Redactieblog

Vleesvarkens scoren beter, zeugen minder

Vleesvarkenbedrijven hebben in het eerste kwartaal van 2010 een beter saldo behaald dan in het eerste kwartaal van 2009.

Dat blijkt uit onderzoek van het landbouweconomisch instituut LEI van de Wageningen UR. Een gemiddeld bedrijf van 1.500 vleesvarkens behaalde in het eerste kwartaal een saldo van 13.000 euro. Dat is aanzienlijk meer dan de 4.000 euro in het eerste kwartaal van 2009, en ook beter dan de 7.000 en 8.500 euro in 2007 en 2008.

De betere resultaten zijn vooral het gevolg van lagere voerprijzen en lagere biggenprijzen. De biggenprijzen waren zeker in vergelijking tot de vleesvarkensprijzen laag in januari. Op kwartaalbasis levert dit een voordeel op van 6.000 euro per bedrijf. Door 10 procent lagere voerkosten werd ook ongeveer 6.000 euro per bedrijf bespaard.

De vleesvarkensprijzen waren in het eerste kwartaal gemiddeld 4 cent lager per kilogram geslacht gewicht dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze lagere prijs werd goed gecompenseerd door de lagere kosten.

Met het saldo van 13.000 euro kunnen de variabele kosten betaald worden. De overige kosten als mestafzet, huisvesting en algemene kosten kunnen hiermee echter niet betaald worden. Vleesvarkenshouders blijven hierdoor - net als voorgaande jaren - in de rode cijfers.

Lager saldo voor zeugenhouders

Bij zeugenhouders leidt de lage biggenprijs juist tot een minder goed resultaat in vergelijking met het eerste kwartaal van 2009. Een bedrijf met 450 zeugen behaalde gemiddeld een saldo van 69.000 euro, 12.000 euro minder dan in 2009. De daling werd veroorzaakt door een lagere biggenprijs. In januari was deze 8 euro lager dan in 2009, in maart was dit nog 4 euro. De voerprijs was in dezelfde periode 8 procent lager dan in 2009, maar met dit voordeel kan de lagere biggenprijs niet worden gecompenseerd.

Volgens de onderzoekers van het LEI houden zeugenhouders ondanks een lager saldo ook na aftrek van toegerekende en niet-toegerekende kosten nog een redelijk inkomen over.

Of registreer je om te kunnen reageren.