote cooperaties!!

 • no-profile-image

  Jantien

  Het interesseert mijeigenlijk geen mallmoer wat zo'n meneer 't Hart verdient. Alhoewel het inderdaad onfatsoenlik is in slechte tijden voor de boer zoveel meer te verdienen. Belangrijker is het of hij er voor kan zorgen dat wij een goede melkprijs krijgen. En daarover heb ik wel zorgen. Het bestuur van FrieslandCampina zou moeten zegge: een hoog inkomen?, OK, maar dan ook een hoge melkprijs voor onze leden. En daar schort het aan.

 • no-profile-image

  Patrick

  Toevoeging, kamervragen verwacht ik dus van de CDA, de partij voor boeren. Partij die coöperaties hoog in het vaandel heeft staan, die voor haar achterban door het vuur gaat, en vaak een extra stap zet. Ze zitten toch al in een crisis overleg over de nieuwe CDA koers en waarom het allemaal zo slecht ging met de verkiezingen. Zat Albert Jan Maat (LTO) ook niet in die task groep om de CDA weer richting te geven? Dat lijkt me de man om deze vragen te stellen samen met Astma. Voor Maat zal het een dubbel gevoel zijn als stroman en marionet van de FC bestuurders.

 • no-profile-image

  Ingrid

  Ik ben geen boer, maar heb veel vrienden op het platteland. Wat ik niet begrijp is dat deze boeren in hun coöperatie accoord gaan met een dergelijke hoge beloning. Hun klagen over een te lage melkprijs klopt dan ook helemaal niet. Anders zouden ze niet zulke graaiers in dienst nemen. Kennelijk is de Europese subsidie voor boeren nog te hoog. Die kan dus best omlaag en dan het geld bestemmen voor het welzijn van dieren. Dat lijkt mij als consument beter te verteren. Want een boerenmedewerker als 't Hart meer dan een miljoen meegeven, dat kan echt niet meer in deze tijd.

 • no-profile-image

  Boer

  Boeren, nu massaal je regiolid bellen om een verklaring.

 • no-profile-image

  Gerard Veehouder

  Wanneer FC een particulier bedrijf zou zijn kon je nog enigszins begrip voor het salaris hebben. Het is absurd hoog, maar hij zal het dan wel waard zijn/verdiend hebben. Maar het kan toch niet zo zijn dat een COOPERATIE zulke bedragen aan bestuurders uitkeert. Dit is echt te gek voor woorden en vandaag staat zelfs in het AD dat FC verwacht dat de onrust onder boeren niet groot zal zijn. Wat een arrogantie! Bah

 • no-profile-image

  Anton

  Het is niet erg dat de heer 't Hart heeft bedongen zoveel te verdienen. Het is wel erg dat onze vertegenwoordigers, onze boerenbestuurders, daar in toestemmen. Dat betekent dat ze elk gevoel voor de achterban hebben verloren. Dat valt hun zwaar aan te rekenen.

 • no-profile-image

  Enos

  Boeren zijn gewend om alles te slikken. Vroeger werden ze door de kerken dom en onneuzel gehouden. Nu door de "vertegenwoordigers"uit de sector en het LEI etc.

 • no-profile-image

  Melkveehouder Wim.

  Wat een ergerlijk VALS-STEMMINGSMAKENDE blog van Vergaderboer!
  Ook wij melkveehouders kunnen ons "maatschappelijk verantwoord en kostendekkend" uit laten betalen.
  Vraag er om, en 't Hart regelt het voor u. (!)

 • no-profile-image

  Dirk

  Wat bedoel je eigenlijk, Wim uit Suameer? Waarom zou vergaderboer de vinger niet op de zere plek mogen leggen? De Balkenende-norm likt op ongeveer 180.000 euro. De specialisten mogen maximaal 285.000 verdienen. Hoe kun je een inkomen van meer dan een miljoen dan normaal vinden? Ik denk dat er een deukje in je hersens zit Wim. Anders zou je niet zo reageren.

 • no-profile-image

  Frits

  Is dat met of zonder vakantiegeld? Tja het lijkt veel, maar het leven wordt natuurlijk steeds duurder...Zo ook voor FC bestuur snuiters. Zolang we allemaal nog dik ons quotum volmelken en superheffing betalen kunnen we ook prima de topmensen een miljoen teveel betalen. Cees vraag niet hoe het kan, profiteer d'r van....

 • no-profile-image

  gb

  dit is des te pijnlijker omdat elke sukkel FC kan besturen. De boer is n.l. sluitpost. Geld tekort? Dan maar een halve of een hele cent van de melkprijs af,(of nog meer)

 • no-profile-image

  melkveehouder

  De leden van Friesland Campina worden enorm geschoffeerd door hun directeur, dat is nu in ieder geval wel duidelijk.
  Ik begrijp ook niet hoe zo'n vent ooit nog een groep boeren geloofwaardig toe kan spreken. Het is een ordinaire zakkenvuller waarvoor maar een ding belangrijk is, zijn eigen belang.

