Redactieblog

317 x bekeken 44 reacties

Ook dierrechten voor melkvee?

Het toekomstig CDA-kamerlid Jaco Geurts pleit voor dierrechten voor melkvee. Net zoals bij varkens en pluimvee. Hoe krijgt hij het in zijn hoofd.

Zijn redenatie is simpel. Het valt niet uit te leggen dat de melkveehouderij na het loslaten van het melkquotum mag groeien en dat andere sectoren moeten krimpen. Aldus Jaco Geurts, die ook secretaris is van Nederlandse Vakbond voor Varkenshouders (NVV).

Hallo! Wel even nagedacht Geurts? De totale melkveehouderijsector heeft straks dertig jaar te maken gehad met het melkquotum. De totale melkveehouderij is gekrompen door de productiebeperking. De productie per koe ging wel sterk omhoog.

Dan de varkens- en pluimveehouderij. Die is gegroeid. Daar zijn de megabedrijven met megastallen ontstaan. Daar richt de wrevel van de maatschappij zich op. En niet op de melkveehouderij.

Dat zijn allemaal nog betrekkelijk kleine bedrijven. Niet te vergelijken met de intensieve veehouderij. En dan wil zo’n Jaco Geurts ons als melkveehouderij laten krimpen ten behoeve van de varkens- en pluimveehouderij?

Dank je de koekoek. Als dit een echt CDA-voorstel is, moeten we onze stem niet geven aan die partij. Het is onredelijk. De problemen van de varkens- en pluimveehouderij worden over de heg gekieperd bij buurman melkveehouder.

Daar zijn we niet van gediend. Laat ieder zijn eigen problemen aanpakken, maar niet op het bord van de ander leggen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Gert

  Mee eens, vergaderboer. Ik het de column van Geurts ook gelezen. Typisch een man van de Vakbond Varkenshouderij. De problemen afwentelen op anderen. Dat zo'n man op de lijst van het CDA terecht komt. Dat zegt ook veel op het CDA van nu.

 • no-profile-image

  Vergaderboer

  Voor de goede orde: Jaco Geurts begon met de stelling dat ook melkveehouderij moet inkrimpen. Omdat hij ook secretaris is van de Vakbond Varkenshouderij heeft zijn aanval op de veehouderij betekenis. Dat kun je niet langs je heen laten gaan. Hij opende discussie. Daarbij ben ik blij dat mijn stelling - ook ik controleerde de cijfers - dat de melkveehouderij kromp en de intensieve veehouderij uitbreidde door anderen, die reageerden, wordt bevestigd. En nogmaals, ik ben niet bereid mee te doen aan de krimp voor de melkveehouderij, terwijl de intensieve veehouderij de oorzaak is.

 • no-profile-image

  joop

  Er is maar 1 partij waar we straks op moeten gaan stemmen, en dat is de SGP.
  Op religieus vlak kan ik me niet altijd vinden in hun standpunten, maar op economisch en agrarisch gebied helemaal.

 • no-profile-image

  verstraten

  iedereen heeft gelijk. rundveestapel is idd flink gekrompen sinds 1984. De varkenstapel is ná invoering van interimwet 25% gegroeid en later gekort.
  We hebben dus geen gelijke uitgangssituatie.
  Probleem is wel dat richting 2015 er meer mest wordt geproduceerd dan er plaatsingsruimte is.
  Hoe gaan we dit oplossen, dat is de vraag. Zonder dit probleem te tackelen zal er geen uitbreiding van mestproductie zijn. Of laten we de diverse sectoren elkaar kapot concurreren op de mestmarkt?
  (En ga niet reageren in de zin van dat er geen mestoverschot is want of je het nu wel of niet eens bent met de mestnormering, het is een illusie om te denken dat de normen verruimt worden, hoogstens bewerkte mest als kunstmestvervanger inzetbaar)

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Geitenhoeder, koop een boksbal, dat wil nog wel eens helpen. En Jaco, wat is je telefoonnummer?

 • no-profile-image

  Gérard

  melkveehouderij is na 1983 in aantallen terug gelopen tot het nivo 1950 (zie CBS). Ruimte die gretig is ingevuld door varkens en pluimvee (zie CBS) Overheid dient randvoorwaarden aan te geven, en niet op emotionele gronden over te gaan tot gedetailleerde invulling van dieraantallen. Geurts kan nog veel leren.

