Redactieblog

Markt Overijssel blijft in beweging

De grondmarkt in Overijssel is nog in beweging. Dit in tegenstelling tot diverse andere provincies, waar de markt voor agrarisch vastgoed vrijwel stil ligt.

Dat zegt makelaar André Olden van LTO Vastgoed uit Zwolle. "In Overijssel zijn diverse projecten die ondanks de economische crisis gewoon doorgaan. In Overijssel wordt nog steeds landbouwgrond aangekocht voor de aanleg van natuur, voor Ruimte voor de Rivier en voor de aanleg van infrastructuur. Daarnaast vinden er grondtransacties plaats die voortkomen en onderdeel uitmaken van vrijwillige kavelruil projecten. Dit zorgt ervoor dat er beweging in de markt blijft", aldus Olden. Wel is te merken dat ook de overheid te maken heeft met een maximumbudget voor de aankopen. "Op sommige plaatsen wordt iets terughoudender aangekocht. Tegelijkertijd zijn er bij Deventer en Zwolle aankoopplichten voor Ruimte voor de Rivier."

In Overijssel zijn merkbaar minder transacties dan vorig jaar. Percelen van een mooie omvang die goed ontsloten zijn en van goede kwaliteit worden nog altijd voor goede prijzen verkocht. Kleine percelen van 1 of 2 hectare gaan moeizamer. Dit resulteert voor deze gronden in een prijsdaling van 2.500 tot 5.000 euro per hectare. Bij de betere gronden is het prijsniveau licht tot niet gedaald. "Zeker als buurmans grond te koop komt, gaan ondernemers grondaankoop serieus overwegen."

Het prijsniveau van agrarische gronden in Overijssel is over het algemeen stabiel. In het Sallandse deel van Overijssel worden prijzen betaald van rond de 50.000 euro per hectare. In Twente ligt het prijsniveau hier ruim boven. Dit komt onder andere doordat er in deze regio ook boomkwekers actief zijn.

De handel in complete bedrijven is heel verschillend. "De handel in varkensbedrijven loopt aardig door. Er zijn wel ondernemers die overwegen te stoppen met het oog op de welzijnsregels van 2013. Deze bedrijven worden aangeboden voor woningbouw (Rood voor Rood), of gekocht door andere ondernemers. Zo kunnen ze een schaalsprong maken, dat is goedkoper dan het eigen bedrijf aanpassen en uitbreiden."

Melkveebedrijven worden in Overijssel weinig verkocht. "Het aanbod is beperkt en bedrijven zijn relatief duur. Je ziet dat melkveehouders dan eerder naar Drenthe of Groningen gaan, omdat ze daar voor hetzelfde bedrag een groter bedrijf kunnen kopen", zegt Olden.
"Varkenshouders en melkveehouders zullen de balans opmaken en besluiten of ze stoppen of doorgaan. Deze keuze heeft effect op de grondmarkt", aldus Olden.

Of registreer je om te kunnen reageren.