 • no-profile-image

  Marcel

  Als je iets fatsoen in je lijf hebt wil je zo'n salaris niet eens in zo'n jaar, als het de boeren goed gaat heb ik er geen problemen mee, maar solidariteit lijkt me gepast.

 • no-profile-image

  GErt

  Het systeem van betaling is dus fout. Ze zouden de directeuren moetenuitbetalen naar de hoogte van de uitbetaalde melkprijs. Een hoge melkprijs, dan ook een hoog salaris. Een gemiddelde melkprijs, zoals nu, dan ook een gematigd salaris. Zoals het nu gaat lijkt het nergens naar.

 • no-profile-image

  Bestuurslid

  Nou vooruit dan, ik leg het eenmaal uit. Je hebt luxe paarden en je hebt werkpaarden. Collega's die domme boeren blijven en dan de geletterden zoals mij, die in het bestuur van de coöperatie gaan en ook tonnen opstrijken. Verschil moet er blijven jongens.

 • no-profile-image

  eerlijk

  Bescheidenheit? Alles was recht ist
  Ich nehme alles, auch wenn es schlecht ist
  Ich werde nie satt, Ich werde nie satt
  Es ist besser wenn man mehr hat!
  Mehr! Mehr! Mehr! Mehr! Mehr! Mehr! Mehr!
  Viel Mehr!
  Bin nie zufrieden
  Es gibt kein Ziel, gibt kein genug
  Ist nie zuviel
  All die andern haben so wenig
  Gebt mir auch das noch
  Sie brauchens eh nicht

  Bron: http://www.youtube.com/watch?v=ZvOPFl03JvU

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ach ja natuurlijk, de beste man had het over zijn eigen salaris toen hij aangaf dat het na de fusie snel beter zou gaan! Wij hadden kunnen weten dat wij wederom gen@@id zouden worden. Op de ledenvergadering mag je niet vragen wat de directie verdiend, dat is niet netjes toch. Nu weten wij waarom!

 • no-profile-image

  Gerard

  Wij moeten niet zo moeilijk doen. Wij krijgen een marktconforme melkprijs - is laag - en Cees 't Hart krijgt een marktconforme beloning. En die is hoog, te hoog. Conclusie: we hebben het verkeerde vak gekozen.

 • no-profile-image

  Albert

  Ik vind niet dat de heer 't Hart moet uitleggen waarom hij zoveel verdiend, maar het bestuur. Die stelt de salarissen vast. Gewoon onze collega's dus. Dus Wantenaar en Attema, in de pen en leg uit waarom 't Hart zes keer de Balkenende-norm mag verdienen, terwijl als eigenaren van de coiöperatie verlies leden. Het mooist was op dit forum, maar het mag ook in het ledenblad. Ik kijk er naar uit.

 • no-profile-image

  rose both

  Beste gert.

  Het is wel degelijk belangrijk wat je denkt als je tenminste daarmee ook wat doet,want de combinatie bepaalt wat je bereikt. Storm en tegenwind komen daarbij altijd op je pad.

 • no-profile-image

  Boer

  Het lijkt mij tijd worden, dat Van Weperen in het bestuur van RFC komt.
  In Nieuwe Oogst van 6 aug. heeft hij een uitgesproken mening voor de beloningsstructuur van de zuivelcoöperatie en de openheid hierover naar de leden toe. Veel melkveehouders zullen hier denk ik net zo over denken. Of vergis ik mij en vinden boeren dit een passende beloning, die over een aantal jaren misschien het dubbele is.

 • no-profile-image

  Gerard

  Van Weperen heeft inderdaad groot gelijk. Alleen hij heeft ook niets te vertellen. En het feit dat hij als lid op de vergadering geen antwoord kreeg op zijn vraag hoe hoog het salaris was is natuurlijk helemaal te gek. Dat is de leden dom houden, terwijl het in alle kranten staat. Net alsof boeren niet kunnen lezen. En ze wekken de schijn dat ze wat hebben te verbergen. Zo'n Wantenaar is het niet waard boerenvoorzitter te zijn. Zo vervreemdt de coöperatie zich van zijn leden.

 • no-profile-image

  Boerin

  De graaicultuur lijkt elke dag groter te worden je kunt geen krant opslaan of iemand heeft voor niet functioneren weer tonnen of miljoenen meegekregen.
  Maar dat onze coöperatie hier ook mee te maken zou krijgen hadden we bij de fusie nog niet durven dromen, we droomden wel van een hogere melkprijs.
  Hopelijk blijkt in de toekomst dat 't Hart zijn loon meer dan waard is.

Laad alle reacties (35)

Of registreer je om te kunnen reageren.