Redactieblog

Meer aanbod dan vraag in de polder

De grondprijs in Flevoland blijft hoog. Dat verwacht register-makelaar/taxateur Martien van Arendonk van Leyten & Van der Linde Rentmeester en Makelaardij uit Dronten.

"Flevoland blijft een zeer aantrekkelijk gebied voor de agrarische sector. Bedrijven die elders in Nederland zijn uitgekocht willen hier graag een nieuwe start maken." Doordat uitgekochte ondernemers doorgaans een groter budget hebben dan andere verplaatsers of kopers zorgt dit voor een hoog prijsniveau van grond en bedrijven in Flevoland.

Op de huidige grondmarkt in Flevoland is het rustig. Maar de handel die er is, beweegt zich nog steeds op een hoog niveau. "Voor losse grond zijn op dit moment weinig kopers. De akkerbouwers en de fruittelers hebben mindere jaren achter de rug. Dit geldt ook voor de melkveehouderij, waardoor ook vanuit deze hoek weinig belangstelling is. In Flevoland is ook veel bollenteelt. De stemming in deze grondmarkt is mede bepalend voor de belangstelling voor grond."

De handel in complete bedrijven is rustig, Het aanbod sluit niet goed aan bij de vraag. "In Zuidelijk Flevoland zijn een aantal bedrijven die moeten verplaatsen, onder meer voor het Oostvaarderswold. Deze boeren hebben een aantal jaren op de best verkavelde bedrijven van Europa gewerkt. Het is logisch dat ze niet snel tevreden zijn met een nieuwe locatie", legt Van Arendonk uit. Enkele grote bedrijven in Oostelijk Flevoland die te koop komen worden voor zeer hoge bedragen tot 80.000 euro per hectare verkocht. Tegelijkertijd zijn fruitteeltbedrijven in de omgeving van Kraggenburg in de Noordoostpolder moeilijk te verkopen. Hier ligt de prijs rond 60.000 euro per hectare.

Het aanbod van bedrijven is op dit moment groter dan voorheen. "De animo van opvolgers is ook beperkt. De discussie over de toekomst van de landbouwvrijstelling speelt bij sommige ondernemers ook een rol. Het risico dat de belastingvrijstelling bij de verkoop van landbouwgrond mogelijk verdwijnt, is voor sommigen een reden om het nu te koop te zetten", signaleert Van Arendonk.

De belangstelling van beleggers voor agrarische gronden in Flevoland neemt toe. "Je ziet dat beleggers door de economische crisis meer belangstelling hebben om in grond te beleggen. Tegelijkertijd zijn er boeren zonder opvolger die op termijn willen stoppen, maar ook zien dat de grondprijs nu gunstig is. Door deze partijen bij elkaar te brengen worden de gronden verkocht en weer teruggepacht door de boer."

Of registreer je om te kunnen reageren.