 • no-profile-image

  Henk

  Honderduizenden uitgeven aan melkqoutum, en dan vervolgens tonnen steken in dierrechten,hoe maf kun je worden.Enige jaren geleden zijn bij de kalver sector de dierrechten afgeschaft en terrecht,hier wordt het mestoverschot vaak en veelvuldig gezuiverd,hoe kom je er op om een extensieve sector met enorme kosten op te zadelen,als europa het melkquotum afschaft en nederland er een nieuw soort van rechtensysteem voor terug plaatst,dan kan de rundveehouder in nederland zijn calculator in de prullenbak kieperen,hij zal langzaam uitsterven.
  Alle bedrijven die hun mest duurzaam verwerken en een duurzaam bedrijf hebben moeten vrij gesteld worden van dierrechtsystemen, er is dan ook geen aanleiding meer om deze sectoren af te knijpen

 • no-profile-image

  boertje

  Denk dat het niet on rieel is om dierrechten voor rundvee te krijgen vleesvee gaat dan slinken en anders melken we in 2018 eens zoveel koeien meer werk en minder verdienen dan nu en mest afzetten voor onbetaalbare prijzen want de nieuwe {varkens} stallen blijven toch wel vol
  veehouders veel wijsheid toegewenst
  en jaco houd woord

 • no-profile-image

  cda lid

  deze man kan cda veel schade berokkenen als ik dit zo allemaal lees

 • no-profile-image

  k.i.s.s.

  Mischien moeten we alleen maar naar de hoeveel heden geproduceerde tonnen mest kijken. En niet naar het aantal dieren.

 • no-profile-image

  ondernemer

  Ik heb een paar opmerkingen.
  Ten eerste: Mega stallen zijn er al in de melkveehouderij. Bovendien komen er nog veel meer omdat er onder de 200 koeien geen rendement gehaalt kan worden. Ten tweede: Het is rechts ongelijkheid als de varkenshouderij wel dier rechten heeft en de melkveehouderij niet. Als je niet wilt dat de melkveehouderij dierrechten heeft moet men de mestproduktie vastleggen op de grond. En alles wat je meer produceert moet er andere regeling voor komen. Maar dat moet dan natuurlijk gelden voor de hele agrarische sector. Dus ook voor de intensieve veehouderij. Ten derde: Als je dierrechten krijgt voor melkkoeien dan kunnen waarschijnlijk de gezinsbedrijven het langer volhouden en met een dikke portomonee stoppen. Wat ze na het quotum tijdperk niet meer kunnen. Ten vierde: de jonge melkveehouders kunnen dan met veel geld naar het buitenland. Ten vijfde: Als er iemand meent dat die kan concureren met het buitenland dan is zijn beste investering een rekenmachine!

 • no-profile-image

  Jan

  Kijk de laatste cijfers er zijn meer mega melkvee bedrijven als varkens bedrijven. De melkveehouderij heeft geluk dat de burger niet ziet dat dit melkvee stallen zijn. Tevens zal de melkvee ook aan de amoniak moeten, die werdt tot voorkort alleen op de intensief afgewenteld. Je zou blij moeten zijn met dit voorstel, hoe wil je anders de NL veehouders in bedwang houden. Mooi systeem, toch meer melken, maar niet meer strond.

 • no-profile-image

  geruimde geitenhoeder

  Nu als die gesubsidieerde rundvee wordt aangepakt hoor je die veeboeren wel zelfs in de drukste tijd van het jaar Maar als de melkprijs keer zakt en de markt volgt zoals in alle andere sectoren gebruikelijk is dan doet Gerda er gewoon iets bij. Als Qkoorts alleen onder rundvee voorkwam dan was er ook nooit een rund geruimd. Rundveehouderij in nederland is nu eenmaal heilig. Toon ook eens eenkeer begrip voor sectoren die hard moeten werken maar steeds weer met de rug tegen de muur geplaatst worden door regels van de overheid , verdiep je daar een iets beter in. En klaag niet altijd om kleinigheden maar steun elkaar. Ja natuurlijk hebben julie ook last van de overheid ,melkpremie -
  landbouwpremie - etc etc,

  Groet, gefrustreerde Geitenhouder

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Weet je wat nu het leuke is, Henk? Volgens Wageningen zijn juist de extensieve bedrijven vervuilend. Bij de intensieve bedrijven krijg je de kringloop beter sluitend. Dat dit komt door de fouten in de mestwet, snappen ze niet. Maar we krijgen (ook) in de toekomst wel met dit soort "wijsheid" te maken. Wat bedoel je trouwens met "hier wordt het mestoverschot vaak en veelvuldig gezuiverd"?

