Redactieblog

'Inkomensherstel varkenshouder'

Het inkomen uit varkenshouderijbedrijven zal dit jaar herstellen en rond het langjarige gemiddelde uitkomen.

Dat schrijft ABN Amro in haar sectorvisie op de agrarische sector. De bank baseert haar visie mede op de traditionele varkenscyclus. ABN Amro gaat ervanuit dat de Oost-Europese markt voor varkensvlees blijft groeien en dat op de West-Europese markt geen vraagverschuivingen naar goedkoper pluimveevlees zal plaatsvinden, hoewel het besteedbare inkomen van de West-Europese consument onder druk blijft staan. "De Nederlandse vraag naar vleesproducten zal op korte termijn niet significant wijzigen. De voorkeur van de goedkope vleessoorten zal echter aanhouden", voorziet ABN Amro.

De bank merkt ook dat de consument zich steeds meer bewust is van de gevolgen van vleesconsumptie voor het dierwelzijn en het milieu. "Hierdoor zal de markt toegroeien van bulkproductie naar specifieke waardesegmenten", aldus de bank. ABN Amro ziet in de creatie van een tussensegment een belangrijke uitdaging voor de varkenssector. "Dit moet in 2010 vorm gaan krijgen en een aanmerkelijk deel van de markt gaan omvatten."

De concurrentie vanuit de vleesvervangende producten is volgens de bank beperkt. "Er moeten nog flinke stappen in productontwikkeling worden gemaakt, willen die producten een serieuze bedreiging gaan vormen voor vleesproducten." ABN Amro verwacht dat de komende jaren een groep varkenshouders stopt, mede door de aanscherping van welzijns- en milieu-eisen per 2013. Als gevolg van deze tendens zal het aanbod van varkensstallen toenemen. "Dit leidt tot meer druk op de waarde van varkensrechten en varkensstallen", aldus de bank.

Of registreer je om te kunnen reageren.