Redactieblog

281 x bekeken 1 reactie

Gezamenlijke signalering ziekten dier en mens voortgezet

Er komt in Nederland een vast overleg tussen humane medici en veterinairen over opvallende signalen op het gebied van zoönosen.

Dat heeft landbouwminister Gerda Verburg toegezegd bij het in ontvangst nemen van het rapport over de aanpak van zoönosen van Emzoo. In het project werd in een pilot regulier overlegd tussen humane medici en veterinairen die de eerste signalen van opmerkelijke ziekten vanuit beide werkgebieden krijgen. Dit blijkt een succes. Het project wordt naast specialisten uit de veehouderij uitgebreid met specialisten op het gebied van vectoren, wilde dieren, paarden en huisdieren. In de pilot heeft de werkgroep een zoönose aan het licht gebracht: vlekziekte.

Naast signalering moet meer ingezet worden op risicobeoordeling en risicomanagement van nieuw voorkomende dierziekten die ook voor mensen risico vormen.

Samenwerking en respect is volgens Verburg de basis voor een goed werkend systeem. "Er is geen leidende partij. Het gaat om een gelijkwaardige samenwerking waarbij deskundigen elkaar verstaan. Ook bij Q-koorts staan de ministeries van VWS en LNV er samen voor. Hierbij moet verantwoordelijkheid genomen worden voor de volksgezondheid, maar ook is het gerechtvaardigd het belang van de veehouderij mee te nemen."

Eén reactie

  • no-profile-image

    gefrustreerde geitenhouder

    Beste Continho, was het niet zo dat in 2006 of eerder al melding is gemaakt van abortusgevallen bij melkgeiten door Q koorts?
    Wat heeft het RIVM toe gedaan?
    Later kwam er een overkill aan maatregelen omdat men het allemaal niet wist en geen enkel risico wilde nemen, ook niet al waren de geiten allemaal al gevaccineerd. Zal dat de bereidheid om iets te melden bevorderen? Ik zou het gemobiliseerde verkeer ook maar verbieden want dat is ook niet zonder risico. Wat wel zeker is is dat we met ons poldermodel voorlopig nog niet uit de (economische) crisus komen omdat een ieder denkt er overal iets van af te weten en naar echte feiten niet gekeken wordt.

Of registreer je om te kunnen reageren.