 • no-profile-image

  Anton

  Het is een onfatsoenlijk schot voor de boeg van de heer Geurts. De zorgen van de intensieve veehouderij afwentelen op de koeienboeren, hoe durf je. Vraag 1: is dit het CDA beleid? Dat zou ik graag willen horen. Vraag 2: Staat de Vakbond van Varkenshouders achter deze opstelling? Ook daar graag een antwoord op. En wat de mega-stallen betreft, in de melkveehouderij bestaan die nog niet. Die vind je alleen in de intensieve veehouderij. En daar willen wij als veehouders niet mee worden besmet.

 • no-profile-image

  Frans

  Mensen, maak je geen zorgen. Geurts staat op plaats 40 op de CDA-lijst. Hij wordt dus toch niet verkozen. Vooral niet omdat de melkveehouders zeker geen CDA meer zullen stemmen. En het CDA was altijd sterk op het platteland. Dat is straks wel voorbij. En wat betreft de dierrechten voor rundvee, hoe kom je er op. Elke varkenshouder weet hoe moeilijk het boeren is met dierrechten. En dan zal je het je melkveehouderijcollega´s toewensen. Onbegrijpelijk.

 • no-profile-image

  Jan

  Wat aanmatigend van deze Geurts om als CDA-er en voorman van de varkenssector een aanval te doen op de veehouderij. Een ieder weet immers dat de intensieve veehouderij het imago van de veehouderij in het algemeen schaadt. Daar moeten we ons als melkveehouderij van distanciëren. Het beeld van de varkens- en pluimveehouder is slecht. Dat van de melkveehouder goed. We moeten ons verre houden van het beeld van varkens en kippen in veel te kleine stallen. Daarom zeker geen dierrechten voor melkveehouders.

 • no-profile-image

  BB

  Vergaderboer,

  Ook de pluimveehouderij en varkenshouderij groeien niet en zijn vanaf de jaren 80 ook beperkt. De varkens- en pluimveerechten zorgden hiervoor. Beide sectoren zijn juist ook gekrompen door afroming ed.

  Je verhaal klopt dus niet.

 • no-profile-image

  schreuder

  Mij ontgaat de noodzaak van dierrechten.
  Kan iemand mij uitleggen waarom het hebben van dierrechten economisch gewin opleverd ? uitgezonden voor de stoppende boeren ?

 • no-profile-image

  Han

  Dit opent de weg naar een melkvee CAO, waarin de koeien hun eisen verwoorden, m.b.t. voerkwaliteit, aantal melkbeurten, droogstand maanden, huisvesting en vooral het aantal >vriendinnen< per groep en welke stier. Ik krijg meer en meer het gevoel dat ook het CDA de dierhouderij naar de goedkoopte landen zondr dieren rechten en dieren bescherming wil verbannen om van de hele discussie over dierhouderij af te zijn. Nederland een schoon en diervrij diensten en handels land, vol >natuurschoon<.

 • no-profile-image

  Gerlof

  Het wordt tijd dat we gescheiden optrekken. In feite doen de sectorale vakbonden dat al. In de LTO is alles onder één dak gebracht, maar daar wordt je ook niet gelukkig van. Anders waren de Vakbonden melkveehouderij en Varkens ook niet ontstaan. En wat het mestprobleem betreft, dat is in de varkenshouderij veel groter dan in de melkveehouderij. Die is ten slotte nog min of meer grondgebonden. Het is te gek voor woorden dat Jaco Geurts met zijn zijn CDA het varkensprobleem wil afschuiven richting melkveehouder. Dat tekent het karakter van deze Varkensvakbondbestuurder. Niet fris.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Beste mensen, snappen jullie nu zo weinig? Henk van der Pol heeft tot in den treure uitgelegd hoe het werkelijk zit met dat zgn. mestprobleem. Het is niet een kwestie van "niet eens zijn met de mestnormen" maar er klopt gewoon geen barst van die berekeningen. Het gekke is dat de boeren zelf het hardst roepen over het mestprobleem. Lees de fora "puber verdubbelt omzet mesthandel" en "chauffeur met teveel kippenmest in Duitsland". De laatste is nog te vinden in de zoekbalk. En ga nu in Godsnaam eens nadenken!!!!!

