Redactieblog

Enzoo: betere afspraken over signalering

Het veterinaire en humane domein moeten afspraken maken over signalering en bestrijding van zoönosen, zowel over de uitvoerende aspecten als over risicomanagement, beleid en risicocommunicatie.

Daarnaast moet een gezamenlijke signaleringstructuur komen voor alle aanwijzingen op een mogelijke zoönose bij mensen, landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren, wild, exotische dieren, paarden en vectoren die relevant zijn voor de volksgezondheid of de diergezondheid.

Dat staat in een rapport over de tracering van nieuwe dierziekten die ook een risico vormen voor mensen. Het rapport wordt overmorgen aangeboden aan landbouwminister Gerda Verburg. De Faculteit Diergeneeskunde het Centraal Veterinair Instituut van de Wageningen UR en het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM hebben een gezamenlijke studie gedaan in het Emerging Zoönosen-programma EmZoo om de risico’s van 86 zoönosen in kaart te brengen.

Uit het onderzoek van EmZoo blijkt dat het huidige systeem voor signalering van problemen bij landbouwhuisdieren goed is ingericht. Bij andere diersoorten is de ontwikkeling van een systeem of verbetering van een systeem noodzakelijk. Voor ziekten die voor het alarmeringssysteem in aanmerking komen is een lijst gemaakt met 86 ziekten. Hier staan onder andere salmonella, Q-koorts en vogelpest op.

Of registreer je om te kunnen reageren.