Redactieblog

1 reactie

'Voortgang systeem transport goed'

De Nederlandse Bond voor Handelaren in Vee (NBHV) is positief over de voortgang van een nieuw kwaliteits-systeem voor veetransport en het verzamelen van vee.

"Het ziet er goed uit. Alle andere schakels in de keten doen mee aan het nieuwe kwaliteitssysteem", aldus voorzitter Piet Thijsse van de NBHV.

Over een kwaliteitssysteem voor veetransport is veel onrust geweest. Na een aantal incidenten met veetransport heeft de NBHV samen met Saveetra het kwaliteitskeurmerk Dierwaardig Vervoer ontwikkeld, vooral voor de varkenssector. Partijen als de Dierenbescherming wilde hier echter niet aan meewerken omdat ze niet akkoord gingen met een sector die zichzelf keurt. In samenwerking met het Productschap is nu gewerkt aan een nieuw kwaliteitssysteem.

De NBHV vindt dat gecertificeerde bedrijven versoepelingen van regels moeten krijgen. "Er moet een stimulans zijn voor deelname. De regelgeving is nu zeer streng en rigide. Hier zijn best versoepelingen mogelijk. Als de overheid wil dat de sector zelf haar verantwoordelijkheid neemt, moet daar ook iets tegenover staan. Als alle regels worden gecontroleerd, kan de overheid het beter zelf regelen. Dan is het kwaliteitssysteem niet nodig", legt Thijsse uit.

Met de versoepelingen wil de NBHV niet tornen aan bijvoorbeeld welzijnsregels. "We willen dan wel verruiming voor bijvoorbeeld het aantal adressen waar een kalvertransport mag lossen. Volgens de huidige regels mag dit op maximaal twee adressen. Wij stellen voor dat dit voor gecertifceerde transporteurs naar twee tot vier bedrijven wordt verhoogd." Een ander voorbeeld is het verschil tussen stal- en klepkeuring. Hierbij is nu ook al een verschil tussen gecertificeerde transporteurs en niet-gecertificeerde bedrijven. Het nieuwe kwaliteitssysteem wordt naar verwachting voor de zomer goedgekeurd, waarna het kort daarna in werking zal treden.

Eén reactie

  • no-profile-image

    iemant die het blikken zat is

    en hoe zit het met de slaghamer

Of registreer je om te kunnen reageren.