 • no-profile-image

  Jaco Geurts

  Beste mensen, misschien goed om eerst via http://www.cda.nl/geurts/Actueel/Blog.aspx mijn gehele column lezen. Als je daarvoor 350 woorden mag gebruiken kom je snel tot de kern zonder nuances aan te kunnen brengen. Het is zeker niet mijn bedoeling geweest om de tegenstelling tussen varkens- en melkveehouderij te vergroten. Iedereen heeft gelijk als ie zegt dat de varkenshouderij zijn eigen problemen moet oplossen en dat niet mag afschuiven op andere sectoren. Waar ik mij voor inzet is dat iedereen in welke sector dan ook een goede boterham verdient. En in het bijzonder de gezinsbedrijven. Daarbij heb ik de melkveehouderij opmerkzaam willen maken op een aantal zaken waar de varkenshouderij nu tegen aan loopt. De varkenshouderij is met forse snelheid de weg opgegaan van schaalvergroting om zo kosten efficiënt te kunnen werken. De publieke opinie is niet zo snel gevolgd. De melkveehouderij is ook bezig met forse schaalvergroting (zie ook discussie die Cono is opgestart). Vergunningen voor 250 koeien en meer zijn geen uitzondering meer. Daarbij gaan de koeien meestal jaarrond op stal. Deze bedrijven zullen hun mest buiten hun bedrijf gaan afzetten. En daar gaan de sectoren tegen elkaar opbieden. Deze wedloop is, volgens mij, voor een gemiddeld gezinsbedrijf niet te doen. Daarom zullen we met z’n allen moeten nadenken over de toekomst. Een rem op forse uitbreidingen (van welke sector dan ook) is daarbij waarschijnlijk nodig. Elke sector die zijn eigen mestafzet duurzaam (vb. pluimvee via verbranding, kalveren via zuivering etc.) weet te regelen mag in mijn ogen ontwikkelen. Daarnaast zal meer mestverwerkingsmogelijkheden en innovatie en dus experimenteerruimte nodig zijn. Gunstige fiscale maatregelen kunnen een extra stimulans geven. Daar wil ik mij voor inzetten. Nodig mij uit voor een persoonlijk gesprek of bel me op als er nog vragen zijn.

 • no-profile-image

  Henk

  Niet handig van Geurts om de melkveehouderij tegen zich op te zetten. Hij bewijst daar de varkenshouders geen dienst mee. Ik ben het er overigens mee eens dat de belangen verschillen. We passen niet samen in één organisatie. Vakbonden, die opkomen voor de verschillende sectoren is veel beter. Maar of mensen zoals Geurts dan onze leider moet zijn, ik weet het niet. Wat missen we Wien van den Brink.

 • no-profile-image

  Burger

  Melkveehouders, denk niet dat de burger de ogen gesloten houdt. Een pasgeboren kalf direct bij de moeder weghalen ? Verschrikkelijk ! En wat te denken van onthoornen van koeien, die bovendien door opgefokte voeding ook nog eens hun leven lang aan de schijt zijn. Lekker hypocriet Jaap uit Bant.

 • no-profile-image

  Henk

  Burger,wat vreselijk dat jij je nagels moet knippen,wat vreselijk dat bij paarden de hoeven worden bekapt,wat vreselijk dat bij paarden ijzers onder de hoeven worden geslagen met lange hoefnagels,wat vreselijk dat bij koeien de hoeven worden bekapt ( onthoornd) wat vreselijk die vinex wijken met die afgesloten ramen en deuren,wat vreselijk die prachtwijken,wat vreselijk die druksverslaafden, wat vreselijk enz.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Dit bericht was trouwens een reactie op Han.

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Een paar zinnen uit het verkiezingsprogramma van de SGP.

  Het systeem van varkens- en pluimveerechten moet na 2015 gehandhaafd worden,
  zodat het aantal dieren en de mestproductie begrensd blijven en schaalvergroting wordt
  afgeremd.
  Hoewel de melkquota in 2015 worden afgeschaft, moet hier, linksom of rechtsom, een
  andere vorm van regulering voor in de plaats komen.

  Dus Geurts bevindt zich in goed gezelschap.

 • no-profile-image

  fryske boer

  Bedankt Geurts ik ben eruit het word de vvd dit keer.

