Redactieblog

Ceja: geen nationalisering landbouwbeleid

Het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) moet niet gerenationaliseerd worden.

Dat zegt Joris Baecke, voorzitter van de Europese jonge boerenorganisatie Ceja tijdens de Europese ministerraad in het Spaanse Merida. Tijdens het overleg van Europese landbouwministers wordt onder andere gesproken over het toekomstige landbouwbeleid.

"Het GLB moet een gemeenschappelijk beleid blijven. Renationalisatie zou afbreuk doen aan het gemeenschappelijk beleid. Nationalisering van het beleid leidt tot een verstoring van het beleid, wat leidt tot een ongelijk speelveld", zegt Baecke. Tijdens de ministerraad heeft Ceja benadrukt dat de toekomst van het GLB van groot belang is voor jonge ondernemers. "Op dit moment is slechts 7 procent van de agrarisch ondernemers jonger dan 35 jaar. De noodzaak van sterk beleid voor deze jonge ondernemers is enorm. Een aantal zaken moeten veilig gesteld worden om de toekomst van de landbouw veilig te stellen", zegt Baecke.

Jonge agrariërs

Ceja merkt dat de jonge agrariërs kunnen bieden waar de Europese Unie om vraagt. "We kunnen voldoen aan de voorwaarden van voedselveiligheid, voedselzekerheid, klimaat, milieu, biodiversiteit en natuur en kwalitatief goed voedsel. En we kunnen zeker ook gaan voldoen aan de EU 2020-doelen, zeker als het gaat om werkgelegenheid, economische groei, onderzoek en ontwikkeling en innovatie. Maar daarvoor moet het beleid wel maatregelen nemen zodat we deze doelstellingen kunnen realiseren", vindt Baecke. Hij heeft in de ministerraad ook aandacht gevraagd voor de steun aan jonge ondernemers. "Tijdens de healthcheck is het budget voor jonge ondernemers verhoogd van 55.000 naar 70.000 euro per jonge ondernemer. Een groot aantal landen, waaronder Nederland, maakt hier geen gebruik van. Dat is een gemiste kans", aldus Baecke.

Of registreer je om te kunnen reageren.