Redactieblog

317 x bekeken

130 bedrijven zitten boven fijnstofnorm

In Nederland zijn 130 veehouderijbedrijven die binnen een jaar tijd de uitstoot van fijnstof moeten verminderen.

Dat zegt de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) op basis van informatie van Vrom.

"Deze bedrijven zijn in de meeste gevallen nog niet geïnformeerd door de gemeente, maar ze moeten voor juni 2011 de uitstoot verminderen als Nederland in aanmerking wil komen voor de Europese derogatie voor fijnstof", legt Harry Ketels van de NVP uit.

Nederland stoot volgens Europese regelgeving te veel fijnstof uit. Omdat dit probleem niet op korte termijn opgelost kan worden, wil Nederland volgend jaar derogatie aanvragen voor de fijnstofnormen in Brussel. Voorwaarde voor deze derogatie is dat individuele bedrijven de norm niet overschrijden. Hiervoor heeft het ministerie van Vrom bedrijven onderzocht op fijnstofuitstoot.

Uit dit onderzoek blijkt dat 130 bedrijven de norm overschrijden. Het gaat hoofdzakelijk om pluimveebedrijven en enkele varkensbedrijven. De overschrijding varieert van enkele tientallen procenten tot meer dan 100 procent. "Dat laatste komt naar verwachting ook uit de omgeving", zegt Ketels. Alle bedrijven hebben een hinderwetvergunning en voldoen aan de milieunormen, de fijnstofnorm komt hierbij.

"Door alle aandacht voor ammoniak is er te weinig aandacht geweest voor fijnstof. Veehouders worden nu opgezadeld met iets waar ze niets aan kunnen doen. Er zijn nog geen goede technieken om het fijnstofprobleem eenvoudig op te lossen in alle stalsystemen. Er wordt wel gewerkt aan gecombineerde luchtwassers, waterwassers, ionenwisselaars en biobedden, maar die zijn nog niet praktijkrijp", zegt Ketels.

De NVP wil op alle fronten meewerken aan een oplossing, maar vindt dat de verantwoordelijkheid bij de overheid moet liggen. "Dat geldt voor zowel het bieden van een technische oplossing als een financiering daarvan.” Als bedrijven niet aan de norm voldoen kan de milieuvergunning ingetrokken worden. ”Maar ik verwacht dat we tot een oplossing komen", zegt Ketels.

Of registreer je om te kunnen reageren.