 • no-profile-image

  Kees

  Je krabbelt terug, Jaco Geurts. Je zegt duidelijk in je column dat de melkveehouderij ook dierrechten moet krijgen. En ook dat zowel melkveehouderij als intensieve veehouderij moeten inkrimpen. En dat terwijl de veehouderij als sterk is ingekrompen en de varkens- en pluimveehouderij is gegroeid. Daar spreek je net over. Dat is foute voorlichting. Of op zijn minst de halve waarheid. Typisch CDA? Je maakt je zelf ongeloofwaardig Jaco Geurts.

 • no-profile-image

  Jaap

  Een valse aanval van de varkenshouders. Erg zorgelijk. We moeten als melkveehouders nooit willen dat we met dezelfde ogen worden gezien als de varkens- en pluimveehouders. Vraag een willekeurige consument over koeien, dan krijg een verhaal over de zwart- of roodbonten in de wei. Vraag je over varkens en kippen dan krijg je schrijnende verhalen over teveel dieren in veel te kleine hokken. Bij koeien denkt men aan blije levende dieren, bij varkens en kippen aan economische motieven met de op de achtergrond kwijnende dieren, die door de poten zakken omdat ze te vet zijn gemest. OP de been gehouden door anti-biotica. Daar moeten we als melkveehouders nooit bij willen horen.

 • no-profile-image

  Klaas

  Pas maar op, melkveehouders. Jullie overkomt hetzelfde als de varkenshouders. Onze problemen van nu zijn jullie problemen van morgen. Nu geen begrip voor ons, betekent straks geen begrip voor jullie. Wat niet wegneemt dat het onverstqandig is van Jaco Geurts om dit probleem nu aan te kaarten. Dat kost het CDA een paar (boeren)zetels.

 • no-profile-image

  Thijs

  Ik denk dat Jaco Geurts gelijk heeft. Er moet de vrijheid zin welke dieren je wil houden. Als je in Nederland te veel dieren houdt, meer dan er aan mest toegelaten is, gaan de kosten de pan uit reizen. De varkenshouderij is benadeelt tegen over de melkveehoudeij(derogatie). Waarom dit verschil maken, dit kan eigenlijk niet!!!! De afzet van de mest zal verantwoordt moeten zijn. Wel zoveel als de plant onttrekt en niet zoals nu steeds minder tot dat er niets meer groeit! Ik denk dat het verstandiger is dat alle sectoren samen werken voor een goed mestbeleid. Laat het niet over aan die milieuactievisten. Dan blijft er geen boer meer over!

 • no-profile-image

  paul

  mijn stem gaat dus niet naar het cda, wat ik eigenlijk wel van plan was.......

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Niet zo negatief naar het CDA. Partij laat al jaren zien voor de boeren op te komen. En Geurts heeft ook de varkenshouders een spiegel voor gehouden, hij zegt "Varkenshouders moeten mestafzet beter regelen". Daarbij heeft ie, heb ik gehoord, de melkveehouderij, kalverhouderij en pluimveehouderij een compliment gemaakt voor hun duurzame manier van mestafzet. Zulke uitspraken laten zien dat ie evenwichtig is. Maar ook wil nadenken over de toekomst. Complimenten voor zijn inzet voor de landbouw.

 • no-profile-image

  Han

  Waarom koppelt de veehouderij sector het aantal dieren niet aan het aantal hektares dat het bedrijf groot is.Iiedere boer weet hoeveel dieren hij per ha kan houden zonder het milieu geweld aan te doen. De intensieve veehouderij zou via hektares onder contract bij akkerbouwers eenzelfde grens kunnen stellen. NOOIT meer dierrechten, mestquota of wat dan ook. Wel de zekerheid dat alle mest zo wordt gebruikt als goed boeren vereist. Op het land als bodem verbeteraar en niet als energie opwekker waarbij dan de mineralen nog steeds verwerkt moeten worden om ze uit het milieu te houden.
  Waarom blijven we als boeren denken; "Landbouw is >industrie< los van grond en natuur". Willen we van het eeuwige gevecht met de politiek af, dan zal er een >oplossing< uit de gezamelijke landbouw moeten komen, anders bepaalt de >meerderheid< wat de toekomst van de boer wordt. Zie afgelopen jaren >niet rooskleurig< en veel onzekerheid.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Goed zo mensen, we hebben het weer voor elkaar. De sectoren worden weer tegen elkaar opgezet. Wat zullen ze lachen in Den Haag. Verdeel en heers.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Als je de discussie zuiver wilt houden dan neem je 1980 als referentiejaar. Vervolgens zie je dan dat de melkveehouderij met 30% gekrompen en de intensieve veehouderij met bijna 40% heeft uitgebreid wat tevens heeft gezorgd voor een mestoverschot. En dat nota bene door een sector die vaak geen meter grond ter beschikking heeft voor de mestafzet. Dat Geurts graag de hierdoor ontstane hoge afzetkosten voor mest ziet dalen kan ik begrijpen. Maar om dit via dierrechten voor de melkveehouderij te regelen is nogal kort door de bocht en valt zowel sectoraal alsook politiek echt niet uit te leggen. Laat Geurts zijn energie steken in mestafzet buiten de landsgrenzen als hij echt wat voor de varkenshouderij wil betekenen.

