Redactieblog

767 x bekeken

Registratie medicijnen bij vleeskalveren

Het diergeneesmiddelengebruik in de vleeskalversector wordt per 1 juli 2010 centraal geregistreerd.

In het kader van het Masterplan Antibiotica Vleeskalveren heeft het bestuur van het Productschap Vee en Vlees (PVV) besloten om in de regeling IKB Vleeskalveren een centrale database voor de registratie van aangeleverde diergeneesmiddelen op kalverbedrijven in te voeren.

Dierenartsen leveren vanaf 1 juli de gegevens over het middelengebruik aan bij de database Infokalf. De database wordt beheerd door de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector, van IKB. Ook de diergeneesmiddelen die vanaf 1 januari van dit jaar op de bedrijven zijn ingezet worden in het systeem gezet.

De aanlevering door dierenartsen kan op twee manieren plaatsvinden; door rechtstreekse levering aan Infokalf, of via levering aan VetCIS. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de specificatie van de aan te leveren gegevens en de wijze van aanleveren voor InfoKalf.

Door de centrale registratie worden kengetallen bekend waarmee kalverhouders het antibioticagebruik kunnen spiegelen aan dat van collega’s.

Of registreer je om te kunnen reageren.