 • no-profile-image

  Han

  Als we de hele politieke arena bezien en hun negatieve bemoeizucht met de landbouw lijkt he tmij wijs als ieder boer zijn conclusie trekt. Wil hij hier in mee gaan BEST dan niet klagen. Wil je dit niet zul je moeten STOPPEN of VERKASSEN. Van klagen en zeuren is nog nooit iemand GEZONDER geworden.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Wat een onzin! Iedere burger heeft het recht om het beroep dat hij wil uit te oefenen in zijn eigen land. Daar heeft de overheid zich niet mee te bemoeien. Het kan dus niet zo zijn dat je dat beroep alleen uit kan oefenen, onder bepaalde voorwaarden die door een willekeurige groep mensen wordt bepaald en die niet eens op feiten zijn gebaseerd. De taak van een overheid is om dìe zaken te regelen, die niet door een individu te regelen zijn. (bv. aanleg van wegen). Dit land is met zijn veel te zware overhead veel te ver doorgeslagen naar het voor de burgers bepalen wat goed voor ze is. We moeten dus nodig eens tegengas geven en niet klakkeloos naar hun pijpen dansen. Het is zelfs al zover gekomen, dat we worden ingezet als wisselgeld in hun plannetjes. Nogmaals: daar is een overheid niet voor, dat recht hebben ze niet eens.

 • no-profile-image

  Wim

  Onlangs heeft Gerda de veehouders in de Meern voorgehouden dat zij geen koerechten zouden moeten willen. Wat haar betreft zullen die er ook niet komen. Mestplaatsingsruimte zal de beperkende factor zijn van toename van melkproduktie in Nederland na het loslaten van het melkquotum. Je moet niet de ene kostenpost die je afschaft vervangen door een nieuwe volgens haar. Wanneer de quotumkosten op termijn zouden komen te vervallen weet ik wel dat dit door melkveehouders direct weer omgezet wordt in kosten voor mestafzet of aankoop van grond. Immers, kostprijs volgt de opbrengstprijs. Wij komen elkaar dan dus nog vaker tegen als melkveehouders en varkenshouders in de concurrentieslag om de melstplaatsingsruimte. In plaats van ons te laten verdelen, zoals eerder terecht werd opgemerkt, zullen we als melkveehouders en varkenshouders moeten verenigen om ons niet te laten overheersen. Er is dus nog een lange weg te gaan.

 • no-profile-image

  Jacob de Vor

  Nuanceren vergaderboer, je reageert nu als aangeschoten wild. Ook de varkenshouderij heeft 3 miljoen varkens minder dan op de top. Dit door varkensquotum. Daarnaast zijn ze ook nog eens efficiënter geworden in mineralenverbruik per dier. Megastallen wordt meer over gesproken dan er daadwerkelijk zijn. Stiekem gaat de rundveehouderij wel naar mega met een flink aantal bedrijven die over de 200 koeien melken. Hou de discussie zuiver.

 • no-profile-image

  Het overgrote deel van de melkveehouders zijn nog dommer als ik dacht de varkens en pluimveehouders die hebben dierrechten om te kunnen uitbreiden zal je rechten moeten hebben die moet je dan kopen of leasen bij een ander die stopt of ze niet benut

 • no-profile-image

  De Nederlandse boer helpt collega boer aan riant pensioen,het is in menig bovenkamer geslagen.

Laad alle reacties (40)

Of registreer je om te kunnen reageren.